Kusursuz hidrolik sistemler
Enerji tasarrufu ve hidrolik denge
için çok özel bir teknoloji
Isı ve soğutma enerjisi
kusursuz bir şekilde
toplanır ve dağıtılır.
Avrupa Patentleri
Enerji Oscarı
İnovasyon Ödülü
Çevre Ödülü
ZORTSTRÖM® - Özel bir yetenek
Isı ve soğutma enerjisinin toplanması ve dağıtılması
Çevre dostu
konusunda uzman olduğumuz için hidrolik sistemlerde
Isı üreticilerin ve tüketicilerin optimum hidrolik bağlantı
ortaya çıkan sorunları ve talepleri çok iyi biliyoruz.
imkanı sayesinde bir sistemde farklı enerji kaynaklarından
Özellikle farklı sıcaklık seviyelerinin mevcut olduğu
kolaylıkla faydalanabilmektedir
sistemlerde ve bununla birlikte birden çok ısı veya
Yoğuşmalı kazanlarda çok düşük dönüş suyu sıcaklıkları
soğutma enerjisi kaynağı dikkate alınması gerekiyorsa
elde edilir ve sistem verimliliği artar
çözüm önerilerimiz oldukça ilgi çekici ve ikna edicidir.
Tüm sistemin potansiyellerinden optimum
Bu çözümler ile yüksek enerji tasarrufu elde edilir, bunun
şekilde faydalanılır
yanında tüm hidrolik dengesizlikler ve problemler
Pompaların enerji sarfiyatı düşer
ortadan kalkar. ZORTSTRÖM® Teknolojisi tesisat
tekniğinde birçok ilave avantaj getirmektedir.
Az yer kaplar
Basit
Esnek montaj imkanı
Hızlı, esnek tasarım
Duvara
Tavana
Hatasız uygulama
Zemine
Kusursuz çalışan bir hidrolik sistem
Ekonomik
Isı üreticilerin ve tüketicilerin optimum bağlantısı
sayesinde hidrolik problemler ortadan kalkar
Devrelerin debi ayarı için servis hizmeti ve
maliyet yoktur
Kazan dairesinde borulama basitleşiyor
Minimum enerji tüketimi
Modernizasyonda minimum işletme kesintisi
Duvara montaj
Tavana montaj
www.zortea.at, www.3denerji.com.tr
Bu adreslerde birçok teknik doküman
ve referans görebilirsiniz.
Zemine montaj
Kusursuz hidrolik sistemler
Birçok hidrolik bağlantı şekli basitleşiyor
Tüm kapasitelerde (5 kW’dan itibaren) özel çözümler
60kW
80kW 40kW 30kW Boyler
Hesaplanan pompa
kademeleri
3,5m³/h
1,3m³/h
50kW
Boyler
1,7m³/h
güçlü
zayıf
orta
orta
100kW
İşletmecinin ayarladığı
kademe
6,5m³/h
Sistemde hidrolik açıdan düzensizlik
Çok
güçlü
4,8m³/h
Çok
güçlü
3,8m³/h
Çok
güçlü
3,2m³/h
Çok
güçlü
5,2m³/h
5,2m³/h
11,8m³/h
17m³/h
3-yollu yön
değ. ventili
Isıtma
suyu
deposu
Sıvı/Gaz yakıtlı
düşük sıcaklık
kazanı
3-yollu yön
değ. ventili
3-yollu yön
değ. ventili
Isıtma devreleri
3-yollu yön
değ. ventili
Yaylı çekvalf
Sirkülasyon
pompaları
3-yollu
karışım vanası
Emniyet ventili
Pürjör
Emniyet ventili
Pürjör
Isıtma suyu
deposu
Yaylı
çekvalf
3-yollu yön
değ. ventili
Genleşme tankı
3-yollu yön
değ. ventili
Sıvı/Gaz yakıtlı
düşük sıcaklık
kazanı
ZORTSTRÖM®-Multi
Boyler
Yukarıdaki şemada aynı ısı üreticilerin ve tüketicilerin
ZORTSTRÖM® Teknolojisi ile kusursuz hidrolik
bağlantısı görülmektedir.
