1
Kadın genital organları
Kadın genital organları, iç ve dış genital organlar olarak iki
grupta incelenir.
2
İç genital organlar
Ovarium (yumurtalık)
3
Tuba uterina
Tuba uterina (Fallop tüpü), oosit denilen dişi cinsiyet hücresini ovaryum’lardan cavitas uteri’ye ileten tüptür.
4
Uterus (rahim)
5
Vagina
Vagina’nın ağzına ostium vaginae denir ve bakirelerde kızlık
zarı (hymen) denilen delikli bir zar ile kapalıdır.
6
Dış genital organlar
7
Mons pubis
8
Labium majus pudendi (büyük dudaklar)
9
Labium minus pudendi (küçük dudaklar)
10
Clitoris (bızır)
11
Vestibulum vaginae (vajina girişi)
12
Bulbus vestibuli
13
Glandula vestibularis major
14
Hymen (kızlık zarı)
Download

Regulations - Istanbul Concours Delegance