Haber Bülteni
Kasım 2014
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ 2014 YILI OCAK - EKİM DÖNEMİ SONUÇLARI
KONULAR
Ekim
2014
100.977
62.001
69.187
44.791
69.271
50.814
2013
88.579
51.984
65.539
40.041
60.399
46.985
Toplam
Üretim
Otomobil
Toplam
İhracat
Otomobil
Toplam
Pazar
Otomobil
(%)
14
19
6
12
15
8
2013
928.722
516.514
683.679
394.399
674.511
499.339
Ocak-Ekim
2014
936.759
593.493
722.518
478.352
569.615
417.582
(%)
1
15
6
21
-16
-16
PAZAR
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde toplam pazar, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 16 oranında azalarak
570 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş aynı şekilde yüzde 16
düzeyinde oldu ve pazar 418 bin adede geriledi.
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16
azalarak 122 bin adet düzeyine geriledi.
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 2 oranında azaldı ve pazar
30 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Ancak, inşaat sektöründeki gelişmelerin etkisiyle 2014 yılında 2013 yılı
aynı dönemine göre kamyon pazarı yüzde 11 oranında artarak 26 bin adet düzeyine yükseldi. Buna karşılık,
otobüs pazarı yüzde 70 gibi önemli oranda azaldı ve 1.163 adet oldu, bu azılışta yerel yönetimlerin alımlarını
sınırlandırması doğrudan etkili oldu.
Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 1,4 otomobil pazarı ise yüzde 15,8 oranında arttı. Hafif
ticari araçlar (HTA) pazarı yüzde 28,5 oranında azaldı. 10 yıllık ortalamalara göre kamyon pazarı yüzde 3,2
artarken, otobüs pazarı ise yüzde 30,4 oranında düşüş gösterdi.
10 Yıllık
Ortalama
Pazar
(x 1.000)
Değişim
%
2014
Toplam
561,5
569,5
1,4
Otomobil
360,5
417,6
15,8
HTA
171,3
122,5
-28,5
25,3
26,1
3,2
1.671
1.163
-30,4
Kamyon
Otobüs
Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2014 Ekim ayında yüzde 71 düzeyinde gerçekleşti.
90
80
78
80
76
77
79
78 78 78
80
77
76 77
78
75
74
70
69 69 68
66
68
76
78
77
73
75
74
75
69 70
69
71
66
Otomobil Pazarında İthalatın Payı (yüzde)
2014/10
2014/09
2014/08
2014/07
2014/06
2014/05
2014/04
2014/03
2014/02
2014/01
2013/12
2013/11
2013/10
2013/09
2013/08
2013/07
2013/06
2013/05
2013/04
2013/03
2013/02
2013
2013/01
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
60
Öte yandan bu ayda ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 46 düzeyinde gerçekleşti.
60
52
50
45
46
47
48
48
46
40
40
41
46
52 52
49
48 48 48 48 48 48
47 48 48
51
50
48
47
46
46
42
42
39
35
2014/10
2014/09
2014/08
2014/07
2014/06
2014/05
2014/04
2014/03
2014/02
2014/01
2013/12
2013/11
2013/10
2013/09
2013/08
2013/07
2013/06
2013/05
2013/04
2013/03
2013/02
2013
2013/01
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2005
Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (yüzde)
30
İHRACAT
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı yüzde 6 oranında, otomobil
ihracatı ise yüzde 21 oranında arttı. 2014 yılı Ocak - Ekim döneminde toplam ihracat 723 bin adet, otomobil
ihracatı ise 478 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
Bu dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 16 azalış ile 244 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı
ise yüzde 23 artış ile 14.521 adet oldu.
ÜRETİM
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 1, otomobil
üretimi ise yüzde 15 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 937 bin adet, otomobil üretimi ise 593 bin
adet düzeyinde gerçekleşti.
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde üretim, otobüste yüzde 27, küçük kamyonda yüzde 25, kamyonette yüzde
18, minibüste yüzde 13 oranında azaldı, büyük kamyonda yüzde 1, midibüste ise yüzde 8 oranında arttı.
Bu dönemde, traktör üretimi yüzde 22 oranında artarak 41 bin adet oldu.
2
OTOMOTİV SANAYİİ 2014 YILI OCAK-EKIM DÖNEMİ SONUÇLARI
PAZAR
10 Yıllık Ortalama ve 2014/2013 Toplam Satışlar (x1000)
150
2013
2014
10 Yıl Ort/10 Yrs Avr
98
120
65
56
57
77
57
85
62
78
64
75
62
67
63
3
4
5
6
7
8
30
40
55
69
73
51
2
64
62
51
38
1
60
56
62
37
34
90
9
10
11
136
83
0
71
70
60
69
30
12
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde toplam satışlar 570 bin adet oldu ve toplam pazar 2014 yılı aynı dönemine
göre yüzde 16 oranında azaldı.
10 Yıllık Ortalama ve 2014/2013 Otomobil Satışları (x1000)
120
2013
10 Yıl Ort/ 10 Yrs Avr
2014
45
43
36
35
52
38
57
43
62
46
58
47
56
47
52
45
53
49
47
51
64
2
3
4
5
6
7
8
9
10
36
101
25
19
0
40
40
37
27
1
40
36
40
26
24
63
80
11
12
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde otomobil satışları, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 16 oranında azaldı
ve 418 adet düzeyine geriledi.
2004–2014 yılları Ocak - Ekim döneminde otomobil satışları aşağıdaki gibi gerçekleşti:
2007
2008
2009
Yerli/Local
2004
111.335 104.764 91.004 84.850
85.708
98.793 111.597 142.257 115.922 110.263 108.721
İthal/Imports
259.130 230.545 205.387 171.227 177.210 196.067 248.665 317.354 307.135 389.076 308.861
Toplam/Total
370.465 335.309 296.391 256.077 262.918 294.860 360.262 459.611 423.057 499.339 417.582
İthalat/Imports (%)
70
2005
69
2006
69
67
67
66
2010
69
2011
69
2012
73
2013
78
2014
74
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 16, ithal otomobil satışları
yüzde 21, yerli otomobil satışları ise yüzde 1 oranında azaldı.
İthalatın pazar payı, 2014 yılı Ocak - Ekim döneminde yüzde 74 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşti.
3
2004–2014 yılları Ocak - Ekim döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki gibi
gerçekleşti:
2006
2007
2008
2009
2012
2013
2014
112.554 114.750 99.601
2004
94.128
83.658
93.955 106.909 121.059 95.720
75.165
62.700
İthal/Imports
86.952 95.776
80.318
79.116
51.426
69.855
59.789
Toplam/Total
199.506 210.526 192.807 174.446 162.774 145.381 178.320 213.261 167.594 145.020 122.489
Yerli/Local
İthalat/Imports (%)
2005
44
93.206
45
48
46
49
2010
2011
71.411 92.202
35
40
71.874
43
43
48
49
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde, geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 16, yerli hafif ticari
araç satışları yüzde 17, ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 14 oranında azaldı. İthalatın pazar payı, 2014
yılı Ocak - Ekim döneminde yüzde 49 oldu.
ÜRETİM
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde toplam 937 bin adet taşıt aracı üretildi.
2014 Yılı Ocak-Ekim Toplam ve Otomobil Üretimi (x1000)
1.500
P.Cars
Total
1.200
1.050
900
681
731
808
893
879
988
885
929
937
699
600
300
373
382
446
510
569
420
501
537
479
517
593
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde toplam üretim, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 1 oranında arttı. Bu
dönemde, üretimin yüzde 77sini oluşturan 723 bin taşıt aracı ihracatı gerçekleştirildi.
2013 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi, 2014 yılı ilk on ayda:
Otobüste
yüzde 27
K. Kamyonda
yüzde 25
Kamyonette
yüzde 18
Minibüste
yüzde 13 oranında azaldı.
Otomobilde
yüzde 15
Midibüste
yüzde 8
B. Kamyonda
yüzde 1 oranında arttı.
4
2014 Yılı Ocak-Ekim Otomobil Üretim ve İhracat (x1000)
800
Total
Production for Local Market
569
600
446
400
373
510
420
537
501
593
479
517
142
122 115
382
200
122 119 105
96
99
101
130
166
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde otomobil üretimi, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artarak
593 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde traktör üretimi yüzde 22 oranında artarak 41 bin adet oldu.
2014 Yılı Ocak-Ekim Traktör Üretimi (x1000)
50
41
40
38
36
31
37
33
33
28
30
25
22
20
12
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
İHRACAT
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde 478 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 723 bin adet taşıt ihraç edildi.
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 6
oranında arttı.
Taşıt Araçları İhracatı (Adet)
SEKTÖR/SECTOR
2012
2013
2013
2014
10 Ay-10 Mo
2013/2014
(%)
OTOMOBİL/ P.Cars
412.991
484.504
394.399
478.352
21
TİCARİ ARAÇLAR / CV
316.932
343.967
289.280
244.166
-16
* Kamyonet/Pick-Up
292.601
300.765
254.816
218.342
-14
16.429
34.664
28.025
20.710
-26
* Kamyon/Truck
2.682
3.055
2.230
911
-59
* Midibüs/Midibus
1.173
985
760
651
-14
* Minibüs/Minibus
* Otobüs/Bus
TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL
TRAKTÖR/F.TRACTOR
TOTAL
4.047
4.498
3.449
3.552
3
729.923
828.471
683.679
722.518
6
15.431
14.996
11.832
14.521
23
745.354
843.467
695.511
737.039
6
Kaynak: OSD
5
T.C Ekonomi Bakanlığı, Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği verilerine göre, 2014 yılı Ocak - Ekim
döneminde ayında toplam ihracat, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 8 oranında arttı ve 19 milyar $ oldu.
