Endokrin Algoritmler (2014)
Editörler : Prof Candeğer Yılmaz, Prof Füsun Saygılı, Prof Gökhan Özgen, Doç Şevki Çetinkalp, Doç Mehmet Erdoğan. Prof Taylan Kabalak
Konu Editörü : Doç.Dr.Sibel Ertek
Diyabetik Ketoasidoz (DKA)
İlk değerlendirme: Fizik muayene ve öykü, arter kan gazları, tam kan sayımı, idrar tetkiki,plazma gluoz,
BUN,elektrolitler,kreatinin ve EKG istenir, gerekiyorsa kültürleri ve akciğer grafisi alınır. Acil olarak intravenöz sıvı tedavisi
başlanır: 1 litre %0.09 NaCl 15-20 mL/kg/saathızla gidecek şekilde.
DKA Tanı kriterleri: Kan glukoz değeri >250 mg/dL, arteriyel pH<7,3, bikarbonat <15 mEq/L,orta derecede ketonüri veya
ketonemi
İntravenöz sıvılar
Hastanın hidrasyon
durumuna bakılır,
hipovolemik şoktaysa
%0.09 NaCl 1L/saat
başlanır. Kardiyojenik
şoktaysa hemodinamik
monitorizasyona alınır.
Düzeltilmiş serum
sodyumuna bakılır: 100
mg/dL üzerindeki
her 100 mg/dL glukoz
artısı için
serum sodyumu 1,6
mEq/L düser
Düşükse %0.09 NaCl 414 ml/kg/saat hidrasyona
göre ayarlayarak verilir.
Normal veya yüksekse
%0,45 NaCl 4-14
mL7kg/saat verilir.
İnsülin
Hasta hipopotasemik
değilse intravenöz
damar yolu açılıp 0,15
ünite/kg kristalize insülin
iv (10-14 ünite) bolus
verilir.
0,1 ünite/kg/saat hızla iv
insülin infüzyonu
başlanır (5-7 ünite/saat)
İlk saatte serum glukozu
50-70 mg/dL düşmezse
doz 2 kat artırılır.
Potasyum
Serum potasyumu
3,3 mEq/L altındaysa
insülin verilmeden 40
mEq K+/saat (4
ampul KCl) verilir.
Potasyum>5,5
mEq/L ise potasyum
verilmez ama 2
saatte bir serum
potasyum değeri
kontrol edilir.
Serum potasyumu
3,3-5,5 mEq/L
arasında ise her 1 L
sıvı ile 20-30 mEq
K+ (2-3 ampul KCl)
verilerek potasyum
4-5 mEq/L tutulmaya
çalışılır.
Serum glukozu 250 mg/dL veya altına düşünce NaCl
yerine %5 dekstroza geçilir, 150-200 ml/saat hızla
infüzyona devam edilir. İnsülin infüzyon hızı saatte 0,05-0,1
ünite ile izlenerek serum glukozunu 150-200 mg/dL
arasında tutmaya çalışılır.
Elektrolit değerleri stabil olana kadar 2-4 saatte bir izlenir. Tetikleyen nedenler araştırılır.
DKA tablosu düzelince kan glukoz 4 saatte bir kontrol edilir. 150mg/dL üzerindeki
değerlerde her 50 mg/dL için 5 ünite sc kristalize insülin, insülin infüzyonu kesilirken de
uzun veya orta etkili insülin verilir.
HCO3 ihtiyacını
değerlendir
pH <6,9 ise NaHCO3
(100 mmol) 400 mL
H2O ile dilüe edilerek
200 mL/saat hızla
verilir.
pH>7,0 ise HcO3
verilmez. pH 6,9-7,0
arasında ise 50 mmol
NaHCO3 400 mL H2O
içinde dilüe edilerek
200 mL/saat hızla
verilir.
Download

Diyabetik Ketoasidoz (DKA) lk değerlendirme: Fizik muayene ve