Yenilikler için gerekli
tecrübe
Bilgi Birikimi
En yeni modern Üretim
Teknolojileri
Dünya çapında deneyim
Mini 60 S
Maxi 120 S
Maxi 150 S
Uzman satıcınız:
Baskı 04/13/TR
GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG
Mertinger Straße 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
[email protected]
www.geda.de
SÜRELI˙ KULLANILAN ÜRÜNLER
Halatlı Vinçler
Mini 60 S
Maxi 120 S
Maxi 150 S
eticileri,
I˙ skele Ür cephe
ve
boyacılar
in ideal!
iç
ı
r
la
a
m
Fir
I˙skelede malzeme tas¸ıması için hızlı
ve güvenli vinç
Teknik Veriler
GEDA Mini 60 S
GEDA Maxi 120 S
GEDA Maxi 150 S
Tas¸ıma Kapasitesi: 60 kg
Çalıs¸ma Yükseklig˘ i: 40/76 m
Halat Uzunlug˘ u: 51/81 m
Elektrik 0,25/0,75 kW/
Bag˘ lantısı:
230 V/50 Hz
Kaldırma Hızı: 23/69 m/dk
Tas¸ıma Kapasitesi: 120 kg
Çalıs¸ma Yükseklig˘ i: 40/76 m
Halat Uzunlug˘ u: 51/81 m
Elektrik 0,45/1,35 kW/
Bag˘ lantısı:
230 V/50 Hz
Kaldırma Hızı: 20/60 m/dk
Tas¸ıma Kapasitesi: 150 kg
Çalıs¸ma Yükseklig˘ i: 40/76 m
Halat Uzunlug˘ u: 51/81 m
Elektrik 0,45/1,35 kW/
Bag˘ lantısı:
230 V/50 Hz
Kaldırma Hızı: 15/45 m/dk
1
I˙ skele kurulumunda seri yardımcınız
GEDA iskele vinçleri hers¸ eyden önce hızlı montaj ve hemen is¸ e
bas¸ lama imkanı ile büyük avantajlar sunmaktadır.
Hareketli ve hafif tas¸ ıma kolu istenilen yükseklikte iskeleye takılırken
kablo tamburunun pratik tertibatı iskele altına monte edilir.
40 m olan en fazla çalıs¸ ma yükseklig˘i, daha yükseg˘e
yerles¸ tirilmis¸ vinçle 76 m ye kadar yükseltilebilir.
2
3
▸ Güvenlik
Çes¸ itli yük tas¸ ıma olanakları ...
1 Silindirler sökülmeden halat, tas¸ıma koluna
kolayca yerles¸ tirilir.
... iskele parçalarının, boyacı malzemeleri ve izolasyon malzemelerinin
tas¸ınmasına olanak sag˘lar
 Emniyet olarak, gevs¸ek halat sarımı durumunda
motor kendilig˘inden durur.
 Entegre sınırlayıcı s¸ alter, tas¸ıma kolunun üst
noktasına ulas¸ıldıg˘ında, as¸ırı yükleme yada iskelede asılı/takılı kalma durumunda motoru kapatır.
Download

iletisim s karlsta01