Bu dönemde, toplam ana sanayi ve yan sanayi ihracatı yüzde 8 oranında arttı.
Toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2014 yılı Ocak - Ekim dönemi itibariyle, ihracat sıralamasında birinci
sırada yer aldı.
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $)
SEKTÖR/SECTOR
2011
Toplam
(Total)
2012
Toplam
(Total)
2013
Toplam
(Total)
2013
2014
10 Ay (10 Months)
2014/2013
(%)
6.595.662.583
8.307.826.870
8.223.513.061
7.496.831.652
8.077.665.818
İç ve Dış Lastik / Tyres
988.990.821
1.373.205.546
1.200.828.712
953.139.839
986.788.305
Emniyet Camı / Safety Glasses
107.203.983
120.041.467
120.710.174
110.831.549
121.274.215
9
Motor (Engine)
305.490.804
273.896.369
272.085.582
267.890.419
145.240.290
-46
Akümülatör / Batteries
186.504.496
232.611.079
250.345.945
241.158.889
232.494.438
-4
11
Toplam Yan Sanayi/Total Component Industry
8
4
5.007.472.478
6.308.072.409
6.379.542.648
5.923.810.956
6.591.868.570
10.855.476.447
12.128.522.618
11.101.346.096
10.143.265.147
11.001.391.583
Otobüs / Bus
744.935.284
929.372.870
856.072.335
714.372.466
785.044.347
10
Midibüs-Minibüs / Minibus- Minibus
120.378.674
145.199.034
161.806.275
121.794.495
72.610.431
-40
Otomobil (P. Cars)
6.217.404.551
6.541.969.418
6.067.964.588
5.672.608.723
6.107.956.255
8
Kamyon-Kamyonet/HCV-LCV
3.363.101.038
4.034.772.621
3.433.318.136
3.141.830.261
3.446.559.172
10
145.710.283
116.912.332
195.260.385
173.864.014
202.029.406
16
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components
Toplam Ana Sanayi/Total Vehicle Industry
Çekici/Truck-Tractor
Römork ve Yarı Römork/Trailer-Semi Trailer
Tarım Traktörü/Farm Tractor
Toplam/Total
8
32.411.737
-46
191.801.467
213.048.730
315.587.742
259.285.513
354.780.234
37
17.451.139.030
20.436.349.488
19.324.859.157
17.640.096.799
19.079.057.401
8
72.145.150
147.247.613
71.336.635
59.509.675
Kaynak: T.C Ekonomi Bakanlığı UİB Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
ALTERNATİF YAKITLARA İLİŞKİN ALTYAPILARIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK
MEVZUAT, AB RESMİ GAZETESİNDE YAYIMLANDI
Alternatif Yakıtların Altyapısının Geliştirilmesine yönelik AB’de 17 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girecek
2014/94/EU Direktifi, 28 Ekim 2014 tarihli AB Resmi Gazete ’sinde yayımlanmıştır.
İlgili Direktif, ulaşımda petrole bağımlılığın ve olumsuz çevresel etkilerin azaltılması amacıyla alternatif
yakıtlara yönelik altyapının AB genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflemekte ve bu konuda genel çerçeve
hükümleri ortaya koymaktadır.
Direktif ile elektrik, hidrojen, bioyakıt (2008/28/EC kapsamında), sentetik ve parafinik yakıtlar, doğalgaz
(LNG&CNG) ve LPG gibi alternatif yakıtlara ilişkin Üye Ülkeler tarafından sağlanması gereken altyapının
minimum gereklilikleri, dolum ve şarj noktalarına ilişkin teknik spesifikasyonlar ve kullanıcıların
bilgilendirilmesine yönelik hükümler sunulmaktadır.
İlgili Direktif, “Elektrikli ve CNG’li araçların 2020 sonuna kadar kentsel alanda serbestçe dolaşımının
sağlanması” ve “LNG ve CNG’li kamyon ve diğer araçların EU TEN-T hattında 2025 sonuna serbest
dolaşımının sağlanması” için gerekli altyapı geliştirme çalışmalarının tamamlanması gibi önemli hedefler
ortaya koymakta ve bu hususlara yönelik Üye Ülkelerden ulusal planlarını sunmalarını zorunlu kılmaktadır.
(Kaynak:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.307.01.0001.01.ENG)
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI RESMİ GAZETE’DE
YAYIMLANDI
26.08.2014 tarih ve 2014/24 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Akıllı Ulaşım Sistemleri AUS Strateji Belgesi (2014-2023) eki Eylem Planı ( 2014-2016) 25 Ekim 2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Geçmiş dönemde, Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) ilişkin politika, hedef ve eylemler ülkemizde farklı
kurum ve kuruluş tarafından düzenlenen strateji belgelerinde yer almış olmakla birlikte, daha önce özellikle
bu konuyu bir bütün olarak ele alan bir strateji belgesi hazırlanmamıştır. Son yıllarda, ülkemizde karayolu
ulaşımında görülen artış ile birlikte gelen trafik kazaları, trafik sıkışıklığı, emisyon artışı gibi birtakım
problemler AUS’un planlı ve sistemli bir yapıya kavuşturulmasını ve planların devreye alınmasını zorunlu
hale getirmiştir.
6
Bu kapsamda, “Akıllı Ulaşım Sistemleri - AUS Strateji Belgesi (2014-2023) eki Eylem Planı (2014-2016)”
ile beş temel stratejik amaç belirlenmiştir:
1. AUS’un ülke genelinde planlama ve entegrasyonu için idari ve teknik mevzuatın ulusal ve uluslararası
ihtiyaçlara göre geliştirilmesi,
2. Küresel düzeyde rekabetçi bir AUS sektörünün oluşturulması,
3. AUS uygulamalarının ülke genelinde yaygınlaştırılarak trafik güvenliğinin ve mobilitenin arttırılması,
4. Hareket kısıtlılığı olanların ulaşım araçlarına ve hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması,
5. Karayolu ulaştırması kaynaklı yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması
Belge kapsamında, yukarıda belirtilen stratejik amaçların hayata geçirilmesi sürecinde izleme ve
değerlendirme mekanizmasının oluşturulması hedeflenmekte, bu kapsamda özel sektör temsilcilerinin,
üniversitelerin, ve STK’ların da katılımını sağlayacak şekilde bir “İzleme ve Değerlendirme Komitesi”
kurulacağının bilgisi verilmektedir. İlgili komitenin özel sektör ve kamu kesimi arasında kurulan iletişim
mekanizmaları ile işbirliği halinde olması hedeflenmektedir.
(Kaynak:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141025-21.htm)
CDP (KARBON SAYDAMLIK PROJESİ) TANITIMI YAPILDI
CDP Türkiye’nin 3 Kasım Pazartesi günü Sakıp Sabancı Müzesi’nde “CDP Türkiye 2014 İklim Değişikliği
Rapor Lansmanı” düzenlendi.
2010 yılından bu yana CDP Türkiye, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Akbank’ın
ana sponsorluğu ve EY (Ernst & Young) Türkiye’nin rapor sponsorluğunda yürütülüyor.
Sürdürülebilir ekonomileri inceleyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan CDP tarafından, dünyadaki
tüm yatırımların üçte birini temsil eden 767 kurumsal yatırımcı adına şirketler davet ediliyor.
CDP Türkiye’ye yanıt veren şirketler uygun bir platform sayesinde iklim değişikliği politikalarını
uluslararası kurumsal yatırımcılarla paylaşma şansı yakalıyorlar.
İlk yılında BIST-50 indeksinde bulunan 50 şirket CDP’ye açıklama yapmaya davet edildi ve 11 şirket yanıt
verdi. 2011 yılında bu sayı ikiye katlandı ve BIST-100 şirketleri davet edildi. Bu şirketlerin 17’si ve davet
edilmemesine rağmen diğer 3 şirket gönüllü olarak CDP’ye yanıt verdi. 2012 yılında da BIST-100 şirketleri
davet edildi ve toplamda 32 CDP’ye raporlama yaptı. CDP’ye raporlama yapan şirket sayısı 2013 yılında
39’a, 2014 yılında ise 41’e yükseldi.
3 Kasım’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen “CDP Türkiye 2014 İklim Değişikliği Rapor
Lansmanı”nda CDP Türkiye İklim Liderleri ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl ilk defa "CDP İklim
Performans Liderlik Endeksi" (CPLI) ve "CDP İklim Saydamlık Liderlik Endeksi" (CDLI) de açıklandı.
Küresel "CDP İklim Performans Liderlik Endeksi"ne (CPLI) Türkiye'den giren tek şirket OSD üyesi TOFAŞ
oldu.
CDP Türkiye İklim Liderleri Ödüllerini ise Garanti Bankası, Coca-Cola İçecek, Zorlu Enerji Elektrik
Üretim, Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Noor Fındık aldılar. Ödül töreni TÜSİAD Yüksek İstişare
Kurulu Başkanı Erkut Yücaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.
