İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI
ATELYELER VE BAKIM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRONİK OTOMASYON MÜDÜRLÜĞÜ
ERDEMİR KALİBRASYON MERKEZİ
TANITIMI
09.07.2014
ERDEMİR KALİBRASYON MERKEZİ
• ERDEMİR Kalibrasyon Merkezi (EKM) 1997 yılı ortalarında faaliyete geçmiştir.
• Merkezimizin kuruluş gayesi; öncelikle Erdemir kalibrasyon envanterinde bulunan
26 farklı müdürlüğe ait, imalat hatları üzerindeki sabit ölçme cihazları ve personelin
kullandığı ölçme cihazları, analizörler, deney cihazları vb. yaklaşık toplam 6300 adet
Muayene Ölçme Deney Teçhizatının (MÖDT) periyodik kalibrasyonlarını yapmak veya
yaptırmaktadır.
• EKM Boyut Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardı kapsamında
18 Kasım 2013 tarihinde akredite olmuştur.
• EKM’nin yaptığı tüm kalibrasyonlar uluslararası standartlara izlenebilirdir.
• EKM’nin bünyesinde, Elektronik, Sıcaklık, Boyut, Basınç ve Gaz Dedektörü olmak
üzere beş laboratuvar bulunmaktadır.
• Bütün laboratuvarlar toz, sıcaklık ve nem kontrollüdür.
• Laboratuvarların iklimlendirilmesi her biri için ayrı olarak kurulmuş, bilgisayar
kontrollü klima santralleri vasıtasıyla yapılmaktadır.
EKM’NİN GÖREVİ ;
• Kalite Yönetim (TS EN ISO 9001 ve ISO TS 16949 ), İş Sağlığı ve
Güvenliği (TS 18001) , Çevre Yönetim Sistemlerine (ISO 14001), uygun
olarak, ERDEMİR’de kaliteyi etkileyen MÖDT’lerin uluslararası izlenebilir
kalibrasyonlarını periyodik olarak yapmak ve gerektiğinde ERDEMİR dışı
firmalara yaptırmaktır.
KALİBRASYON NEDİR ?
• Bir ölçme veya izleme ekipmanın, ulusal veya uluslararası bir standart (etalon,
kalibratör, referans malzeme) ile karşılaştırılarak yaptığı hataların belirlenmesi
işlemidir.
• Kalibrasyon işleminin amacı, yönetim standartları gereği, ölçme kalitesini
etkileyen ölçme ve izleme cihazlarıyla (Muayene Ölçme Deney Teçhizatı-MÖDT)
yapılan ölçümlerin doğruluğunu garanti altına almaktır.
EKM FAALİYETLERİ ;
1. ERDEMİR içi kalibrasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ;
Genel Kalibrasyon Prosedürü ve ilgili sistem / kalibrasyon iş talimatları
kullanılarak,
• MÖDT’lerin envantere alınması,
• Envanterden çıkartılması,
• Kalibrasyonların programlanması,
• Kalibrasyona çağrı,
• MÖDT’lerin kalibrasyonlarının gerçekleştirilmesi,
• MÖDT’lerin kalibrasyon sonucuna göre değerlendirilmesi ve etiketlendirilmesi
işlemlerini kapsar.
EKM FAALİYETLERİ ;
2. ERDEMİR dışı kalibrasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ;
Talebe bağlı olarak,
• ERDEMİR iştiraklere ( İSDEMİR, ÇELBOR, ÇELİK SERVİS, ERENCO),
• ERDEMİR tedarikçilere (Erdemir’le iş yapan şirketler),
mukabilinde kalibrasyon hizmet verilmesi.
3. ERDEMİR dışından temin edilen kalibrasyon hizmetlerinin
organize edilmesi.
• 51 adet EKM kalibratörünü (izlenebilirlik için),
• 71 adet EKM’de kalibrasyon yeteneği olmayan MÖDT
(çekme/sertlik/darbe test makinaları, radyasyon ölçüm cihazları,
yüzey pürüzlülük referansları vb.)
EKM FAALİYETLERİ ;
4. ERDEMİR içerisinde,
• Kalibrasyonu Elektronik Otomasyon Bakım grupları tarafından yapılan,
yaptırılan 139 adet MÖDT’nin,
• Kalibrasyonu Yardımcı İşletmeler ve Çevre Yönetim Müdürlüğü tarafından
yaptırılan 35 adet MÖDT’nin, kalibrasyonlarının programlanması
ve rapor işlemlerini takip etmektedir.
