ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET DUYURUSU (2014-­‐2015 GÜZ DÖNEMİ) 2014-­‐2015 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren her dönemde yapılmak üzere, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerine yapılacak ders transferi ve muafiyet ile ilgili açıklamalar aşağıdadır: I.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden daha önce yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin kayıtlı olduğu/kayıt yaptıracağı programdaki muafiyet işlemleri ilgili Fakülte tarafından yapılır. Bu durumdaki öğrencinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. II.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğretim programından daha önce yukarıda adı geçen ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin, muafiyet için aşağıdaki işlemleri yapması gerekir. a) Yükseköğretim programlarından; − mezun olanlar Mezuniyet Belgesini (geçici mezuniyet belgesi, diploma vb. onaylı fotokopisi), − kayıtlı/kaydı silinmiş olanlar ise Muafiyet Talep Formu’nun çıktısını alarak ilgili Fakülte/Yüksekokuldan onaylattığı formu ya da yukarıdaki ders/dersleri alıp başarılı olduğunu gösteren resmi bir yazıyı AÖF bürosuna teslim etmelidir. − lisans programından kaydını sildirip önlisans diploması alan öğrenciler Muafiyet Talep Formu’nun çıktısını alarak ilgili Fakülte/Yüksekokuldan onaylattığı formu ya da yukarıdaki ders/dersleri alıp başarılı olduğunu gösteren resmi bir yazıyı AÖF bürosuna teslim etmelidir. − Not durum belgeleri (transkript) çok farklı formatlarda olduğundan ve inceleme süresini uzatarak muafiyet işlemlerinin zamanında bitirilememesine neden olacağından kabul edilmeyecektir. b) Yukarıdaki belgeleri; − Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine ilk kez kayıt yaptıracak öğrenci kayıt esnasında, − Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrenci ise 20-­‐29 Ağustos 2014 tarihleri arasında AÖF bürosuna teslim etmelidir. c) Bu tarihlerden sonra yapılan başvurulara muafiyet işlemi takip eden dönemde uygulanacaktır. d) Muafiyet işlemleri her dönem başında ilgili Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilir. III.
Muafiyet talebinde bulunan öğrenci, ders transferi ve muafiyet esaslarını kabul etmiş sayılır. Linkler Muafiyet Talep Formu Ders Transferi ve Muafiyet Esasları İLETİŞİM E-­‐Posta: [email protected] adresine ulaştırdığınız e-­‐postalarınızın zamanında cevaplandırılabilmesi için T.C. kimlik numaranızı, ad ve soyadınızı mutlaka yazmalısınız. T.C. kimlik numarası, ad ve soyad olmayan e-­‐postalar cevaplandırılmaz. Telefon: Öğrenci hizmetleri ile ilgili sorularınız için 444 10 26 numaralı telefondan Açıköğretim Çağrı Merkezini arayabilirsiniz. AÖF büro adreslerine buradan ulaşabilirsiniz. İLGİLİLERE DUYURULUR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ MUAFİYET TALEP FORMU Bu form Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı/kayıt yaptıracak öğrencinin ders transferi ve muafiyeti işlemlerinde kullanılacaktır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için aşağıdaki bilgilerin öğrenci ve öğrencinin kayıtlı olduğu/kayıt sildirdiği Fakülte/Yüksekokul tarafından doldurulması gerekmektedir. Öğrenci Tarafından Doldurulacak Alan TC Kimlik No Adı Soyadı Üniversitesi Fakültesi Bölümü/ Programı Öğrencinin Kayıtlı Olduğu/Kayıt Sildirdiği Fakülte/Yüksekokul Tarafından Yapılacak İşlemler
-­‐
Lütfen yukarıda kimlik bilgileri yazan öğrencinin almış olduğu (I) nolu sütundaki ders/derslerin notlarını (III) nolu sütuna giriniz. Öğrencinin almadığı dersler için (III) nolu sütuna “X” koyunuz. -­‐
Eğer öğrenci, aşağıdaki ders/derslere içerik olarak eşdeğer ancak isim olarak farklı dersleri almış ise bu dersleri (II) nolu sütuna, notlarını ise (III) nolu sütuna giriniz. Öğrencinin aşağıdaki ders/derslerine ait notları (III) nolu sütuna girilirken sadece Harf Notu veya Başarı Notu yazılmalıdır. -­‐
1 2 3 4 5 6 7 8 (I) Ders Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Türk Dili I Türk Dili II Yabancı Dil I Yabancı Dil II Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri II (II) Eşdeğer Ders Adı (III) Notu Formu dolduran yetkilinin: Adı Soyadı : Görevi : Tarih : (İmza ve Mühür) AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET ESASLARI 1. Ders transferi ve muafiyet işlemleri sadece Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerine yapılır. Bu dersler dışındaki ders transferi ve muafiyet talepleri dikkate alınmaz. 2. Ders transferi ve muafiyet işlemleri 2014-­‐2015 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren her dönem için uygulanacaktır. 3. Muafiyeti yapılan ders/derslerine MU notu verilir ve Not Durum Belgesinde gösterilir. 4. Öğrenci halen kayıtlı olduğu programda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerini almış ve başarmış ise bu ders/derslerin notu, Not Durum Belgesinde gösterilir. Öğrencilerin ders transferi ve muafiyet talepleri dikkate alınmaz. Öğrenci, yıllık sistemde en az 50, dönemlik-­‐kredili sistemde en az CC notu ve YT notu almış ise bu ders/dersleri başarmış kabul edilir. 5. Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenci, yukarıda adı geçen derslerden muaf tutulur. 6. Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin kayıtlı olduğu/kayıt yaptıracağı programdaki muafiyet işlemleri ilgili Fakülte tarafından yapılır. Bu durumdaki öğrencinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. 7. Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğretim programında, yukarıda adı geçen ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin muafiyet için aşağıdaki işlemleri yapması gereklidir: a) Yükseköğretim programlarından mezun olanlar Mezuniyet Belgesini (geçici mezuniyet belgesi, diploma vb. onaylı fotokopisi), b) Yükseköğretim programlarında kayıtlı/kaydı silinmiş olanlar ise Fakülte/Yüksekokul onaylı Muafiyet Talep Formu’nu veya ilgili ders/derslerden başarılı olduğunu gösteren resmi bir yazıyı AÖF bürosuna teslim etmelidir. Not durum belgeleri (transkript) çok farklı formatlarda olduğundan ve inceleme süresini uzatarak muafiyet işlemlerinin zamanında bitirilememesine neden olacağından kabul edilmeyecektir. c) İlgili belgeler; ilk kez kayıt yaptıracaklar tarafından kayıt esnasında, kayıtlı öğrenciler tarafından ise ilgili Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında AÖF Bürolarına teslim edilecektir. 8. Fakülteler tarafından belirlenen tarihlerden sonra yapılan başvurulara muafiyet işlemi, takip eden dönemde uygulanacaktır. 9. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken muafiyet işlemi ilgili Fakülte tarafından yapılan öğrencinin muafiyet iptal talebi; ilk kez kayıt yaptıracaklar için kayıt esnasında, kayıt yeniletecekler için ise kayıt yenileme tarihleri içerisinde kabul edilir. 10. Muafiyet işlemi yapılacak ders/dersler, ilgili dönemde Fakülte tarafından atanan 30 AKTS’ye kadar ders ataması içinde kabul edilir. 
Download

anadolu üniversitesi açıköğretim, iktisat, işletme fakülteleri ders