(Kaynak: http://cdpturkey.sabanciuniv.edu/tr/)
(Kaynak: https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-climate-performance-leadership-index-2014.pdf)
OSD ODETTE TEDARİK ZİNCİRİ KOMİTESİ “GLOBAL MMOG LE” EĞİTİMLERİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİ
Tedarik zincirindeki kuruluşlar arasındaki işbirliği ve iletişim kalitesini arttırmak için küresel ölçekte
uygulamaların geliştirilmesi ve yayılımı ile sanayiye yönelik uygulamaları desteklemek ve koordinasyonunu
7
sağlamak amacı ile 1984 yılında kurulmuş olan ODETTE (Organization for Data Exchange by
Teletransmission in Europe) kuruluşuna OSD’nin üyeliği, 2004 yılından beri devam etmektedir.
Global MMOG LE (Materials Management Operations Guideline Logistics Evaluation), AIAG, ODETTE ve
Otomotiv Ana Sanayileri tarafından kuruluşların MP&L ve tedarik zinciri süreçlerini iyileştirmek ve
geliştirmek için oluşturduğu bir öz değerlendirme ve denetim aracıdır. Türkiye’de Ford Otosan, Renault ve
Tofaş MMOG LE 3. Versiyonu tedarikçileri için uygulamaktadır. 4. Versiyon 2014 Mayıs ayından
yayınlanmış olup; 2015 itibarı ile tüm dünyada tek geçerli versiyon olmasına karar verilmiştir. OSD,
ODETTE Tedarik Zinciri Komitesi yeni versiyon güncelleme çalışmalarında aktif rol almış, uygulamanın
Ford Otosan, Renault ve Tofaş dışında da diğer üye tedarikçilere yaygınlaştırılması öncelikli hedefler
arasındadır.
Diğer taraftan dünyanın birçok ülkesinde MMOG LE V4 bilgilendirme ve farkındalık seminerleri
düzenlenmesi planlanmaktadır.
Bu çerçevede, İspanya, Belçika, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ve Amerika’nın çeşitli ülkelerinde Ford,
GM, Volvo, Jaguar Land Rover, vb OEM’lerin ev sahipliği yapacağı toplam 40 seminerin ilk 5 seansı
ODETTE ve AIAG önderliğinde 4-6 Kasım 2014 tarihleri arasında OEM ve tedarikçiler için düzenlenmiştir.
OSD UİB ve TOSB konferans salonlarında düzenlenen bu eğitimlere 6 ana sanayi firması 15, 150 tedarikçi
ise 292 temsilcisi ile katılım sağlamıştır. Toplantılar, MMOG’nin sanayimiz için önemi ve V4 ile ilgili
çalışmalar hakkında ana sanayi firmaları ile tedarikçilere bilgi vermek için önemli bir fırsat niteliğini
taşımaktadır.
BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ YAYIMLANDI
Borsa İstanbul, 4 Kasım 2014 tarihinde BIST 30’dan 15 Şirketin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ni
başlattı.
Endeks, şirketlerin hem finansal performanslarını, hem de çevre, sosyal konular ve kurumsal yönetim
alanındaki performanslarını ortaya koyan bir benchmark teşkil etmektedir.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksinin amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik
performansları üst seviyede olan şirketlerin yer alacağı bir endeks oluşturulması, Türkiye’de ve özellikle
Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artmasıdır.
Ocak - Mart 2014 döneminde BIST30 Endeksinde yer alan şirketler, Ethical Investment Research Services
Limited (EIRIS) tarafından 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla kamuya açık olan bilgileri kullanılarak
değerlemeye tabi tutuldu. Borsa İstanbul tarafından belirlenen kriterleri sağlayan şirketler endekse dahil
edildiler.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksine dahil edilecek şirketleri belirlemek amacıyla EIRIS ile birlikte yürütülen
BIST 30 Endeksi kapsamında yer alan şirketlerin değerleme çalışması tamamlanmıştır. Bu kapsamda 4
Kasım tarihinde açıklanan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, Akbank, Arçelik, Aselsan, Garanti Bankası,
Koç Holding, Migros, PETKİM, Sabancı Holding, TAV Havalimanları, Tofaş Otomotiv Fabrikaları,
Turkcell, TÜPRAŞ, Türk Telekom, Vakıflar Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.
Değerlemeye dahil edilecek şirket sayısının zamanla artırılması hedeflenirken BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi Temel Kurallarına http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/surdurulebilirlikendeksi linkinden ulaşılabiliyor.
(Kaynak:http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/surdurulebilirlik-endeksi)
8
YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ MEVZUAT
•
•
•
•
•
Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016) ile
İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 26/8/2014 tarihli ve 2014/24 Sayılı Kararı – (25.10.2014 - 29156
RG).
Motorlu Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde
(AB/351/2012) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – (06.11.2014-29167 RG).
Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı
Yönetmeliğinde (AB/347/2012) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- (12.11.2014 – 29173
RG).
Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik
Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (661/2009/AT) Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik- (12.11.2014 – 29173 RG).
Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili
Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(12.11.2014 – 29173 RG).
2014 YILI OCAK - EKİM TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
2014 yılı Ocak – Ekim döneminde ABD Doları yüzde 14 ve Euro yüzde 16, Japon Yeni ise yüzde 7 oranında
arttı. 2014 yılı Ocak - Ekim döneminde TÜFE değişimi yüzde 8,45 iken, ÜFE değişimi yüzde 8,22 ve sanayi
enflasyonu değişimi yüzde 9,11 oranında gerçekleşti. Bu dönemde maliyetlerdeki düşüşün tüketiciye
yansıtıldığı görülmektedir.
TÜFE ve ÜFE’nin Yıllık Değişimi (yüzde)
15
TÜFE/CPI
ÜFE/PPI
10
01.08.2014
01.09.2014
01.10.2014
01.07.2014
01.08.2014
01.07.2014
01.06.2014
01.06.2014
01.05.2014
01.04.2014
01.03.2014
01.02.2014
01.01.2014
01.12.2013
01.11.2013
01.10.2013
01.09.2013
01.08.2013
01.07.2013
01.06.2013
01.05.2013
01.04.2013
-5
01.03.2013
01.01.2013
0
01.02.2013
5
TÜFE ve ÜFE’nin Aylık Değişimi (yüzde)
4
TÜFE/CPI
ÜFE/PPI
3
2
1
0
9
01.05.2014
01.04.2014
01.03.2014
01.02.2014
01.01.2014
01.12.2013
01.11.2013
01.10.2013
01.09.2013
01.08.2013
01.07.2013
01.06.2013
01.05.2013
01.04.2013
01.03.2013
01.02.2013
-2
01.01.2013
-1
2014 YILI OCAK - EKİM DÖNEMİNDE MOTORLU TAŞITLAR TÜKETİCİ KREDİLERİ STOĞU
TCMB tarafından derlenen Türkiye Bankalar Birliği ve Tüketici Finansman Şirketleri verileri toplamı, 2014
yılı Ocak – Ekim döneminde toplam kredi stoku, 2013 yılı aynı döneminde göre yüzde 6 oranında arttı ve
35,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
Toplam Otomotiv Kredisi Stoku (Milyon TL)
40.000
2013/12
33.776
Geçen yıla göre değişim % 6
2012/12
31.053
2011/12
28.497
30.000
2010/12
20.032
20.000
2009/12
15.006
2007/12
20.322
2005/12
16.459
2014/10
35.319
2004/12
11.342
2008/12
18.557
2006/12
19.283
2012.12
2011.12
2010.12
2009.12
2008.12
2007.12
2006.12
2005.12
2004.12
10.000
Kaynak: TCMB (TBB ve Tüketici Finansman Şirketleri Verileri Toplamı / Ay Sonu Toplam Kredi Stoku)
Bu stok değeri pazarda halen vadesi gelmemiş otomotiv tüketici kredilerinin kümülatif değeri göstermekte ve
kredili satışların değişimini belirtmektedir.
Bu dönem itibariyle de, geçen yıla göre kredi stokunda oransal olarak artışın devam ettiği görülmektedir.
Ancak bir önceki yıla göre oransal artış hızında önemli bir yavaşlama 2014 Ocak - Ekim döneminde de
devam etmiştir.
2014 YILI OCAK - EYLÜL DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI 61 MİLYAR DOLAR OLDU
2014 yılı Ocak - Ağustos döneminde TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı 61 milyar Dolar oldu. Fasıllara
göre ürün gruplarında aynı döneminde, dış ticaret fazlası veya açığının dağılımı aşağıda gösterilmektedir.
Otomotiv ürünlerinde dış ticaret dengesinin negatife dönüştüğü görülüyor. Bunun başlıca nedeni taşıt aracı
ihracatı artış yapmaz iken, hızla artan iç talep nedeni ile motorlu taşıt araçları ithalatının da aşırı artması
olarak beliriyor.
Buna göre dış ticaret açığının önemli bir bölümünün petrol ve doğal gaz gibi enerji ürünleri ve yatırım
mallarından oluşan makine ve mekanik cihazlar ile demir çelik, plastik ve elektrikli makineler gibi ürün
gruplarından oluşmaktadır.
Buna karşılık giyim sanayi başta olmak üzere otomotiv ürünleri, tarım ürünleri ve demir çelikten mamul
ürünlerde dış ticaret fazlası bulunmaktadır. Bu dönemde 87.00 GTİP kapsamında yer alan ve otomotiv
sanayi ürünlerinden oluşan ürün grubu, 2,7 milyar $ düzeyinde dış ticaret fazlası vermiştir.
10
OTOMOTİV SANAYİİNDE 2014 YILI OCAK - EKİM DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET
DEĞERLENDİRMESİ
Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1:
1. 2014 yılı Ocak - Ekim döneminde otomotiv sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 8
oranında artmış ve 19 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 11 milyar $ düzeyinde
gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artmış, aksam
parça ihracatı da yüzde 8 oranında artarak 8 milyar $ düzeyine yükselmiştir.
