İnovasyon ve değişimin lideri...
NetSupport School Yetkili Bayi
w w w. v i a . t c
v i a @ v i a . t c
©VİA 2014
NetSupport School
İnovasyon ve değişimin lideri...
NetSupport School Yetkili Bayi
Kurumunuzun bilgi ve iletişim altyapınızı biz oluşturalım !
Siz ekonomik fiyatlarla, kolayca ve zahmetsizce kullanın.
Arge ve yenilikçi üretim politikasıyla
Bilkent Cyberpark bünyesinde
hizmet veren Via Teknoloji,
bilgi ve iletişim teknolojileri,
mobil sistemlerde donanım ve
yazılım geliştirme,
kurumsal danışmanlık
konularında profesyonel
çözümler üretmektedir.
Alperen
Öğretmen bilgisayarı ile sınıftaki tüm öğrenci bilgisayarları tek bir hareketle kontrol edilebilir. NetSupport sayesinde daha
etkili ve aktif bir ders anlatımı mümkündür.
Modern dil laboratuvarlarıyla uyumlu gerçek zamanlı sınıf yönetimi, sınıf içindeki tüm öğrenci monitörlerinin aynı anda toplu
olarak veya tek tek yönetimi NetSupport ile basitçe sağlanabilir.
NetSupport ile öğretmen tarafından tek bir tuşa tıklanarak bütün sınıfın görünümü tek bir ekrandan izlenebilir.
Öğrenci bilgi çubuğu seçeneği ile bir öğrencinin bilgisayarı seçilebilir ve sınıfa onun monitörü izlettirilebilir.
Aygıt yönetimi seçeneği ile USB'den veya CD'den veri kopyalanması engellenebilir. İnternet bağlantıları kontrol edilebilir.
Öğretmen bir ders dosyasını aynı anda birden fazla bilgisayara gönderebilir. Herhangi bir öğrenci simgesine tıklayarak o
öğrencinin bilgisayarında yaptıklarını takip edebilir.
Yazıcı yönetimi seçeneği ile sayfa sayısı ve yazıcı kullanımı sınırlandırılabilir. Yazdırma işleminden önce öğretmenin onayı
istenebilir.
Sınıf yönetimi seçeneği ile öğretmenin bilgisayarında sınıftaki tüm bilgisayarlar uzaktan açıp kapatılabilir. Öğrencilerin fare ve
klavyeleri ders sırasında kilitlenebilir.
VİA Dijital Teknolojiler ArGe Yazılım Mühendislik İletişim Danışmanlık
Sanayi ve Ticar et Ltd.Ş. Bilkent Ankar a Teknoloji Geliştir me Bölgesi
C y b e r p a r k , Te p e B i n a s ı N o. Z - 4 2 , 0 6 8 0 0 B i l ke n t / A n k a r a / T ü r k i ye
T:+90 312 266 24 20 - F:+90 312 266 24 30
w w w. v i a . t c
v i a @ v i a . t c
www.via.tc
©VİA 2014
NetSupport School
İnovasyon ve değişimin lideri...
NetSupport School Yetkili Bayi
Windows için Sınıf Yönetimi
Günümüzün çağdaş sınıflarında kullanılan teknolojiyi yönetmek hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bilgisayar meraklısı
öğrenciler, bilgisayar kullanımını onların sosyal yaşamlarının bir parçası olmaktan çok kendilerine atanmış görevler için kullanmalarını sağlayarak, bilgisayar destekli öğretimin yararlarını en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan öğretmenlere bazı fırsatlar sunuyor.
NetSupport School, öğretmen ve eğitmenlere, öğrencileri merkezi bir yapı içinde kendi bilgisayarları üzerinde eğitmerini sağlayarak, Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nin öğretimin etkinliğini artırmalarında yardımcı olmaktadır. Uygulama ve web
kullanımını izleyerek öğrenci üzerinde denetimi sürdürebilir, dil laboratuvarında sesli etkinlikleri takip edebilir, çevrimiçi yardım ve
sohbet istekleriyle destek etkinliğini artırabilir, çalışma dosyalarını otomatik olarak göndererek ve toplayarak ya da hızlıca yoklama
yaparak ve sonuçları hemen göstererek zamandan tasarruf edebilirsiniz.