GENEL TANITIM
Erdemir Kalibrasyon Merkezi,
- Boyut Laboratuvarı,
- Elektronik Laboratuvarı,
- Sıcaklık Laboratuvarı,
- Basınç Laboratuvarı,
- Gaz Dedektörü Laboratuvarı olmak üzere
beş ayrı laboratuvar ve Cihaz Kabul-Teslim Bölümü’nden
oluşmaktadır.
Kalibrasyon yapılan tüm hacimler sıcaklık, nem ve partikül kontrollüdür.
Her bir kalibrasyon alanına özgü sıcaklık ve nem alt-üst sınırları vardır.
Bu sınırlar aşıldığı zaman kalibrasyon yapılmamaktadır.
CİHAZ KABUL - TESLİM BÖLÜMÜ
Laboratuvarlarımıza kalibrasyonları yapılmak üzere getirilen
cihazların kayıt, kabul ve kalibrasyon sonrası teslim işlemleri
Cihaz Kabul -Teslim Bölümü’nde gerçekleştirilmektedir.
BOYUT KALİBRASYON
LABORATUVARI’NIN YETENEKLERİ
Kalibrasyonu yapılan cihaz / referans malzeme türleri;
- Mikrometre, Mikrometre Ayar Çubuğu, Kumpas,
Komparatör saati, Pasometre.
- Mihengir, Feeler çakısı, Çelik cetvel,
- Şerit metre, Çelik mastar.
- Gönye, Açı ölçer, Su terazisi.
- Terazi, Kütle.
- Tork anahtarı.
- Portatif ultrasonik kalınlık ölçme cihazları
Kalibrasyon Ortamı çalışma şartları ;
* Bağıl Nem % 45 ± 25 RH ve Sıcaklık 20 ± 1°C dir.
* 1 feet 3 hacimdeki 5 µm’den büyük partikül sayısı sınır değeri 700’dür.
* Aydınlanma değerleri 500-1000 lüks arasındadır.
BOYUT LABORATUVARI
KALİBRATÖRLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ADI /
MARKA / MODEL
BOYUT YÜKSELTİCİ /STARRETT / 715
MASTAR SETİ /STARRETT / RC88MAA
MASTAR SETİ /STARRETT / SC81AA
MASTAR SETİ /STARRETT / RS112MA1
MASTAR SETİ /MITUTOYO / 516-107
MASTAR SETİ /MITUTOYO / 611 Serisi
YÜKSEKLİK ÖLÇER /STARRETT / DHG1225
YÜKSEKLİK ÖLÇER /STARRET / 258M
ÇALIŞMA SAHASI /
ÖLÇME ARALIĞI
0-1.3 mm
0.5mm-10mm
0.1001mm-1.000mm
0.5mm-25mm
2.5mm-25 mm
50mm-800mm
25-1225 mm
27-450 mm
DOĞRULUĞU
(ACCURACY)
±2 m
Grade 00 (ISO 3650)
Grade 00 (ISO 3650)
Grade 0 (ISO 3650)
Grade 1 (ISO 3650)
Grade 1(ISO 3650)
±1.3 m
±2 m
KOMPARATÖR KALİBRATÖR/MITUTOYO/170-102
0-25 mm
±2 m
I-CHECKER KOMPARATÖR SAATİ KALİBRATÖRÜ
0-25 mm
SURFACE PLATE /STARRETT / 80610
SURFACE PLATE /JFA
SINE BAR /BRUNSON / 470
AÇI MASTAR SETİ /STARRETT / AG6.SI
DİKLİK SİLİNDİRİ /HELIOS / 380/0/7
DİKLİK MASTARI /HELIOS / 377/0/12
SINE PLATE /MITUTOYO / 930-626
TORKMETRE KALİBRATÖRÜ /DATA INS. / 6500-T4
TORKMETRE KALİBRATÖRÜ /CDI / 2000-600-0
STD. AĞIRLIK SETİ /ZWIEBEL / XPCOF1
STANDART AĞIRLIK /SARTORIUS / YWC 723-00
STANDART AĞIRLIK /SARTORIUS / YWC 753-01
TERAZİ /M.TOLEDO / AT200
TERAZİ /M.TOLEDO / PR5003
TERAZİ /M.TOLEDO / KB 50-2
TERAZİ /M.TOLEDO / KC500-1
300x450 mm
2400x1800
0-1000 sec
0-99 deg
90 deg
90 deg
0-60 deg
0.0015-1.11 ft.lb
10-2000 ft.lb
1g-10 kg
20 kg
50 kg
0-205 g
0-5100 g
0-60 kg
0-600 kg
Dikey±(0.2+L/100)μm L: mm.
