ELITE A.G.
KS 170/S
KESME VE ĐSTĐFLEME
MAKĐNASI
KULLANIM KILAVUZU
ANA EKRAN
Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir.
Bu ekranda yardımcı fonksiyon tuşları;
KESME Manüel kesme yapar. (Sadece stop durumunda iken aktiftir.)
TUTUCU Tutucuyu açıp kapatır.
MERDANE Merdaneyi yukarı veya aşağı alır.
JOG Makineyi kesik çalıştırır. (Sadece stop durumunda iken aktiftir.)
•
Buraya yapılacak iş adedi girilir.
•
Yapılan iş adedini gösterir. Đstenirse sıfırlanabilir.
•
•
Đstifleyicinin bulunduğu yeri
gösterir..
Makinedeki hataları kullanıcıya bildirir.
Makinayı ilk açtığınızda istifleme ünitesini bu tuş ile
resetleyiniz.. (Sadece istifleme modunda aktiftir.)
•
•
Ayarlar ekranına geçişi sağlar
AYARLAR EKRANI
Bölme ayarları ekranına geçişi sağlar.
Süre ayarları ekranına geçişi sağlar.
Genel ayarlar ekranına geçişi sağlar.
Program ayarları ekranına geçişi sağlar.
Đstifleyici ayarları ekranına geçişi sağlar.
Bir önceki ekrana geçişi sağlar.
BÖLME AYARLARI EKRANI
Đstenen boy uzunluğu girilir.
Yapılan işin boyu eksik çıkarsa buraya
düzeltme değeri girilerek boy düzeltmesi yapılır.
Hata varsa kullanıcıya hata kaynağını bildirir.
Bu ekranda yardımcı fonksiyon tuşları;
KESME Manüel kesme yapar. (Sadece stop durumunda iken aktiftir.)
TEST Boy değerini değiştikten sonra makinayı test için bu tuşu kullanınız..
MERDANE Merdaneyi yukarı veya aşağı alır.
JOG Makineyi kesik çalıştırır. (Sadece stop durumunda iken aktiftir.)
.
SÜRE AYARLARI EKRANI
•
Bu ekranda bıçak kesme süresi buradan ayarlanır. Kesilecek işin cinsine göre bu
değeri değiştirebilirsiniz.
GENEL AYARLAR EKRANI
•
•
•
•
•
•
Bu ekranda makine hızını yüzde olarak değiştirebilirsiniz.
Đstifleyici hızını buradan değiştirebilirsiniz.
Bu ekranda genel sayıcı değerini görebilir isterseniz sıfırlayabilirsiniz.
Đstifleyiciyi devrede veya devre dışı ayarlayabilirsiniz.
Bu ekranda kesmeyi “devrede” veya “devre dışı” olarak ayarlayabilirsiniz.Bu
fonksiyonu kullanmayınız. Kesme devamlı devrede olmalıdır.
Bu ekranda şerit giriş sensörünü “devrede” veya “devre dışı” olarak ayarlayabilirsiniz.
PROGRAM AYARLARI
Bu ekranda daha önceden ayarlanmış olan
boy ve bölme ayarlarını otomatik olarak
yükleyebilir yada yeni yapılmış ayarları
daha sonrada kullanabilmek için
kaydedebilirsiniz.
En fazla 900 adet program
yükleyebilirsiniz.
Yeni program yazma adımları
1. Öncelikle programa bir numara verilmelidir. (Bu numara sizin kullanmadığınız
program numarası olmalıdır aksi halde eski veriler silinerek yerine yeni programın
verileri yazılır) Program numarası girişi yapılır.
2. Programa bir isim verilir.
3. “YAZ” tuşuna basılarak program hafızaya kaydedilir .(Yazma işlemi yaklaşık 2 saniye
sürer bu süre boyunca tuşlara dokunmayınız.)
4. Yazma işlemi tamamlanmıştır.
Daha önce yüklü olan programı okuma adımları
1. Hangi program okunacaksa onun numarası girilir.
2. “OKU” tuşuna basılır. (Okuma işlemi yaklaşık 2 saniye sürer bu süre boyunca tuşlara
dokunmayınız)
3. Program okunmuştur.
NOT: Boş program yüklemeyiniz. Bu durumda tüm ayarları yeniden girmeniz gerekir
veya eski ayarlara kısa yoldan dönmek için daha önceden kayıtlı bir program numarası
seçilerek okunur.
ĐSTĐFLEYĐCĐ AYARLARI
Bu ayar makinayı resetlediğinizde tutucunun bıçağın önünde bekleme
mesafesini ayarlar.
Bu ayar makinaya start verildiği zaman tutucunun ağzına, makinanın ne
kadar iş besleyeceğini ayarlar.
Bu ayar makine bıçağı işi kestikten sonra istifleme oluğunun hangi
noktasına işi bırakacağını ayarlar. Yani iş kesildikten sonra buradaki ayar kadar istifleyici işi
çeker.
Đstifleyici tutucusunun işi bırakıp ne kadar geri gideceğini buradan
ayarlarız.
Makine işi beslerken istifleyicide işin ucundan tutup çeker. Buradaki ayarı
değiştirerek istifleyicinin gergin veya bol çekmesi ayarlayabilirsiniz.
Standart değeri ”0” dır. Pozitif değerler gerginleştirir negatif değerler bollaştırır.
Tuşuna basarak diğer ekrana geçilir.
•
Bu ekranda istifleyici manuel olarak çalıştırılabilir. Sadece kesme yapılacaksa bıçağın
önünde bekleyen tutucu bıçaktan uzaklaştırılmalıdır.
Bu değer maksimum “1350 mm” olmalıdır. Eğer bu
değerden yüksekse istifleyici ayarlarını tekrar kontrol ediniz. Bu ayarlardaki mesafe
değerlerini düşürünüz ve burayı tekrar kontrol ediniz.
ARIZALAR
Makina çalışmaya hazır.
•
Đş adedi tamamlandı. “SĐL” tuşuna basarak sayacı
•
sıfırlayınız.
•
Đş giriş sensörü işin bittiğini algıladı. Yeni işi
makinaya ayarlayıp devam ediniz. Eğer giriş sensörünü devreden çıkarmak isterseniz
genel ayarlardan sensörü devre dışı yapınız.
•
Đstifleyici ayarlarını yanlış ayarlarsanız bu hatayı
verir. Đstifleyici ve boy ayarlarını tekrar kontrol ediniz. Đstifleyici ayarlarından mevcut
ayar pozisyonu değerinin “1350 mm” değerinin üzerinde olmadığından emin olunuz.
•
Đstifleyici devredeyken makinayı ilk açtığınızda, stop
tuşuna bastığınızda ve istifleyicinin konumunu bozduğunuzda “RESET” tuşuna
basarak makinayı resetleyiniz.
•
Makinayı resetlediğinizde istifleme sisteminde
sıkışma veya zorlanma olursa bu arızayı verir.
MAKĐNEYĐ ÇALIŞTIRMA ADIMLARI
1. Ekrandan makine ile ilgili gerekli ayarları yapınız.
2. “Mal bitti” sensörünün üzerinden işin geçtiğini kontrol ediniz aksi halde makine
start almaz.
3. Start butonuna basınız. Bu durumda makine çalışacaktır. Girilen iş adedi kadar
işini yaptıktan sonra makine otomatik olarak stop konumuna geçecektir. Tekrardan
çalışmak için sayacı silmek gerekir. Daha sonra tekrar start verilerek makine
çalıştırılır.
4. Eğer start verildikten sonra tekrar start tuşuna basılırsa yapmakta olduğu işi bitirir
ve makine beklemeye geçer. Bundan sonra yine start tuşuna basılırsa makine
kaldığı adetten devam ederek sayaç dolana kadar çalışmaya devam eder.
5. Eğer start verildikten sonra stop tuşuna basılırsa makine acil stopa geçer.
Download

günlük çalışma programı