2. 2014 yılı Ocak - Ekim döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre, midibüs-minibüs ihracatı yüzde 40
azalmış, otobüs, kamyon ve kamyonet ihracatı yüzde 10, otomobil ihracatı ise yüzde 7 oranında
artmıştır.
TİM Verilerine Göre:
1. TİM verilerine göre Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, 2014 yılı Ocak - Ekim döneminde
gerçekleşen 18,6 milyar $ değerindeki ihracatı ile sektörel sıralamada birinci sırada yer almıştır.
2. Birliğin toplam ihracat içindeki payı yüzde 14,2 düzeyinde gerçekleşmiştir.
3. Bu dönemde, Türkiye ihracatı geçen yıla göre yüzde 5,6 Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin
ihracatı ise yüzde 6,8 oranında artmıştır.
TÜİK Verilerine Göre:
1. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayi
dışındaki komple araç ve yedek parça ithalatını içermektedir.
2. 2014 yılı Ocak - Eylül döneminde 10.882 milyon $ ithalata karşılık 13.645 milyon $ ihracat
gerçekleşmiş ve bu dönemdeki dış ticaret fazlası 2.763 milyon $ düzeyinde olmuştur. 2013 yılı aynı
dönemde ithalat 12.143 milyon $ ihracat ise 12.467 milyon $ olmuş ve dış ticaret fazlası 324 milyon $
düzeyinde gerçekleşmişti.
3. Bir önceki yıla göre, 2014 yılı Ocak - Eylül döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 5 artmış,
ithalatı ise yüzde 4 oranında azalmıştır ve dış ticaret açığındaki düşüş yüzde 19 oranında gerçekleşmiştir.
Buna karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 9 artmış, ithalat ise
yüzde 10 oranında azalmıştır.
Son 8 yıllık dönemde ise toplam taşıt araçları dış ticareti 12.562 milyon $ fazla vermiştir.
2006
Taşıt Araçları İhracat 11.730
Toplamı
İthalat 11.145
İhracat 5.645
Otomobil
İthalat 4.269
2007
2008
2009
2010
2011
2012
15.701
12.035
6.840
4.747
17.991
12.358
7.474
4.552
11.891
8.745
6.086
4.265
13.525
13.177
6.210
6.820
15.446
16.782
6.485
8.475
14.667
14.185
6.069
6.392
Dış
İhr/İth
2013 Toplam Ticaret
(%)
Fazlası
16.532 117.483
12.562 12
16.494 104.921
6.857 51.666
3.019
6
9.127 48.647
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAIB)’nden sağlanan veriler özelikle bazı
aksam ve parçaları kapsamamaktadır.
1
11
Taşıt Araçları Dış Ticareti1
Otomobil Dış Ticaret2
10.000
20.000
İhracat
İthalat
İhracat
Fark
İthalat
Fark
8.000
15.000
6.000
4.000
10.000
2.000
5.000
2008
881
-396 -1.960
-950
585
2013
2013
(9 Ay)
2014 Değişim
(9 Ay)
(%)
14.667 16.532 12.159 13.233
2002
8,8
İhracat
8.745 13.177 16.780
14.185 16.494 11.922 10.950
-8,2
İthalat
1,03
1,21
18,5
İhr/İth
3.666
5.633
3.146
2.283
863,3
Fark
0,93
Fark
2012
1,36
5.342 10.108 10.379 11.145 12.035 12.358
1,38
1,05
2011
1,46
2.299
İhr/İth
0,91
2010
1,03
348
0,92
-1.333
482
1,00
38
1,02
237
2007
2006
2005
2004
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5.645
6.840
7.474
6.086
6.210
2013
(9 Ay)
2014
(9 Ay)
Değişim
(%)
-4.000
1,30
İthalat
0,81
2009
2014 (9 Ay)
2007
2013 (9 Ay)
2006
2013
9.429 11.730 15.701 17.991 11.891 13.525 15.447
2012
2005
8.148
2011
2004
4.946
2010
2003
2009
3.180
2008
2002
İhracat
2014 (9 Ay)
-5.000
2013 (9 Ay)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2002
0
-2.000
973
814
1,20
159
2003
1.298
2004
2.197
2005
3.934
2.220
4.214
4.296
4.269
4.747
4.552
4.265
6.820
0,58
0,52
0,92
1,32
1,44
1,64
1,43
0,91
1.376
2.093
2.922
1.821
-922
-2.017
-362
-610
6.486
7.529
0,86
-1.043
6.069
6.392
0,95
-323
6.857
9.127
5.170
6.406
0,75
0,81
-2.270
-1.236
6.253
20,9
5.106
-20,3
1,22
1.147
51,7
-192,8
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde taşıt araçları ihracatı 13.233 milyon $, ithalatı ise 10.950 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde taşıt
araçları dış ticaretinde İhracat/İthalat oranı 1,21 düzeyinde olmuştur. Geçen yıl Ocak-Eylül döneminde 237 milyon $ dış ticaret fazlası bu yıl
2.283 milyon $ a yükselmiştir.
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil ihracatı 6.253 milyon $, ithalatı ise 5.106 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde otomobil dış
ticaretinde İhracat/İthalat oranı 1,22 düzeyinde olmuştur. Geçen yıl Ocak-Eylül döneminde 1.236 $ olan dış ticaret açığı, bu yıl 1.147 milyon $ dış
ticaret fazlası olarak belirlenmiştir.
1
2
TÜİK Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (CITS, Rev.3) Göre Dış Ticaret (Motorlu Taşıt Araçları)
TUİK Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre Dış Ticaret (Otomobil)
1996-2013 Yılları Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti
2014 Yılı Aylara Göre Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti
(Milyon $)
(Milyon $)
18.000
Açık/Fazla
İthalat
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
200
2002
2.000
2001
600
2000
6.000
1999
1.000
1998
10.000
1997
1.400
1996
14.000
-2.000
Açık
1.800
İhracat
-200
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
765 1.047 1.202 1.360 1.395 1.346
1.217 1.454 1.727 1.705 1.688 1.664
7
1.326
1.683
9
İthalat
10
İhracat
11
12
-600
-6.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
İthalat
2.693 4.105 3.728 3.094 5.467 1.827 2.333 5.383 10.237 10.552 11.408 12.397 12.790
İhracat
812 676 797 1.474 1.593 2.335 3.304 5.272 8.289 9.566 11.886 15.903 18.326
Açık/Fazla -1.881 -3.429 -2.930 -1.621 -3.874 508 971 -111 -1.948 -985 478 3.506 5.537
1996/2004
2005/2013
İthalat
38.867
118.051
İhracat
24.552
129.707
Açık/Fazla
-14.315
11.656
2009
2010
2011
2012 2013
8.976 13.422 17.184 14.514 16.808
12.252 13.815 15.803 15.148 17.004
3.276
393 -1.378
634
196
İthalat
İhracat
Açık/Fazla
452
407
525
345
293
İthalat
2014 ( Ocak-Eylül)
2013 ( Ocak-Eylül)
10.882
12.143
318
357
İhracat
13.645
12.467
8
9
1.156 1.285
953 1.597
203
10
11
12
312
İhracat
/İthalat
2.763 1,25
324 1,03
Açık/Fazla
1996/2004 döneminde dış ticaret açığı 14.315 milyon $ iken
2005/2013 döneminde 11.656 milyon $ dış ticaret fazlası oluşmuştur.
Kaynak: TÜİK – GTİP 87.00 Kara Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçaları Verileri
13
SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $
EKİM
SEKTÖRLER
I. TARIM
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.
