TASNİF DIŞI
Dersin Adı
DERS PLANI
Otomatik Kontrol(Makine)
Dersin Kodu
MM-225
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin AKTS Kredisi
2
Haftalık Teorik Ders Saati
1
Haftalık Uygulama Ders Saati
1
Haftalık Laboratuar Ders Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
2.Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
2.Yarıyıl
Dersin Öğretim Üyesi
Otomatik Kontrol Öğretim Görevlisi
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Öğrencilere; Gemi Otomatik Kontrol Sistemleri hakkında temel
bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları
1. Dizel motorlarda kullanılan makine kontrol sistemlerini ve
sistem tipleri ile açıklar.
2. Makine kontrol sistem tiplerinin elemanlarını ve çalışma
prensiplerini açıklar.
3. Otomatik kontrol
görevlerini bilir.
sistemlerinin
kullanım
alanlarını,
4. Elektronik makine kontrol sistemleri ile kontrol/kumanda
panellerinin elemanlarını, görevlerini ve çalışma prensiplerini
açıklar.
5. Elektronik makine kontrol sistemlerinde emniyet ve alarm
sistemlerin tiplerini ve çalışma prensiplerini bilir.
6. Elektronik makine kontrol sistemlerinde monitoring işlemini
bilir.
7.Elektronik
makine
kontrol
sistemlerinde
kullanılan
algılayıcıların ve
sensörlerin amaçlarını, kullanım yerlerini
ve tiplerini açıklar.
Dersin İçeriği
TASNİF DIŞI
Bu ders, Gemi Otomatik Kontrol sistemleri, sistemi oluşturan
elemanlar ve otomatik kontrol sistem çeşitleri konu başlıkları
altında işlenmektedir.
TASNİF DIŞI
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
Hafta
Konular
Teorik Dersler
1
Otomatik Kontrol Sistemlerinin
Kullanım Amacı
Otomatik Kontrol Sistemi
türleri ile örnekleme.
2
Otomatik Kontrol Sistemlerinin
Kullanım Amacı
Otomatik Kontrol Sistemi
türleri ile örnekleme.
3
Otomatik Kontrol Sistemlerinin
Kullanım Amacı
Otomatik Kontrol Sistemi
türleri ile örnekleme.
Otomatik Kontrol Sistemleri
Otomatik Kontrol Sistemi
türleri ile örnekleme.
Otomatik Kontrol Sistemleri
Otomatik Kontrol Sistemi
türleri ile örnekleme.
Otomatik Kontrol Sistemleri
Otomatik Kontrol Sistemi
türleri ile örnekleme.
Makine Kontrol Sistemlerinde
Kullanılan Sensörler
Otomatik Kontrol
Sistemlerinde kullanılan
sensör çeşitlerinde
örneklendirme.
Makine Kontrol Sistemlerinde
Kullanılan Sensörler
Otomatik Kontrol
Sistemlerinde kullanılan
sensör çeşitlerinde
örneklendirme.
Makine Kontrol Sistemlerinde
Kullanılan Sensörler
Otomatik Kontrol
Sistemlerinde kullanılan
sensör çeşitlerinde
örneklendirme.
Yüzer Birliklerde Kullanılan
Makine Kontrol Çeşitleri
Yüzer Birliklerde mevcut
Otomatik Kontrol türleri
üzerinde inceleme.
Yüzer Birliklerde Kullanılan
Makine Kontrol Çeşitleri
Yüzer Birliklerde mevcut
Otomatik Kontrol türleri
üzerinde inceleme.
Yüzer Birliklerde Kullanılan
Makine Kontrol Çeşitleri
Yüzer Birliklerde mevcut
Otomatik Kontrol türleri
üzerinde inceleme.
Yüzer Birliklerde Kullanılan
Makine Kontrol Çeşitleri
Yüzer Birliklerde mevcut
Otomatik Kontrol türleri
üzerinde inceleme.
Yüzer Birliklerde Kullanılan
Makine Kontrol Çeşitleri
Yüzer Birliklerde mevcut
Otomatik Kontrol türleri
üzerinde inceleme.
Yüzer Birliklerde Kullanılan
Makine Kontrol Çeşitleri
Yüzer Birliklerde mevcut
Otomatik Kontrol türleri
üzerinde inceleme.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ders Kitabı / Önerilen DERS KİTABI:
Kaynaklar
Otomatik Kontrol (Makine) Dersi Öğrenci Rehberi
YARDIMCI KİTAPLAR:
TASNİF DIŞI
Uygulama
TASNİF DIŞI
Yoktur
Değerlendirme:
Yarıyıl İçi Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi, %
Ara Sınav Notu
2
28
Yarıyıl Değerlendirme Notu
12
Yarıyıl Sonu Sınav Notu
60
Yarıyıl Sonu Başarı Notu
100
Dersin Öğrenme,
Hesaplanması
Öğretme
Etkinlikler
Haftalık
(Teorik)
ve
Değerlendirme
Hafta Sayısı
Etkinlikleri
Çerçevesinde
İş
yükünün
Süresi (Saat)
Toplam iş yükü (Saat)
Ders
Saati 15
1
15
Haftalık
Ders
(Uygulama)
Saati 15
1
15
Ders Sonrası Çalışma 15
ve Problem Çözme
1
15
Ara
sınav
ve
sınavlara hazırlık
ara 2
4
8
Final sınavı ve
sınavına hazırlık
final 1
7
7
TOPLAM İŞ YÜKÜ
60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) / (30saat/AKTS) = 60/30 = 2
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
3
ÖÇ-1
3
3
ÖÇ-2
ÖÇ-3
4
3
ÖÇ-4
4
4
ÖÇ-5
ÖÇ-6
4
3
3
3
ÖÇ-7
3
3
PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
-21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -38 -40
4
ÖÇ-1
ÖÇ-2
ÖÇ-3
ÖÇ-4
3
ÖÇ-5
ÖÇ-6
3
4
3
3
TASNİF DIŞI
3
4
3
TASNİF DIŞI
4
ÖÇ-7
*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük
TASNİF DIŞI
3
3 Orta
4
4 Yüksek
5 Çok yüksek
Download

TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI DERS PLANI Dersin Adı Otomatik Kontrol