T.C.
('illiı7 l(lll'lüıIlı|
Tılrki)'c lltıç 1'g J1lllıi
:'ieı1'tcı
Ilr'iı'ı}l I'iııiıni ( ii(leIl E\'lilk
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye ilaç ve Tıbbi CihazKurumu
i,ı';..;,;',.,, r'e P sikı'l
F]-'l'ıüiD
ill
TC sa0|lk Bakanlığı
.,#;Hli,i"";.
Sayı
'
No:1ll6ıl]
Illllıillilltllııll
Ttr-ı
ilı:23
l ı.ı ]t)
ll! t
rrı
P
]\
Iatl
d
l tll
tJ
tiı'ıırli Nrı: l]3't:1 F\'ı''ılı Ek:
:88866997-505.99
Konu : Kontrole Tabi ilaçlar
GENELGE
20At3
Bilindiği izere; Bakanlığımflca2g.}s.l985 tarih Ve 5768 sayılı tamim ile uyuşturucu
madde ve ilaçları için KIRMIZI REÇETE uygulamasına başlanmıştıI.
Assos ilaç Kimya Gıda Ürtınıeri Üretim Ve Tic. A.Ş. adına ithal ruhsatlı olan,
formülleri ve kontrole tabi madde olan Metilfenidat HCl isimli etken maddeyi içermeleri
nedeniyle aşağıdaki isim, farmasötik şekil ve diğer özellikleri belirtilen ilaçlar "Klrmlzl
Reçete İle Verilecek İlaçlar" kapsamına alınmıştır. Aşağıda adı geçen müstahzarlar sadece
çocuk, ergen ve yetişkin psikiyatristleri taraflndan kırmızı reçete ile reçete edilebilir.
Söz konusu müstahzarlar için bir kırmızı reçeteye yazılabi|ecek maksimal dozlar
aşağıda belirtilmiştir.
Ilaç Adı
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
(J
s
Ambalaj
Tablet
mg
Tablet
5
10 mg Tablet
l0 mg Tablet
5 mg
20meTablet
20mgTablet
Retard 5 mg Kapsül
Retard 5 mg Kapsül
Retard 10 ms Kapsül
Retard 10 ms Kapsül
Retard 20 mP' Kapsül
Retard 20 meKapsül
Retard 30 ms Kapsül
Retard 30 ms Kapsül
Retard 40 ms Kapsül
Retard 40 ms Kapsül
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Ruhsat
türü
Ithal R.
Ithal
Ithal
Ithal
Ithal
Ithal
Ithal
Ithal
Ithal
ittıaı
İthaı
itııaı
Ithal
Ithal
Ithal
itnaı
sogtıtcızü Mahalles i,2l7 6.Sokak No 5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 218 30 00-Fax: (0 312) 2183290
:
,,,.-,,-, +i+^'l- *n-, fi-
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
Maksimum doz
4 kutu
(l avlık)
3 kufu (1 aylık)
12 kufu (2 avlık\
aylık)
avlık\
(2 avlık)
(2 aylık)
(2 aylık\
(2 aylık)
(2 ay|ık)
(2 aylık)
(2 aylık\
(2 aylık)
(2 avlık)
(2 aylık)
(2 aylık)
6 kutu (2
6 kufu (2
3 kutu
4 kutu
2 kutu
4 kutu
2 kutu
4 kufu
2 kutu
4 kufu
2 kutu
2 kutu
l kufu
el
cr K
rıt
tl
rrı1 B ii'i
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ö
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
TC. Sagllk
Eakanlığı
Tu*ly. Ibc vc
Töbj Cihğz Kuum9
Diğer taraftan, aynı kırmızı reçeteye iki aylık doz olarak;
Medikinet Retard Kapsül formları toplam maksimum doz 60 mğgün'ü ve 30
tabletlik ambalaj şekli için toplam dört kufu, 50 tabletlik ambalaj şekli için
toplam iki kutuyu geçmeyecek şekilde birlikte reçete edilebilir.
Uzıın etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçlar (konvansiyonel tabletler)
Ve uzun etkili Medikinet formlarının aynı reçeteye toplam maksimum doz 60
mğgün'ü ve her iki formun toplamı; 30 kapsüllük ambalaj şekilleri için dört
kutu, 50 kapsüllük ambalaj şekilleri iki kutuyu geçmeyecek şekilde birlikte
reçete edilebilir.
Uz;ur:, etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçlann (konvansiyonel
tabletlerin) farklı formları aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mğgün'ü
ve her iki formun toplamı; 30 tabletlik ambalaj şekilleri için 12 kutu, 50
tabletlik ambalaj şekilleri için 6 kutuyu geçmeyecek şekilde reçete edilebilir.
Ayrıca Medikinet Retard Kapsül formları ile Concerta Kontrollü Salım Tablet
formları birlikte reçete edilemez.
_
Konunun iıiniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarrna, serbest hekim,
> ecza depoları ve eczanelere duyurulmasının önemle arz/rica
veteriner hekim, diş hekimi
ederim.
Dr.
Başkanı
o
+ Tel:
SögtitöZü Mahallesi,2 1 76. Sokak No :5 06520 Çankaya/ANKARA
(0 312)2rB 30 00-Fax: (0 312)2r83290
..^-^., +;+^l- anı '
1r.
Download

Genelge için tıklayınız.