EK: B/4
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ
Görevler
Görevli
Yedek Görevli
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Ezgi KARACA
Aytül MERSİNLİ
Çiğdem YILDIZ
Defterdarlık Uzmanı
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Berrin ŞENER
Behiye EVREN
Direnç DUMANLI
Defterdarlık Uzmanı
Derya KOÇYİĞİT
V.H.K.İ
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Derya KOÇYİĞİT
İlknur BAYKAL
Metin TÜRK
Defterdarlık Uzmanı
Abdulkadir KILINÇ
Defterdarlık Uzmanı
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Hayri KARABULUT
Zehra Müge
GÜZELYILDIZ
Zehra DEMİR
Semra MUTLUAY
Zehra DEMİR
V.H.K.İ
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Semra MUTLUAY
Zehra DEMİR
Sevgi KAPDAN
Sema Lale AYNURLU
Sema Lale AYNURLU
Sevgi KAPDAN
Servis Sorumlusu
Yedek Görevli
Mesut TURAN
Defterdarlık Uzmanı
Metin TÜRK
Defterdarlık Uzmanı
Direnç DUMANLI
Defterdarlık Uzmanı
2 nolu Kesin ve
Ön Ödemeler
Servisi
1 Nolu Kesin ve Ön
Ödemeler Servisi
Vezne Servisi
Seracettin KADIOĞLU
Defterdarlık Uzmanı
Banka Servisi
Ödeme Belgeleri
Tasnif Servisi
Arşiv Servisi
Rapor Değerlendirme,
Evrak Kayıt Servisi Bilgi edinme, Yazışma ve
Taşınır İşlemleri Servisi
Özlük Servisi
Daire/
Servis
Adı
Murat SARIBOĞA
Defterdarlık Uzmanı
Mehmet ERGÜL
Şef
Abdulkadir KILINÇ
Defterdarlık Uzmanı
Yasemin AKTEN
V.H.K.İ
Mustafa KOYUNCU
Defterdarlık Uzmanı
Murat SARIBOĞA
Defterdarlık Uzmanı
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Mikail KIRKAR
Hayri KARABULUT
Zehra Müge
GÜZELYILDIZ
Zehra Müge
GÜZELYILDIZ
Zehra Müge
GÜZELYILDIZ
Hayri KARABULUT
Yasemin AKTEN
Münire TANOĞLU
Münire TANOĞLU
Yasemin AKTEN
Başak BAKIRTAŞ
İlknur BAYKAL
İlknur BAYKAL
Başak BAKIRTAŞ
Münevver Gülgün
CANBULDU
Murat KAHYA
Murat KAHYA
Münevver Gülgün
CANBULDU
Uygar URUT
Yahya KIZILKAYA
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Uygar URUT
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem Özlem ÇAPUT ÖZKAN
Yönergesinde belirtilen görevleri
Yahya KIZILKAYA
Özlem ÇAPUT ÖZKAN
yerine getirmek.
3 Nolu Kesin ve Ön
Ödemeler Servisi
4 Nolu Kesin ve
Ön Ödemeler
Servisi
5 Nolu Kesin ve
Ön Ödemeler
Servisi
Musabin Kerim ÇAKMAK
Şef
Emel ÖDEMİŞ
Defterdarlık Uzmanı
Emanet
İşlemleri
Servisi
Sosyal Güvenlik
Kişilerden
İşlemleri Servisi Alacaklar Servisi
Bütçe Gelirleri
Servisi
Ahmet ULUSAL
Defterdarlık Uzmanı
6 Nolu Kesin ve
Ön Ödemeler
Servisi
Hafize NART
Defterdarlık Uzmanı
7 Nolu Kesin ve
Ön Ödemeler
Servisi
Mustafa KOYUNCU
Defterdarlık Uzmanı
Abdulkadir KILINÇ
Defterdarlık Uzmanı
Çiğdem YILDIZ
Defterdarlık Uzmanı
Ferhat DÜNDAR
Defterdarlık Uzmanı
Murat YILDIRIM
Defterdarlık Uzmanı
Mehmet ERGÜL
Şef
Ahmet ULUSAL
Defterdarlık Uzmanı
Hafize NART
Defterdarlık Uzmanı
Emel ÖDEMİŞ
Defterdarlık Uzmanı
Musabin Kerim ÇAKMAK
Şef
Çiğdem YILDIZ
Defterdarlık Uzmanı
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri yerine
getirmek.
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri yerine
getirmek.
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri yerine
getirmek.
Mesut TURAN
Defterdarlık Uzmanı
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Murat YILDIRIM
Defterdarlık Uzmanı
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Ferhat DÜNDAR
Defterdarlık Uzmanı
Merkezi Yönetim Muhasebe Birimleri
İşlem Yönergesine uygun olarak
Müdürlüğümüzce hazırlanan İşlem
Yönergesinde belirtilen görevleri
yerine getirmek.
Sebahat YILDIZ
Türkan DEMİR
Türkan DEMİR
Sebahat YILDIZ
Nevin GÜRBÜZ
(AÇIKGÖZ)
Sebahat YILDIZ
Yılmaz KAYA
Meral REŞİTOĞLU
Meral REŞİTOĞLU
Yılmaz KAYA
Timur AKSEL
Handan KALALI
Handan KALALI
Timur AKSEL
Tahsin SÜRER
Semiha KARLUK
Semiha KARLUK
Tahsin SÜRER
Nurhan ÖZTÜRK
Nazan YURTSEVER
Nazan YURTSEVER
Nurhan ÖZTÜRK
Çiğdem TÜRKER
Necip YAVUZ
Necip YAVUZ
Kemal Burak İNAN
Kemal Burak İNAN
Çiğdem TÜRKER
Behiye EVREN
AFACAN
İlknur BAYKAL
Çiğdem TÜRKER
Uygar URUT
Uygar URUT
Çiğdem TÜRKER
İlknur BAYKAL
Çiğdem TÜRKER
Betül BEKTAŞ
Evren EREN
Evren EREN
Aytül MERSİNLİ
Aytül MERSİNLİ
Betül BEKTAŞ
Muhammed AKTOP
Ayşe HIZLIER
Fatma BAYRAM
Muhammed AKTOP
Ayşe HIZLIER
Fatma BAYRAM
Download

Ek A/2: Muhasebe Müdürlüğü Görev Dağılımı Çizelgesi