Yeni Yüzyıl Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Demir Budak
Dekan
Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten
2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DERS KURULU 1
KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ
DERS KURULU YÜRÜTME KURULU
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ:
KURUL I KOORDİNATÖRÜ:
Başlama Tarihi: 22.09.14
Bitiş Tarihi:
24.10.14
Kurul Sınavları: 24.10.14
Kurul Süresi:
5
Kuramsal:
Uygulama:
Toplam Yük:
TATİL
ÇHS
DAH
FAR
GCH
KHD
PAT
MİK
İHU
TOPLAM
TEORİK
3 GÜN
2
12
27
12
2
34
4
0
93
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DAHİLİYE
FARMAKOLOJİ
GENEL CERRAHİ
13:30
14:30
15:30
16:30
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
PATOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI
Hafta
94
17
8
8
Seçmeli:
ingilizce:
08:30
09:30
10:30
11:30
saat
saat
saat
saat
127
saat
UYGULAMA
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
0
0
0
0
0
8
0
9
17
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
1 HAFTA
22 Eylül 2014 Pazartesi
Saat
GB
08:30
09:20
AN
Kurul Bilgilendirme
PAT-01
09:30
10:20
AM
23 Eylül 2014 Salı
SER-1
SERBEST ÇALIŞMA
DAH01
Patolojiye Giriş
PAT-02
10:30
11:20
AM
11:30
12:20
AM
Hücresel Adaptasyon-2
0
Hastaya yaklaşım
DAH02
Hücresel Adaptasyon-1
PAT-03
0
0
Anamnez Alma
DAH03
0
Temel muayene yöntemleri
12:30
13:20
0
Genel Durum Muayenesi
DAH05
0
25 Eylül 2014 Perşembe
PAT-06
AM
Reverzible-irreversibl hücre
zedelenmesi
PAT-07
AM
Temel Muayene
Metotları,Genel Durum
Muayenesi I
DAH06
0
Nekroz
PAT-08
AM
Klinik Muayeneye
Giriş,Hastaya
Yaklaşım,Hekimin
Tutumu,Anamnez Alma ve
Özellikleri
DAH07
0
Temel Muayene
Metotları,Genel Durum
Muayenesi I
Apoptoz
PAT-09
AM
Hüce içi birikimler,patolojik
kalsifikasyon,hücresel
yaşlanma 1
26 Eylül 2014 Cuma
DAH08
0
Genel Durum Muayenesi II
DAH09
0
Genel Durum Muayenesi III
GCH01
0
Cerrahide Hasta ve Anamnez
GCH02
0
Yara İyileşmesi ve Yara
Bakımı
ÖĞLE TATİLİ
22 Eylül 2014 Pazartesi
Saat
PAT-04
13:30
14:20
AM
Hücresel Adaptasyon-3
SEÇ1
14:30
15:20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ2
15:30
16:20
0
23 Eylül 2014 Salı
FAR-01
0
SERBEST ÇALIŞMA
GB
Farmakolojiye Giriş Genel
Tanımlar
FAR-02
GB
24 Eylül 2014 Çarşamba
PAT-05
FAR-03
GB
İNG1
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
25 Eylül 2014 Perşembe
SER5
İNG2
0
İNGİLİZE
SER4
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
SERBEST ÇALIŞMA
FAR-04
İNGİLİZCE
İlaçların Emilimi
SER3
AM
Hücre Zedelenmesi ve Hücre
Ölümü, genel bilgiler
İlaçların Uygulanma Yolları
SEÇMELİ DERS
SER1
16:30
17: 20
24 Eylül 2014 Çarşamba
DAH04
GB
İlaçların Dağılımı
FAR-05
GB
İlaçların
Biyotransformasyonu
SER6
0
SERBEST ÇALIŞMA
26 Eylül 2014 Cuma
İHU-01
VA
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-02
VA
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-03
VA
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
SER7
0
SERBEST ÇALIŞMA
2 HAFTA
Saat
29 Eylül 2014 Pazartesi
PAT-10
08:30
09:20
Hüce içi
birikimler,patolojik
kalsifikasyon,hücresel
yaşlanma 2
PAT-11
09:30
10:20
AM
Kronik inflamasyon
PAT-13
11:30
12:20
AM
Akut inflamasyon
PAT-12
10:30
11:20
AM
AM
Doku yenilenmesi ve
onarım: rejenerasyon,
iyileşme, fibrozis 1
30 Eylül 2014 Salı
GCH03
0
Antisepsi,Dezenfeksiyon
GCH04
0
İlk Yardım ve Yaralanmış
Hastaya Yaklaşım
DAH10
0
Genel Durum Muayenesi V
DAH11
0
01 Ekim 2014 Çarşamba
ÇHS-01
Çocuk Hastalıklarında
Yaklaşım
ÇHS-02
GCH05
Travmalı Hastaya
Yaklaşım
GCH06
