EKONOMİ BAKANLIĞI
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AB TEKNİK MEVZUAT UYUMU VE ÜRÜN
GÜVENLİĞİ ÇERÇEVE DÜZENLEMELERİ
23 Eylül 2014 - Ankara
1
SUNUŞ PLANI
1) Türkiye – AB Ortaklık Konseyi Kararları
2) AB Teknik Mevzuatı ve Sistemin Unsurları
3) Ürün güvenliği konusunda ulusal teknik mevzuat (4703
sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri)
4) Ulusal teknik mevzuatımızdaki değişiklikler
 CE İşareti Yönetmeliği
 UDK/OK Yönetmeliği
 PGD Yönetmeliği
 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği
2
İLGİLİ ORTAKLIK KONSEYİ KARARLARI
Gümrük
Birliği
2/97
1/2006
Usul Rehberi
1/95
AB Mevzuatı
Listesi
5 - 7. Maddeler
8 - 11. Maddeler
OK Bildirim
Prosedürü
2/97 sayılı
OKK’nın
İşletilmesine
Yönelik Prosedür
3
AB TEKNİK MEVZUATI
SEKTÖREL
YATAY
YENİ MEVZUAT PAKETİ
Genel Ürün
Güvenliği
Düzenlenmemiş
Alanda
Tüketici Ürünleri
Direktif
98/34
Tüzük
764/2008
Tüzük
765/2008
Karar
768/2008
Bildirimler
Karşılıklı
Tanıma
* Akreditasyon
* PGD
* CE işareti
* Onaylanmış
Kuruluşlar
Yeni
Yaklaşım
Klasik
Yaklaşım
* Makineler
* Asansörler
* Yapı Malzemeleri
* Motorlu araçlar
* Deterjanlar
* Kozmetikler …
4
SİSTEMİN TEMEL UNSURLARI
TEKNİK MEVZUAT:
DİKEY VE YATAY MEVZUAT
TEST VE BELGELENDİRME
UDK VE OK
STANDARDİZASYON,
METROLOJİ, AKREDİTASYON
PİYASAYA ARZ:
GÜVENLİ ÜRÜN
PİYASA ve İTHALAT
DENETİMLERİ
5
ULUSAL TEKNİK MEVZUATIMIZ
YATAY / EB
ÜRÜN
4703 Sayılı Kanun (2002)
Bakanlar Kurulu Yönetmelikleri
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Yeni
Yaklaşım
Klasik
Yaklaşım
CE İşareti
Bakanlıklar
UDK ve Onaylanmış Kuruluşlar
EB
Koordinasyon
Bildirimler (EB)
AB Komisyonu
6
Mevzuat Değişiklikleri: Yapılanlar
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
CE İşareti
Yönetmeliği
Onaylanmış
Kuruluşlar
Yönetmeliği
Düzenlenmemiş
Alan
Yönetmeliği
PGD
Yönetmeliği
Yayınlandı
23 Şubat 2012
Yayınlandı
23 Şubat 2012
Yayınlandı
23 Haziran 2012
* 765/2008
* 768/2008
* 765/2008
* 768/2008
*764/2008
Yayınlandı
27 Haziran 2013
*765/2008
Genel Ürün
Güvenliği
Yönetmeliği
Mevzuat Değişiklikleri: Yapılacaklar
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
CE İşareti
Yönetmeliği
Onaylanmış
Kuruluşlar
Yönetmeliği
Düzenlenmemiş
Alan
Yönetmeliği
PGD
Yönetmeliği
8
Genel Ürün
Güvenliği
Yönetmeliği
TEŞEKKÜRLER!
Selin Özşahin Aykent
Şube Müdürü
[email protected]
9
Download

Selin Özşahin Aykent