NetSupport School , kısıtlı ya da baskı altındaki eğitim bütçeleriyle hizmet vermeye çalışan okulların, kolejlerin ve
eğitim kuruluşlarının mevcut BT altyapısından sağladıkları yararı en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlar.
____________________________________________________________________________________________________________
NetSupport School çağdaş sınıf yönetimi için aşağıdaki olanakları sağlar:
* 'Tutor' - Öğretmen ya da eğitmen bilgisayarı.
* 'Student' - Öğrenci bilgisayarı.
SINIF YÖNETİMİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Öğretmenin PC'sinden sınıftaki tüm bilgisayarları açın veya kapatın.
Tüm PC'lerde uzaktan "Oturumu Kapatın".
Tüm öğrenci PC'lerine uzaktan "Giriş" yapın.
Öğrencilerin dikkatini toplamak için ekranlarını kapatın.
Öğretirken öğrencilerin fare ve klavyelerini kilitleyin.
Yeniden yüklendiklerinde öğrencilerin PC'lerine otomatik olarak yeniden bağlanın.
Öğretmen PC'si fiziksel sınıf yerleşimini yapabilir.
Her bir öğretmenin ihtiyaç duyduğu özellikleri sağlamak için farklı Öğretmen profillerini kullanın.
Öğrencileri cesaretlendirmek için görsel ödüller verin.
Teknik destek gerektiğinde öğretmen için tek tıklamayla "Yardım Talebi" seçeneğini kullanın.
YAZICI YÖNETİMİ
•
•
•
•
•
•
Öğrencilerin sınıfta yazıcı kullanmalarını engelleyin.
Sayfa sayısıyla yazıcı kullanımını sınırlayın.
Yazdırma işleminden önce öğretmenin onayını gerekli kılın.
Yazıcıların eklenmesini, silinmesini veya değiştirilmesini engelleyin.
Her bir yazıcı için erişim ve kullanımı denetleyin.
Hangi öğrencinin yazdırdığını tanımlamak için gerçek zamanlı baskı göstergesini görüntüleyin.
AYGIT YÖNETİMİ
• USB depolama aygıtlarına ve bu aygıtlardan veri kopyalanmasını engelleyin.
• CDR / DVD aygıtlarına ve bu aygıtlardan veri kopyalanmasını engelleyin.
• Yeni ağ bağlantılarının oluşturulmasını engelleyin.
VİA Dijital Teknolojiler ArGe Yazılım Mühendislik İletişim Danışmanlık
Sanayi ve Ticar et Ltd.Ş. Bilkent Ankar a Teknoloji Geliştir me Bölgesi
C y b e r p a r k , Te p e B i n a s ı N o. Z - 4 2 , 0 6 8 0 0 B i l ke n t / A n k a r a / T ü r k i ye
T:+90 312 266 24 20 - F:+90 312 266 24 30
w w w. v i a . t c
v i a @ v i a . t c
www.via.tc
©VİA 2014
NetSupport School
İnovasyon ve değişimin lideri...
NetSupport School Yetkili Bayi
ÖĞRENCİ KAYDI
NetSupport School güçlü Öğrenci Kaydı özelliği sunar:
•
•
•
•
Sınıfın başlangıcında her bir öğrenciden standart ve özel bilgiler talep edin.
Tek bir hareketle dosyaları birden fazla PC'ye dağıtın.
Fare imlecinizi öğrenci simgesinin üzerine getirerek o öğrenci için özeti görüntüleyin.
Farklı öğrenciler ya da öğrenci grupları için özel simgeler kullanın.
ÖĞRENCİ BİLGİ ÇUBUĞU
NetSupport School, her bir öğrenci ekranının üstünde yerleşmiş öğrenci bilgi çubuğuna sahiptir. Bu her zaman görünür, gizli
ya da otomatik olarak gizlenecek şekilde ayarlanabilir.
Bilgi çubuğu öğrenciye geçerli ders, kalan süre, geçerli web siteleri ve kullanılabilen uygulamalar, Messenger durumu ve klavye
gözetimi, ders hedefleri ve yardım talebine hızlı erişim için geri bildirim sağlar. Bilgi çubuğu öğretmen tarafından yapılandırılabilir.
DOSYALARI DAĞITIN VE TOPLAYIN
•
•
•
•
Eğitmen PC'sinden birden fazla öğrenci iş istasyonuna dosyaları ve klasörleri dağıtın.
Tek bir hareketle seçilen PC ile dosyaları transfer edin.
Tek bir hareketle dosyaları birden fazla PC'ye dağıtın.
Her bir öğrencinin ayrıntısı eklenmiş dosyaları otomatik olarak dağıtın ve toplayın.
GERÇEK ZAMANLI EĞİTİM (GÖSTER MODU)
•
•
•
•
•
•
•
Eğitmenin ekranını seçilen öğrencilere gösterin.
Belirli bir masaüstünü öğrencilere gösterin.
Seçilen uygulamayı seçilen öğrencilere gösterin.
Bir Tekrar Yayın dosyasını (eski ekran kaydı) seçilen öğrencilere gösterin.
Bir video dosyasını seçilen öğrecilere yayınlayın.
Wireless ağlar için optimize edilmiş sunumlarınızı yapın.
Gelecekte incelemek üzere öğrencinin PC'sinde sunumuzun kaydını bırakın.
TUŞ GÖSTERİMİ
Tuş kombinasyonlarını kullanıldığında görsel olarak vurgulayın (örneğin yazdırma için CTRL + P).
EKRAN VURGULAYICI VE ÇİZİM ARAÇLARI (NOTLARLA AÇIKLAMA)
NetSupport School sunumda yardımcı olacak ekran açıklama araçlarını standart olarak sağlar. Bunlar Çizim Araçları, Oklar,
Gölgeler, Metin Vurgulayıcılar vb.
SANAL BEYAZ TAHTA
Sınıf içerisinde işbirliğini artırmak için birtakım çizim araçlarıyla desteklenen Eğitmen'e doğrudan entegre edilmiş tam sayfa
"beyaz "tahta.
İNTERNET TARAMASI
Bir Öğretmenin seçilen web sitelerini açılmasına ve bunu her öğrenci PC'sindeki tarayıcıyla senkronize etmesine izin verir.
Öğretmen bilgisayarı öğrenci PC'lerinin takip edeceği web sitesinde gezinebilir.
GRUP LİDERLERİ
Aday öğrenciye belirli Eğitmen hakları verilebilir ve bu tür ayrıcalıklar geri alınıncaya kadar Grup Lideri olarak kalabilir. Liderlerin
görsel yerleşimine ve bunlara atanmış grup üyelerine sahiptir.
VİA Dijital Teknolojiler ArGe Yazılım Mühendislik İletişim Danışmanlık
Sanayi ve Ticar et Ltd.Ş. Bilkent Ankar a Teknoloji Geliştir me Bölgesi
C y b e r p a r k , Te p e B i n a s ı N o. Z - 4 2 , 0 6 8 0 0 B i l ke n t / A n k a r a / T ü r k i ye
T:+90 312 266 24 20 - F:+90 312 266 24 30
w w w. v i a . t c
v i a @ v i a . t c
www.via.tc
©VİA 2014
NetSupport School
İnovasyon ve değişimin lideri...
NetSupport School Yetkili Bayi
GRUP ya da BİRE BİR SOHBET
Tüm öğrencilerin veya seçilenlerin katılabileceği, yorumlarını girebileceği ve bunları sınıf ile paylaşabilecekleri bir tartışma
ortamı yaratır. Artık yüz ifadeleri de kullanılabiliyor.
