H2020 Açılış Etkinliği
TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte
Daha Güçlü
TÜBİTAK
Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK
Başkan
Orta Gelir Tuzağı
Yenilik Ekonomileri *
•  Bilgi yoğun teknolojiye odaklanma
•  Yüksek katma değerli ürünler
Türkiye
Orta Gelir Tuzağındaki Ekonomiler *
•  İmalatta verimlilik paradigması
•  Verimli ve ucuz üretme yarışı
Kaynak: Economist (2012), adapte edilmiştir, * “Kalkınma Yolunda Yeni Eşik:Orta Gelir Tuzağı”, MÜSİAD Araştırma Raporu (2012)
Orta Gelir Tuzağını Aşmak ya da Aşmamak
Yenilik Ekonomisindeki Ülke Örnekleri*
Ülkeler
Ar-Ge Harcamaları / GSYİH
Eğitim Harcamaları / GSYİH
Güney Kore
% 3,4
% 7,6
İsrail
% 4,4
% 7,3
Japonya
% 3,3
% 4,9
Tayvan
% 2,9
% 5,8
Yenilik Ekonomisine Yönelmekte Olan Ülke Örnekleri
Malezya
%1,1
%5,5
Türkiye
%0,9
% 3,2
Verimlilik Ekonomisindeki Ülke Örnekleri
Çin
% 1,7
% 3,3
Endonezya
% 0,7
% 3,3
Güney Afrika
%0,8
%19,2
Yenilik ekonomisine geçişin tek yolu
Ar-Ge ve eğitime önem vermek
Kaynak: OECD Education at a Glance (s.229); Dünya Bankası Eğitim İstatistikleri; Milli Eğitim İstatistikleri 2011-2012 (s. 209); TÜİK; OECD MSTI;
Notlar: Yenilik ekonomisi Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde tanımlanmaktadır. Çin, Endonezya, Tayland ve Meksika için eğitim harcaması kamu eğitim harcamasıdır. Eğitim harcamaları verisi 2008
yılına, Ar-Ge harcamaları verisi 2010 yılına ait olup, Tayland ve Meksika’nın Ar-Ge harcamaları 2009 yılına aittir.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu ile BTY Politikaları
Oluşturulmaktadır
BTYK
Politika
Oluşturma
Uzun vadeli
hedeflerin
kararlaştırılması
İlgili kurumların
Politika Gelişmelerin
görevlendirilmesi Uygulama izlenmesi
ve/veya komitelerin
kurulması
4 Ar-Ge Harcamasının GSYİH’ye Oranı
Ar-Ge harcamasının GSYİH içindeki payı 0,92’ye ulaştı
%91, TR
ABD
Değer: 2,77
Artış: %6
Japonya
Değer: 3,39
Fransa
İngiltere
Kore
Değer: 2,24
Değer: 1,77
Değer: 4,03
Finlandiya
Değer: 3,78
Artış: %8
Artış: %3
Artış: %1
Artış: %62
Artış: %10
10 Bin Kişi Başına TZE Ar-Ge Personeli
Son 10 yılda 2 katını geçerek 14’e ulaştı
%143, TR
Japonya
Değer: 68
Almanya
Değer: 69
İtalya
Değer: 38
Artış: %1
Artış: %20
Artış: %36
İngiltere
Değer: 57
Artış: %8
Kore
Değer: 73
Hollanda
Değer: 61
Artış: %87
Artış: %9
Milyon Kişi Başına PCT Başvuru Sayısı
Son 10 yılda yaklaşık 4 katına çıkarak 7’ye ulaştı
%331, TR
ABD
Değer: 157
Japonya
Değer: 304
Almanya
Değer: 231
Fransa
Değer: 114
Kore
Değer: 196
Finlandiya
Değer: 386
Artış: %11
Artış: %123
Artış: %30
Artış: %37
Artış: %220
Artış: %29
10 Bin Kişi Başına Bilimsel Yayın Sayısı
Son 10 yılda yayın sayısı 2 katını geçerek 3,3’e
ulaştı
%108, TR
ABD
Değer: 12
Almanya
Değer: 12
Fransa
Değer: 10
Artış: %20
Artış: %41
Artış: %27
İngiltere
Değer: 14
Artış: %32
Kore
Değer: 9
Finlandiya
Değer: 20
Artış: %111
Artış: %32
Akademik Projeler
Son iki yılda proje önerileri sayısı 1.5 katın
üzerinde artış gösterdi
Ortalama Yıllık Prorje Önerisi
5.017
Ortalama Yıllık Proje Önerisi
6.998
Endüstriyel Proje Sayıları
Son iki yılda proje başvuru sayısı yaklaşık 2 katına çıktı
Yıllık Ortalama 1.932
Proje Önerisi
Yıllık Ortalama 3.003
Proje Önerisi
1003/1511- Hedef Odaklı Programlar
Sektörlerin
Önceliklendirilmesi
4 Temel Boyut:
İhtiyaç
Kapasite
Teknolojik
Trend
Stratejik
Önem
Elektrikli Araçlar Ar-Ge Programı:
Rekabetçi ulusal elektrikli araç üretimi
CEO’lar ile Yüksek Düzey Toplantı
27 Kasım 2012, Ankara
Elektrikli araçların üretilmesi için büyük
çaplı projelere destek
*Cağrı açıldı: Elektrikli Araçlar (18 Şubat 2012- 24 Mayıs 2013), Elektrikli araçların üretilmesi için büyük çaplı projelere
destek
11 1512 - Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek
Programı
Fikirden şirkete, şirketten pazara tüm aşamalarda destek!
