SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 1.SINIF
I. ÖĞRETİM
PAZARTESİ
YERİ
08:05
1
9.00
2
09:55
3
10:50
4
11:45
5
13.15
6
14:10
7
Felsefeye Giriş
Yrd.Doç.Dr. Murat ARCI
D 23
15:05
8
Felsefeye Giriş
Yrd.Doç.Dr. Murat ARCI
D 23
16:00
9
SALI
YERİ
Antik Yunan Felsefesi I
Doç. Dr. Hasan Hüseyin
BİRCAN
D 22
Antik Yunan Felsefesi I
Doç. Dr. Hasan Hüseyin
BİRCAN
Antik Yunan Felsefesi I
Doç. Dr. Hasan Hüseyin
BİRCAN
D 22
D 22
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
YERİ
CUMA
YERİ
Bilim Tarihi I
Doç.Dr. Erdal BAYKAN
D 23
D 23
Bilim Tarihi I
Doç.Dr. Erdal BAYKAN
D 23
Sosyolojiye Giriş
Fakülte
D 23
Bilim Tarihi I
Doç.Dr. Erdal BAYKAN
D 23
Sosyolojiye Giriş
Fakülte
D 23
Yabancı Dil I
Fakülte
Sosyolojiye Giriş
Fakülte
YERİ
Yabancı Dil I
Fakülte
Felsefeye Giriş
Yrd.Doç.Dr. Murat ARCI
Prof.Dr. Bilal KUŞPINAR
Bölüm Başkanı
D 23
Temel Mantık I
Yrd.Doç.Dr. Murat Arıcı
Temel Mantık I
Yrd.Doç.Dr. Murat Arıcı
Temel Mantık I
Yrd.Doç.Dr. Murat Arıcı
D 23
Türk Dili I
Fakülte
D 23
Türk Dili I
Fakülte
D 23
Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ
Dekan
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 2.SINIF
I. ÖĞRETİM
PAZARTESİ
YERİ
SALI
YERİ
ÇARŞAMBA
YERİ
Temel Mantık III
Yrd.Doç.Dr. Murat Arıcı
D 22
08:05
1
9.00
2
09:55
3
Temel Mantık III
Yrd.Doç.Dr. Murat Arıcı
D 22
10:50
4
Temel Mantık III
Yrd.Doç.Dr. Murat Arıcı
D 22
11:45
5
13:15
6
14:10
7
Felsefi Metinler I
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar
D 22
15:05
8
Felsefi Metinler I
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar
D 22
16.00
9
Felsefi Metinler I
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar
Prof.Dr. Bilal KUŞPINAR
Bölüm Başkanı
D 22
Batı Ortaçağı ve Rönesans
Felsefesi
Doç. Dr. H.Hüseyin Bircan
Batı Ortaçağı ve Rönesans
Felsefesi
Doç. Dr. H.Hüseyin Bircan
Batı Ortaçağı ve Rönesans
Felsefesi
Doç. Dr. H.Hüseyin Bircan
PERŞEMBE
YERİ
CUMA
D 23
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
Fakülte
D 23
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
Fakülte
YERİ
Bilgi Felsefesi
Doç. Dr. Murat ARICI
Bilgi Felsefesi
Doç. Dr. Murat ARICI
Yrd.
Bilgi Felsefesi
Doç. Dr. Murat ARICI
Yrd.
D 22
Türk İslam Düşüncesi Tarihi I
Dr. Erdal BAYKAN
Doç.
D 22
D 22
Türk İslam Düşüncesi Tarihi I
Dr. Erdal BAYKAN
Doç.
D 22
Ahlak Felsefesi I
Doç. Dr. H.Hüseyin Bircan
D 23
D 22
Türk İslam Düşüncesi Tarihi I
Dr. Erdal BAYKAN
Doç.
D 22
Ahlak Felsefesi I
Doç. Dr. H.Hüseyin Bircan
D 23
Yrd.
D 23
Ahlak Felsefesi I
Doç. Dr. H.Hüseyin Bircan
Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ
Dekan
D 23
I. ÖĞRETİM
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 3.SINIF
PAZARTESİ
YERİ
Varlık Felsefesi
Prof.
Dr. Bilal KUŞPINAR
D 22
SALI
YERİ
ÇARŞAMBA
YERİ
PERŞEMBE
YERİ
CUMA
YERİ
18. Yüzyıl Felsefesi Tarihi
Doç. Dr. Erdal BAYKAN
D 22
08:05
1
9.00
2
09:55
3
10:50
4
11:45
5
13:15
6
14:10
7
18. Yüzyıl Felsefesi Tarihi
Doç. Dr. Erdal BAYKAN
D 22
15:05
8
18. Yüzyıl Felsefesi Tarihi
Doç. Dr. Erdal BAYKAN
D 22
16.00
9
Varlık Felsefesi
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR
D 22
Varlık Felsefesi
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR
D 22
Temel Metafizik Problemleri
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR
D 22 İslam Felsefesi Tarihi I
Doç.
Dr. Hasan Hüseyin BİRCAN
Temel Metafizik Problemleri
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR
D 22
Temel Metafizik Problemleri
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR
D 22
İslam Felsefesi Tarihi I
Doç.
Dr. Hasan Hüseyin BİRCAN
İslam Felsefesi Tarihi I
Doç.
Dr. Hasan Hüseyin BİRCAN
Prof.Dr. Bilal KUŞPINAR
Bölüm Başkanı
D 22
Bilgi Sosyolojisi
Dr. Erdal BAYKAN
Doç.
D 22
Bilgi Sosyolojisi
Dr. Erdal BAYKAN
Doç.
Bilgi Sosyolojisi
Dr. Erdal BAYKAN
Doç.
D 22
22
22
22
Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ
Dekan
Download

I. Ö Ğ R ETİM