1. HAT ROLE
OPERATÖRLERİN
DAVRANIŞSAL RİSKİN
AZALTILMASI (Gökkuşağı)
Hayes Lemmerz Jantaş Jant AŞ
Proje Neden Seçildi?
NEDENLER
• DAHA GÜVENLİ İŞ ORTAMI
• İSG RİSKİ AZALSIN
• İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA ÇALIŞAN
FARKINDALIĞI YARATMADA DESTEĞE
İHTİYAÇ DUYULMASI
PROJE BEKLENTİSİ
• DAVRANIŞSAL RİSKLERİN %75 ORANINDA
AZALTILMASI
• SETUP SÜRELERİNDE KAZANIM
• FABRİKAYA YAYGINLAŞTIRMA
Mevcut Durum Analizi ve Hedef
Belirlenmesi
Proje Metrik Adı
Proje Metrik
birim
Başlangıç
Hedef
Şu anda
gerçekleşen
Tespit edilen Davranışsal
Uygunsuzluk Sayısı
15
3
3
Davranışsal Risk Puanı
121
90
31
DÖNEMLER :
Giderilen Davranışsal
Uygunsuzluk Oranı
%75
Kontrol&Bitiş-21.06.2014
İyileştirme-21.05.2014
Analiz-21.04.2014
Ölçme-10.04.2014
Başlangıç&Tanımlama-28.02.2014
Murat Uslu
Proje Şampiyonu
HSE Müdürü
Eray Özmen
Proje Ekibi
Proje Liderliği
PROJE EKİBİ
Gültekin Şahin
Tezcan Kuru
Hat Formeni
Proje Lideri
Sebahattin
Akkaya
HSE Teknisyeni
Role Operatörü
Mekanik Bakım
Teknisyeni
Emine Uslu
Proje Koçluğu
Uzman Karakuşak
Süreç Geliştirme
Md.
ÖLÇME
RİSKLİ DAVRANIŞ SAYISI : 15
DAVRANIŞSAL RİSK PUANI : 121
ANALİZ
İYİLEŞTİRMELER
Robot çenelerinin ayarları
için mastar yapılması
Yan makara mili ve flanşlarının
fiziksel güç yerine vinç
yardımıyla takılması
Top arabaları valfinin
yukarı alınması
İYİLEŞTİRMELER
Röle ayarı için kullanılan el aletleri
bölgesine 5S uygulanması
Set-up işlemi sırasında kullanılan
güzergah revizesi
Flanşların yerlerinin değiştirilerek
taşıma mesafesinin azaltılması
KONTROL
OK
OK
N
OK
OK
N
OK
STANDARTLAŞTIRMA&YAYGINLAŞTIRMA
STANDARTLAŞTIRMA-talimatların güncellenmesi
1. RÖLE 1
1.1. Üst mil top sökmeyi aşağıda tanımlandığı şekilde yap:
1.1.1. Rölenin durduğunu kontrol et etiketleme kilitleme yap
1.1.2. Üst mil ön yatağın bağlantı somunlarını gevşet.
1.1.3. Yatağı top arabası yardımı ile değiştir.
1.1.4. Arkasındaki somunu sök ve ön flanşları aşağı indir.
1.1.5. Topu top arabasına yükle. Arka flanşları aşağı al.
1.1.6. Kullanıloan ekipmanları yerlerine yerleştir
1.1.7. Kullanılan el aletlerini tanımlanmış yerlerine koy
1.2. Alt mil top sökme işlemini aşağıda tanımlanan şekilde yap:
1.2.1. Ön sıkma somununu sök ön flanşları çıkar.
1.2.2. Topu top arabasına yükle.
1.2.3. Arka ayar flanşını çıkar.
1.2.4. Kullanılan el aletlerini tanımlanmış yerlerine koy
1.3. Yan makara sökme işlemini aşağıda tanımlanan şekilde yap:
1.3.1. Top arabasına yerleştir
1.3.2. Kullanılan el aletlerini tanımlanmış yerlerine koy
YAYGINLAŞTIRMA
SETUP ESNASINDA MEYDANA GELEN
İŞ KAZASI RİSKİNİ AZALTMA
PROJESİNİ ARIZI BAKIMA TAŞIMA
ADI ALTINDA 2. PROJE AÇILMIŞTIR.
FABRİKA İÇİNDEKİ TÜM ROLE
GRUPLARINDA UYGULANACAKTIR.
Download

1. Hat Role Operatörlerin Davranışsal Riskin Azaltılması