Glokal Teknk Analz
15 Aralık 2014
“En”lern öne çıktığı Aralık ayında rskten kaçış eğlm devam edyor... Pyasalarda genel görünümde
Ekm ayına benzer br rskten kaçış eğlm ön planda. Yaklaşan FED toplantısı öncesnde daha şahn tonda açıklama
gelebleceğ beklentsyle Ekm ayına benzer ABD tahvl ve altının talep edldğ, buna karşılık hsse pyasalarında se
kar satışının etkl olduğu süreçten geçlyor..
Söz konusu genel tema çersnde “en” ler se öne çıkmış durumda: Dow Jones’ta Mayıs 2012’den bu yana en sert
haftalık düşüş, VIX’te Mayıs 2010’dan bu yana en yüksek haftalık yükselş, Avrupa hsse pyasasında Ağustos
2011’den bu yana en büyük haftalık düşüşü yaşarken, Yunanstan borsası se 1987 yılından bu yana en düşük
sevyesnde. >Sayfa2
ABD’den br csm yaklaşırken... Geçtğmz hafta Glokal Tekn
k Anal
z
’mzde “ABD-Br csm m yaklaşıyor?”
başlığı altında 5 Aralık tarhnde ABD’de açıklanan ve beklentlern üzernde gerçekleşen sthdam verlernn ardından
17 Aralık tarhnde gerçekleşecek FED toplantısı öncesnde hsse pyasaları daha temknl olmayı terch edebleceğn
belrtmştk. İsthdam verler sonrasında MSCI Dünya endeksnde %4, MSCI GOP endeksnde se %5’lk kayıp
oluşurken, pyasalarda oluşan son rakamlara baktığımızda belrttğmz “en”lerden daha fazla yazableceğmz
görüyoruz. Söz konusu başlıklardak artış ve rskten kaçış modunun altında yatan öncelkl faktörü se söz konusu FED
toplantısı olarak öngörmeye devam edyoruz.
Gelişmekte Olan Ülke CDS’leri (2008-2014)
-Rusya
-Türkiye
-Brezilya
-G.Afrika
-Endonezya
Güçlü sthdam verler le brlkte FED’den daha şahn söylem beklentsnn öne çıkmasının paralelnde FED’n “uzunca
br süre fazlern düşük kalacağı” fadesn açıklama metnnden çıkaracağı, yerne “faz artırımı konusunda daha sabırlı
olacağız” açıklamasını koyarak faz artırımı konusundak lk snyal yatırımcılara vereceğ öngörülüyor.
Sürüden ayrılanı kurtlar kapar : Gelşmekte olan ülke CDS’ler... Artan FED kaygıları Ekm ayında olduğu
gb gelşmekte olan hsse pyasalarında baskıya neden olurken, eş zamanlı olarak emtalardak kayıplar özellkle
Rusya’dak negatf ayrışmanın devamına neden olmakta. Yan taraftak grafkte de görüldüğü üzere 5 yıl vadel Rusya
CDS’lernde ulaşılan 420 sevyes 2008-2009 dönemnde krzn lk aşamalarında test edlen sevyelere şaret edyor.
Söz konusu dönemde Rusya CDS’nn 1100 sevyesne ulaştığını hatırlatalım. Benzer eğlmn devamı dğer
gelşmekte olan pyasalar açısından da benzer sertlkte olmasa da, baskıya neden olablr.
2015 yılı stratej raporumuzu yayınladık... Son haftalarda BİST100 çn yukarı yönlü revzyonların geleceğn
sıkça belrttk. Gelen son raporların da bu paralelde gerçekleştğn ve BİST100 çn konsensus hedef değern
88000’den 90300’e yükseldğ görülüyor. Stratej raporumuz öncesnde 28 Kasım tarhnde çıkardığımız bankacılık
sektörünün ardından geçtğmz hafta çıkardığımız 2015 yılı Mal
ve P
yasalar Stratej
raporumuzda da olumlu temayı
terch ettğmz belrtmştk. Ancak 2014 yılına yönelk hazırladığımız ve BİST100 çn 85000 hedef değer baz alan
raporumuzda da olduğu gb, volatl br süreçle brlkte öngördüğümüz hedef değere yönelk eğlm bekledğmz
hatırlatalım. BİST çn öngördüğümüz 100400 hedef değerne yönelk volatl süreçte lk klometre taşlarından br 17
Aralık tarhnde gerçekleşecek FED toplantısıdır.