Yaş Meyve ve Sebze
Meyve Sebze Mamulleri
Kuru Meyve ve Mamulleri
Fındık ve Mamulleri
Zeytin ve Zeytinyağı
Tütün ve Mamulleri
Süs Bitkileri
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri
II. SANAYİ
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
Tekstil ve Hammaddeleri
Deri ve Deri Mamulleri
Halı
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
C. SANAYİ MAMULLERİ
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Otomotiv Endüstrisi
Gemi ve Yat
Elektrik Elektronik ve Hizmet
Makine ve Aksamları
Demir ve Demir Dışı Metaller
Çelik
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
Mücevher
Savunma ve Havacılık Sanayii
İklimlendirme Sanayii
Diğer Sanayi Ürünleri
III. MADENCİLİK
Madencilik Ürünleri
T O P L A M (TİM*)
Değişim
Pay(14) (%)
('14/'13)
2013
2014
1.821.905
1.285.622
2.013.939
1.481.005
10,5
15,2
533.747
217.580
122.192
152.873
181.405
23.072
50.116
4.637
564.441
212.861
125.859
194.862
267.756
14.896
95.957
4.373
5,8
-2,2
3,0
27,5
47,6
-35,4
91,5
-5,7
SON 12 AYLIK
Değişim
Pay(14) (%)
('14/'13)
2014
16,0
11,8
16.889.368
11.714.006
17.998.276
12.391.325
6,6
5,8
4,5
1,7
1,0
1,5
2,1
0,1
0,8
0,0
5.239.866
1.651.917
1.064.761
1.142.094
1.400.473
386.746
764.522
63.627
5.465.294
1.719.661
1.169.175
1.165.173
1.707.539
187.957
905.321
71.205
Değişim Pay(14)
(%)
('14/'13)
2012-2013
2013-2014
13,7
9,4
20.698.259
14.460.527
22.450.002
15.573.722
8,5
7,7
14,2
9,8
4,3
4,1
9,8
2,0
21,9
-51,4
18,4
11,9
4,2
1,3
0,9
0,9
1,3
0,1
0,7
0,1
6.338.239
2.247.314
1.295.822
1.418.567
1.758.630
432.942
892.328
76.685
6.810.070
2.418.709
1.434.406
1.461.333
2.076.979
240.779
1.046.886
84.560
7,4
7,6
10,7
3,0
18,1
-44,4
17,3
10,3
4,3
1,5
0,9
0,9
1,3
0,2
0,7
0,1
1,4
1.947.936
1.874.781
16,5
2.253.332
15,7
172.494
181.394
5,2
1,4
1.609.603
1.874.781
16,5
1,4
1.947.936
2.253.332
15,7
1,4
363.789
351.541
-3,4
2,8
3.565.760
3.732.170
4,7
2,8
4.289.795
4.622.948
7,8
2,9
363.789
351.541
-3,4
2,8
3.565.760
3.732.170
4,7
2,8
4.289.795
4.622.948
7,8
2,9
9.606.256
1.063.295
10.236.584
1.110.969
6,6
4,5
81,3
8,8
97.579.606
10.220.526
103.522.643
10.940.078
6,1
7,0
78,9
8,3
117.461.553
12.313.507
124.961.972
13.244.958
6,4
7,6
78,8
8,4
707.834
161.907
193.554
758.768
144.469
207.732
7,2
-10,8
7,3
6,0
1,1
1,6
6.912.631
1.544.990
1.762.905
7.484.172
1.540.274
1.915.631
8,3
-0,3
8,7
5,7
1,2
1,5
8.299.801
1.865.288
2.148.417
8.959.311
1.937.545
2.348.102
7,9
3,9
9,3
5,7
1,2
1,5
1.394.133
1.508.600
8,2
12,0
14.266.090
14.904.124
4,5
11,4
17.247.918
18.069.196
4,8
11,4
1.394.133
1.508.600
8,2
12,0
14.266.090
14.904.124
4,5
11,4
17.247.918
18.069.196
4,8
11,4
7.148.828
7.617.015
6,5
60,5
73.092.989
77.678.441
6,3
59,2
87.900.128
93.647.818
6,5
59,1
172.494
181.394
5,2
1,4
1.609.603
1,4
1.334.106
1.503.680
12,7
11,9
14.281.164
15.875.777
11,2
12,1
17.083.074
18.954.601
11,0
12,0
1.749.418
1.713.229
-2,1
13,6
17.463.363
18.642.982
6,8
14,2
20.857.529
22.482.670
7,8
14,2
47.933
1.054.290
450.316
534.888
1.044.197
241.268
193.818
129.842
362.202
6.548
175.947
1.053.840
496.436
564.001
1.052.746
245.980
330.227
120.643
350.973
9.312
267,1
0,0
10,2
5,4
0,8
2,0
70,4
-7,1
-3,1
42,2
1,4
8,4
3,9
4,5
8,4
2,0
2,6
1,0
2,8
0,1
1.009.152
9.452.160
4.690.931
5.605.997
11.500.330
2.641.086
1.824.461
1.116.134
3.419.034
89.178
1.052.933
9.977.327
5.022.848
5.953.517
11.160.314
2.653.247
2.200.497
1.327.092
3.716.605
95.300
4,3
5,6
7,1
6,2
-3,0
0,5
20,6
18,9
8,7
6,9
0,8
7,6
3,8
4,5
8,5
2,0
1,7
1,0
2,8
0,1
1.184.100
11.520.028
5.642.206
6.756.472
13.912.316
3.142.070
2.239.005
1.374.906
4.084.781
103.642
1.207.373
12.219.163
6.126.440
7.177.359
13.478.674
3.164.705
2.629.540
1.599.761
4.496.767
110.765
2,0
6,1
8,6
6,2
-3,1
0,7
17,4
16,4
10,1
6,9
0,8
7,7
3,9
4,5
8,5
2,0
1,7
1,0
2,8
0,1
-9,5
3.893.638
-6,7
4.753.494
-4,9
348.182
-9,5
2,8
4.174.997
3.893.638
-6,7
3,0
4.999.673
4.753.494
-4,9
3,0
12.598.705
6,7
100,0
118.643.971
5.541.781
125.414.558
5.726.233
5,7
3,3
95,6
4,4
143.159.484
7.384.796
152.165.469
6.351.407
6,3
-14,0
96,0
4,0
6,7
100,0
5,6
100,0
5,3
100,0
384.744
2,8
11.812.904 12.598.705
4.174.997
124.185.752 131.140.791
14
3,0
4.999.673
3,0
348.182
384.744
11.812.904
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
T O P L A M (TİM+TUİK*)
OCAK-EKİM
2013
150.544.281 158.516.876
O tomotiv Dış Ticare ti Ve rile ri (000 $)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.013
2013 (9 Ay)
2014 ( 9 Ay)
De ğişim
(%)
Toplam İthalat
54.502.821
41.399.083
51.553.797
69.339.692
97.539.766 116.774.151 139.576.174 170.062.715 201.963.574 140.928.421 185.492.859
240.841.385 236.536.949 251.650.560
187.625.363
179.681.328
Toplam İhracat
27.774.906
31.334.216
36.059.089
47.252.836
63.167.153
134.906.869 152.560.775 151.868.551
112.372.848
118.542.086
5
75.252.515
61.139.242
-19
-10
Toplam Dış Ticare t Açığı
73.476.408
85.534.676 107.271.750 132.027.196 102.142.613 113.929.614
-26.727.915 -10.064.867 -15.494.708 -22.086.856 -34.372.613 -43.297.743 -54.041.498 -62.790.965 -69.936.378 -38.785.808 -71.563.245 -105.934.516 -83.976.174
99.782.009
-4
O tomotiv İthalatı
5.466.837
1.827.054
2.332.732
5.383.395
10.237.024
10.552.792
11.408.441
12.397.295
12.789.717
8.975.864
13.422.060
17.184.080
14.514.254
16.808.324
12.142.995
10.881.936
O tomotiv İhracatı
1.592.513
2.335.381
3.304.135
5.272.017
8.288.799
9.566.435
11.886.092
15.903.676
18.326.711
12.251.734
13.815.696
15.803.438
15.150.505
17.004.490
12.467.495
13.644.610
9
-3.874.324
508.327
971.403
-111.378
-1.948.225
-986.357
477.651
3.506.381
5.536.994
3.275.870
393.636
-1.380.642
636.251
196.166
324.500
2.762.674
***
O tomotiv Dış Ticare t Açığı/Faz lası
O tomotiv İthalatının Payı (%)
10,0
4,4
4,5
7,8
10,5
9,0
8,2
7,3
6,3
6,4
7,2
7,1
6,1
7
6,5
6
***
O tomotiv İhracatının Payı (%)
5,7
7,5
9,2
11,2
13,1
13,0
13,9
14,8
13,9
12,0
12,1
11,7
9,9
11
11,1
12
***
O tomotiv Dış Ticare t Açığının Payı (%)
14,5
-5,1
-6,3
0,5
5,7
2,3
-0,9
-5,6
-7,9
-8,4
-0,6
1,3
-0,8
0
0,4
5
***
İTHALAT
54.502.821
41.399.083
51.553.797
69.339.692
97.539.766 116.774.151 139.576.174 170.062.715 201.963.574 140.928.421 185.492.859
187.625.363
179.681.328
YATIRIM (SERMAYE) MALLARI
11.365.338
6.940.426
8.399.565
11.325.907
17.397.441
20.363.222
23.347.556
27.054.433
28.020.574
21.462.823
28.819.773
37.267.758
33.924.141
36.759.838
11.337.035
12.016.149
6
9.263.851
5.882.118
7.571.322
9.823.210
13.493.688
17.120.131
19.665.388
23.366.154
23.255.612
18.384.403
23.248.254
29.602.339
28.124.301
32.022.971
6.485.093
6.906.328
6
3.682.168
3.688.278
4.765.053
3.078.421
5.571.519
7.665.419
5.799.840
4.736.867
4.851.942
5.109.820
5
173.135.208 174.922.910 183.811.524
56.202.954
57.923.788
3
-4
Yatırım (sermaye) malları (T aşımacılık araçları hariç)
Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri
HAMMADDE (ARA MALLAR)
Sanayi için işlem görmemiş hammaddeler
Sanayi için işlem görmüş hammaddeler
İşlem görmemiş yakıt ve yağlar
2.101.487
1.058.308
828.243
1.502.697
3.903.753
3.243.090
36.009.555
30.300.839
37.658.831
49.734.760
67.549.436
81.868.284
99.604.660 123.639.631 151.747.101
99.509.821 131.393.197
240.833.236 236.536.949 251.650.560
-4
2.783.949
2.037.090
2.956.602
4.290.452
5.775.777
6.026.723
7.320.166
10.037.792
13.691.770
7.984.726
12.255.974
16.159.589
15.344.014
13.924.433
3.791.736
3.634.772
16.099.477
13.884.173
18.032.383
24.105.396
33.407.212
39.548.542
46.511.362
58.890.856
65.680.163
43.491.943
58.720.071
75.481.150
73.609.286
85.896.650
37.735.052
38.924.503
3
4.835.057
4.181.305
4.787.751
5.717.974
7.329.138
14.698.778
19.772.275
22.829.732
32.258.721
17.772.511
22.227.027
1.303.880
1.161.641
923.019
176.223
184.243
5
Yatırım mallarının aksam ve parçaları
3.943.608
3.161.395
4.168.295
4.840.274
6.432.180
6.747.008
7.632.408
9.086.585
9.445.316
8.291.900
9.059.752
10.861.374
10.940.047
12.415.147
37.919.918
3.943.772
T aşımacılık araçlarının aksam ve parçaları
3.159.702
2.468.118
2.703.855
3.941.967
6.544.206
7.427.477
8.684.520
10.454.779
11.264.249
7.840.527
10.556.776
12.334.172
11.128.445
11.890.201
6.692.240
7.137.482
518.711
300.578
531.869
957.219
944.197
866.393
778.625
1.685.242
3.154.314
2.074.347
2.794.190
4.379.552
3.702.069
3.414.049
277.876
210.977
-24
-4
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş hammadeler
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş hammaddeler
-90
7
333.215
298.869
400.015
525.182
624.467
762.244
950.398
858.068
1.741.612
1.205.718
1.112.724
1.793.769
17.420.259
2.244.344
1.347.089
1.293.276
İşlem görmüş diğer yakıt ve yağlar
4.335.837
3.969.311
4.078.061
5.356.296
6.492.259
5.791.117
7.954.904
9.796.464
14.510.941
10.848.148
14.666.683
16.429.431
39.470.543
17.424.055
2.462.820
2.594.763
5
TÜKETİM MALLARI
6.928.481
3.813.409
4.898.332
7.813.325
12.100.276
13.975.300
16.116.330
18.694.022
21.489.236
19.289.707
24.734.154
29.691.710
26.699.728
30.416.294
44.353.090
47.765.566
8
Bine k otomobille ri
2.595.868
586.807
813.266
2.219.741
4.213.556
4.296.117
4.268.704
4.746.754
4.551.805
4.265.401
6.819.602
8.474.728
7.248.447
9.126.819
5.169.518
5.522.705
7
Dayanıklı tüketim malları
1.125.914
631.537
687.073
917.186
1.439.681
1.838.682
2.296.686
3.027.358
3.530.750
2.619.294
3.498.846
4.336.653
4.353.480
4.962.556
9.609.014
10.647.671
11
Yarı dayanıklı tüketim malları
932.016
722.503
868.899
1.265.361
1.910.785
2.506.049
3.248.464
3.914.144
4.807.708
4.090.112
5.302.840
6.453.104
5.893.331
6.794.660
10.928.940
12.129.855
11
1.370.633
1.317.301
1.739.497
2.354.662
3.184.391
3.415.389
3.736.540
4.358.555
5.301.193
4.948.856
5.531.251
5.894.845
5.177.278
5.392.148
6.910.373
7.659.873
11
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş tüketim malları
177.640
115.225
126.552
119.370
149.113
270.005
315.722
403.284
753.162
595.522
675.928
813.826
808.296
845.185
3.835.829
4.105.341
7
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş tüketim malları
317.169
238.903
300.242
403.800
528.145
645.070
755.301
953.992
1.120.943
1.002.708
1.365.535
1.816.159
1.387.158
1.619.070
5.414.799
5.839.371
8
Motor benzini
343.643
165.680
328.929
493.749
556.012
711.553
1.083.668
1.172.179
1.306.435
1.190.586
1.343.235
1.662.262
1.674.611
1.415.034
2.203.696
1.709.476
-22
-46
Dayanıksız tüketim malları
Sanayii ile ilgili olmayan taşıma araç ve gereçleri
65.596
35.453
33.874
39.456
118.593
292.435
411.244
117.757
117.241
577.227
196.918
240.134
157.128
260.822
280.922
151.275
DİĞERLERİ
199.447
344.409
600.071
465.701
492.612
567.345
507.629
674.629
706.571
666.070
545.734
738.559
990.170
662.904
479.769
836.583
74
Başka yerde belirtilmeyen diğer mallar
199.447
344.409
600.071
465.701
492.612
567.345
507.629
674.629
706.571
666.070
545.734
738.559
990.170
662.904
479.769
836.583
74
4,76
1,42
1,58
3,20
4,32
3,68
3,06
2,79
2,25
3,03
3,68
3,06
3,63
O tomobil İthalatının Toplamdaki Payı ( %)
Otomotiv Dış Ticaret Verileri, GTİP 87.00 Kapsamındaki “Kara Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçalarını Kapsamaktadır
15
3,52
2,76
3,07
12
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ / EYLÜL 2014
İhracat yüzde 4,6 arttı, ithalat yüzde 0,2 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret
verilerine göre; ihracat 2014 yılı Eylül ayında, 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 13 milyar 660
milyon dolar, ithalat yüzde 0,2 azalarak 20 milyar 585 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı yüzde 8,4 azaldı.
Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde8,4 azalarak 7 milyar 560 milyon dolardan 6 milyar 925 milyon dolara
düştü.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Eylül ayında yüzde 63,3 iken, 2014 Eylül ayında yüzde 66,4’e
yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 4,8 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde
4,8 arttı, ithalat yüzde1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2014 yılı Eylül ayında
önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,4 arttı, ithalat yüzde 4,1 azaldı.
Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 7,1 arttı
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2013 Eylül ayında yüzde42,9 iken, 2014 Eylül ayında yüzde43,9
oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2013 yılının aynı ayına göre yüzde7,1 artarak 6 milyar 2 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.
Almanya’ya yapılan ihracat 2014 yılı Eylül ayında 1 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla
İngiltere (921 milyon dolar), Irak (911 milyon dolar) ve ABD (602 milyon dolar) takip etti.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı.
Çin’den yapılan ithalat, 2014 yılı Eylül ayında 2 milyar 318 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya (2
milyar 25 milyon dolar), Almanya (1 milyar 859 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 71 milyon dolar) izledi.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi
ürünlerini kapsamaktadır. Eylül ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı
yüzde 93,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 orta
yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 32’dir.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde14 oldu.
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,5’tir. Yüksek teknolojili ürünlerin 2014 Eylül
ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde
41’dir.
(TÜİK, Kasım 2014)
DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ / EYLÜL 2014
İhracat birim değer endeksi yüzde 1,8 azaldı.
İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde1,8 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de yüzde 5,9 artarken, “ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde
0,7, “yakıtlar”da yüzde 4,6 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde yüzde 2,6 azaldı.
İhracat birim değer endeksi 2014 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 0,2
azaldı.
17
İthalat birim değer endeksi yüzde 2,9 azaldı.
İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azaldı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de yüzde 1,7 “ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde 0,7
“yakıtlar”da yüzde 8,1 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde yüzde 0,5 azaldı.
İthalat birim değer endeksi 2014 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 1,2
azaldı.
Dış ticaret endeksleri (2010=100), Eylül 2014
İhracat miktar endeksi yüzde 6,5 arttı.
İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde6,5 arttı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de yüzde1,6, “yakıtlar”da yüzde16,3 ve “imalat (gıda, içecek, tütün
hariç) sanayi”nde yüzde 9,7 artarken, “ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde 13,9 azaldı.
İhracat miktar endeksi 2014 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 3,6 arttı.
Dış ticaret miktar endeksleri (2010=100), Eylül 2014
İthalat miktar endeksi yüzde 2,8 arttı.
İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de yüzde 15,4 ve “yakıtlar”da yüzde 5,4 artarken, “ham maddelerde
(yakıt hariç)” yüzde 6,1 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde yüzde 1,3 azaldı.
İthalat miktar endeksi 2014 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 15,4 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 Ağustos ayında 114,8 olan ihracat miktar
endeksi yüzde 15,4 artarak, 2014 Eylül ayında 132,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
18
2013 Eylül ayında 128,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,4 artarak 2014 Eylül ayında 131,3 değerine
yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,3 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 Ağustos ayında 117,5 olan ithalat miktar
endeksi yüzde 1,3 artarak, 2014 Eylül ayında 119,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;
2013 Eylül ayında 122,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,2 azalarak 2014 Eylül ayında 120,6 oldu.
Dış ticaret haddi 2014 yılı Eylül ayında 99,8 olarak gerçekleşti.İhracat birim değer endeksinin ithalat
birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2013 yılı Eylül ayında 98,7 olarak elde edilmiş olan dış
ticaret haddi, 2014 yılı Eylül ayında da 99,8 oldu. (TÜİK, Kasım 2014).
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ /EYLÜL 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,6 imalat sanayi sektörü endeksi yüzde1,9 ve elektrik,
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 8,9 imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 arttı.
Sanayi üretim endeksi ve değişim oranları (2010=100), Eylül 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı tüketim malı
imalatında gerçekleşti
Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek artış
yüzde 6,9 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.
19
Ana sanayi gruplarına göre endeks ve değişim oranları (2010=100), Eylül 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek artış diğer ulaşım araçlarının
imalatında gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde
30,4 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 9,0 ile elektrikli teçhizat imalatı,
yüzde 7,5 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip etti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek düşüş makine ve ekipmanların
kurulumu ve onarımında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Eylül ayında bir
önceki aya göre en yüksek düşüş yüzde 8,2 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti.
Bu düşüşü, yüzde3,4 ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde3,1 ile gıda ürünlerinin imalatı
takip etti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki
çeyreğe göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi
yüzde 1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,5 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 6,8 imalat sanayi sektörü endeksi
yüzde 2,8 elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 6,9 arttı.
Sanayi üretim endeksi ve değişim oranları (2010=100), III. Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014
(TÜİK, Kasım 2014).
