EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
TOPRAK VE EKOLOJİ LABORATUVARI
BİTKİ ve YETİŞTİRME ORTAMLARI ANALİZ İSTEK BAŞVURUSU FORMU
TOPRAK VE EKOLOJİ LABORATUVARI BİTKİ VE YETİŞTİRME ORTAMLARI ANALİZ PAKETLERİ;
BİTKİ ANALİZ PAKETİ
YETİŞTİRME ORTAMLARI ANALİZ PAKETİ
Toplam Azot (%)
pH
Elektriksel İletkenlik (µS/cm.)
Toplam Karbon (%)
Toplam Kükürt (%)
% Toplam Kireç (CaCO3)
Toplam Fosfor (mg/kg)
Su Tutma Kapasitesi
Toplam Potasyum (mg/kg)
Hacim Ağırlığı
Toplam Kalsiyum (mg/kg)
Porozite
Toplam Magnezyum (mg/kg)
Hava Kapasitesi
Toplam Sodyum (mg/kg)
Özgül Ağırlık
Toplam Demir (mg/kg)
Organik Madde (%)
Toplam Bakır (mg/kg)
% Toplam Azot
Toplam Çinko (mg/kg)
Fosfor (mg/kg)
Toplam Mangan (mg/kg)
Potasyum (mg/kg)
Toplam Bor (mg/kg)
Kalsiyum (mg/kg)
Toplam Molibden (mg/kg)
Magnezyum (mg/kg)
Demir (mg/kg)
Bakır (mg/kg)
Çinko (mg/kg)
Mangan (mg/kg)
Sodyum (mg/kg)
ANALİZ İSTEK SAHİBİNİN SEÇTİĞİ TOPRAK ANALİZİ PAKET/LERİ;
SEÇİM
BİTKİ ANALİZ PAKETİ
YETİŞTİRME ORTAMLARI ANALİZ PAKETİ
ANALİZ İSTEK SAHİBİ VE TOPRAK NUMUNESİNE AİT BİLGİLER;
Ad, Soyad:
T.C. Kimlik No veya Vergi No:
Adres:
Telefon-Faks No:
e-mail Adresi:
Sonuçların İletileceği Adres:
Numunenin Temsil Ettiği Alan (da.):
Bölge:
Mevki:
Yetiştirilen veya Yetiştirilecek Ürün:
Sulama Şekli:
Analiz Sonucunun Nasıl İstendiği:
Elden
Kargo/Posta
e-posta
ile iletilmesini rica ederim.
ANALİZ İSTEK SAHİBİNİN VARSA ÖZEL ANALİZ TALEPLERİ;
Analiz Adı
İstek Sahibinin Adı, Soyadı
İmza
Tarih
-Bu analiz istek formu istekte bulunan özel veya tüzel kişiliğe ait ödeme veya resmi prosedür tamamlandıktan sonra laboratuvar analiz
aşaması gerçekleştirilecektir. (Numune tutarı aşağıda yazılı olan bankaya yatırıldıktan ve dekontu laboratuvarımıza ulaştırılmadan analizlere
başlanmayacaktır.) -Analiz isteğinde bulunan özel kişiler analiz ücretini;Ziraat Bankası Gaziemir Şubesi İban No: TR 66 0001 0010 0057 9429
4550 01 Menderes Orman İşletmesi Hesabına, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toprak Analiz Ücreti olarak yatırılacaktır .
Paket dışında analizler talep edildiyse ;"Analiz Adı" başlığı altında buluna kısma analiz adının yanında ücreti ve KDV'si yazmalıdır.Laboratuvarımıza analiz talebinde bulunan özel veya tüzel kişiler bu başvuru formu ile, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Toprak ve Ekoloji Laboratuvarı "Analiz Hizmet Sözleşmesi" hükümlerinin tamamını aynen kabul etmektedirler.
Mustafa Kemal Bulvarı No:75/A 35515 Zeytinalanı-Urla / İZMİR
Tel:+90 232 766 34 95 Faks: +90 232 766 34 99 e-posta: [email protected] , http://www.efri.gov.tr
Doküman No: EFRİ / F / 012
Revizyon No:
Revisyon Tarihi:
Download

bitki analiz istek formu - Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü