T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
Kütahya İl Dernekler Müdürlüğü
Sayı : 42949779-477.01.05.01-1120
Konu : Yardım Toplama İzni (43­006­160)
05/02/2014
İlimiz Simav ilçesinde kurulu ve faaliyette bulunan " SİMAV KUŞU KASABASI
HAYRATLARINI İMAR VE YAŞATMA DERNEĞİ" tarafından Yönetim Kurulunun almış
olduğu 25/12/2013 tarih ve 17 sayılı karar doğrultusunda; caminin yeniden inşaa edilmesi
amacıyla, yönetim kurulunun sorumluluğunda, yardım toplama faaliyetinde görev alması
uygun görülen Hüseyin VURAL,Mustafa AKKUŞ ve Nurullah ŞAHİN tarafından, Türkiye
genelinde, 1 yıl süreyle, kendinden karbonlu 100 asıl ve 100 koçan yaprağından meydana
gelen 5 (beş) cilt nakdi yardım makbuzu bastırmak suretiyle Kuşu Kasabası Fen İşleri
Müdürlüğünün 14/08/2012 tarihli keşif özetinde belirtilen işler için 1.361.156,63 TL'nin
(Bir milyonüçyüzaltmışbirbinyüzellialtı Türk Lirası altmışüç Kuruş) un 500.000,00
(Beşyüzbin Türk Lira)sını yardım olarak toplamak üzere 2860 sayılı Yardım Toplama
Kanununun 8 nci maddesi gereğince Valiliğimize 23/01/2014 tarihli dilekçe ile müracaatta ;
Kütahya Valiliği'nin 03/02/2014 tarih ve 42949779­477.01.05.01­1074 sayılı Olur'u ile izin
verilmiştir.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Hüdayar Mete BUHARA
Vali a. Vali Yardımcısı
DAĞITIM :
80 İl Valiliğine
12 İlce Kaymakamlığına
KÜTAHYA İL MÜFTÜLÜĞÜ
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (FQ/VEo-VezLVX-cUqDNT-BPIuey-F4evS3sy) kodunu yazınız.
Hükümet Konağı Zemin Kat No:43 Ayrıntılı bilgi için irtibat:M.ÇAKIR
Telefon: (274)224 84 66 Faks: (274)224 84 67
e­posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

İlimiz Simav ilçesinde kurulu ve faaliyette bulunan " SİMAV KUŞU