T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI
EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2014-2015 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
DERSLER
Eğitimde Liderlik
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Eğitim Yönetimi
Eğitimde Denetim ve
Değerlendirme
Etkili Okul ve Okul Geliştirme
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
Tez Yönetimi
ÖĞRETİM ELEMANI
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. R. Serkan ARIK
Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE
Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE
Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE
Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE
Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE
Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE
Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE
Doç. Dr. Turgut KARAKÖSE
Doç. Dr. Yahya ALTINKURT
Derslik
EB 2
EB 3
T
3
3
U
0
0
K
3
3
EB 3
EB 3
3
3
0
0
3
3
EB2
EB2
EB3
EB2
EB2
EB2
EB2
EB2
EB2
EB2
EB2
EB2
EB3
EB3
EB3
EB3
EB3
EB3
EB3
EB1
3
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pazartesi
08.00-11.00
14.00-17.00
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
08.00-11.00
11.00-14.00
11.00-14.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
13.00-13.50
T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI
EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM)
2014-2015 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
DERSLER
ÖĞRETİM ELEMANI
Derslik
T
U
K
Pazartesi
Salı
Eğitimde Liderlik
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
EB 2
3
0
3
17.00-20.00
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. R. Serkan
ARIK
EB 3
3
0
3
Eğitim Yönetiminde
Teori ve Uygulama
Doç. Dr. Turgut
KARAKÖSE
EB 3
3
0
3
17.00-20.00
Eğitimde Denetim ve
Değerlendirme
Doç. Dr. Turgut
KARAKÖSE
EB 3
3
0
3
20.00-23.00
Etkili Okul ve Okul
Geliştirme
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
EB 2
3
0
3
Dönem Projesi
Yrd. Doç. Dr. R. Serkan
ARIK
EB 3
0
6
0
Çarşamba
Perşembe
Cuma
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
20.00-23.00
Download

eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi tezli yüksek lisans