BARNET
Mitostime
Dermal Kök Hücre
Yenileyici
GÖZLEMLE…
Kök Hücreler ve
Yaşlanma
Kök hücreler ve Yetişkin kök
hücreler
Kök hücre:
•
•
Herhangi bir tipteki farklılaşmamış
hücreyi arttırabilme yeteneği
Neredeyse süresiz bir şekilde kendini üretebilme
Sınırlı sayı, sınırlı raf ömrü
Tahrip edildiğinde dokular yenilenmez
Üreme
Deri
Farklılaşma
Kas
Dermal Yetişkin Kök hücre:
Kök hücre
•
Deri ölü hücrelerini yenilemek için hücresel
bölünme yeteneğine sahip önceden
farklılaşmış hücre: fibroblastlar
Kemik
Sinir
Yerel, kısıtlı, güvenli ve etik eylem
Olgun Kök Hücreler
CODIF’in felsefesi
• Orijinal kök hücrelerinin aktivasyonu üzerinde
etkileşim YAPMA
– Üreme yok
– Belirtilmemiş ve kontrolsüz çoğalma yok
• Dermal yetişkin kök hücrelerini
GENÇLEŞTİR .
– Bölünme kapasitelerini yeniden başlatmak
– Fibroblastları gençleştirmek
Derideki Yetişkin Kök
Hücreler
• Fibroblastların yenilenmesinden sorumlu
• Yaşlanmaya, canlılık ve bölünme
kapasitesini kaybetmeye tabi
• Sonuçlar:
– Fibroblastların sayısında azalma
– Kollajen sentezinde azalma
– Kırışıklıkların oluşumu ve
vurgulanması
Genç Deri
Yaşlı deri
Deride Mitostime ve Yetişkin kök hücreler
• Eylemler :
– Gençleştirici etki: yetişkin kök hücre canlılığının
artması
– Hücresel yaşlanmaya karşı koruyucu etki
• Sonuçlar :
– Yetişkin kök hücreler bölünme kapasitelerini geri
kazanır
– Fibroblastlar ve kollajen sentezleri yenilenir
– Kırışıklıklar yeniden doldurulur
YARATICI OL …
Kombu konsantresi
• Laminaria digitata’nın sıvı
özütleme ile elde edilen sulu
ekstraktı
• Polisakkaritler, polifenoller, poliol
ve mineraller açısından zengin
• Cilt hücreleri için yeniden
mineralleştici, güçlendirici ve
enerjik özellikler
MITOSTIME ‘ın Mezenkimal Kök Hücreleri fenotipi
üzerindeki etkisi: Kök hücreler kök hücreleri olarak kalır
Mesenkimal Kök Hücreler, 42 yaşında bir erkeğin kemik iliğinden ayrılmış, 4 gün boyunca
tohumlanan ve sonrasında 24 saat boyunca %1 ve %2.5 MITOSTIME ile veya olmadan
(kontrol) işlenmiş belirli fenotipte kök hücreler tarafından karakterize edilen kök hücrelerdir.
Sonuçlar: 24 saat MITOSTIME ile işlenmiş HMSC aynı ifade modelini göstermiştir: CD13+,
CD29+, CD31-, CD34-, CD45-, CD73+, CD90+, CD105+ ve CD166+.
Akış sitometri analizinin sonuçları (hücrelerin toplam sayısı
ile karşılaştırıldığında bu fenotipi ifade eden hücrelerin % si )
Mitostime olmadan
% 2.5 Mitostime ile
% boyanmış hücreler
Antikor
İşlenmemiş
hücreler
(Kontrol)
MITOSTIME
@1%
MITOSTIME
@2.5%
X
CD13
90
86
84
X
CD29
92
87
85
X
CD31
0.3
0.1
0.2
X
CD34
0.6
0.5
0.04
X
CD45
0.8
1.5
1.2
X
CD73
94
90
89
X
CD90
90
85
82
X
CD105
90
86
84
X
CD166
84
83
74
CD29
CD34
CD29
CD34
Laboratuvar
yetişkin kök
test i : % 1 Mitostime’in derideki
hücrelerde canlandırıcı etkisi
Kök hücrelerin canlılığı
(Phycojuvenine olmadan genç deri
hücrelerin kontrol %si)
120
100
Protokol:
*
100
99
80
MTT yöntemi ile hücresel
canlılığın ölçümü (mitokondriyal
enzim tarafından tetrazolyum
tuzunun azaltılması).
95
Optik yoğunluk
*
67
56
60
49
3 koşulda 24 saat üretim
FCS
bFGF
40
20
Genç deri
10%
1ng/ml
Olgun deri
10%
0.2ng/ml
Yaşlı deri
2%
0.2ng/ml
0
FCS = Fetal buzağı serumu
Genç deri
Olgun deri
* p<0.05
Mitostim olmadan
Yaşlı deri
bFGF = temel Fibroblast Büyüme
Faktörü
Mitostim ile
Önemli canlandırıcı etki, olgun deriler genç
derilerin canlılığını kazanır
Laboratuvar testi : dermal olgun kök hücrelerin
bölünme kapasitelerinin % 1 Mitostime tarafından
yeniden başlatılması
Genç yetişkin kök
hücreler
Mitostim olmadan
Protokol:
2 koşulda 24 saat üretim
%1 Mitostim ile
FCS
bFGF
Genç deri
10%
1ng/ml
Yaşlı deri
2%
0.2ng/ml
FCS = Fetal buzağı serumu
bFGF = temel Fibroblast Büyüme
Faktörü
Yaşlanan yetişkin kök
hücreler
Mitostim olmadan
%1 Mitostim ile
Yaşlanan deriler
genç derilerdekine
benzer düzeyde
yetişkin kök
hücreleri yeniden
kazanır
Laboratuvar testi : %1 Mitostime’ın dermal yetişkin
Hücresel canlılık (UV olmadan kontrol % si)
kök hücreler üzerindeki yaşlanmayı geciktirici etkisi
Protokol:
300
250
UVB’ye (20 to 30mJ/cm2) maruz
bırakılarak simule edilen yaşlanma
süreci
200
UV’ye maruz bırakmadan önce
Mitostim ile 24 saat inkübasyon
259*
156*
150
100
129*
100 100
84
86
94
MTT yöntemi ile değerlendirilen
hücresel canlılık.
50
FCS
bFGF
Genç deri
10%
1ng/ml
Yaşlı deri
2%
0.2ng/ml
FCS = Fetal buzağı serumu
0
UVB olmadan
UVB ile
*p<0.05
Genç deri
UVB +
1% Mitostim
UVB +
5% Mitostim
bFGF = temel Fibroblast Büyüme
Faktörü
Yaşlı deri
Hücre yaşlanması iç savunmayı zayıflattığı için %1 Mitostime
’nin yaşlanmayı geciktirici etkisi daha yaşlı derilerde daha
belirgindir
Laboratuvar testi : %5 Mitostime ‘nin fibroblast
morfoloji üzerindeki gençleştirici etkisi
Fibroblast morpholoji yaşlanma ile değişir ve 7 ye kadar morfotip tanımlanabilir.
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
Gençleştirme
Yaşlanma
Protokol:
Fibroblastların %5 Mitostim ile
veya olmadan UV’ye maruz
bırakılarak tetiklenmiş
yaşlanması
Genç fibroblastlar
+ yaşlanma
+yaşlanma ve %5 Mitostim
Mitostime yetişkin kök
hücreleri
gençleştirerek ve
onların yaşlanmasını
önleyerek fibroblastları
gençleştirir.
Laboratuvar testi : Mitostime’nin kol l ajen
sentezi üzerindeki gençleştirici etkisi
Kollajen sentezi (yaşlı kontrolü % si)
150**
160
Kollajen moleküllerinde
ana amino asit olan prolin
katılımının ölçümü
137**
150
140
Protokol:
119*
130
120
110
100
100
*p<0.05
**p<0.01
90
80
70
Yaşlı fibroblastlar Yaşlı fibroblastlar + Yaşlı fibroblastlar +
%1 Mitostim
%5 Mitostim
Genç
fibroblastlar
Yaşlı fibroblastlar genç fibroblastlara benzer aktivite
kazanır
ORTAYA ÇIKAR …
Canlı organizmada test Proto k ol
• 40 – 55 yaşları arasında 15 gönüllü
• Bir krem içinde %1 Mitostime
• 28 gün boyunca günde iki kez uygulama
• Göz kenarı kırışıklıkları üzerindeki etki
• Ana kırışıklığın derinliğinin ölçümü
Canlı organizmada test: % 1 Mitostime ’nin
ana kırışıklığın derinliği üzerindeki etkisi
Ana kırışıklığın derinliği (mm)
0,58
0,56
- *6.2%
0,54
- 15.6%
0,52
0,5
0,48
0,46
0,44
0,42
G0
G28 ortalama değer D28 optimum değer
*p<0.01
Gönüllülerin %80’inde ana kırışıklıkta % -15.6’ya
kadar önemli bir azalma
+ ortalama pürüzde % -29,6’ya kadar azalma gözlenir.
Canlı organizmada test : %1 Mitostime’nin göz
kenarı kırışıklıkları üzerindeki etkisi
D0
D28
% 1 Mitostime’nin 28 gün boyunca günde iki kez
uygulanmasından sonra, deri yeniden sıkılaşır,
kırışıklıklar dolar ve kaybolur.
Sonuç
%1 Mitostime: kök hücre yenileyici
-
dermal yetişkin kök hücrelerin gençleşmesi
dermal yetişkin kök hücrelerin yaşlanmayı önleyici etkisi
fibroblastların gençleşmesi
kollajen sentezinin canlandırılması
kırışıklıkların azalması
deri mikro kabarcıkları üzerindeki düzleştirici etki
2 sürüm mevcuttur:
- Mitostime (%1 de kullanım): Su (ve) Fenoksietanol
(ve) Laminaria digitata özü
- Mitostime G (%2 de kullanım): Gliserin (ve) Su
(ve) Laminaria digitata özü - ECOCERT ONAYLI
Download

Dermal Kök Hücre Yenileyici