RENSEF 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI
ANTALYA CAM PİRAMİT
BİYOENERJİ DERNEĞİ OTURUMU.1
DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE’DE YASAL MEVZUAT
BİYOENERJİ YATIRIMLARINDA
MEVZUAT - LİSANSLAMA VE TEŞVİKLER
1
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
www.aygenerji.com
2
RENSEF 2.YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI
ANTALYA CAM PİRAMİT
BİYOENERJİ DERNEĞİ OTURUMU.1
DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE’ DE YASAL MEVZUAT
BİYOENERJİ YATIRIMLARINDA
MEVZUAT - LİSANSLAMA VE TEŞVİKLER
Ömer Faruk AYGÜN
Elektrik Mühendisi, MBA
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
www.aygenerji.com
RENSEF 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI
ANTALYA CAM PİRAMİT
3
BİYOENERJİ DERNEĞİ OTURUMU.1
DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE’DE YASAL MEVZUAT
 MEVZUAT
 EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) ve BÖLGE Elektrik Dağıtım Şirketleri
(örneğin: AKDENİZ EDAŞ) vasıtasıyla alınacak izinler için aşağıdaki yönetmelik
ve tebliğler ilk başvurulacak belgelerdir.
 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSLI ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN
UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
Bunun gibi resmi yönetmelik ve tebliğlere EPDK web sitesinden kolayca
ulaşılmaktadır.
Yatırımcı bunlar ve yapılacak tesisin gerektirdiği standartlara ve can-mal
emniyetini sağlayacak şartlara uymak zorundadır.
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
www.aygenerji.com
RENSEF 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI
ANTALYA CAM PİRAMİT
4
BİYOENERJİ DERNEĞİ OTURUMU.1
DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE’DE YASAL MEVZUAT
Bu günkü mevzuata göre;
BİYOENERJİ ile ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN
LİSANSLI ve LİSANSSIZ olarak iki yol vardır.
Burada ;
BİYOYAKIT miktarına göre kurulacak santral gücü ve mevcutta biyoyakıtın
üretileceği / depolanacağı ve elektrik üretimine yarayacak şekilde işlendiği
tesislerin mevcudiyetidir.
Yatırımcı YEKDEM den faydalanmak üzere; LİSANSLI üretim tesisini kurabilir
ve/veya mevcut tesisinin elektrik tüketimini karşılamak üzere LİSANSSIZ olarak
kurabilir.
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
www.aygenerji.com
RENSEF 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI
ANTALYA CAM PİRAMİT
5
BİYOENERJİ DERNEĞİ OTURUMU.1
DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE’DE YASAL MEVZUAT
 Bu gün yönetmelik maddeleri ve resmi işlemlerin madde
madde sıralanması yerine sizlere yıllara dayalı ELEKTRİK
Piyasası tecrübelerimizde yaşadığımız ve yatırımcının dikkat
etmesi gerekli olan noktaları özet olarak sunmaya
çalışacağım.
 Yatırımcı ilk önce mevcut tesisinin Resmi belgelerinin tamam
olmasını sağlamalıdır.
 Bunlar; Çalışılan tüketim tesisinin Elk Bağlantısının onaylı
projeleri ve kabul tutanakları ,belediye ruhsatları vs. çalışma
belgeleridir.
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
www.aygenerji.com
RENSEF 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI
ANTALYA CAM PİRAMİT
6
BİYOENERJİ DERNEĞİ OTURUMU.1
DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE’DE YASAL MEVZUAT
 Yatırımcı Yeni bir BİYOMAS/BİYOYAKIT tesisi kurarak burada elde
edilecek enerji ile YEK LİSANSLI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALI kuracak
ise;
 Lisans alma karar ve fizibilite sırasında;
 Ön lisans şartlarını ve lisans şartlarını yerine getirecek MÜHENDİSLİK ve idari izinlerin alınması
çalışmalarını yaptırmak zorundadır.
 Saha mülkiyeti çalışması, sahanın tapulu ve/veya kiralama durumuna göre mülkiyet hakkı,
 Kadastral haritalar yaptırılmalıdır,1/25.000 -1/5.000 Haritalar ve yerine göre çalışılacak sahanın
vaziyet planı olarak 1/2.000 -1/1.000 koordinatlı haritalar da tesisin koordinatları belirtilmelidir.
 Zemin Etüdü yapılmalıdır,
 Elektrik sisteminin İLETİM/DAĞITIM sistem bağlantısının etüdü ve Bölge EDAŞ ile yapılacak ön
çalışma ya göre KISA DEVRE ETÜDLERİ’ni yaptırılması ve Kurulu güç maksimum sınırını önceden
bilinmeli ve yapılacak yatımın tahmini bedeli çıkarılmalıdır.
 İnşaat sahası zemin iyileştirilmesi, hafriyat palanları ve Betonarme Statik hesapları yapacak bir İnş.
Şirketi ile çalışılmalıdır.
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
www.aygenerji.com
RENSEF 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI
ANTALYA CAM PİRAMİT
7
BİYOENERJİ DERNEĞİ OTURUMU.1
DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE’DE YASAL MEVZUAT
LİSANSLAMA
BİYOENERJİ YAKITI İLE ELEKTRİK ENERJİSİ Üretimi için iki yol vardır;
1. LİSANSSIZ YEKDEM FAYDALANMASIZ;
 BİYOATIK üretimi olan/kullanılan tesis içinde;
 ELEKTRİK ÜRETİMİ Santralı, üretilecek elektrik enerjisinin tesiste kullanılması
/aynı şirket abonesine transferi
(EDAŞ Bölgesi içinde olma şartı vardır saatlik bazda transfer yapılır)
 Yine de fazla üretim olmuşsa, 2. tüketim tesisinin kullanımından fazlasının
BÖLGE EDAŞ’a Yekdem fiyatı ile satılması.
