2014-2015 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü
(Lisans-Önlisans Programları için)
Ulusal bir sınav sonucuna sahipseniz Giriş Puanınız nasıl hesaplanır?
Ulusal sınav notunuzun (Tablo 2) % 50’si ile, lise mezuniyet notunuzun % 30’u, alınarak
100 üzerinden giriş puanınız hesaplanır.
Başvuruda Geçerli Olan Sınavlar
Tablo.2.
Ulusal Sınavlar
Ülke
Afganistan
Arnavutluk
Avusturya
Azerbaycan
Sınavın Adı
Afganistan Ulusal Üniversite Giriş
sınavı
Merkezi Lise Bitirme
Matura
TQDK tarafından yapılan merkezi
üniversite giriş sınavı
Bosna- Hersek
Attestat o Srednem (Polinom)
Obshchem Obrazovanii / Belarussian
Central Testing
Matura
Bulgaristan
Matura
Beyaz Rusya
Çin Halk
Cumhuriyeti
Endonezya
Gaoko Üniversite Giriş Sınavı
UJIAN Nasional (UAN/UN) Sınavı
Filistin
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
Fransa
Hırvatistan
Fransız Bakaloryası
Attestat o Srednem (Polinom)
Obshchem Obrazovanii
Matura
Irak
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
İran
Diplome Debirestan ve Pişdaneşga Hi
Te’udat Bagrut (Matriculation
Certificate) / Mechina
General Certificate of Education (GCE)
Gürcistan
İsrail
Kamerun
Taban Puanları
Geçerlilik
Süreleri
Skor 200/350
2 yıl
5/10
En az 4 (Ters Ölçek)
Başvurduğu programla ilgili
alanda 700 üzerinden en az
550 puan
Süresiz
Süresiz
Minimum 2/5
Minimum 300/600
Süresiz
En az 2/5
En az 4 (matematikte dahil
olmak üzere)
Başvurulan programın puan
türünde en az 500/750
En az 60/100
Başvurulan programla ilgili
dalda en az %60
En az 10/20
Süresiz
En az 6/10
Süresiz
En az 4 (Ters Ölçek)
Başvurulan programla ilgili
dalda en az %80
Ortalaması en az 10/20
Süresiz
6 dalda en az 7
Süresiz
10/20
Süresiz
2 yıl
Süresiz
2 yıl
2 yıl
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Kazakistan
Kırgızistan
Makedonya
Qualifications / French Baccalaureate
Ulusal Üniversite Giriş Testi
Ulusal Üniversite Giriş Sınavı
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
Mısır
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
Moğolistan
Merkezi Üniversite Giriş Sınavı
Özbekistan
Attestat o Srednem (Polinom)
Obshchem Obrazovanii
Pakistan
12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen
diploma
Polonya
Romanya
Senegal
Sırbistan
Matura / Swiadectwo Dojrzalosci
Diploma de Bacalaureat
Attestat o Srednem (Polinom)
Obshchem Obrazovanii
Bakalorya
Matura
Suriye
Suriye Bakalorya Sınavı
Rusya
Suudi Arabistan
Tacikistan
Kudrat Sınavı (Merkezi Lise Bitirme
Sınavı)
Attestat o Srednem (Polinom)
Obshchem Obrazovanii
Ürdün
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
Yemen
Merkezi Lise Bitirme Sınavı
Yunanistan
Lise Bitirme Sertifikası
Türkiye
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
Diğer
Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği
tarafından yapılan YÖS (Uluslararası
Öğrenci Sınavı) Sınavı
Türk Üniversitelerinin YÖS
(Uluslararası Öğrenci Sınavı) Sınavları
Listede belirtilmeyen Ülkelerdeki Ulusal
Lise Bitirme veya Üniversite Giriş
Sınavları (Bu kategorideki sınavlar
komisyon tarafından
değerlendirilecektir.)
En az 60/100
160/250
3/5
Başvurulan programla ilgili
dalda en az %70
Başvurulan programla ilgili
dört alanın her birinde 800
üzerinden en 600 puan
2 yıl
2 yıl
Süresiz
3/5
Süresiz
Diploma notu başvurulan
programla ilgili dalda en az
%70
Minimum %60
7,5/10
Süresiz
2 yıl
Süresiz
Süresiz
Süresiz
3/5
Süresiz
10/20
En az 5/1 (ters ölçek)
Fen dalında en az 185/240
Sosyal dalda en az 170/240
Başvurulan programla ilgili
dalda en az %70
Süresiz
Süresiz
En az 3/5
Süresiz
Başvurulan programla ilgili
dalda en az %70
Başvurulan programla ilgili
dalda en az %70
En az 10/20
Başvurulan programın bir
önceki yılına ait taban
puanına eşit veya yüksek
puan alan adaylar
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
2 yıl
En az 40/100
2 yıl
En az 40/100
2 yıl
En az 40/100
Download

Ulusal bir sınav sonucuna sahipseniz Giriş Puanınız nasıl hesaplanır?