Adı : Sırça Hayvan K
Koleksiyonnu Oyun A
Yazar :: Tennesseee William
ms TOM Evet, dağğarcığımda b
bazı numaralarım var, elbbisemin kolu içinde de ba
azı şeyler sakklarım. Fakatt, bir sahne sih
hirbazının taam zıddıyım b
ben. O, sizin gözünüzü öyyle bir boyarr ki, siz de buunu gerçek sa
anırsınız. Oysa ben
n size hayallee bezenmiş ggerçeği suna rım. En önce zamanı tersiine, şu tuhaff, olağandışı 1930 lu döne
eme çeviririm
m, o koskocaa Amerikan o
orta nki körler için bir okulda eğitiliyordu.. Onları ya ke
endi gözleri tterk etmişti, ya da kendileri sınıfı, san
gözlerind
den yararlan
nmasını bilmiiyorlardı ki, pparmaklarını çökmekte o
olan bir ekon ominin Braille Alfabesin
ndeki harflerrine sıkı sıkı b
bastırıp duruuyorlardı. İspanya da devrim vaardı. Burada ise sadece bbağrışmalar vve şaşkınlık h
hüküm sürüyyordu. İspanyya da Guernicaa vardı. Buraada ise, diğerr zamanlardaaki sessiz ve ssakin şehirlerde, Chicagoo, Saint Louiss ve Clevelan
nd da, çoğunlukla kanlı ge
eçen işçi aya klanmaları.... İste oyunum
muzun sosyaal geri planı b
budur. Oyun, an
nılar üzerinedir. Bu yüzde
en de, loş, duuygusal ve ge
erçek dışıdır. Anılarda heer şey sanki müzikseldir. Bu da, kkulislerden ge
elen keman seslerini açıkklar. Ben oyu
unun sunucu suyum, hem
m de bir nem Amandaa, kız kardeşim Laura ve sson sahnede ortaya çıkan
n oyuncusu. Diğer karaakterler, ann
kardeşim
min muhtemel kısmeti ola
an centilmenn. Bu genç ad
dam, oyunda
aki en gerçekkçi karakter, bizlerin her nasıllsa koptuğu ggerçek dünyadan içimizee giren çirkin niyetli kişi. B
Bir şair olara k benim simgelere karşı bir zaafım olduğğundan, bu kkarakteri de bir simge gib
bi kullanıyorum; çok geç kalan ve bizim hayatta peşinden koştuğumuz be
eklentilerimiizi simgeler o
o. Oyunda bir de beşincci karakter var; kendisi şööminenin üzerinde asılı o
olan ve gerçeeğinden daha
a büyük asla görünmeez. Bizi yıllarr önce terk ed
den babamızzdır bu kişi. bu fotoğğrafının dışında, oyunda a
Telefonccuydu, ama u
uzak diyarlarra aşıktı, çalışştığı telefon ffirmasından ayrılıp, ışık ddelisi bu şehiirden sıvışıp gitti... Ondan aaldığımız en sson haber, M
Meksika’nın PPasifik kıyılarrında Mazatla
an’dan göndderilen adressiz bir kartposttaldı ve üzerinde sadece iki kelime yaazılıydı, “Merrhaba... Hoşçça kalın!” Sanırım o
oyunun geriyye kalanı kolayca anlaşılaabilir. 
Download

Kesin Kayıt Son Liste - Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon