STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Bahar yarıyılı başından itibaren
uygun staj yerini bul
Başvuru süreci
MYGEDİZ SİSTEMİ
ÜZERİNDEN STAJ
BAŞVURUNU YAP
MyGediz sisteminden
doldurduğun formun çıktısını al
(2 kopya), önce bölüm başkanına,
sonra firma yetkilisine imzalat
HAYIR
Firma onayı alındı
EVET
Bölüm staj yetkilisine onaylanmış
formları ver
HAYIR
Bölüm onayı alındı
EVET
MyGediz sisteminden Staj Formlarını
(Staj Sicil Formu, Günlük Staj Formu ve Staj Raporu) indir.
Staj Sicil Formunu işyerine teslim et!
Staj uygulama esaslarında tanımlanan biçimde stajını yap.
Staj süreci
STAJ GÜNLÜK FORMUnu her gün doldur ve günlük olarak
yetkililere imzalat.
İşyeri onaylı STAJ SİCİL FORMUnun kapalı
zarfta Bölüm Başkanlığına ulaştırılmasını sağla.
(Bu form imzalı ve kapalı zarfta olmak üzere
elden teslim edilebilir)
STAJ RAPORUNU hazırla
ve yarıyılın ilk dört haftası
içinde bölüm başkanlığına
teslim et
STAJINIZ BÖLÜM TARAFINDAN
DEĞERLENDİRİLMEYE HAZIRDIR !
İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
SUMMER INTERNSHIP FLOWCHART
Name an appropriate place
(construction company, relevant
governemnt institution) for your
summer internship.
Application process
LODGE YOUR SUMMER
INTERNSHIP APPLICATION
THROUGH MYGEDİZ
Fill in the online form and print
out 2 copies, have it approved by
the Head of Department and the
company
NO
Approved by the company?
YES
Hand in the approved form back
to your department for online
approval.
NO
Check your MYGEDIZ account if
your application approved online
YES
Download the internship forms from your MyGediz account.
(EVALUATION FORM, DAILY PRACTICE FORM and SUMMER PRACTICE REPORT)
Hand in the EVALUATION FORM to the company.
Practice process
Perform your summer internship according to Gediz University Internship Regulation.
Fill-up the DAILY PRACTICE FORM daily.
Make sure that the evaluation form (in a stamped
envelope) filled by the company has been received by
the Department Head Office (for overseas internship
you are adviced to bring the filled and stamped
enveloped form along to avoid late mail delivery)
Submit your summer
internship report within
the first four weeks of
the following semester.
Submit the evaluation form filled by the company to
the Head of Department
YOUR SUMMER INTERNSHIP IS NOW READY
FOR EVALUATION BY THE DEPARTMENT!
Download

staj süreci akış şeması