THY TEKNİK A.Ş. 2014 YILI TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ VASIFLANDIRMA VE SINAV PROGRAMI
PT
MT
ET
UT
UT*
RT
SEVİYE 2
SEVİYE 2
SINAVI
METOT
SEVİYE 1
SEVİYE 1
SINAVI
SEVİYE 2
3 Temmuz
4 Temmuz
10 Temmuz
11 Temmuz
14 Ağustos
15 Ağustos
18 Aralık
19 Aralık
SI
M
EK
İM
EY
LÜ
L
AĞ
U
ST
O
S
TE
M
M
U
Z
PT
MT
30 Haziran
ET
14 Temmuz 24 Temmuz 25 Temmuz
UT
30 Haziran
RT
PT
MT
ET
4 Ağustos
UT
RT
PT
MT
ET
UT
RT
18 Nisan
21 Nisan
25 Nisan
28 Nisan
PT
MT
ET
UT
RT
PT
16 Mayıs
26 Mayıs
29 Mayıs
30 Mayıs
MT
ET
UT
RT
17 Kasım
27 Kasım
28 Kasım
23 Haziran 26 Haziran 27 Haziran
PT
MT
ET
27 Haziran
UT
RT
8 Aralık
NOTLAR, 1THY Teknik A.Ş. bu proğramda revizyon yapma hakkına sahiptir.
2THY Teknik A.Ş. programı iptal ettiğinde ilgili ücret geri ödenir.
3Eğitim ve sınavları THY Teknik A.Ş. Yeşilköy İSTANBUL'da gerçekleştirilecektir. Detaylar için;
E-posta: [email protected], [email protected], [email protected]
4TS EN 4179 Standardı dışındaki standardlar için (SNT-TC-1A vb.) arayınız.
5Proğram dışı gelen talepler ve ücretlendirme karşılıklı görüşme ile belirlenir.
SEVİYE 2
SINAVI
KA
PT
MT
ET
UT
RT
PT
MT
ET
UT
RT
PT
MT
ET
UT
RT
PT
14 Nisan
17 Nisan
MT
ET
UT
RT
PT
MT
12 Mayıs
15 Mayıs
ET
UT
RT
PT
MT
ET
UT
16 Haziran 26 Haziran
RT
SIVI PENETRANT TESTİ
MANYETİK PARÇACIK TESTİ
EDDY CURRENT TESTİ
ULTRASONİK TESTİ
ULTRASONİK PHASED ARRAY
RADYOGRAFİ TESTİ
SEVİYE 1
SINAVI
AL
IK
SEVİYE 1
AR
H
AZ
İR
AN
M
AY
IS
N
İS
A
N
M
AR
T
ŞU
BA
T
O
CA
K
METOT
Download

thy teknik a.ş. 2014 yılı tahribatsız muayene personeli vasıflandırma