 Lisanssız tesislerde Ana teçhizatın yaşının 5 yılı geçmeme şartı vardır.
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
www.aygenerji.com
8
LİSANSSIZ –YEK ELK ÜRETİMİ
MEVCUT TÜKETİM TESİSİNE BAĞLANTI
LİSANSSIZ BİYOGAZ
ELK ÜRETİM Santral
154 kV – E.İ.H
DM - 33 kV Bara
G
154/33 kV
TR-A
50 MVA
33/6,3
kV
154/33 kV
TR-B
50 MVA
BES BİYOGAZ
ÜRETİMTESİSİ
Bara-A
33 kV
Bara-B
33 kV Müşteri ENH
Otop.Fider Kriter.Uygun Kilit.
33 kV 477 MCM-5823 mt
DN : 34
9 Ekim 2014
33/0,4
kV
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
TEDAŞ
Kullanımında
DM
33 kV 477 MCM-2583 mt
www.aygenerji.com
AG Pano
RENSEF 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI
ANTALYA CAM PİRAMİT
9
BİYOENERJİ DERNEĞİ OTURUMU.1
DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE’DE YASAL MEVZUAT
 BİYOENERJİ YAKITI İLE ELEKTRİK ENERJİSİ Üretimi için iki yol vardır;
2. LİSANLI YEKDEM FAYDALANMALI ELEKTRİK ÜRETİMİ;
 BİYOATIK üretimi ile Biyogazın üretilmesi ve/veya elektrik enerjisine çevrilecek
BİYOENERJİNİN üretilmesi prosesi Tüketim tesisi olarak dizayn edilmesi Ayrı DAĞITIM
Aboneliği alınması; Tedaş fiyatları ile proses çalıştırılacaktır.
 ELEKTRİK ÜRETİMİ Santralı, üretilecek elektrik enerjisinin sadece Santral iç ihtiyacında
kullanacak şekilde, ÜRETİM ABONELİĞİ tesis edilmesi.
 Bu durumda üretilen elektrik enerjisi YEKDEM fiyatı ile satılacaktır.
 Tesiste kullanılması / aynı şirket abonesine transferi (EDAŞ Bölgesi içinde) eğer fazla
üretim olmuşsa, fazlasının BÖLGE EDAŞ’a Yekdem fiyatı ile satılması.
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
www.aygenerji.com
YEK LİSANSLI - YEKDEM FAYDALANMALI
SİSTEME ERİŞİM UYGULAMALARI
10
YEK LİSANLI
ELK ÜRETİM SANTRALI
DM - 33 kV Bara
154 kV – E.İ.H
G
154/33 kV
TR-A
50 MVA
33/6,3
kV
154/33 kV
TR-B
50 MVA
33 kV Müşteri ENH
Uzunluğa uygun
477 MCM-3/0 AWG
veya Eşdeğer Kablo
Bara-A
33 kV
Bara-B
33/0,4
kV
Fabrika
AG Pano
Otop.Fider Kriter.Uygun Kilit.
33 kV 477 MCM-5823 mt
DN : 34
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
TEDAŞ
Kullanımında
DM
33 kV 477 MCM-2583 mt
www.aygenerji.com
BES BİYOGAZ
ÜRETİM TESİSİ
RENSEF 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI
ANTALYA CAM PİRAMİT
11
BİYOENERJİ DERNEĞİ OTURUMU.1
DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE’DE YASAL MEVZUAT
BİYOENERJİ YATIRIMLARINDA
TEŞVİKLER
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
(26.04.2014 T. 28983 S. R.G.)
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA
MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA
Tebliği ile yapılmaktadır.
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
www.aygenerji.com
RENSEF 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI
ANTALYA CAM PİRAMİT
12
BİYOENERJİ DERNEĞİ OTURUMU.1
DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE’DE YASAL MEVZUAT
 YEKDEM TEŞVİĞİ;
 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK gereğince Elektrik Piyasasında uygulanmaktadır.
 Santralın Devreye girdiği tarihten itibaren 10 yıl süre ile YEKDEM birim fiyatları ile
satış.
 Her yılın 31 Ekimine kadar müracaat edilir ,Kasım sonu kabul edilip edilmediği
bildirilir. Yıl başından itibaren satış yapılır.
 BİYOENERJİ için LFG dahil 13,3 USD cent/kWh bedelle alınır.
 YEK santrallarında KDV teşviki uygulanır.Lisanssız projelerde sisteme verilebilecek
tüketim arttığı enerji için Bölge EDAŞ aynı fiyattan ödeme yapar ve bu bedeli şirket
zararına kaydeder. Çok fazla bir enerji söz konusu olmadığından kısmen
uygulanmaktadır.
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
www.aygenerji.com
RENSEF 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI
ANTALYA CAM PİRAMİT
13
BİYOENERJİ DERNEĞİ OTURUMU.1
DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE’DE YASAL MEVZUAT
 5346 sayılı YEKDEM KANUN EKİ;
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
www.aygenerji.com
RENSEF 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI
ANTALYA CAM PİRAMİT
14
BİYOENERJİ DERNEĞİ OTURUMU.1
DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE’DE YASAL MEVZUAT
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
www.aygenerji.com
RENSEF 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI
ANTALYA CAM PİRAMİT
15
BİYOENERJİ DERNEĞİ OTURUMU.1
DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE’DE YASAL MEVZUAT
TEŞEKKÜRLER
Ömer Faruk AYGÜN
Elk. Müh. - MBA
9 Ekim 2014
AYG ENERJİ DANIŞMANLIK
www.aygenerji.com
Download

EE*; tsE EEE ie,