İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
UYGULAMA EĞİTİMİ
HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYIN
KARİYER GELİŞTİRME
İş Güvenliği Uzmanlığı
Uygulama Eğitiminin
amacı, iş yerlerinde
yürütülecek olan her türlü
iş sağlığı ve güvenliği
faaliyetini etkin kılmak,
prosesi geliştirmek, saha
uygulamaları ile pratik
kazandırmak ve tüm bu
çalışmaları ulusal ve
uluslar arası mevzuatlar
çerçevesinde
gerçekleştirmektir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimini tamamlayıp İş Yeri Hekimliği ve
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında başarılı olmuş herkesin ortak
sorunu faaliyetlerin çalışma ortamı açısından yürütülmesinin
zorluğu, dökümantasyon ve analiz açısından bilgi eksikliği veya
zorlanılmasıdır. Saha uygulama destekli eğitimlerimiz ile bu
sorunu ortadan kaldırıyoruz.
KAZANIMLAR
Prosedür Oluşturma ve Geliştirme
Saha Uygulaması ile Pratik Bilgiler
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılması Gerekli Her Türlü
Raporlama, Dökümantasyon
Risk Değerlendirmesi, Yönetimi ve Metodolojileri
Acil Durum Planlama, Raporlama ve Tatbikatları
Patlamadan Korunma Dökümanı
Çalışanlara Verilecek Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin
Uygulanması
Perspektif Genişletme
Analiz ve Yorumlama
İş Sağlığı ve Kurulları, Onaylı Defter ve Karar Defteri
İş Kazasından Doğacak Hukuki Sorumluluklar
SAHA UYGULAMASI
İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı kapsamında alınan
eğitim her ne kadar sınav için yeterli olsa da iş hayatı için İş
Güvenliği Uzmanlarının beklentilerini karşılayamadığı bir
gerçektir. Yapılan araştırmalar ve gelinen noktada uzmanların
sahaya yönelik çalışmalarını bu eğitimin kapsamadığı daha çok
teori üzerinden gidilerek akılda kalıcılığı sağlayamadığı ve
uygulama yönünüden eksik kalındığı aşikardır. İş Güvenliği
Uzmanları Uygulama Eğitimi çerçevesinde planlanacak olan
eğitimlerde saha uygulamasını aktif bir şekilde gerçekleştirmeyi
hedef alarak yola çıktık. Eğitimlerimiz yönetim sistemi ve ulusal
mevzuatlarımız dahilinde prosedür oluşturmayı ve
dökümantasyonu en etkin biçimde hazırlamak üzere yıllık çalışma
planının hazırlanmasından yıllık değerlendirme raporuna kadar gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin
koordinasyonu, kayıt altına alınması, izlenebilirliğinin sağlanması, onaya sunulması ve onaylanmasını
kapsayacak içerikte ve nitelikte gerçekleştirilecektir.
1
EĞİTİM ESASLARI
Eğitimin süresi bir günde en fazla 8 saattir.
Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika ara olarak
uygulanacaktır.
Dersler 09:00 ile 18:00 saatleri arasında belirli periyotlarda
planlanacaktır.
Eğitimin içeriği ve süreci Eğitim Programı başlığı altında
anlatılmıştır.
Bize Başvurun
ERGON İş Güvenliği Sistemleri
Mühendislik Özel Eğitim
Danışmanlık San. Ve Tic. LTD.
ŞTİ.LTD. ŞTİ
Ankara Asfaltı Ünal Atalay İş Merkezi
No:22/B K:4/402-403 Çınarlı-Konak
İZMİR
0232 244 17 00
[email protected]
Kısıklı Mh. Alemdağ Cd. No:60
Masaldan İş Merkezi E Blok D:7
Çamlıca-Üsküdar
İSTANBUL
0216 505 64 70
[email protected]
Çınarlı Mh. Atatürk Cd. Sabancı İş
Merkezi K: 5 D: 12 Seyhan
ADANA
0322 505 05 13
[email protected]
Eğitim İş Güvenliği Uzmanlarına yönelik olup uzmanların çalışma
hayatında karşılarına çıkacak her türlü faaliyeti kapsayacak
boyutta gerçekleşecektir.
Eğitimde kullanılacak ders notları veya materyaller ERGON
tarafından sağlanacaktır.
Uygulamalı eğitim için gerekli olan kişisel koruyucu donanımlar
ERGON tarafından katılımcılara temin edilecek ve sahaya
çıkarılacaktır.
Eğitimi tamamlayan her bir katılımcıya eğitim katılım belgesi ve
sınavda başarılı olanlara başarı belgesi düzenlenecektir.
KİMLER İÇİN UYGUN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında
başarıları olmuş tüm A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları
İş Güvenliği Temel Eğitim Programını tamamlamış veya devam
eden tüm A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzman Adayları
İs Sağlığı ve Güvenliği alanında kariyer hedeflemiş tüm adaylara
İncili Pınar Mh. Muammer Aksoy
Bulvarı 36011 sk. No:19 Milenyum İş
Merkezi B Blok K:4 D:5-6-7-8
Şehitkamil
GAZİANTEP
0342 215 00 54
[email protected] tr
2
EĞİTİM PROGRAMI