BİST’te kısa vadel taban arayışları ön planda olacak... Öncek hafta XBANK’ta görece daha zayıf eğlmn
Kaynak : Reuters
öne çıkacağı öngörümüzün geçtğmz haftaya da taşındığı, son k haftada XBANK/XUSIN rasyosundak kaybın %8’e
ulaştığı görülüyor. Endekste se geçtğmz hafta baskının artableceğn öngörmüş, 84500 desteğnn kırılmasıyla,
83300-82000 desteklerne yönelk gerlemeye lşkn rsklern artableceğn belrtmştk.
Geçtğmz haftayı 83226 sevyesnden kapatan endekste olası satıcılı açılışla brlkte 82500-82000 destek bölgesnn
öne çıkmasını beklyoruz. Söz konusu bölgeden geleblecek tepk alımlarına karşın, kısa vadede güçlü toparlanmanın
yenden oluşması adına endekslerde kısa vadel alçalan trendlerde yukarı yönlü kırılmalar arayacağız.
Özgür Yurtdaşseven
0212 384 1128
[email protected]
1
Hsse, Emta, Tahvl Pyasaları
ABD 10Y Tahvl
Dolar Endeks
MSCI GOP
MSCI Dünya
Emta Fonu
Altın (ons)
Kaynak : Reuters
MSCI GOP / MSCI Dünya
+3 Std Sapma
-3 Std Sapma
+2 Std Sapma
-2 Sapma
52 haftalık ort.
MSCI Endeksler
Gelşmş Ülke Pyasaları
Endeks
Aralık
1,0%
İsral
Danmarka
-2,8%
ABD
-3,2%
Hong Kong
-3,6%
İrlanda
-2,4%
Yen Zelanda
1,4%
MSCI Dünya
-3,7%
Belçka
-4,7%
İsvçre
-2,9%
Sngapur
-1,0%
Fnlandya
-3,8%
İspanya
-5,8%
Japonya
-0,7%
Hollanda
-3,7%
Kanada
-8,1%
İsveç
-3,5%
MSCI Avrupa
-5,0%
Avustralya
-5,0%
İtalya
-7,2%
Almanya
-3,8%
İngltere
-6,1%
Fransa
-6,0%
Norveç
-9,4%
Avusturya
-7,6%
Portekz
-6,6%
2014
21,7%
8,1%
8,0%
2,7%
1,5%
1,0%
0,8%
0,1%
-0,5%
-0,7%
-3,4%
-4,2%
-4,9%
-5,3%
-6,6%
-9,0%
-9,2%
-10,0%
-10,5%
-11,6%
-11,8%
-12,7%
-27,4%
-28,8%
-37,1%
ABD$
Gelşmekte Olan Ülke Pyasaları
Endeks
Aralık
2014
-1,9%
Mısır
27,6%
Flpnler
-0,1%
23,6%
Endonezya
-2,0%
22,3%
Hndstan
-5,9%
22,0%
Türkye
-7,5%
14,9%
Tayland
-6,1%
14,6%
Katar
7,5%
-10,7%
B.A.E.
6,2%
-17,5%
Peru
6,0%
-6,1%
Tayvan
-4,0%
5,0%
Çn
-2,1%
1,3%
Çek Cum.
-2,5%
-2,6%
Güney Afrka
-10,3%
-4,4%
MSCI GOP
-6,6%
-6,4%
Polonya
-2,0%
-10,4%
Güney Kore
-2,8%
-12,2%
Mekska
-11,2%
-13,6%
Malezya
-8,0%
-14,8%
Şl
-7,4%
-17,3%
Brezlya
-15,3%
-21,0%
Macarstan
-0,8%
-22,1%
Kolombya
-16,6%
-29,7%
Yunanstan
-16,3%
-38,6%
Rusya
-45,0%
-18,7%
Kaynak : MSCI, Garant
Yatırım
P
yasalarda genel görünümde Ek
m ayına benzer b
r r
skten kaçış eğ
l
m
ön planda.
Yaklaşan FED toplantısı önces
nde daha şah
n tonda açıklama geleb
leceğ
beklent
s
yle
Ek
m ayına benzer ABD tahv
l
ve altının talep ed
ld
ğ
, buna karşılık h
sse p
yasalarında
se kar satışının etk
l
olduğu süreçten geç
l
yor.
Söz konusu genel tema çer
s
nde “en” ler se öne çıkmış durumda: Dow Jones’ta Mayıs
2012’den bu yana en sert haftalık düşüş, VIX’te Mayıs 2010’dan bu yana en yüksek
haftalık yüksel
ş, Avrupa h
sse p
yasasında Ağustos 2011’den bu yana en büyük haftalık
düşüş, Yunan
stan borsası se 1987 yılından bu yana en düşük sev
yes
nde...
