ELEKTRİKLİ ÇİT
TEKNİK TANIMLAMA DOKÜMANI
ÇİT BAĞLANTISI
ÇİT
SÜRME
DEVRESİ
LED
EKO
RÖLE
LED
NRML
ÜÇ’LÜ
ANAHTAR
Darbe süresi
ayarlama
2'Lİ
İKİ’Lİ
ANAHTAR
MOD SEÇİMİ
4'LÜ
DÖRT’LÜ
ANAHTAR
LDR
DEVRESİ
RÖLE
RÖLE
LDR
İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ
GİRİŞ-ÇIKIŞLAR
LDR-1 ÇIKIŞ
2'Lİ
LDR-2 ÇIKIŞ
2'Lİ
HOPARLÖR
BAĞLANTISI
2'Lİ
LED
AKÜ
SES
DEVRESİ
PIC18F452
RÖLE
RÖLE
LED
ISD
LED
5V
DEMO BUTONU
2'Lİ
BUTON
Sesler arasında
gezme
2'Lİ
BUTON
Onay Giriş 2
2'Lİ
ONAYLARA
BAĞLI ÇIKIŞ
2'Lİ
RÖLE
220 ve LDR’ye
BAĞLI ÇIKIŞ
2'Lİ
Lineer
Regulatör
5V
LED
12V
SES
İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ
GİRİŞ-ÇIKIŞLAR
Onay Giriş 1
2'Lİ
RÖLE
220V algılama
devresi
ÇİT SÜRME
İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ
GİRİŞ-ÇIKIŞLAR
KISA DEVRE
ÇIKIŞI
2'Lİ
LDR GİRİŞİ
2'Lİ
LED
KISA
LED
VOLT
Voltaj seviyesi
seçimi
3'LÜ
220V
220V GİRİŞİ
2'Lİ
DİĞER TÜM
İŞLEMLER İLE İLGİLİ
GİRİŞ-ÇIKIŞLAR
NÖTR
12V
12V BESLEME
2'Lİ
TOPRAK
ELEKTRİKLİ ÇİT GENEL ŞEMA
ELEKTRİKLİ ÇİT (POWER-FENCE) TEKNİK ÖZELLİKLER
LEDLER
LED ADI
Ekonomik Batarya
Normal çalışma
Kısa Devre
Akü bitik
Voltaj seviye
ISD
12V
5V
AÇIKLAMA
11.5V altında bu moda geçecektir
Cihaz normal çalışıyorken yanar. EÇE darbe süresi ayarı (1sn – 3sn)
bu LED ile gösterilecektir.
Hayvan dokunuşu v.b. kısa devre durumlarında yanar.
Akü gerilimi 5-6 V olduğunda yanar.
5000/7500/1000 konumunu gösterecek üç adet LED olacaktır.
ISD entegresi ses çalarken yanar.
Kart üzerindedir. Dışarıya verilmeyecektir.
Kart üzerindedir. Dışarıya verilmeyecektir.
BUTON V.B. ELEMANLAR
DÜĞME ADI
Voltaj seviyesi seçimi
Mod seçimi
Darbe süresi ayarlama
DEMO butonu
Ses kayıtları arasında
gezme
AÇIKLAMA
3 konumlu komütatör tipi bir anahtar olacaktır. Bu konumlar;
 5000V
 7500V
 12000V
4 konumlu komütatör tipi bir anahtar olacaktır. Bu modlar;
 Kapalı
 24 saat çalışma modu
 Sadece gece çalışma modu
 Tasarruf modu
2 konumlu komütatör tipi bir anahtar olacaktır. Bu süreler;
 1sn
 3sn
Bu butona basıldığında sistem DEMO moda girecektir. Bu modda,
 46 saniyelik ürün tanıtımı çalar.
 Ses kayıtları arasında gezilebilir.
İstenildiğinde kayıtlar içerisinde gezebilmek için ISD FWD bacağına
bağlı bir adet buton.
DİĞER GİRİŞLER
 Bir adet 220V seviyeli lojik işaret girişi.
 İki adet 12V seviyeli giriş. (Röle sürecektir)
 LDR Bağlantısı
DİĞER ÇIKIŞLAR
 1. LDR durum bilgilendirme çıkışı. (12V Röle çıkışı ile klemense)
 2. LDR durum bilgilendirme çıkışı. (12V Röle çıkışı ile klemense)
 Kısa devre durum bilgilendirme çıkışı. (12V Röle çıkışı ile klemense)
 220V lojik işaret ve LDR bağlantılı çıkış (12V Röle çıkışı ile klemense)
 Giriş onaylamaya bağlantılı çıkış (12V Röle çıkışı ile klemense)
PROGRAM SENARYOSU
1. LDR işlemleri
o Sistemde kullanılacak LDR bilgisi
 LDR ve devresi üzerinden alınan ana işarettir.
 Bu işaret ile EÇE gece gündüz olduğunu anlar.
o 1.LDR durum bilgilendirme çıkışı
 12V röle sürülecektir.
 LDR gece gündüz durumunu dışarıya bu röle üzerinden bilgi olarak çıkarır.
o 2.LDR durum bilgilendirme çıkışı
 12V röle sürülecektir.
 LDR gece olduğunu işaret eder.
 10 dakika sonra 5 dakika süre ile 2.LDR çıkış rölesi aktif olur.
 LDR sabah olduğunu işaret eder.
 30 dakika sonra 10 dakika süre ile 2.LDR çıkış rölesi aktif olur.
2. ISD işlemleri
 LDR gece olduğunu işaret eder.
 10 dakika sonra 10 saniye 1. ses kaydı çalar.
 40 dakika sonra 12 saniye 2. ses kaydı çalar.
 60 dakika sonra 10 saniye 3. ses kaydı çalar.
 90 dakika sonra 12 saniye 4. ses kaydı çalar.
 60 dakika sonra ilk kayda geri döner.
 Bu işlem döngü olarak sabaha kadar devam eder.
 LDR sabah olduğunu işaret edince tüm ses döngüsü iptal edil ir.
3. DEMO modu işlemleri
 DEMO modu düğmesine basılır.
 Sistem ISD üzerine kayıtlı 46 saniyelik ürün tanıtım ses kaydını çalar.
 DEMO düğmesinden bağımsız olarak “Ses kayıtları arasında gezme” düğmesine her basıldığında ISD
içerisindeki tüm seslere erişilebilir.
4. Kısa devre ile ilgili işlemler
 Kısa devre olduğunda (Örn: Hayvan teması) 12V ile sürülen kısa devre çıkışı aktif olur.
 Kısa devre durumu oluştuğunda sistem 1dk kısa devrede normal çalışır. 5dk durur.
 Kısa devre durumu “Kısa devre” LED’i ile gösterilir.
5. Onaylamalı giriş çıkış
 12V seviyeli bir giriş 15 sn boyunca aktif olur.
 Bu süre zarfında ikinci bir 12V giriş aktif olur ise 120sn boyunca 12V seviyeli bir röle çıkış verir.
 Bu süre zarfında ikinci bir giriş aktif olmaz ise röleyi çektirilmez.
6. 220V lojiğe bağlı çıkış
 220V lojik girişi yok ise ve LDR gece durumunu gösteriyorsa 12V seviyeli bir röle çıkış verir.
 Diğer durumlarda röle çektirilmez.
Download

Görmek İçin Tıklayınız.