SES
Sınıfa ses yayınlanır veya sunum sırasında Eğitmen'in sesi aktarılır. Ses desteği tüm Göster ekranında, Uzakta Denetimde ve
Sohbet oturumlarında dahil edilmiştir.
GÖSTER (ÖĞRENCİ EKRANI)
Öğretmenin bir öğrencinin bilgisayarını seçmesine ve öğrencinin ekranını sınıfın geri kalanına göstermelerine izin verir.
Başarıları vurgulamak veya öğrenci geri bildirimlerini paylaşmak için mükemmeldir.
ÖĞRETMEN ARAÇ ÇUBUĞU
Öğretmen uygulaması küçültüldüğünde NetSupport School'da ana özelliklere çabuk erişim için uygun bir araç çubuğu
bulunmaktadır. Bu araç çubuğu Etkileşimli Beyaz Tahtalar ile kullanım için optimize edilmiştir.
GERÇEK ZAMANLI SES GÖZETİMİ (YENİ)
Modern dil laboratuarlarıyla uyumlu. Sınıf içerisindeki tüm öğrenci ekranlarını aynı anda görebilir ve hangi bilgisayarların canlı
ses etkinliğine sahip olduğunu anında görebilirsiniz. O PC'de oynatılan sesi dinlemek için gösterilen öğrenci küçük resimlerinden birisini
seçebilirsiniz. Öğrencinin sesini dinleyebilir ve telaffuzu düzeltebilirsiniz, sohbet edebiliriniz ya da dersi bölmeden bir öğrenciyle
görüşebilirsiniz.
GERÇEK ZAMANDA ÖĞRENCİ EKRANLARINI GÖRÜNTÜLEYİN (MONİTÖR MODU)
•
•
•
•
Tek bir görünümde tüm sınıfı izleyebilirsiniz.
Öğrenci PC'lerini tarayabilirsiniz.
Ek bilgiyi paylaşın. Aktif Uygulama veya Aktif Web sitesi
Yüksek netlikte öğrenci küçük resimlerinde zoom yapabilirsiniz.
ANLIK MESAJLAŞMA GÖZETİMİ
Sınıf içerisinde Messenger uygulamalarının kullanımını engellemenin yanı sıra NetSupport School ayrıca Öğretmen bilgisayarında belirli Messenger uygulamalarının gerçek zamanda izlenmesini, sohbet etkinliği ve içeriğinin yine gerçek zamanlı gösterimini
sağlar.
GERÇEK ZAMANLI KLAVYE GÖZETİMİ
Uygulama denetimiyle birlikte kullanılacak tasarlanan bu bileşen Öğretmenlere öğrenci etkinliklerinde ve konunun anlaşılmış
olmasına yönelik gerçek zamanlı kavrama becerisi verir. Ders sırasında tüm öğrenciler onaylanan bir uygulamayı kullanırken Öğretmen
tüm sınıfı izleyebilir ve hızlıca öğrencilerin yazdıkları içeriği ve etkinlik düzeylerini görebilir.
Ayrıca Öğrencinin anladığını görmek için, "Hedef"sözcükler ve Öğrenci ya da uygulama tarafından kullanılan klavye geçmişinin
görülmesini sağlar.
UYGULAMA ÖLÇÜMÜ VE DENETİM
•
•
•
•
•
•
Tüm öğrenci uygulama kullanımını izleyebilirsiniz.
Tüm PC'lerde arka planda çalışan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.
Tek bir hareketle seçilen tüm bilgisayarlarda uygulamaları açabilir ve kapatabilirsiniz.
Sınıf için uygulama kullanım geçmişini kaydedebilirsiniz.
Kısıtlı uygulamaların çalışmasını engelleyebilirsiniz.
Sadece onaylanan uygulamaların çalışmasına izin verebilirsiniz.