Kaynak : Reuters
Tekn
k anlamda se MSCI GOP/MSCI Dünya rasyosunda se zayıflık sürüyor. Söz
konusu rasyo 2009 yılından bu yana en düşük sev
yes
ne ger
led
. Aynı zamanda
rasyoda “-3 Standart Sapma”ya yaklaşıldığını bel
rtel
m.
2
Dow Jones (Vadel)
S&P500 F/K
50 EMA
Kaynak : Bloomberg
200 EMA
S&P500 & SKEW
< S&P500
Kaynak : Matrks
S&P500 endeks
nde son yüksel
ş eğ
l
m
1 yıl ler
ye dönük F/K değerlemes
n
2003
yılı sev
yeler
ne yaklaştırırken, bu bölgede kar satışları ön planda. Benzer şek
lde
S&P500’dek
düzeltmeyle b
rl
kte SKEW endeks
nde de satış ops
yonları azalıyor.
SKEW >
Kaynak : Reuters
Vadel
Dow endeks
nde kısa vadel
nd
katörler aşırı satım bölgeye g
rm
ş durumda.
Bu paralelde 17100 destek bölges
üzer
nde tepk
alımları bekl
yoruz. Şu aşamada
olası tepk
alımlarıyla kısa vadel
alçalan trend d
renc
öne çıkab
l
r, zled
ğ
m
z d
renç
bölge 17500-17550 aralığıdır. Alçalan trend aşılmadan kısa vadel
volat
l
ten
n son
bulduğunu fade edemeyeceğ
z. Destekler se 17100 ve 16850 sev
yeler
d
r.
3
DAX F/K
Avrupa Hsse Pyasası & 10Yıl Vadeli Tahvilleri
Almanya 10Y
Fransa 10Y
İspanya 10Y
İtalya 10Y
Kaynak : Bloomberg
DAX
50 EMA
EuroStoxx50 >
10 EMA
200 EMA
50 EMA
Kaynak : Reuters
ECB’den gevşek para pol
t
kası yönündek
yen
adımlar geleceğ
beklent
ler
yle
Avrupa’da düşük fa
z ortamının devamına karşılık, h
sse p
yasaları global r
skten
kaçış modundan etk
len
yor. EuroStoxx50 endeks
orta ve uzun vadel
ortalamaları
altına ger
lerken, DAX’ın 1 yıl ler
ye dönük F/K çarpanı uzun vadel
d
renç bölgey
aşmakta b
r kez daha başarısız oldu.
200 EMA
Kaynak : Matrks
DAX endeks
nde 10100 bölges
üzer
nde kalıcı olmasını beklemed
ğ
m
z yüksel
ş
denemeler
n
n ardından güçlü kar satışları ön planda. 9550 ve 9400 sev
yeler
bu
aşamada zled
ğ
m
z destekler. Özell
kle 9400 desteğ
kırılmadıkça tepk
alımları
hafta çer
s
nde etk
l
olab
l
r. D
renç bölge lk aşamada 9750-9800 bölges
olab
l
r.
4
MSCI Endeksleri (31.05.2013=100)
Gelişmekte Olan Ülke ETF’leri (2014=100)
Hndstan
Hndstan
Endonezya
Türkye
Çn
G.Afrka
Çn
G.Afrka
GOP
GOP
Endonezya
Brezlya
Türkye
Brezlya
Rusya
MSCI Türkye & MSCI GOP (2014=100)
MSCI Türk
ye endeks
MSCI
GOP endeks
ne göre 2014
yılı bazında rölat
f anlamda 21
bp’lık pr
mle şlem görüyor.
Rusya
Kaynak : Reuters
Kaynak : Reuters
MSCI Türkye / MSCI Gelşmekte Olan Pyasalar
MSCITürkye
+3 Std Sapma +2 Std Sapma
-3 Std Sapma -2 Sapma
200 günlük ortalama ort.
MSCI Dünya
MSCI GOP
Kaynak : Reuters
Kaynak : Reuters
MSCI Türk
ye/MSCI GOP rasyosunda aşırı alım bölgede öncek
hafta
öngördüğümüz kar satışları etk
s
n
göster
yor. Henüz kısa vadel
taban oluşumu ön
planda değ
l.