20
SANAYİ CİRO ENDEKSİ / EYLÜL 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,0
arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 2,2
arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
5,8 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi
ise yüzde 6,1 arttı.
Sanayi ciro endeks (toplam) ve değişim oranları (2010=100), Eylül 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi (toplam) (2010=100), Eylül 2014
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi (toplam) (2010=100), Eylül 2014
21
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı tüketim
malı imalatında gerçekleşti.Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2014 yılı Eylül ayında bir
önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,4 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarına göre endeks ve değişim oranları (2010=100), Eylül 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi ciro endeksinde en yüksek artış elektrikli
teçhizat imalatında gerçekleşti.İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Eylül ayında bir önceki
aya göre en yüksek artış yüzde 10,9 ile elektrikli teçhizat imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 9,4 ile diğer
imalatlar ve yüzde 7,1 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı takip etti.Mevsim ve
takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi ciro endeksinde en yüksek düşüş diğer ulaşım araçları
imalatında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya
göre en yüksek düşüş yüzde 20,7 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü yüzde 11,3
ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı, yüzde 3,6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin
imalatı takip etti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde
1,8 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki
çeyreğe göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,7 imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8
arttı.Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
yüzde 9,8 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,7 imalat sanayi sektörü endeksi ise
yüzde 10,0 arttı.
Sanayi ciro endeks (toplam) ve değişim oranları (2010=100), III. Çeyrek, Temmuz – Eylül, 2014
(TÜİK, Kasım 2014).
AB VE SİNGAPUR STA GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI
Eylül 2013’te AB ve Singapur arasında kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması (STA) metni parafe edilmiş,
ancak söz konusu anlaşma metnine yatırımların korunmasına ilişkin bölüm dâhil edilmemişti. Geçtiğimiz
günlerde taraflar arasında yatırımlara ilişkin görüşmelerin de tamamlandığı açıklandı. Anlaşmanın
22
yatırımların korunmasıyla ilgili bölümünde, yabancı yatırımcılar için istikrarlı ve âdil bir yatırım ortamı
oluşturulması hedeflendiği belirtildi. Bununla birlikte kamu çıkarına olan düzenlemelerin getirilme hakkının,
tarafların hükümetlerine bırakıldığı açıklandı.
AB ve Singapur arasında STA’nın yürürlüğe girmesi için, metnin AB üyesi ülkeler ve AP tarafından
onaylanması gerekiyor. Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel de Gucht, bu anlaşmanın
özellikle AB’nin hâlihazırda müzakere yürüttüğü Vietnam, Malezya ve Tayland gibi Güneydoğu Asya
ülkeleri için bir model teşkil edebileceğini belirtti (Kaynak: 20-26 Ekim 2014 İKV Bülteni)
ABD ve ÇİN EMİSON AZALTIM PLANLARINI AÇIKLADI
Pekin’de gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde, ABD ve Çin’in orta vadeli
emisyon azaltım planları, ABD Başkanı Barack Obama ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından
açıklandı. 12 Kasım 2014 tarihinde onaylanan plan çerçevesinde Çin, 2030 yılında enerji tüketiminin yüzde
20’sini sıfır karbon salınımlı kaynaklardan sağlayacağını açıkladı. ABD tarafı ise, 2025 yılında, 2005 yılına
göre, sera gazı emisyonlarını yüzde 26-28 oranında azaltma taahhüdünde bulundu.
Bilindiği gibi, AB’nin 2030 yılına ait iklim ve enerji hedefleri, 24 Ekim 2014 tarihli AB Liderler Zirvesi’nde
onaylanmıştı. ABD ve Çin’in yeni açıklanan hedeflerine ilişkin olarak Avrupa Komisyonu Başkanı JeanClaude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy tarafından yazılı açıklama yapıldı. 12 Kasım
2014 tarihli ortak basın açıklamasında, iklim değişikliği ile mücadelede 2020 yılı sonrası için tarafların
uzlaşıya varmalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Uzlaşının, önümüzdeki yıl Paris’te gerçekleşecek
BM’nin 21’inci Taraflar Konferansı öncesinde gündeme gelmesinin, müzakere ortamı için itici bir güç
olabileceği hatırlatıldı. AB’nin 2030 yılına ait sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefleriyle beraber 2015
yılı ortasına kadar diğer G-20 üyelerinin de emisyon azaltım hedeflerini sunmaları gerektiği yönünde çağrıda
bulunuldu.
Amerikan Enerji Bilgi İdaresi’nin 2012 yılı rakamlarına göre, küresel emisyon salınımının yüzde 26’sı Çin’e,
yüzde 16’sı ABD’ye ait. Ayrıca Pekin’de açıklanan yeni planlar öncesinde, sıfır emisyonlu kaynak kullanımı
ABD’de yüzde 14 ve Çin’de yüzde 10 idi. TUİK verilerine göre ise, 2012 yılında Türkiye’nin toplam
emisyon salınımı 439,9 milyon ton karbondioksit eşdeğer miktarına ulaştı. Bu rakam, 1990 seviyesine göre
yüzde 133,4 oranındaki bir artışa denk geliyor. Aynı dönemde, enerji sektörü yüzde 70,1, sanayi 14,3, atık
yüzde 8,2 ve tarım yüzde 7,2 oranla Türkiye’nin en fazla emisyon salınımının yakalandığı sektörler olmuştur
(Kaynak: 10-16 Kasım 2014 İKV Bülteni)
75’İNCİ KPK TOPLANTISI BRÜKSEL’DE YAPILDI
75'inci Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısı, Eşbaşkanlar Afif Demirkıran ve
Manolis Kefalogiannis başkanlığında 11 Kasım 2014 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantının açış
konuşmalarını AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa
Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve AB Dönem
Başkanlığını temsilen İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Avrupa Bütünleşmesinden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Alberto Cutillo gerçekleştirdi. Toplantının öğleden sonraki oturumunda, vize
serbestliği süreci ve geri kabul anlaşması’nın uygulanması ile orta doğu’daki son durum ele alındı.
AB Bakanı Büyükelçi Bozkır konuşmasında öncelikle Kıbrıs meselesi üzerinde durdu. Kıbrıs’ta BM
müzakerelerinin başlatılmasının önemini vurgulayan Bozkır, “perspektifimiz 50 yıllık sorunu çözmek
olmalı” dedi. Bozkır aynı zamanda Avrupa’nın konuya ilişkin yaklaşımının tek taraflı olmaması gerektiğinin
altını çizdi. KPK Eş Başkanı Afif Demirkıran ve AB Dönem Başkanı İtalya’nın temsilcisi Alberto Cutillo
konuşmalarında 23’üncü ve 24’üncü fasılların müzakerelere açılması çağrısında bulundular.
1 Kasım’da göreve başlayan Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden
Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da Türkiye ile ilgili olarak ilk resmi açıklamasını KPK toplantısında yaptı.
Hem Türkiye’nin, hem de AB’nin, önümüzdeki beş yıllık süreyi olabildiğince iyi kullanması gerektiğini
belirten Hahn, 2014 Türkiye İlerleme Raporu’nda yer alan olumlu adımların ve endişelerin üzerinde durdu.
Hahn, 2013 tarihli Demokratikleşme Paketinin uygulanmasına yönelik düzenlemeler ile Avrupa İnsan
23
Hakları Sözleşmesi ihlallerinin engellenmesine dair Eylem Planı’nın kabulünü önemli adımlar olarak
değerlendirirken, Türk demokrasisi açısından eksiklerin bulunduğu bazı alanların, Rapor kapsamında endişe
ile karşılandığını belirtti. Hahn konuşmasında hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanında artan işbirliğinin
gelecekte ilişkilerin omurgasını oluşturmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs meselesine de değinen Hahn,
ilgili tüm paydaşları Kıbrıs'ta çözüme katkıda bulunmaya davet ederek, BMGS temsilcisi Espen Barth
Eide'in, çözüme yönelik görüşmeleri yeniden başlatma çabasını desteklediğini ifade etti.
Toplantıda Gümrük Birliği’nin gözden geçirilmesi, enerji güvenliği, dış politika ve güvenlik alanında
diyalog, Suriye ve Irak mültecileri ile vize serbestliği ve geri kabul konuları da KPK üyeleri tarafından
değerlendirildi (Kaynak: 10-16 Kasım 2014 İKV Bülteni)
2014 YILI OCAK - EKİM DÖNEMİ AVRUPA OTOMOBİL PAZARI
2014 yılı Ocak - Ekim döneminde otomobil satışları 2013 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında AB (28) ve
EFTA ülkelerinde yüzde 5,9 oranında artarak 10,9 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde en
yüksek artış yüzde 34,7 ile Portekiz’de gerçekleşmiştir. En yüksek düşüş ise yüzde 4,9 ile Hollanda’da
gözlendi (EK-I).
Batı Avrupa pazarında AB (28) ve EFTA ülkeleri 2014 yılı Ocak - Ekim döneminde, 2013 yılı aynı
dönemine göre satışlarda en yüksek artış, yüzde 50,8 ile Jeep’de, en büyük düşüş ise yüzde 70 ile
Chevrolet’de gerçekleşti (EK-II).