Isıtma suyu
deposu
Isıtma
ZORTSTRÖM ®
Tesisat bağlantısının basitleştirilmesi ve
optimizasyonu
Sistemin enerji tasarruflu ve ekonomik
işletilebilmesi
Multi
3-kademeli:
Düşük dönüş suyu sıcaklıkları tercih edildiğinde kullanılır.
Klasik kollektör sisteminde sadece 2 adet sıcaklık
söz konusudur.
ZORTSTRÖM® - Multi
ZORTSTRÖM-Multi
3-kademeli
ZORTSTRÖM ® - özel bir yetenek
Çalışma şekli
ZORTSTRÖM®-MULTI 3 kademeli
Isı kaynakları
Isı tüketicileri
Radyatörler,
boylerler vb.
Yerden ısıtma
sistemi vb.
Yoğuşmalı kazan,
bölgesel ısıtma,
ısı pompaları vb.
Tüm su devreleri birbirinden bağımsız
Devrelerin pompaları birbirlerini
etkilememektedir
Devir kontrollü pompa kullanımında
elektrik tüketimi devrelerin güncel ihtiyaçlarına ve
taleplerine uygun olmaktadır
Dengeli basınç
Karışım vanalarının kusursuz ve eşit
beslenmesi
Tüketicilere gerçekten sadece gerektiği ve ihtiyaç
duyulan miktarda ısı dağıtımı
Entegre, kademeli sıcaklık tabakalaşması
mümkündür
Basit uygulama sayesinde daha düşük maliyet
Çok kademeli uygulama sayesinde sıcaklık düşümü
ve tabakalaşma (2 kademeden itibaren)
mümkün olmaktadır.
Multi-U
Çok kademeli:
Daha çok sıcaklık seviyesi istendiğinde kullanılır
ZORTSTRÖM® Teknolojisi ile kazan devresi
pompası olmadan değişken debili debili çok düşük
dönüş suyu sıcaklıkları için.
ZORTSTRÖM® - Multi
ID
ID
HVL
Kombi
Multi/Multi-U kombine etme imkanı
Yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonu
Denge tabakası hacmi ile
Isı pompası
Yoğuşmalı kazan
Farklı sıcaklık seviyesindeki ısı enerjisi kademeli
olarak verilir ve böylece kullanıma hazır olan tüm
enerjiden faydalanılır.
Kullanıma hazır enerji yüksek oranda kullanılır
Çok düşük dönüş suyu sıcaklıkları elde edilir
Elde edilen yüksek sıcaklık farkı sayesinde
ısı taşıma kapasitesi artmaktadır
Mevcut bölgesel ısıtma sistemlerinde kapasite
artırımı mümkündür
ZORTSTRÖM®- Kombi ile bölgesel ve merkezi
ısıtma sistemlerinde güneş enerjisi, biyokütle,
atık ısı vb. ısı üreticileri sıcaklık seviyesine göre
sisteme entegre edilir.
Soğutma
Multi
ZORTSTRÖM® Teknolojisi ile tüm hidrolik sistemler
için çözüm vardır, tek başına soğutmanın veya
ısıtma ile soğutmanın kombine edildiği sistemlerde
çözüm önerilerimiz ve referanslarımız mevcuttur.
Sulu soğutma sistemlerinde yüksek debiler
ve düşük sıcaklık farkları ortaya çıkmaktadır,
bu nedenle kusursuz hidrolik denge daha da fazla
önem kazanmaktadır.
