11.03.2014 Tarihinde Yapılan Hidrometalurji Deneyi Kimyasal Analiz Sonuçları
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.Grup
Saat: 10.00-12.000
2.Grup
Saat: 14.00-16.000
3.Grup
Saat: 16.00-18.000
Deney: 1.096 mg/L Cu
Deney: 2.386 mg/L Cu
Deney: 2.136 mg/L Cu
Deney : 3.056 mg/L Cu
Deney: 1.992 mg/L Cu
Deney: 2.986 mg/L Cu
Deney: 2.834 mg/L Cu
Deney : 3.951 mg/L Cu
Deney: 1.763 mg/L Cu
Deney: 2.787 mg/L Cu
Deney: 2.634 mg/L Cu
Deney : 3.554 mg/L Cu
Bütün grupların dikkatine: Kimyasal analiz öncesinde çözeltilere 100 kat seyreltilme
uygulanmıştır. Dolayısıyla verilen kimyasal analiz sonuçları, verim hesabı öncesinde seyreltme
faktörü 100 ile çarpılacaktır.
Download

11.03.2014 Tarihinde Yapılan Hidrometalurji Deneyi