VİA Dijital Teknolojiler ArGe Yazılım Mühendislik İletişim Danışmanlık
Sanayi ve Ticar et Ltd.Ş. Bilkent Ankar a Teknoloji Geliştir me Bölgesi
C y b e r p a r k , Te p e B i n a s ı N o. Z - 4 2 , 0 6 8 0 0 B i l ke n t / A n k a r a / T ü r k i ye
T:+90 312 266 24 20 - F:+90 312 266 24 30
w w w. v i a . t c
v i a @ v i a . t c
www.via.tc
©VİA 2014
NetSupport School
İnovasyon ve değişimin lideri...
NetSupport School Yetkili Bayi
İNTERNET ÖLÇÜMÜ VE DENETİM
•
•
•
•
•
•
Tüm öğrenci internet kullanımını izleyebilirsiniz.
Tüm PC'lerde arka planda açık olan web sitelerini görüntüleyebilirsiniz.
Tek bir hareketle seçilen tüm bilgisayarlarda web sitelerini açabilir ve kapatabilirsiniz.
Sınıf için internet kullanım geçmişini kaydedebilirsiniz.
Herhangi bir web sitesine veya kısıtlı olanlara erişimi engelleyebilirsiniz.
Sadece onay verilen web sitelerine erişime izin verebilirsiniz.
İNTERNET GÜVENLİ ARAMA
SafeSearch özelliği en popüler arama motorları için arama ayarlarının yerine geçer ve uygun olmayan içeriğin arama
sonuçlarında çıkmasını engeller.
GÜÇLÜ UZAKTAN DENETİM
Renk derinliği, çözünürlük veya işletim sisteminde fark gözetmeksizin birebir esasa göre herhangi bir öğrenci iş istasyonunun
ekran, klavye ve faresini izleyebilir, paylaşabilir veya denetleyebilirsiniz.
ÖĞRENCİ GAZETESİ
NetSupport School güçlü ve eşsiz bir Öğrenci Gazetesi imkanı sağlar. Tipik bir sınıfta konuyla ilgili tüm uygun nesneler
yakalanabilir ve otomatik olarak her bir öğrencinin ders sonrasında incelemesi için bir PDF dosyası olarak hazırlanabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ders ayrıntıları ve hedefleri.
Öğretmen notları
Farklı öğrenci notları
Bir sunumdan ekran görüntüleri (destekleyici açıklamalarla birlikte).
Sınıf veya grup anket sonuçları
Sanal Beyaz Tahta ekranları
Bireysel öğrenci test sonuçları.
Ders esnasında kullanılan web sitelerin URL'leri
Sınıf sohbet kayıtlarının kopyaları
Eşsiz Öğrenci Gazetesi özelliği ders esnasında kapsanan konu ve bilginin tam kaydını sağlar, derste bulunmayan öğrenciler için
karşılama özeti ve öğretmen için yapılandırılmış etkinlik özeti sunar.
ÖĞRENCİ ANKETLERİ
Öğrencilerinizin derste anlatılan içeriği anlayıp anlamadıklarını görmek için anlık anketler yapın.
• Önceden verilmiş veya özel hazırlanmış cevaplarla anket hazırlayabilirsiniz.
• Tüm cevapları anında görebilir ve sınıf için bir özet çıkartabilirsiniz.
• Öğrenci cevaplarına göre dinamik gruplar oluşturabilirsiniz.
• Anket sonuçlarını tüm öğrencilere yayınlayabilirsiniz.
TESTLER VE KÜÇÜK SINAVLAR
Az bir çabayla metin, ses ve video sorularını ekleyerek testler ve sınavlar hazırlayın.
• Paylaşılacak kaynak ve soru kitaplıkları oluşturabilirsiniz.
• Kütüphanenizdeki soruları kullanarak testler hazırlayabilirsiniz.
• 8 farklı soru biçimini kullanabilirsiniz.
VİA Dijital Teknolojiler ArGe Yazılım Mühendislik İletişim Danışmanlık
Sanayi ve Ticar et Ltd.Ş. Bilkent Ankar a Teknoloji Geliştir me Bölgesi
C y b e r p a r k , Te p e B i n a s ı N o. Z - 4 2 , 0 6 8 0 0 B i l ke n t / A n k a r a / T ü r k i ye
T:+90 312 266 24 20 - F:+90 312 266 24 30
w w w. v i a . t c
v i a @ v i a . t c
www.via.tc
©VİA 2014
NetSupport School
İnovasyon ve değişimin lideri...
NetSupport School Yetkili Bayi
•
•
•
•
•
•
•
2 ve 4 olası cevaplı sorular oluşturabilirsiniz.
Başarı değerlendirme seviyeleri ayarlayabilirsiniz ( örneğin 75% üzeri = A derecesi).
Öğrencinin ilerleyişini takip edebilir ve sorunun başarılı yada başarısız olduğunu görebilirsiniz.
Testleri otomatik notlandırarak sonuçları mümkün olduğunca hızlı şekilde belirleyebilirsiniz.
Sonuçları her bir öğrenciye ayrı ayrı gösterebilirsiniz.
Sonuçları sınıfa gösterebilirsiniz (doğru cevapları belirterek).
Bağımsız bir sistemde Test tasarımcısını yükleyebilirsiniz.
Çevrimiçi test kaynakları ve diğer eğitmenlerle içerik paylaşımı
Çevrimiçi içerik ve kaynak merkezini ziyaret edin. Burada Öğretmenler konu veya kategoriye göre sorulara bakabilir, soruları
ve zaten hazırladıkları sınavları yükleyebilir ve paylaşabilir ya da diğerlerinin paylaştıkları kaynakları indirebilirler. Kaynak merkezi,
dünyadaki diğer eğitmenlerin ücretsiz olarak müfredat içeriklerini paylaştıkları basit ve esnek bir yerdir.
GÜVENLİK
NetSupport School doğru ve onaylanan şekilde kullanıldığından emin olmak için birtakım güvenlik özelliklerine sahiptir:
• NetSupport'un diğer yazılım kopyalarıyla uyumsuz bir kopyasına sahip olmanız için eşsiz bir "parola"kullanabilirsiniz.
• Şirket içerisindeki bağlanabilirliği sadece yazılım lisansına sahip sistemler için kısıtlayabilirsiniz.
• Eğitmen profillerini gerektiğinde özel işlevsellik seviyelerine izin verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
• Hangi kullanıcıların NetSupport Tutor veya Tech yazılımını çalıştırabileceğini sınırlamak için Aktif Dizin profillerini kullanabilirsiniz.
• Eğitmen ve İstemci yazılım yüklemelerinde onaylanan konfigürasyonları geçerli kılmak için Aktif Dizin profillerini kullanabilirsiniz.
• Sınıf içerisinde taşınabilir ortam aygıtlarına erişimi (ve bunların kullanımını) denetleyebilirsiniz.
• Bir sınıf oturumunu otomatik olarak yeniden uygulayabilir ve bir öğrenci bilgisayarının yeniden yüklenmesine kısıtlama getirebilirsiniz.
NetSupport School kolay uygulama için Aktif Dizin (AD) şablonlarına sahiptir.
Teknik Konsol her bir öğrenci bilgisayarında NetSupport güvenliğini inceleme becerisi sunar.
TEKNİK KONSOL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tek bir görünümde okul ağına bağlı tüm bilgisayarları görebilirsiniz.
Her öğrenci bilgisayarında uygulama ve internet kullanımını görebilirsiniz.
Tüm bilgisayarlara veya sadece seçilenlere dosya ve klasörleri transfer edebilirsiniz.
Sınıf / fiziksel konuma göre tüm bilgisayarları gruplandırabilirsiniz.
Seçilen PC için tam Donanım Envanteri özeti oluşturabilirsiniz.
Her PC için yeni düzeltmeler ile birlikte tam Yazılım Envanteri oluşturabilirsiniz.