Genel Durum Muayenesi
IV
29 Eylül 2014 Pazartesi
0
SEÇMELİ DERS
SER8
16:30
17: 20
0
30 Eylül 2014 Salı
PAT-15
0
SERBEST ÇALIŞMA
AM
Hemodinamik bozukluklar,
tromboembolik hastalık ve
şok 1
FAR-06
SEÇMELİ DERS
SEÇ4
15:30
16:20
AM
Doku yenilenmesi ve
onarım: rejenerasyon,
iyileşme, fibrozis 2
SEÇ3
14:30
15:20
0
0
02 Ekim 2014 Perşembe
PAT-16
AM
Hemodinamik bozukluklar,
tromboembolik hastalık ve
şok 2
PAT-17
AM
Genetik hastalıklar-1
PAT-18
AM
Genetik hastalıklar-2
FAR-09
SY
İlaç Toksisitesi
Cerrahi Aletler
03 Ekim 2014 Cuma
BT1
0
BAYRAM TATİLİ
BT2
0
BAYRAM TATİLİ
BT3
0
BAYRAM TATİLİ
BT4
0
BAYRAM TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
PAT-14
13:30
14:20
0
Çocuk Hastalıklarında
Anamnez
12:30
13:20
Saat
0
arife
GB
01 Ekim 2014 Çarşamba
FAR-08
İlaçların Etki
Mekanizmaları ve
Reseptör Kavramı
İNG3
İlaçların Atılımı
FAR-07
GB
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
İNGİLİZCE
İNG4
0
İNGİLİZE
Klinik Farmakokinetik
SER9
GB
SER10
0
SERBEST ÇALIŞMA
02 Ekim 2014 Perşembe
FAR-10
SY
İlaçların İstenmeyen Etkileri
FAR-11
SY
İlaç-İlaç ve İlaç-Besin
Etkileşimleri
FAR-12
SY
İlaç Etkilerini Değiştiren
Faktörler ve Farmakogenetik
SER11
0
SERBEST ÇALIŞMA
03 Ekim 2014 Cuma
BT5
0
BAYRAM TATİLİ
BT6
0
BAYRAM TATİLİ
BT7
0
BAYRAM TATİLİ
BT8
0
BAYRAM TATİLİ
3 HAFTA
Saat
0
08:30
09:20
BT17
BAYRAM TATİLİ
BT10
09:30
10:20
0
10:30
11:20
0
BT18
0
0
BAYRAM TATİLİ
BT19
BAYRAM TATİLİ
BT12
0
BAYRAM TATİLİ
BAYRAM TATİLİ
BT11
11:30
12:20
07 Ekim 2014 Salı
06 Ekim 2014 Pazartesi
BT9
0
BAYRAM TATİLİ
BT20
BAYRAM TATİLİ
0
BAYRAM TATİLİ
12:30
13:20
Saat
BT21
0
0
BT22
İmmün sistem hastalıkları-1
PAT-20
AM
09 Ekim 2014 Perşembe
GCH07
PAT-21
AM
Patoloji laboratuvarı1
FAR-13
GB
Gebelikte İlaç Kullanım
İlkeleri
0
10 Ekim 2014 Cuma
PAT-24
GCH08
0
Cerrahide Ağrı
GCH09
0
Cerrahide Homeostazis
GCH10
0
Cerrahi Hastalarda
Metabolizma ve Beslenme
AM
Neoplaziye giriş
Cerrahi Malzemeler
İmmün sistem hastalıkları 2
BAYRAM TATİLİ
0
08 Ekim 2014 Çarşamba
FAR-14
BT23
0
İNG5
0
BAYRAM TATİLİ
0
İNGİLİZCE
İNG6
BAYRAM TATİLİ
BT24
GB
Yaşlılarda İlaç Kullanım
İlkeleri
BAYRAM TATİLİ
BAYRAM TATİLİ
0
0
BAYRAM TATİLİ
BAYRAM TATİLİ
BT16
16:30
17: 20
0
BAYRAM TATİLİ
BT15
15:30
16:20
07 Ekim 2014 Salı
06 Ekim 2014 Pazartesi
BT14
14:30
15:20
AM
PAT-25
AM
Neoplazi, isimlendirme 1
PAT-26
AM
Neoplazi,Benign ve malign
neoplazmların genel
özellikleri
PAT-27
AM
Kanser epidemiyolojisi
ÖĞLE TATİLİ
BT13
13:30
14:20
08 Ekim 2014 Çarşamba
PAT-19
0
İNGİLİZCE
SER12
0
SERBEST ÇALIŞMA
09 Ekim 2014 Perşembe
FAR-15
SB
Antimikrobiyal İlaçların
Temel Özellikleri ve Direnç
Gelişimi
PAT-22
AM
Patoloji laboratuvarı2
PAT-23
AM
Patoloji laboratuvarı3
SER13
0
SERBEST ÇALIŞMA
10 Ekim 2014 Cuma
İHU-04
VA
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-05
VA
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-06
VA
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
SER14
0
SERBEST ÇALIŞMA
4 HAFTA
Saat
08:30
09:20
0
Cerrahide Asepsi,Antisepsi
GCH12
09:30
10:20
0
Travmaya Genel Yaklaşım ve
Acil Yardım İlkeleri
SER19
10:30
11:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER20
11:30
12:20
14 Ekim 2014 Salı
13 Ekim 2014 Pazartesi
GCH11
0
SERBEST ÇALIŞMA
DAH12
0
Kan Basıncının Ölçülmesi
KHD01
0
Kadın Doğum Temel
Yaklaşım
KHD02
0
Kadın Doğum Anamnez
SER-16
0
SERBEST ÇALIŞMA
12:30
13:20
Saat
13 Ekim 2014 Pazartesi
AM
Kanserin moleküler temeli
SEÇ5
14:30
15:20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ6
15:30
16:20
0
SEÇMELİ DERS