Aşama 1
Girişimcilik
eğitimi ve
rehber desteği
İş Fikrinin Projeye Dönüştürülmesi
Değerlendirme
Aşama 2
Rehber desteği
2013 yılında
1. Faz başvuru
: 1220
1. Faz başarılı girişimci : 447
2. Faz başvuru
: 377
2. Faz başarılı girişimci : 265
2012-2013
239 firma kuruldu
BSTB
Teknogirişim
programını
başarıyla
tamamlayan
firmalar
FİKİR
Şirketleşme ve Teknolojik
Doğrulama
Teknogirişim Sermayesi Desteği
(100 Bin TL; hibe)
Değerlendirme
Girişimcilik
Faaliyetleri
ŞİRKETLEŞM
E
Ürün
Geliştirme
Aşama 3
TÜBİTAK 1507 Destek Programı
(550 Bin TL; %75 hibe)
PROTOTİP
Değerlendirme
Aşama 4
Ticarileştirme
Proje pazarları, girişim sermayesi
şirketleri, bireysel katılım yatırımcıları
Pazara
Giriş
PAZAR
YENİ
12
1512/B - Bireysel Girişimcilere Özel Sektörle Eş
Fonlama
TÜBİTAK, özel sektör ile beraber girişimcilerin firma
kurmasını destekliyor
Ortaklı ilk çağrı:
24 Nisan – 23 Mayıs 2014
2014 Çağrısında Seçilen 11 Çağrı Ortağı
• 
Standart Hizmet Paketi*
Girişim Sermayesi: 30.000 TL’ye kadar
• 
Ofis alanı veya kira yardımı
• 
• 
Ayda 1 tam gün teknik uzman personel desteği
Ayda 1 tam gün iş geliştirme desteği
*En az 3 girişimci için sağlanacaktır. YENİ
13 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme
Programı
Üniversite için 10 Milyon TL’ye kadar destek
•  Üniversitelerimizde TTO kavramı yerleştirildi
•  Yeni TTO’lar kuruldu, mevcut TTO’lar yenilendi
Kimler Başvurabilir
•  Üniversitelerin ortak
olduğu şirketler
•  Üniversite
Teknopark Yönetici
Şirketi
Teknopark Yönetici
Şirketinin ortak
olduğu şirketler
2012 çağrısı sonucu
Destek Özellikleri
Destek Süresi
5 yıl
+5 yıl
Destek Oranı
%80
%60
Başvuru
Dönemi
Yıl içerisinde
yayımlanan çağrı
dönemi boyunca
2013 çağrısı sonucu
YENİ
1514 - Girişim Sermayesi Destek Programı
TÜBİTAK, yenilikçi KOBİ’lerin finansman ihtiyacının,
risk sermayesi fonları aracılığıyla karşılanmasını destekliyor
• 
Teknoloji odaklı KOBİlere yatırım
çekilecek
• 
Çekirdek ve başlangıç finansman ihtiyacı
giderilecek
• 
Girişim sermayesi ekosistemi
güçlendirilecek
• 
Ülkeye uluslararası fon girişi sağlanacak
Girişimcilere 430 Milyon TL kaynak
• 
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
• 
TRPE Venture Partners B.V.
• 
Anka Capital Management LLC.
• 
Angelwings Ventures
• 
Ekin Fon Yönetim Limited Şirketi
• 
Erih Finansal Hizmetler A.Ş.
• 
Ida Capital B.V.
• 
Profectus
15
YENİ
Yenilik Birliğine Giden Yolda Genç ve Dinamik
Türkiye
25. Fasıl (Bilim ve Araştırma) AB adaylık sürecinde geçici
olarak kapanmış olan tek fasıl.
25-34 yaş arası bin kişi başına düşen yeni doktora
mezunları yıllık ortalama artış miktarı:*
• 
TR: %7,3
• 
AB: %1.69
7. Çerçeve Programında
Türklerin yer aldığı Projeler:
Toplam Proje
Büyüklüğü
2.8 Milyar €
Türkiye
1019 proje
200 Milyon €
Bütçe
Araştırma ve yeniliğe artan yatırım (GSYARGEH):*
• 
TR: 3,4 M € è 5,4 M €:
%59
• 
AB: 230 M € è 267 M €: %16
16
* Kaynak: Eurostat, IU Progress Report at country level, 2013
Türkiye 2002 Yılından itibaren Çerçeve Programlara Asosiye Üye
Türkiye 6. ve 7. Çerçeve Programlarına Asosiye Üye olarak katılım
sağlamıştır.
2002-2006
Toplam Bütçesi: 17,5 Milyar €
Fonlanan Proje Sayısı: 382
2007-2013
Toplam Bütçesi: 53.2 Milyar €
Fonlanan Proje Sayısı:1019 17
17 Çerçeve Programlar Performansımız Artış Göstermektedir
Çerçeve Programlar performansımız 6.ÇP’den 7. ