İZMİR KENT KONSEYİ
Yabancı Öğrenci İçin Destek Çalışma Grubu
29 / 30 Kasım 2014
İzmir’de Okuyan
Uluslararası Öğrenci Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
İzmir, Türkiye
30 Kasım 2014
Saat
Program
10.00 - 10.45
Betül ERİM, Çalışma Gruplarının Tanıtımı ve Kayıt
10.45 - 11.00
Kahve Arası
11.00 - 12.00
Çalışma Gruplarının Çözüm Öneri Çalışması
Hukuk
Emine AKI, Eğitmen
Eylem ATEŞ, Sorumlu
Zeynep KARAKUŞ, Raportör
Eğitim
Ümran KEBABCIGİL, Eğitmen
Emrah AYRAN, Sorumlu
Mustafa Caner ZENGİN, Raportör
Dil
Mehpare ÖZKABAN, Eğitmen
Naz BUDAK, Sorumlu
M. Mert DENİZ, Raportör
Sosyal yaşam
Yard Doç Hande ŞAHİN, Eğitmen
Emre Burak KALE, Sorumlu
Bahadır Han GÖKMEN, Raportör
Diğerleri
Sevnur PORTO, Eğitmen
Bekir TOP, Sorumlu
Güney COŞKA, Raportör
12.00 - 13.30
Öğle Yemeği (Müzik dinletisi)
13.00 - 13.45
Çalışma Gruplarının Durum Analizi
13.45 - 14.00
Kahve Arası
14.00 - 14.50
Çalışma Gruplarının Sonuç Belirlemesi
14.50 - 15.15
Anket Uygulama
15.15 - 15.45
Proje Sonuç Raporlarının Sunumu
15.45 - 16.00
Kapanış Konuşması
Emel KIRAN (Yabancı Öğrenciler İçin Destek Çalışma Çalışma Grubu Başkanı)
İZMİR CITY COUNCIL
Support Group for Foreign Students
29 / 30 November 2014
Issues and Offering Solutions for Foreign Students Resident in Izmir
Workshop
Izmir, Türkiye
30 November 2014
Time:
Programme
10.00 - 10.45
Betül ERİM, Presentation of Working Groups and Registration
10.45 - 11.00
Coffee Break
11.00 - 12.00
Study on developing solution offers
Law
Emine AKI, Instructor
Eylem ATEŞ, Responsible Person
Zeynep KARAKUŞ, Reporter
Education
Ümran KEBABCIGİL, Instructor
Emrah AYRAN, Responsible Perso
Mustafa Caner ZENGİN, Reporter
Language
Mehpare ÖZKABAN, Instructor
Naz BUDAK, Responsible Perso
M. Mert DENİZ, Reporter
Social Life
Yard Doç Hande ŞAHİN, Instructor
Emre Burak KALE, Responsible Perso
Bahadır Han GÖKMEN, Reporter
Others
Sevnur PORTO, Instructor
Bekir TOP, Responsible Perso
Güney COŞKA, Reporter
12.00 - 13.30
Lunch (DJ Mert ÇANKAYA)
13.00 - 13.45
Status Analysis of the Working Groups
13.45 - 14.00
Coffee Break
14.00 - 14.50
Conclusion reports of Working groups
14.50 - 15.15
Public Survey Practice
15.15 - 15.45
Presentation of conclusion report
15.45 - 16.00
Closing Speech
Emel KIRAN, President of Support Group for Foreign Students
Download

Çalıştayın 30 Kasım 2014 Pazar Programı için lütfen tıklayınız.