5
Türkye 5 Yıl Vadel CDS & Volatlte Endeksler (Günlük)
MSCI Türkye & MSCI GOP (F/K)
MSCI GOP F/K
Türkye CDS >
< S&P500 VIX
1 yıl ler
ye dönük F/K’lara göre MSCI Türk
ye 10.5x
le MSCI GOP’a göre %4 skontolu şlem görüyor.
MSCITürkye F/K
Kaynak : Reuters
Kaynak : Bloomberg
BİST100 & 1 Yıl İleriye Dönük Hedef Değer
BİST100 & Yabancı Yatırımcı Oranı
Yabancı oranında yıl ç
z
rve
olan %64.47 test etmes
sonrasında mevcut durumda
%63.98 sev
yes
nde.
BİST100 Hedef Değer >
BİST100 >
BİST100 >
Yabancı Yatırımcı Oranı >
Kaynak : Bloomberg
Kaynak : Matrks
6
BİST100 (TL, Günlük)
BİST100 (TL, Haftalık)
20EMA
10 EMA
50 EMA
50 EMA
200 EMA
200 EMA
Kaynak : Matrks
Kaynak : Matrks
Haftalık görünümde BİST100 endeks
nde uzun vadel
alçalan trend
n kırılması
sonrasında test ed
len 87000 bölges
nden bu yana kar satışı baskısının devam
ett
ğ
görülüyor. Kısa vadel
yükselen trend desteğ
82500 ve kırılmanın yaşandığı
uzun vadel
trend bölges
81000 bu aşamada öne çıkab
lecek güçlü destek
bölgeler
d
r.
Kısa vadel
görünümde 87100 bölges
altında kar satışı baskısı öngörmüş, 84500
desteğ
altındak
kırılmalarda volat
l
ten
n 83300 ve 82000 bölgeler
ne yönel
k
devamını öngörmüştük. Geçt
ğ
m
z haftayı 83226 sev
yes
nden kapatan endekste
olası satıcılı açılışla b
rl
kte 82500-82000 destek bölges
n
n öne çıkmasını
bekl
yoruz. Söz konusu bölgeden geleb
lecek tepk
alımlarına karşın, kısa vadede
güçlü toparlanmanın yen
den oluşması adına endekslerde kısa vadel
alçalan
trendlerde yukarı yönlü kırılmalar arayacağız.
7
XBANK (Günlük)
XBANK / XUSIN (Günlük)
XBANK/XUSIN rasyosunda
son yüksel
ş
n
ardından öngördüğümüz kar satışları sürüyor.
Kısa vadede zled
ğ
m
z destek bölges
1.951.90 aralığıdır. Söz konusu sev
ye üzer
nde
taban oluşumu öne çıkab
l
r.
Kaynak : Matrks
XBANK & Gösterge Tahvl
XBANK
Kaynak : Matrks
XBANK’ta kısa vadel
yüksel
ş trend
n
n kırılması le b
rl
kte zayıf trend geçerl
l
ğ
n
koruyor. Alçalan trend
n aşılması zayıflığın sona ermes
adına öneml
, d
renç 159000
bölges
nde. 151000-147000 destek aralığında se kısa vadel
taban oluşumunun
öne çıkab
leceğ
n
düşünüyoruz.
Gösterge Tahvl
Kaynak : Matrks
8
UYARI NOTU
Burada yer alan yatırım blg, yorum ve tavsyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değldr. Yatırım danışmanlığı hzmet, yetkl kuruluşlar
tarafından kşlern rsk ve getr terchler dkkate alınarak kşye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsyeler se genel ntelktedr. Bu
tavsyeler mal durumunuz le rsk ve getr terchlernze uygun olmayablr. Bu nedenle, sadece burada yer alan blglere dayanılarak yatırım kararı
verlmes beklentlernze uygun sonuçlar doğurmayablr.
Ver ve grafkler güvenrllğne nandığımız sağlam kaynaklardan derlenmş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL
KIYMETLER A.Ş.’nn görüşünü yansıtmaktadır. Bu blgler ışığında yapılan ve yapılacak olan lerye dönük yatırımların sonuçlarından Şrketmz
hçbr şeklde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garant Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nn yazılı zn olmadıkça çerğ kısmen ya da tamamen üçüncü
kşlerce hç br şekl ve ortamda yayınlanamaz, ktsap edlemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İlet, gönderlen kşye özel ve münhasırdır. İlave
olarak, bu raporun gönderldğ ve yukarıdak açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdek yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve
dava haklarımız saklıdır.
Garant Yatırım
Etler Mahalles Tepeck Yolu Demrkent Sokak
No.1 34337 Beşktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mal: [email protected]
9
Download

Glokal Teknik naliz