24
EK-I
Ülke Bazında Batı Avrupa’da 2014 Yılı Ocak - Ekim Döneminde Trafiğe Kaydedilen Yeni Otomobiller
Ekim 2014
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
HIRVATİSTAN
KIBRIS
ÇEK CUMHURİYETİ
DANİMARKA
ESTONYA
FİNLANDİYA
FRANSA
ALMANYA
YUNANİSTAN
MACARİSTAN
İRLANDA
İTALYA
LETONYA
LİTVANYA
LÜKSENBURG
HOLLANDA
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
SLOVAKYA
SLOVENYA
İSPANYA
İSVEÇ
İNGİLTERE
AB (28)*
AB 15
AB 13
İZLANDA
NORVEÇ
İSVİÇRE
EFTA
AB28*+EFTA
AB15+EFTA
26.945
38.115
1.682
2.304
707
17.791
16.370
2.049
8.836
160.149
275.320
6.003
6.120
2.036
121.736
1.207
1.252
4.522
35.424
28.690
11.780
7.344
7.282
5.134
76.073
28.252
179.714
1.072.837
991.275
81.562
551
12.963
26.277
39.791
1.112.628
1.031.066
Ekim 2013
26.743
39.490
1.687
2.194
524
15.346
16.871
1.791
9.093
166.495
265.441
4.971
5.124
1.692
111.466
1.161
1.195
4.499
36.315
26.369
9.092
5.594
6.599
4.600
60.304
25.332
157.314
1.007.302
935.118
72.184
467
12.893
26.626
39.986
1.047.288
975.104
(*) AB (28) Romanya ve Bulgaristan verilerini kapsamaktadır.
Malta ve Kıbrıs’a Ait veriler mevcut değildir.
(**) ACEA Tahminleri
(Kaynak: ACEA, Kasım 2014)
25
Değişim
(%)
+0,8
-3,5
-0,3
+5,0
+34,9
+15,9
-3,0
+14,4
-2,8
-3,8
+3,7
+20,8
+19,4
+20,3
+9,2
+4,0
+4,8
+0,5
-2,5
+8,8
+29,6
+31,3
+10,4
+11,6
+26,1
+11,5
+14,2
+6,5
+6,0
+13,0
+18,0
+0,5
-1,3
-0,5
+6,2
+5,7
Ocak-Ekim
2014
264.308
426.210
16.832
30.064
7.121
159.261
158.476
17.923
91.923
1.497.464
2.556.991
59.847
55.502
95.211
1.158.896
10.446
12.323
42.669
320.821
273.732
119.186
58.908
60.546
45.703
716.746
250.888
2.137.910
10.645.907
9.897.546
748.361
8.720
120.067
245.413
374.200
11.020.107
10.271.746
Ocak-Ekim
2013
274.854
428.961
15.585
24.158
5.961
135.500
152.048
16.959
90.065
1.476.308
2.482.460
48.981
46.172
73.454
1.112.359
8.924
10.088
40.525
337.455
239.386
88.477
46.667
53.679
44.353
606.739
218.397
1.952.238
10.030.753
9.383.321
647.432
6.685
118.677
252.892
378.254
10.409.007
9.761.575
Değişim
(%)
-3,8
-0,6
+8,0
+24,4
+19,5
+17,5
+4,2
+5,7
+2,1
+1,4
+3,0
+22,2
+20,2
+29,6
+4,2
+17,1
+22,2
+5,3
-4,9
+14,3
+34,7
+26,2
+12,8
+3,0
+18,1
+14,9
+9,5
+6,1
+5,5
+15,6
+30,4
+1,2
-3,0
-1,1
+5,9
+5,2
EK-II
Firma Bazında Batı Avrupa’da 2014 Yılı Ocak - Ekim Döneminde Kaydedilen Yeni Otomobiller
% Dağılım
2014
2013
TÜM MARKALAR**
VW Grubu
VOLKSWAGEN
AUDI
SEAT
SKODA
Diğerleri (1)
PSA Grubu
PEUGEOT
CITROEN
RENAULT Grubu
RENAULT
DACIA
GM Grubu
OPEL/VAUXHALL
CHEVROLET
GM (US)
FORD
FIAT Grubu
FIAT
LANCIA/CHRYSLER
ALFA ROMEO
JEEP
Diğerleri (2)
BMW Grubu
BMW
MINI
DAIMLER
MERCEDES
SMART
TOYOTA Grubu
TOYOTA
LEXUS
NISSAN
HYUNDAI
KIA
VOLVO CAR CORP.
SUZUKI
HONDA
MAZDA
JAGUAR LAND ROVER Grubu
LAND ROVER
JAGUAR
MITSUBISHI
DİĞERLERİ**
25,7
13,0
6,0
2,6
3,6
0,5
11,4
6,3
5,0
9,5
7,1
2,4
7,1
6,3
6,3
0,1
0,0
6,7
5,2
1,5
6,1
4,6
0,6
0,5
0,4
0,1
5,5
5,2
0,3
4,3
4,0
0,3
3,9
3,1
2,5
2,3
1,2
1,1
1,0
0,8
0,2
0,8
0,9
0,7
25,3
13,1
5,9
2,3
3,6
0,4
11,7
6,5
5,2
9,2
7,1
2,0
7,3
7,2
6,1
1,1
0,0
6,4
5,1
1,3
6,0
4,6
0,6
0,5
0,2
0,0
5,7
5,1
0,6
4,6
4,4
0,2
3,4
3,0
2,6
2,1
1,1
1,2
1,1
0,9
0,2
0,9
0,6
0,8
Ekim
Adet
2014
1.031.066
264.659
133.946
61.800
26.720
36.736
5.457
117.098
65.243
51.855
98.357
73.137
25.220
72.891
65.287
64.730
532
25
68.663
53.409
15.254
62.658
46.979
6.269
4.723
4.035
652
56.686
53.790
2.896
44.533
41.540
2.993
39.743
31.457
26.271
23.508
12.203
11.513
10.464
8.574
1.890
8.483
9.457
7.135
Adet
Değişim (%)
2013
14/13
975.104
+5,7
247.227
+7,1
128.182
+4,5
57.329
+7,8
22.244
+20,1
35.440
+3,7
4.032
+35,3
114.498
+2,3
63.611
+2,6
50.887
+1,9
89.443
+10,0
69.546
+5,2
19.897
+26,8
70.946
+2,7
69.971
-6,7
59.411
+9,0
10.546
-95,0
14
+78,6
62.445
+10,0
49.978
+6,9
12.467
+22,4
58.091
+7,9
44.992
+4,4
5.969
+5,0
4.555
+3,7
2.263
+78,3
312
+109,0
55.662
+1,8
49.630
+8,4
6.032
-52,0
45.305
-1,7
43.168
-3,8
2.137
+40,1
32.885
+20,9
28.825
+9,1
25.071
+4,8
20.924
+12,3
10.265
+18,9
11.779
-2,3
10.251
+2,1
8.586
-0,1
1.665
+13,5
8.660
-2,0
5.485
+72,4
7.371
-3,2
(**) ACEA Tahminleri
(1) VW Grubu: VW 'Diğerleri' Bentley, Bugatti ve Lamborghini
(2) Fiat Grubu,”Diğerleri” Ferrari & Maserati’yi kapsamaktadır.
(3) Chrysler, Chrysler, Dodge ve Jeep’i kapsamaktadır.
(Kaynak: ACEA, Kasım 2014)
26
Ocak-Ekim
Adet
Adet
Değişim (%)
2014
2013
14/13
10.271.746 9.761.575
+5,2
24,7 2.566.082 2.406.761
+6,6
12,6 1.282.133
1.231.571
+4,1
5,9
605.040
578.987
+4,5
2,4
260.337
234.537
+11,0
3,3
371.866
322.668
+15,2
0,4
46.706
38.998
+19,8
11,1 1.136.358 1.088.409
+4,4
6,1
635.855
598.210
+6,3
5,0
500.503
490.199
+2,1
8,5
951.460
832.246
+14,3
6,5
695.513
631.698
+10,1
2,1
255.947
200.548
+27,6
7,5
764.193
729.944
+4,7
7,9
737.065
769.964
-4,3
6,8
704.108
660.882
+6,5
1,1
32.655
108.923
-70,0
0,0
302
159
+89,9
6,7
670.068
651.560
+2,8
5,4
545.307
523.638
+4,1
1,3
124.761
127.922
-2,5
6,3
630.845
612.496
+3,0
4,9
485.956
474.560
+2,4
0,6
61.390
62.457
-1,7
0,6
49.155
53.997
-9,0
0,2
26.974
17.893
+50,8
0,0
7.370
3.589
+105,3
5,8
577.645
567.403
+1,8
5,2
533.343
512.219
+4,1
0,6
44.302
55.184
-19,7
4,3
428.696
420.665
+1,9
4,1
405.963
402.324
+0,9
0,2
22.733
18.341
+23,9
3,5
381.531
342.191
+11,5
3,3
320.133
319.329
+0,3
2,6
266.514
253.007
+5,3
1,8
199.148
178.225
+11,7
1,2
138.947
116.626
+19,1
1,2
123.827
112.608
+10,0
1,2
119.966
113.730
+5,5
0,9
95.841
90.417
+6,0
0,2
24.125
23.313
+3,5
1,1
103.296
108.623
-4,9
0,6
76.440
56.973
+34,2
0,8
79.532
80.815
-1,6
% Dağılım
2014
2013
25,0
12,5
5,9
2,5
3,6
0,5
11,1
6,2
4,9
9,3
6,8
2,5
7,4
7,2
6,9
0,3
0,0
6,5
5,3
1,2
6,1
4,7
0,6
0,5
0,3
0,1
5,6
5,2
0,4
4,2
4,0
0,2
3,7
3,1
2,6
1,9
1,4
1,2
1,2
0,9
0,2
1,0
0,7
0,8
Download

Haber Bülteni Kasım 2014