Her PC'de çalışan Hizmetleri, İşlemleri ve Uygulamaları görebilir ve denetleyebilirsiniz.
Herhangi bir öğretmene doğrudan teknik destek verebilirsiniz.
Sınıf bilgisayarlarını uzaktan açabilir, kapatabilir, yeniden başlatabilir ve oturum açabilirsiniz.
Aktif sınıfa göre tüm öğrencileri ve öğretmenleri görebilirsiniz.
VİA Dijital Teknolojiler ArGe Yazılım Mühendislik İletişim Danışmanlık
Sanayi ve Ticar et Ltd.Ş. Bilkent Ankar a Teknoloji Geliştir me Bölgesi
C y b e r p a r k , Te p e B i n a s ı N o. Z - 4 2 , 0 6 8 0 0 B i l ke n t / A n k a r a / T ü r k i ye
T:+90 312 266 24 20 - F:+90 312 266 24 30
w w w. v i a . t c
v i a @ v i a . t c
www.via.tc
©VİA 2014
NetSupport School
İnovasyon ve değişimin lideri...
NetSupport School Yetkili Bayi
•
•
•
•
•
Farklı NetSupport School istemci güvenlik ayarlarını uzaktan inceleyebilirsiniz.
Bir veya daha fazla öğrenci ya da öğretmen ile sohbeti yönetebilirsiniz.
Saniyeler içerisinde gruplara ya da tüm ağ kullanıcılarına mesajlar iletebilirsiniz.
Seçilen herhangi bir bilgisayarda birebir PC Uzaktan Denetim özelliğini kullanabilirsiniz.
Tüm öğrenci PC'lerinde gerçek zamanlı USB bellek çubuğu durumlarını gösterebilirsiniz.
Bir Wireless ortamda NetSupport School ile yapabilecekleriniz:
•
•
•
•
•
Wireless bağlantı üzerinden bilgisayarlara bağlanabilirsiniz.
Performansı erişim noktası hızlarına uyacak şekilde optimize edebilirsiniz.
Sabit olmayan bilgisayarlara bağlantı için ön tanımlı sınıf listeleri oluşturabilirsiniz.
Laptop ve Tablet bilgisayarlarla etkili biçimde çalışabilirsiniz.
Bir sınıfa yayın yapabilir veya talep üzerine öğrencilerin katılımına izin verebilirsiniz.
Öğrenci Yer Bulucu, bu bağlanabilirlik sunucusu kablosuz öğrenci dizüstü bilgisayarlarının LAN veya WAN'da yerleşmesine
izin verir. Bu yeni, standart bileşeni kullanarak öğrencilerin kablosuz dizüstü bilgisayarları IP adresleri ya da alt ağları ne olursa olsun
herhangi bir sınıf listesinde yer alabilir ve bağlanabilir.
VERİLEN BİLEŞENLER:
'Eğitmen konsolu' bir PC'yi gören/denetimi ele alan öğretmenin kullandığı PC'dir.
'Teknik konsol' Uzaktan Yönetimi sağlamak için Teknisyenler ve Ağ Yöneticilerinin kullandığı PC'dir.
'Öğrenci' izlenen veya denetimi ele alınan PC'dir.
Multimedia Player WAV, MOV, AVI, MPG, vb. dosyalar için senkronize edilmiştir.
VİA Dijital Teknolojiler ArGe Yazılım Mühendislik İletişim Danışmanlık
Sanayi ve Ticar et Ltd.Ş. Bilkent Ankar a Teknoloji Geliştir me Bölgesi
C y b e r p a r k , Te p e B i n a s ı N o. Z - 4 2 , 0 6 8 0 0 B i l ke n t / A n k a r a / T ü r k i ye
T:+90 312 266 24 20 - F:+90 312 266 24 30
w w w. v i a . t c
v i a @ v i a . t c
www.via.tc
©VİA 2014
Download

25. Dönem Millet Vekili Genel Seçimi