Banka binası, Nürtingen/Almanyaz
Soğutma kulesi
Soğutma kulesi
DN 200
yakl. 2100 kW
6/12°C
DN 250
DN 20 0
Buharlaştırıcı
DN 15 0
720 kW
Tüketiciden/Dönüş
Yoğuşturucu
DN 150
DN 150
16 ° C
33 °
27 °
12 °
Yoğuşturucu
12° C
DN 15 0
DN 150
6° C
DN 150
Buharlaştırıcı
720 kW
Free cooling eşanjörü
Buharlaştırıcı
DN 15 0
DN 150
Yoğuşturucu
Tüketicilere/Gidiş
DN 250
Rheinenergie, Köln/Almanya
720 kW
Kusursuz hidrolik sistemler
Lise binası, St. Michael/Avusturya
Banka binası , Nürtingen/Almanya
Danfoss, Offenbach/Almanya
Rheinenergie, Köln/Almanya
Kühlung Musikve reins haus Wien
Chiller
297 kW
Bölge hastanesi, Bregrenz/Avusturya
Chiller
245 kW
Chiller
19 kW
Multi 2-kademeli
SA 4 / DN 50-125
50 0/24 5 KW
Multi 2-kademeli
SA 3 / DN 12 5
50 0/29 7 kW
Konser salonları havalandırma
Denge tabaka
fonksiyonlu ZORSTRÖM
depo tankı 1000 litrei
Havalandırma sistemleri
Çatı katında
arşiv
Multi 2-kademeli
SA 10 /DN 50-125
700 /350 kW
Metro istasyonu yerden
serinletme sistemi
Multi 2-kademeli
Soğuk tavan
6,6 km borulama
Pik yük depo boyler, 8000 litre
Jeneratör
Free cooling için 1000 m²
toprak kollektörü
14 3 kW
Havalandırma için ön soğutma
Konser salonu soğutması, Viyana/Avusturya
Referanslar
Bodensee Spa Merkezi,Konstanz/Almanya
Havalimanı, Frankfurt/Almanya
Siemens Forum-Puls, Erlangen/Almanya
Sıra dışı grup bağlantıları
ZORSTRÖM® Teknolojisi sayesinde alt dağıtım
istasyonlarına ısı enerjisi dağıtımı bağımsız
hale getirilir ve ısı enerjisi ihtiyaca göre istasyonlar
arasında hareket eder.
Böylece tesis veya yapının farklı bölgelerindeki
ısı üreticileri ve tüketicileri basit bir şekilde
birleştirilebilir.
Zortström
3-kademeli
131 kW
Zortström 3-kademeli
82 kW
Eşanjör
Zortström
3-kademeli
280 kW
Hapishane, Dessau/Almanya
Bölgesel ısıtma 730 kW
*)
Yönetim
Yoğuşmalı
kazan
170 kW
Zortström
2-kademeli
150 kW
Yeni yapı
Paket tipi
kojenerasyon
Biyokütle
kazan
150 kW
500 kW
Okul binası, Bad Mergentheim/Almanya
*)
Mevcut yapı
Sıvı-Gaz
yaktılı kazan
850 kW
Sıvı-Gaz
yaktılı kazan
850 kW
Kusursuz hidrolik sistemler
Kesit çizimler
ZORTSTRÖM® Teknolojisi yılların AR-GE çalışmaları
ile binlerce sistemin tecrübesi sayesinde
mükemmel çözüm ve sonuçlar vermektedir.
2-kademeli
Sürekli olarak gerek ısı gerekse soğutma tekniğinde
yeni hidrolik çözüm ve uygulamalar oluşturulmaktadır.
D
3-stufig
Taşıma
mapası
Özel üretim
Mekanik uygulama taleplerine göre
4-stufig
5-stufig
Referanslar
Buderus Akademi Binası Lollar/Almanya
Nürnberg fuar alanı ısı santrali, Nürnberg/Almanya
Hilti, Nersingen/Almanya
Download

Silivri Ceza İnfaz Kurumları için Sözleşmeli