SER15
16:30
17:
20
AM
Karsinojenik ajanlar
PAT-31
AM
16 Ekim 2014 Perşembe
PAT-32
AM
Tümörlerin klinik özellikleri,
evreleme 1
PAT-33
AM
17 Ekim 2014 Cuma
PAT-35
AM
Bakteri infeksiyonları
patolojisi
PAT-36
AM
Tümöre karşı konak
savunması, tümör immünitesi
1
Mikrop Hastalıkları
Patogenezin Genel Prensipleri
1
Mantar hastalıları patolojisi 1
MİK-1
PAT-34
MİK -3
MAK
Klinik bilimler ve tıbbi
mikrobiyoloji
FAR-18
SB
Protein Sentezini Önleyen
Antibiyotikler
AM
Viral hastalıklar patolojisi
MİK-2
MAK
MAK
İmmunsuprese hastalarda
infeksiyon etkenleri
MİK-4
MAK
Vektörle bulaşan infeksiyon
etkenleri
Zoonoz etkenleri
16 Ekim 2014 Perşembe
17 Ekim 2014 Cuma
ÖĞLE TATİLİ
PAT-28
13:30
14:20
15 Ekim 2014 Çarşamba
PAT-30
0
SERBEST ÇALIŞMA
14 Ekim 2014 Salı
PAT-29
AM
İnvazyon ve metastaz
(Tümörlerin yayılışı)
FAR-16
SB
15 Ekim 2014 Çarşamba
FAR-19
Nükleik Asid Sentezini
Önleyen Antibiyotikler ve
Üriner Antiseptikler
İNG7
Hücre Duvarına Etkili
Antibiyotikler I
FAR-17
SB
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
İNGİLİZCE
İNG8
Hücre Duvarına Etkili
Antibiyotikler II
SER16
SB
0
FAR-20
Diğer Antibiyotikler
FAR-21
0
SERBEST ÇALIŞMA
SB
Tüberküloz İlaçları
FAR-22
İNGİLİZCE
SER17
SB
SY
Antifungaller
SER18
0
SERBEST ÇALIŞMA
İHU-07
VA
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-08
VA
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-09
VA
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
SER21
0
SERBEST ÇALIŞMA
5 HAFTA
Saat
20 Ekim 2014 Pazartesi
PAT-37
08:30
09:20
Paraziter hastalıklar patolojisi
1
PAT-38
09:30
10:20
AM
Patoloji laboratuvarı5
SER22
11:30
12:20
AM
Patoloji laboratuvarı4
PAT-39
10:30
11:20
AM
0
SERBEST ÇALIŞMA
21 Ekim 2014 Salı
PAT-40
AM
Patoloji laboratuvarı6
PAT-41
AM
Patoloji laboratuvarı7
PAT-42
AM
Patoloji laboratuvarı8
FAR-23
SY
Antihelmintikler,
Antiprotozoaller ve
Ektoparazitlere Etkili İlaçlar
12:30
13:20
Saat
20 Ekim 2014 Pazartesi
0
21 Ekim 2014 Salı
FAR-24
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ7
14:30
15:20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ8
15:30
16:20
0
SEÇMELİ DERS
SER24
16:30
17:
20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER26
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER27
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER28
0
SERBEST ÇALIŞMA
23 Ekim 2014 Perşembe
SER29
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER30
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER31
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER32
0
SERBEST ÇALIŞMA
24 Ekim 2014 Cuma
SINAV01
0
KURUL BİTİRME
SINAV02
0
KURUL BİTİRME
SINAV03
0
KURUL BİTİRME
SINAV04
0
KURUL BİTİRME
ÖĞLE TATİLİ
SER23
13:30
14:20
22 Ekim 2014 Çarşamba
SER25
0
SERBEST ÇALIŞMA
SB
Antiviraller
FAR-25
SB
Antineoplastik İlaçlar
FAR-26
SB
İmmunofarmakoloji
FAR-27
SB
Otakoidler
22 Ekim 2014 Çarşamba
SER29
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER30
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER31
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER32
0
SERBEST ÇALIŞMA
23 Ekim 2014 Perşembe
SER33
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER34
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER35
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER36
0
SERBEST ÇALIŞMA
24 Ekim 2014 Cuma
SINAV05
0
KURUL BİTİRME
SINAV06
0
KURUL BİTİRME
SINAV07
0
KURUL BİTİRME
SINAV08
0
KURUL BİTİRME
Download

1. Kurul Ders Programı - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi