BTSO EĞİTİM VAKFI – BUTGEM
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2014 Yılı
İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı kapsamında
desteklenen ‘BTSO-BUTGEM Nitelikli Ara Eleman
Yetiştirilmesine Yönelik Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’
Sanayinin İhtiyacının Ölçülmesine Yönelik
“BOYA BASKI ALANI ANKETİ”
BUTGEM - Boya Baski Alani Anketi
Bu anket, sanayide ihtiyaç duyulan işgücü niteliğinin tespiti amacıyla BTSO Eğitim Vakfı ­ BUTGEM tarafından hazırlanmıştır. Anket sonuç raporları dikkate alınarak BUTGEM' in mevcut eğitim programları sektör koşullarına uygun hale getirilecektir. Anket ile ilgili her konuda [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz. 1. Lütfen iletişim bilgilerinizi giriniz. Ad
Şirket
Eposta Adresi
Telefon Numarası
2. Dijital ortama veri hazırlayan tekstil tasarımcılarının 'Dijital Baskı Makinası' bilgisi ne
derece önemlidir?
j Önemsiz
k
l
m
n
j Önemli
k
l
m
n
j Çok Önemli
k
l
m
n
3. Firmanızdaki 'Dijital Baskı Makinaları' nda hangi teknolojileri kullanıyorsunuz?
c Transfer Yöntemi
d
e
f
g
c Doğrudan kumaşa
d
e
f
g
4. Firmanızda aşağıdaki boyama yöntemlerinden hangisi için eğitime ihtiyaç
duyuyorsunuz?
j Dispers
k
l
m
n
j Reaktif
k
l
m
n
j Asit
k
l
m
n
j Pigment
k
l
m
n
Diğer (lütfen belirtin) 5. Firmanızda 'RIP Yazılımı' olarak hangi programları kullanıyorsunuz? Lütfen belirtiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
Page 1
BUTGEM - Boya Baski Alani Anketi
6. Firmanızda teknik personeller için destek eğitimlerine ihtiyaç duyuyor musunuz? 'Evet'
ise; lütfen hangi alanlarda olduğunu belirtiniz.
5
6 7. İşletmenizde temel cihazların dışında ne tür yardımcı ekipmanlar gerekmektedir?
1.
2.
3.
4.
5.
8. Firmanızda yeni teknolojiyi uygulama konusundaki en önemli sıkıntınız nedir? (Finans,
uzman işgücü vs.)
5
6 9. Firmanızda yeni teknolojiyi uygularken hangisini tercih ediyorsunuz?
j Mevcut personellerin eğitimi
k
l
m
n
j Yeni personel istihdamı
k
l
m
n
10. İşletmenizde kullandığınız baskı makinelerinin marka ve isimleri nelerdir?
5
6 “Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Mali Desteğinde hazırlanan bu yayının içeriği Ajansın ve/veya Kalkınma Bakanlığı’ nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk ‘BTSO Eğitim Vakfı ­ BUTGEM’ e aittir.“ Page 2
Download

sözleşmeli sağlık memuru mülakat listesi