DERSİN ADI: ELT 102 / Bağlamsal Dilbilgisi II
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
Uygulama
2 (BAHAR)
42
-
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
Dersin İçeriği
ANABİLİM DALI: İngiliz Dili Eğitimi
Bağlamsal Dilbilgisi II
Seminerler/
Proje/Alan
Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
20
-
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
70
132
3
5
Yrd. Doç. Dr. Gülşen DEMİR
İngilizce
Zorunlu
Yok
Dil yapıları ve sözcükler arasındaki ilişkiler, bu yapılara ilişkin anlamlı bütünlükler, form ve tür arasındaki ilişkileri
belirleyebilmek için bağlam içerisinde dil yapılarını çözümlemek, bu yapıları sentezleyerek üst seviyede metin
oluşturabilmek.
Bu derste, öğrenciler üst sevitede İngilizce yapılarının form, anlam ve kullanımı hakkındaki bilgilerini geliştirecektir.
Bu yapılar sosyal ve akademik ortamda daha iyi iletişimde bulunmalarını sağlayacaktır.
Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır;
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ-1 doğaçlama ve iletişimsel yazı ve konuşmalarda üst seviyede yapıları kullanabilme
ÖÇ-2 hedef yapıların form, anlam ve kullanımları knusunda daha bilinçli bir düzeye gelmek
ÖÇ-3 kendisinin ve diğer kişilerin dil kullanımlarına yön verebilme becerilerini geliştirmek
ÖÇ-4dil yapılarını doğal ve iletişimsel bir biçimde kullanabilmek için ortam oluşturmak
Hafta
KONULAR
01 Part III- UNIT 09 Quantifiers
02 Part III- UNIT 10 Modification of Nouns
03 Part V- UNIT 13 The Passive
04 Part V- UNIT 14 The Passive to Describe Situations and Report Opinion
05 Part VI- UNIT 15 Gerunds - UNIT 16 Infinitives
Dersin Gidişatı
06 Part IX- UNIT 23 Conditionals- UNIT 24 The Subjunctive
07 Part IV- UNIT 11 Adjective Clauses
08 MIDTERM
09 Part IV- UNIT 12 Adjective Clauses with Prepositions, Adjective Phrases
10 Part VII- UNIT 17 Adverbs: Functions, Types, Placement, and Meaning
11 Part VII- UNIT 18 Adverb Clauses
12 Part VII- UNIT 19 Adverb and adverbial Phrases
13 Part VII- UNIT 20 Connectors
14 Part VIII- UNIT 21 Noun Clauses
15 Part III- UNIT 09 Quantifiers
Değerlendirme
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Kısa Sınavlar
X
Ödevler
X
Uygulamalar
Yüzde
(%)
40
Ölçütleri
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Dönem Sonu Sınavı
X
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
X
Focus on Grammar 5: An Integrated Skills Approach, Longman Pearson, 3rd ed. ,2006.
Handouts
ÖÇ1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
PY1
1
1
1
1
1
PY2
1
1
1
1
1
PY3
2
1
2
2
1
PY4
1
1
2
1
1
PY5
1
2
2
2
1
PY6
5
5
5
5
5
PY 7
5
5
5
5
5
PY8
1
1
1
1
1
PY9
2
2
1
1
1
PY10
1
2
2
1
1
PY11
1
2
2
1
1
PY12
1
1
2
1
1
PY 13
5
4
5
4
5
PY 14
5
5
5
5
5
PY15
2
1
1
2
1
PY16
1
1
1
2
2
PY17
1
1
2
1
2
PY18
2
2
1
2
3
PY19
2
3
2
2
2
PY20
2
3
2
1
1
PY21
2
2
1
1
1
PY22
1
3
1
1
2
PY23
1
1
1
2
3
PY24
3
2
2
2
3
PY25
2
2
1
1
2
PY 26
4
4
4
4
4
PY 27
4
4
4
4
4
Program
PY28 3
3
3
2
3
Yeterlikleri ve
PY 29 5
4
5
4
5
Öğrenme
Çıktıları
1= Çok az 2= Biraz 3= Orta 4=Oldukça 5=Çok fazla
İlişkisi
* Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
60
Download

DERSİN ADI: ELT 102 / Bağlamsal Dilbilgisi II ANABİLİM DALI