Uzm.Dr.ÖzgeDumanAtilla
TepecikEŒitimveAraƔtŦrmaHastanesi
AcilTŦpKliniŒi
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
ùimdi arkanÕza dayanÕn ve derin bir nefes alÕn
AlÕn — Verin …
Ne hissediyorsunuz, …………. Hiçbir úey mi?
Çünkü…
…
ArtŦkÖLÜSÜNÜZ!
7ƔteBuCO!
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
Kaynaklar
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
Olgu
• 26y,E
• KB120/40mmHg,
• BilinçkaybŦ
• NB110/dk,
• E1M2V1
• O2 Sat%85,
• Solunumyüzeysel
• SS35/dk
• AŒzŦndaköpükler
• KanƔekeri85mg/dl
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
Olgu
ve
HŦzlŦArdŦƔŦkEntubasyon
ve
MekanikVentilasyon
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
Olgu
• HastayakŦnŦnŦnifadesi:“gecesaat22:00
sŦralarŦndasobalŦodadayattŦ,ancaksoba
yanmŦyordu”
COZehirlenmesi
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
Patofizyoloji
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
COtoksisitesi
• Hücreselhipoksi
– Hb’ninO2 taƔŦmakapasitesip
– DokularaO2 taƔŦnmasŦp
– Hücreselsolunumbozulur
• Dokularda
– Beyazcevherdedemyelinizasyon
– PLTveendolteldenserbestradikallersalŦnŦr
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
COHbdüzeyi
%3
%10Ͳ15
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
BaƔvurusemptomlarŦnelerdir?
KimlerdedüƔünelim?
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
RenkI KokuI TatI
Silent/InvisibleKiller
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
COtoksisitesi
Metilenklorid (diklorometan)
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
COtoksisitesi
• AkŦldatutulmasŦgerekenbirtanŦ!!!
• KŦƔaylarŦndadikkat!!!
• EvhalkŦnŦnbenzerƔikayetlerlebaƔvurmasŦ!!!
• BilincikapalŦhastayayaklaƔŦmdadüƔün!!!
SemptomlarCOHb düzeyiileuyumludeŒil
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
COPoisoning– Symptoms&HbCOlevels
•
Symptomsofcarbonmonoxidepoisoningdonotcorrelatewiththe
initialcarboxyhemoglobinlevel.
HampsonNB,DunnSL;UHMCS/CDCCOPoisoningSurveillanceGroup.UnderseaHyperb
Med. 2012MarͲApr;39(2):657Ͳ65.
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
FizikmuayenebulgularŦ?
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
Nonkardiyojenik pulmoner ödem
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
LaboratuartestleriyapacakmŦyŦz?
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
COHbdüzeyi
• Noninvazif
pulseͲ COoksimetre
– HŦzlŦtanŦ
– DüƔükdüzeyler
tanŦyŦdŦƔlamaz
• %100O2 alanlar,geçbaƔvuranlar
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
COHbdüzeyi
• 7nvazif
arter/venözkangazŦ
– Artervs.VenözkangazŦndaCOHbuyumu
mükemmel
– PO2 vePCO2düzeylerinormalolabilir
– 7skemi
LaktikAsidoz
metabolikasidoz
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
AnyonGap
Kardiyakenzimler
• Troponin,CK,CKͲMB,myoglobinyükselir
• Miyokardiyaliskemi
Mortalitegöstergesi
• Nontravmatikrabdomyoliz
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TamkansayŦmŦ
• Lökositoz
• DICveTTPaçŦsŦndandikkat
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
Biokimyasaltestler
• Elektrolitler
– Hipokalemi,
• Glukoz
– Hiperglisemi
• BUN,cre
– Rabdomyoliz
Myoglobinüri
• KCFT
– Hafifyükselme
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
ABY
Hangigörüntülemeyöntemleri?
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
ACgrafisi
• Ciddiintoksikasyon
• Pulmonersemptomlar
• Hipoksi
• HBOkullanŦlmŦƔise
• Genellliklenormal
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
BilgisayarlŦtomografi
• BilinçdeŒiƔikliŒiayŦrŦcŦtanŦsŦ
• Bulgular
– Beyinödemi,akuthidrosefali
– Fokallezyon
– Basalganglionlardüzeyindehipodenslezyonlar
• BT(+)
nörolojikkomplikasyonlar
göstergesi
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
MRI
• Beyazcevherdemiyelinizasyonuvefokallezyonlar
• BT’dendahagüvenilir
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
DiŒertestler
• EKG
– SinusaltaƔikardi
– Hipoksiveiskemiyesekonderaritmiler
– 7skemikdeŒiƔiklikler
• Nöropsikolojiktestler
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
COtoksisitesi
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
Tedavi?
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
• Kardiyakmonitorizasyon
• PulseͲoksimetre
• %100O2,gerisolumasŦzmaskeile
• Beyinödemi
– Mannitol
– BaƔelevasyonu
– Hiperventilasyon(PCO2 28Ͳ32mmHg)
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
Hiperbarik Oksijennezaman?
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
HBOEnSŦkEndikasyonlarŦ
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
“HBO’nin,COzehirlenmesinde
nörolojiksonuçlarŦiyileƔtirdiŒinedair
kanŦtyok.”
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
Sonsöz
• BilincikapalŦhastalardaherzamanakŦldatutulmalŦ
• ÇeƔitlikliniktablolarŦtakliteder
• SemptomlarCOHbdüzeyleriileuyumluolmayabilir
• %100O2 tedavisieniyibilinentedavimetodu
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
Sonsöz
• HBOtedavisinidestekleyeniyidizaynedilmiƔçalŦƔma
yok
• Serinörolojikmuayene
• KardiyaketkilenimidüƔünün
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
TATDKlinikToksikolojiSempozyumu25Ͳ27
Nisan2014
Download

Antiaritmik ilaçlarla zehirlenmeler Yrd.Doç.Dr.Önder Limon