ÖRNEK 3.2
Açıklığı 6 m, kesit boyutları dikdörtgen olan (25x60
cm) basit mesnetli, tek açıklıklı bir betonarme kiriş,
düzgün yayılı yük taşımaktadır. (Öz ağırlık = 0,5 t/m
ve hareketli yük = 0,25 t/m). Betonun karakteristik
basınç dayanımı fck = 250 kg/cm2 olduğuna göre
(C25), kirişin çatlayıp çatlamayacağı TS 500’e göre
hesaplanacaktır.
Çözüm :
Betonarme bir kirişin çatlama momenti, donatı dikkate
alınmadan, klasik eğilme momenti fadesinden hesaplanır.
 .I
M
  .y  M 
I
y
 .I c
Ic
Ic
M cr 
 M cr  f ctf .  1,5 2, 0 f ctk .
y
y
y
fctf : Eğilmede
çekme dayanımı
Ic
TS 500 de M cr  2,5 f ctd
olarak verilmiştir.
y
(Yayılı yük durumunun dikkate alındığı anlaşılmaktadır.)
2,5 f ctd
f ctd
 2,5
 1, 66 f ctk alınır.
1,5
f ctk  18 kg/cm 2 [C25 için] ( karakteristik eksenel çekme dayanımı)
: Brüt beton kesitinin atalet momenti
Ic
M cr :
Çatlama momenti
1
I c  25(60) 3  450000 cm 4
12
y : Brüt kesit tarafsız ekseninden (ağırlık merkezi) en dış life olan uzaklık
y
60
 30 cm
2
TS 500 ’e göre C25 için çatlama kapasitesi (çatlama momenti):
1, 66 x18 x 4,5.105
M cr 
 4, 48.105 kgcm = 448 tcm
30
M cr
= 448 tcm
Etkiyen Moment:
M d  1,4.M g  1,6 M q

g.l 2 
Mg 

8



1
q.l 2 
2
M q  0, 25 x6 x100  112,5 tcm  M q 

8
8


1
M g  0,5 x62 x100  225 tcm
8
 M d  1, 4.(225)  1, 6.(112,5)  495 tcm
M d  M cr
( 495>448 tcm )
kirişin çatlama olasılığı vardır.
Download

ÖRNEK 3.2 Açıklığı 6 m, kesit boyutları dikdörtgen olan (25x60 cm