1. GÜN
TEORİK
EĞİTİM



2. GÜN

TEORİK
EĞİTİM

Açılış ve tanışma
İlk olarak nereden başlamalıyım
İşyerlerinde düzenlenecek belge ve formlar
 NACE kodu ve tehlike sınıfının belirlenmesi
 İSG Katip üzerinden görevlendirmeler
 İSG planı ve içeriği
 İSG dökümantasyon yapısı
 Yıllık çalışma planı
 Onaylı defter
 Çalışan temsilcisi seçimi ve tutanak altına
alınması
 Yıllık eğitim programı hazırlanması
 Eğitim sonrası oluşturulacak belgeler
 İSG kurul tutanağı
 Yıllık değerlendirme raporu
 Yapı işleri bildirimi
 İşe giriş ve periyodik sağlık raporu
 Özlük dosyasında bulunması gereken belgeler
 Risk değerlenmesi
 Acil durum müdahale planı
 İskele kurma ve kullanma ve sökme planı
 Patlamadan korunma dökümanı
 KKD standartları
 KKD zimmet formları
 İhtar / ceza tutanakları
OHSAS 18001 yönetim sistemine genel bakış
Denetimler
 Bir denetçide olması gereken özellikler
 Denetim sırasında dikkat edilecek hususlar
İş izin sistemi
 Çeşitli çalışma formlarında düzenlenecek ve kayıt
altında bulundurulacak belgeler
Risk yönetimi
 Risk analizi ve değerlendirilmesi
 Risk metodolojilerine genel bakış
 Düzeltici önleyici faaliyetler
Acil durum planı
 Acil durum planı oluşturulması
 Acil durum ekiplerinin oluşturulması
 Acil durum ekiplerinin eğitimi
 Tahliye planı hazırlanması
 Tatbikat yönetimi
 Tedbir ve tadbikatlar
 İlk yardım ve acil müdahale
3

3. GÜN
TEORİK
EĞİTİM
4. GÜN
SAHA
EĞİTİMİ



SAHA UYGULAMA EĞİTİMİ
 Belirlenen bölgeye gidiş
 İşletmenin tanıtımı
 Saha gezisi
 Tehlike kaynaklarının belirlenmesi
 Acil durum planı için bilgilerin temini
 Tahliye planı için gerekli bilgilerin temini
 Çalışan sayısının temini
 Varsa geçmiş iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
çalışmalarının temini
 Varsa geçmiş iş kazası kayıtlarının temini
 Varsa geçmiş meslek hastalığı kayıtlarının temini
SAHA UYGULAMA EĞİTİMİ SONRASI DÖNÜŞ
 Risk analizi çalışması
 Düzeltici önleyici faaliyetlerin belirlenmesi
 Raporlanması ve onaya sunulması
 Acil durum planı çalışması
 Tahliye planı çalışması
 Raporlanması ve onaya sunulması


5. GÜN
TEORİK
EĞİTİM
İzleme, ölçme ve performans değerlendirme
 İzleme ve ölçme planı
 Performans değerlendirme ve hedeflere uyum
Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) Planı
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
 Eğitim hazırlanırken düzenlenecek belgeler
 Eğitim ve eğiticinin özellikleri
 Eğitim sonrası düzenlenecek ve kayıt altında
bulundurulacak belgeler
 Sınıf içi İSG eğitimleri uygulanması
İSG kurulları
 Kurulların kurulacağı işyerleri
 Kurul toplantı esasları
 Kurulların çalışma usulleri
 Kurul toplantı tutanakları
 Sınıf içi kurul uygulanması



Kaza / Olay Araştırması
 Kaza / Olay Vaka Çalışması
 İş kazası sonrası hukuki yaptırımlar
Çalışma ortamı gözetimi
 Çalışma ortamı gözetimi kapsamında yapılacak
ölçüm, test, analiz ve kontroller
Tipik tehlikeli durum görselleri
 Tehlikeli durum görselleri üzerinden sınıf içi DÖF
çalışması
Eğitim sonrası sınav uygulaması
 Cevap anahtarının okunması eğitim katılım
belgelerinin takdimi
Kapanış konuşması
4
Download

iş güvenliği uzmanlığı uygulama eğitimi