Kazanım: Birden fazla ölçüte göre sütun ve çizgi
grafiklerinin oluşturur ve yorumlar.
C)
1. Aşağıdaki tabloda Kavaklıdere’ye ait beş günlük en
yüksek gündüz ve en düşük gece sıcaklıkları verilmiştir.
Tabloya uygun grafik aşağıdakilerden hangisidir?
D)
A)
B)
Aşağıdaki grafikte okulda bilgi yarışması düzenlenmesi
için yapılan anketin sonuçlarının sınıflara göre dağılımı
verilmiştir. 2,3 ve 4. soruları grafiğe göre çözünüz?
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
2. 7. sınıf düzeyinde hayır diyenler evet diyenlerden kaç
eksiktir?
A) 2
B) 4
C) 6
B)
D) 8
3. Tüm sınıf düzeyinde kararsızların ortalaması kaçtır?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
C)
4. Tüm sınıf düzeyinde hayır diyenler evet diyenlerden
kaç fazladır?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 16
5. Yusuf bebeğin boyu doğduğunda 45cm idi her ay
ortalama 3cm uzayan Yusuf bebeğin 5. ayın sonunda boy
uzunluğunu veren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
A)
D)
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Aşağıdaki grafikte bir çiftlikte 7 gün boyunca üretilen süt
miktarı verilmiştir. 6,7,8 ve 9. soruları grafiğe göre
cevaplayınız?
Aşağıdaki grafikte sobalı ve kaloriferli iki odaya ait belli
saatlerde yapılan sıcaklık değerleri gösterilmiştir. 10, 11,
12, 13 ve 14. soruları grafiğe göre çözünüz?
K
S
10) Kaloriferli odanın sıcaklık ortalaması kaç oC’dir?
A) 24
6. Süt miktarındaki en hızlı düşüş hangi günler arasında
olmuştur?
A) 1-2
B) 2-3
C) 4-5
B) 23
C) 22
D) 21
11. Sobalı odanın sıcaklık ortalaması kaç oC’dir?
A) 21
B) 22
C) 23
D) 24
D) 5-6
12. Sobalı odada hızlı sıcaklık artışı hangi saatler arasında
olmuştur?
7. Süt miktarındaki en hızlı artış hangi günler arasında
olmuştur?
A) 6-7
B) 3-4
C) 2-3
A) 13.00-16.00
C) 09.00-13.00
B) 16.00-17-00
D) 20.00-23.00
D) 1-2
13. 20.00 da sobalı ve kaloriferli odadaki sıcaklık
karşılaştırmasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sıcaklık değerleri eşittir.
B) Kaloriferli oda sobalı odaya göre 2 oC daha sıcaktır.
C) Kaloriferli oda sobalı odaya göre 2 oC daha soğuktur.
D) Sobalı oda kaloriferli odaya göre 2 oC daha soğuktur.
8. Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?
A) 3, 4 ve 5. günler eşit miktarda süt üretilmiştir.
B) 1. gün ortalamanın üzerinde süt üretilmiştir.
C) 2. gün 1. günden 150 litre daha fazla süt üretilmiştir.
D) Süt üretiminde 3. gün 2. günden 300 litre artış
olmuştur.
9. İlk altı günde üretilen ortalama süt miktarı 7. gün
üretilenden kaç litre eksiktir?
A) 600
B) 450
C) 300
D) 150
14. Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) 16.00-17.00 arasında kaloriferli odada sıcaklık sabittir.
B) Saat 17.00’da kaloriferli oda sobalı odaya göre daha
soğuktur.
C) Sobalı odada en hızlı sıcaklık düşüşü 20.00-23.00
arasında olmuştur.
D) Her iki odada 09.00-23.00 saatleri arasında farklı
sıcaklık değerlerine sahip olsa da sıcaklık ortalamaları
eşittir.
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Download

Kazanım: Birden fazla ölçüte göre sütun ve çizgi grafiklerinin