MANİSA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
SIRA DOSYA
NO
NO
CİNSİ
TAHMİNİ KG
ADET VEYA
MİKTARI
TAHMİNİ GEÇİCİ
BEDELİ TEMİNATI
(TL)
% 20 TL
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
BULUNDUĞU
YER
1
42-547
Kurumlarda bulunan hurda
demirbaş malzemeler
1147 adet
4.250,00
850,00 19.11.2014
09:15
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
Esnaf San. Od. Ve End. Mes. Lise Müd.
Osmancalı O.Ok. Müdürlüğü
Türkiye İstatatistik Kurumu İl. Müd.
Ah. Ferit Giritligil İlk. Öğ Ok. Müd.
İl Kültür Müd.(İshak Çelebi Çocuk
Kütüphanesi)
Kadastro Müdürlüğü
İl Müftülüğü
Türk Hava Kurumu İlkokulu Müd.
Nufus ve Vatandaşlık Müd.
Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı
Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi
Müze
İl Halk Kütüphanesi
Orman ve Su İşleri IV Bölge Müd.
Deft.Personel Müd.
S.Bozköy 75.yıl O.Ok Müd.
T.H.K İlk.Öğ.Ok Müd.
Defterdarlık Muhasebe Müd.
Sakarya Anaokulu Müdürlüğü
2
42-522
Manisa C.Başsavcılığından gelen
Malzemeler
167 adet
600,00
120,00 19.11.2014
09:30
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
3
42-524
Okullarda bulunan hurda
demirbaş malzemeler
88 adet
350,00
70,00 19.11.2014
09:45
Meh. Suphi Egemen O.Ok. Müd.
Sarma Köyü İlk. Öğ. Ok. Müd.
Hafsa Sultan O.Ok.Müd.
4
42-555
171 adet
600,00
120,00 19.11.2014
10:00
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
5
42-578
220 kg
40,00
8,00 19.11.2014
10:15
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
6
42-293
1 adet
80,00
16,00 19.11.2014
10:30
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
Manisa C.Başsavcılığından gelen
Malzemeler
Manisa C.Başsavcılığından gelen
Bandrolsüz kitaplar Hurda kağıt)
Panzer Silahsan Süper Mağnum
Marka1276NB TS870 seri nolu Pompalı
Av Tüfeği (Kısa Dipcik)
7
42-325
Sarsılmaz Marka 100359 seri nolu
Pompalı Av Tüfeği
1 adet
100,00
20,00 19.11.2014
10:45
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
8
42-394
Magnum Marka (İnterpres) 15870 seri
nolu pompalı Av Tüfeği (Kısa dipcik)
1 adet
100,00
20,00 19.11.2014
11:00
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
9
42-426
Efes 97 S Özler Marka 3152 seri nolu
Otomatik Av Tüfeği
1 adet
150,00
30,00 19.11.2014
11:15
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
10
42-441
Sarsılmaz Marka 4389 seri nolu
Süperpoze Av Tüfeği
1 adet
120,00
24,00 19.11.2014
11:30
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
11
42-457
Üzümlü Marka 41033 seri nolu
Süperpoze Av Tüfeği
1 adet
120,00
24,00 19.11.2014
11:45
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
12
42-464
Vursan Marka 96491 seri nolu
Otomatik Av Tüfeği
1 adet
300,00
60,00 19.11.2014
12:00
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
13
42-474
Lumar Marka 22474 seri nolu
Otomatik Av Tüfeği
1 adet
300,00
60,00 19.11.2014
13:45
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
14
42-476
As Marka 44383 seri Nolu
Pompalı Av Tüfeği (Dipciksiz)
1 adet
80,00
16,00 19.11.2014
14:00
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
15
42-476/1
As Marka 44384 seri Nolu
Pompalı Av Tüfeği (Dipciksiz)
1 adet
80,00
16,00 19.11.2014
14:15
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
16
42-476/2
As Marka 44378 seri Nolu
Pompalı Av Tüfeği (Dipciksiz)
1 adet
80,00
16,00 19.11.2014
14:30
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
17
42-477
Çiftsan Marka 5542 seri nolu
Çift kırma Av Tüfeği
1 adet
150,00
30,00 19.11.2014
14:45
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
18
42-540
Zirve Marka 15906 seri nolu Otomatik
Av Tüfeği
1 adet
100,00
20,00 19.11.2014
15:00
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
19
42-556
Huglu Marka 128828 Seri Nolu
Tek kırma Av Tüfeği
1 adet
25,00
5,00 19.11.2014
15:15
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
20
42-560
Saka Marka B 289 Seri Nolu
Tek kırma Av Tüfeği
1 adet
20,00
4,00 19.11.2014
15:30
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
21
42-561
Kardelen Magnum Marka 2091 Seri
Nolu Otomatik Av Tüfeği(Kısa dipcik)
1 adet
100,00
20,00 19.11.2014
15:45
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
22
42-562
23
42-565
24
42-570
25
42-577
26
42-580
27
42-581