Yatay±(0.3+L/100)μm L: mm.
Grade 00 (DIN876)
Grade 0 (DIN876)
±0.5 sec
±0.5 sec
±5 m/ 800mm
±11 m/ 350mm
±15 sec
±%0.2
±%0.25
±0.1mg..±50mg(F1 sınıfı)
±100 mg (F1 sınıfı)
±250 mg (F1 sınıfı)
±0.15 mg
±0.003 g...±0.01 g
±1g
±10 g
BOYUT LABORATUVARI’NDA
KULLANILAN BAZI KALİBRATÖRLER
87 parça paralel mastar
seti (0 sınıfı, ISO 3650)
Mikrometre kalibrasyon mastar seti
BOYUT LABORATUVARI’NDA
KULLANILAN BAZI KALİBRATÖRLER
Açı Jeneratörü (Brunson 470), Elektronik Yükseklik Ölçer (Starrett DHG1225),
Diklik Mastarları (Helios)
BOYUT LABORATUVARI’NDA
KULLANILAN BAZI KALİBRATÖRLER
Mitutoyo I-Checker Komparatör
Saati Kalibrasyon Sistemi
BOYUT LABORATUVARI’NDA
KULLANILAN BAZI KALİBRATÖRLER
Mekanik Komparatör
Saati Kalibratörü
1g.-10 kg. OIML F1 sınıfı kütle seti
BOYUT LABORATUVARI’NDA
KULLANILAN BAZI KALİBRATÖRLER
50 kg. OIML F1 sınıfı kütle
Hassas Terazi (Kapasite 200 g.)
BASINÇ KALİBRASYON
LABORATUVARI’NIN YETENEKLERİ
Kalibrasyonu yapılan cihaz türleri;
-Basınç transmiteri,
-Basınç transdüseri,
- Basınç ölçer, manometreler
(cistern, kuyu tip),
- Vakum / Basınç Kalibratörleri.
Kalibrasyon Ortamı çalışma şartları ;
* 23 ± 3°C sıcaklık ve % 45 ± 25 RH bağıl nemdir.
* 1 feet 3 hacimdeki 5 µm’den büyük partikül sayısı sınır değeri 700’dür.
* Aydınlanma değerleri 500-1000 lüks arasındadır.
BASINÇ LABORATUVARI
KALİBRATÖRLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ADI /
MARKA / MODEL
Hook Gage /
Dywer
Deadweigth Tester (Havalı) /
Budenberg / 451A
Deadweigth Tester (Havalı) /
Budenberg / 452A
Deadweigth Tester (Yağlı) /
Ametek / DM-T-100
Dijital Basınç Kalibratörü /
Druck / DPI605
Dijital Basınç Kalibratörü /
Beamex / MC5
Dijital Basınç Kalibratörü /
Beamex / PC106
Dijital Basınç Kalibratörü /
D&H / DH 365
Analog Test Manometreleri /
Budenberg / 215F
ÇALIŞMA SAHASI / DOĞRULUĞU
ÖLÇME ARALIĞI
(ACCURACY)
-550...+550 mmH2O
±0.025 mmH2O
-1...+1 bar
±%0.008
0.1-7 bar
±%0.008
0-700 bar
±%0.025
-1 bar...-200 mbar
-200...+200 mbar
200 mbar - 20 bar
0-70 mbar
70-350 mbar
0-70 bar
70-350 bar
-400...+400 mbar
-1 bar…+20 bar
0-600 bar
-400...+400 mbar
-0.95...+4 bar
0-20 bar
0-60 bar
±%0.025
±0.05 mbar
±%0.025
±0.035 mbar
±%0.05
±0.011 bar
±%0.08
±(%0.0125+%0.01 FS)
±(%0.01+%0.005 FS)
±(%0.01+%0.007 FS)
±(%0.04+0.07 mbar)
±(%0.04+0.3 mbar)
±(%0.04+0.001 bar)
±(%0.04+0.005 bar)
0-60 bar
±(%0.04 FS+%0.02)
0-250 bar ve
0-600 bar
±%0.25 FS
BASINÇ LABORATUVARI’NDA
KULLANILAN BAZI KALİBRATÖRLER
Basınç Kalibratörü
(Druck)
Basınç Kalibratörü
(Desgranges Huot)
BASINÇ LABORATUVARI’NDA
KULLANILAN BAZI KALİBRATÖRLER
Basınç Kalibratörü
(Beamex MC5)
Düşük Basınç Kalibratörü
(Hook Gage)
ELEKTRONİK KALİBRASYON
LABORATUVARI’NIN YETENEKLERİ
Kalibrasyonu yapılan cihaz türleri;
- Analog / Dijital Multimetre, pens ampermetre, panelmetre,
- Osiloskop, direnç kutusu, akım-gerilim kaynağı,
- DC güç kaynağı,
- Rekorder, proses kalibratörü,
- Toprak direnci ölçme cihazı.
Kalibrasyon Ortamı çalışma şartları ;
* Bağıl Nem, % 45 ± 25 RH ve Sıcaklık 23 ± 5°C dir.
* 1 feet 3 hacimdeki 5 µm’den büyük partikül sayısı sınır değeri 700’dür
* Aydınlanma değerleri 500-1000 lüks arasındadır.
ELEKTRONİK LABORATUVARI
KALİBRATÖRLERİNİN
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Osiloskop
ADI /
ÇALIŞMA SAHASI /
MARKA/MODEL
ÖLÇME ARALIĞI
KALİBRATÖR /
0-1100 V DC
FLUKE / 5700 A 0-1100 V AC
FLUKE / 5725 A 0-11 A DC
0-11 A AC
0-100 M
0-30 MHz
KALİBRATÖR /
0-1020 V DC
FLUKE / 5500 A 0-1020 V AC
0-11 A DC
0-11 A AC
0-330 M
0-2 MHz
0-1.1 mF
T/C Bütün T/C aralıkları
RTD Bütün RTD aralıkları
1.8mV-105Vp-p(Square)
10 Hz-10 kHz(Square)
50kHz-250MHz(L.Sine.)
5 mV-5.5 V(L.Sinewave)
2ns-5s (Time Marker)
1.8mV-55Vp-p (Wave)
MULTİMETRE /
0-1000 V DC
HP / 3458A
0-1000 V AC
0-1 A DC
0-1 A AC
0-1 G
1Hz-10 MHz
MULTİMETRE /
0-1000 V DC
FLUKE / 45
0-1000 V AC
0-10 A DC
0-10 A AC
0-100 M
5Hz-1 MHz
DOĞRULUĞU
(ACCURACY)
±(9 ppm +500 V)
(1)
±(90 ppm +4 mV)
(2)
±(360 ppm +480 )
(1)
±(460 ppm +170 )
(3)
±110 ppm
(1)
±(%10.5 +15 V)
(1)
±(%0.0055 +1500 V)
(1)
±(%0.20 +500 V)
(1)
±(%0.06 +330 )
(1)
±(%0.33 +2000 )
(1)
±(%0.5 +16.5 k (1)
±(25 ppm +15 mHz)
(1)
±(%1 +300 F)
(1)
±0.84 ºC
(1)
±0.25 ºC
(1)
±(%0.25 +100 V)
(1)
±(25 ppm +15 mHz)
±(25 ppm +15 mHz)
±(%4 +300 V)
(1)
±(25 ppm +15 mHz)
(1)
±(%3 p-p +100 V)
±(14 ppm+0.1ppm range)(1)
±(%0.04+%0.002range) (4)
±(115ppm+10ppm range)(1)
±(%0.08+%0.02range)
(5)
±(%1+10 ppm range)
(1)
±%0.05
(1)
±(%0.025+2 digit)
±(%0.2+10 digit)
(6)
±(%0.2+7 digit)
±(%0.5+10 digit)
(6)
±(%2+2 digit)
±(%0.05+1 digit)
(7)
ELEKTRONİK LABORATUVARI’NDA
KULLANILAN BAZI KALİBRATÖRLER
HP 3458A Multimetre
Fluke 5700A-5725A Kalibratör,
Fluke 5500A Kalibratör
ELEKTRONİK LABORATUVARI’NDA
KULLANILAN BAZI KALİBRATÖRLER
Hassas Direnç Kutusu
Fluke 45 Multimetre
SICAKLIK KALİBRASYON
LABORATUVARI’NIN YETENEKLERİ
Kalibrasyonu yapılan cihaz türleri;
- Işınım termometre (pirometre), blackbody fırını
- Dijital veya cam termometre,
- Termokupl, Direnç termometresi (PT-100),
- Etüv / Fırın, Kalibrasyon banyosu,
- Elektriksel sinyal girişli sıcaklık göstergesi.
Kalibrasyon Ortamı çalışma şartları ;
* 23 ±5 °C sıcaklık ve % 45 ± 25 RH bağıl nemdir.
* Aydınlanma değerleri 500-1000 lüks arasındadır.
Sıvı Kalibrasyon Banyosu
SICAKLIK LABORATUVARI
KALİBRATÖRLERİNİN TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
ADI /
MARKA / MODEL
BLACKBODY FIRIN /
FLUKE / 4181
BLACKBODY FIRIN /
MIKRON / M360
BLACKBODY FIRIN /
IRCON / 54332
BLACKBODY FIRIN
MIKRON / M330
PİROMETRE /
RAYTEK / RAYMX2D
PİROMETRE /
MIKRON / M190-QTS
KLB. BANYOSU /
HART SCIEN./ 7025
KLB. BANYOSU /
HART SCIEN./ 6035
FIRIN /
HERAEUS / TPK
RTD /
ÇALIŞMA SAHASI /
DOĞRULUĞU
ÖLÇME ARALIĞI
(ACCURACY)
35-500 ºC
±0,35 °C … ±1,6 ºC
50-1100 ºC
±(%0.2 + 1 ºC)
350-1200 ºC
±%0.5
300-1700 ºC
±(%0.25 + 1 digit)
-30...+900 ºC
±%1 veya ±1 ºC
200-1600 ºC
±0.8 ºC ...±2.6 ºC
-20...+110 ºC
±0.5 ºC
35-300 ºC
±0.5 ºC
0-1200 ºC
±2.5 ºC
-200...0 ºC
±0.010 ºC
HART SCIEN./ 5614
0-500 ºC
±0.033 ºC
REF. TERMOKUPL /
ERDEMİR / S Tipi
0-600 ºC
±1.5 ºC
600-1767 ºC
±%0.25
SICAKLIK TARAYICISI
Bütün T/C aralıkları
±0.21 ºC ... ±0.43 ºC
HART SCIEN./ 1560
0-25 
±0.001
25-400 
±40 ppm
SICAKLIK LABORATUVARI’NDA
KULLANILAN BAZI KALİBRATÖRLER
Sıcaklık Tarayıcısı
Hart 1560
Değişik Fırınlar (Blackbody) ve
M190 Referans Pirometre
GAZ DEDEKTÖRÜ KALİBRASYON
LABORATUVARI’NIN YETENEKLERİ
Kalibrasyonu yapılan cihaz türleri;
- Çoklu (CO - O2 - CH4) Gaz Dedektörü
(OLDHAM MX2000, DRAGER X-AM 2000 vb.)
- CH4 Gaz Dedektörü (DRAGER PAC EX2 vb.)
- O2 Gaz Dedektörü (OLDHAM OX11 vb.)
- H2 Gaz Dedektörü (DRAGER PAC EX2 vb.)
- C3H8 Gaz Dedektörü (DRAGER X-AM 7000)
Kalibrasyon Ortamı çalışma şartları ;
23 ± 5 °C sıcaklık ve % 45 ± 25 RH bağıl nemdir.
GAZ DEDEKTÖRÜ KALİBRASYONUNDA
KULLANILAN REFERANS GAZLAR
KULLANILAN GAZLAR
GAZ CİNSİ
GERÇEK DEĞER
GAZLARIN SATIN
ALINDIĞI ÖRNEK
FİRMALAR
CH4
% 50 LEL
ELİTE
S&T UK / NMI, NIST
CO
250 ppm, 300 ppm
ELİTE
S&T UK / NMI, NIST
H2
% 50 LEL
ELİTE
S&T UK / NMI, NIST
O2
% 18,0 hacimsel
ELİTE
S&T UK / NMI, NIST
C3H8
% 50 LEL
DRAGER
S&T UK / NMI, NIST
KURU HAVA
% 99,9
ELİTE
S&T UK / NMI, NIST
İLENEBİLİRLİKLER
LABORATUVARDA KULLANILAN
REFERANS GAZ TÜPLERİ VE
GAZ DEDEKTÖRÜ ÖRNEKLERİ
Sertifikalı
CO - O2 - H2 - CH4 - C3H8
Gaz tüpleri
Değişik Markalarda
Portatif Gaz Dedektörleri
İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI
ATELYELER VE BAKIM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
Elektronik Otomasyon Müdürlüğü
Kalibrasyon Başmühendisliği
TEŞEKKÜR EDERİZ
Download

lütfen tıklayınız.