28
29
30
Hilal Üzümlü Marka 0660 Seri
Nolu Pompalı Av Tüfeği(Katlanır Kısa
dipcik)
Astega Marka 1210 Seri Nolu otomatik
Av Tüfeği
Çiftsan Marka 14805 Seri Nolu
Süperpoze Av Tüfeği
Magnum Marka 13-0024 seri nolu
Pompalı Av Tüfeği (Kısa Dipcik)
Çiftsan Süperpoze 26070
Beratta Tek kırma H.20
Sen Grup Tek kırma V91
Sen Grup Tek kırma V2
Huglu Tekkırma 232395
Temel Marka 48 Seri nolu
Tekkırma av tüfeği
MKE Marka 71626 seri nolu
42-497
Çift kırma Av Tüfeği
Heart Up retion Manuel
42-497/1
Havalı Tüfek
Magnum İnterpres Marka 1276 s. Nolu
42-593
Otomatik tüfek
1 adet
80,00
16,00 20.11.2014
09:00
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
1 adet
150,00
30,00 20.11.2014
09:15
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
1 adet
100,00
20,00 20.11.2014
09:30
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
1 adet
80,00
16,00 20.11.2014
09:45
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
5 adet
200,00
40,00 20.11.2014
10:00
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
1 adet
20,00
4,00 20.11.2014
10:15
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
1 adet
120,00
24,00 20.11.2014
10:30
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
1 adet
20,00
4,00 20.11.2014
10:45
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
1 adet
150,00
30,00 20.11.2014
11:00
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
31
42-571
Cep Telefonları (hurda)
17 adet
270,00
54,00 20.11.2014
11:15
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
32
42-596
Çevre Şehircilik İl Müd hurdaları
428 adet
1.660,00
332,00 20.11.2014
11:30
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
33
42-597
İlçe Seçim Kurulu Başk.hurdaları
9 adet
50,00
10,00 20.11.2014
11:45
İlçe Seçim Kurulu Başk.hurdaları
34
42-598
7 Adet
50,00
10,00 20.11.2014
12:00
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
35
42-599
127 adet
300,00
60,00 20.11.2014
13:45
Yağcılar Nebahat Ölmezoğ. O.Ok.
36
42-609
12 adet
200,00
40,00 20.11.2014
14:00
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
37
42- 612
54 adet
250,00
50,00 20.11.2014
14:15
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
38
42- 613
280 adet
1.250,00
250,00 20.11.2014
14:30
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
Deft. Sağ Kurumları 2 Nolu Dön. Ser.
Hurda demirbaşları
Yağcılar Nebahat Ölmezoğ. O.Ok. Hurda
demirbaş
11 adet cep tel 1 adet
tablet bilgisayar
Defterdarlık Misafirhanesi ve
Arşivindeki hurda malzemeler
Manisa Vergi Dairesi Başkanlığında
bulunan hurda malzemeler
1-Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen taşınır mallar 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 51/a maddesine göre dosyalarında
mevcut şartnamelere göre PAZARLIK USULU ile hizasında belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında belirtilen gün ve saatte
Defterdarlığımız Hizmet Binasının 2. Katında bulunan Milli Emlak Müdürü Makam odasında satış ihalesi yapılacaktır
2-İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale saatine kadar;
a)Geçici teminat ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine
Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlandırma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b)Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
c)Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve Nüfus cüzdanı fotokopisini vermeleri, (Aslı ihale esnasında ibraz edilecektir)
Tüzel kişilerde yıl içinde alınmış noterden onaylı yetki belgesi imza sirküleri ve tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi) ihale
saatine kadar komisyona vermeleri.
3- İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Manisa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
4- 2886 Sayılı Yasanın 29. Maddesi uyarınca, komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine uygun hazırlanmış olması ve teklifin ihale saatinden önce
ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumlu değildir.
7-Her türlü vergi resim harç alıcıya aittir.
8-Türkiye genelinde İhale bilgileri htt://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
Download

Nevşehir yerleşkesi final sınavına girecek öğrenci listesi ve 1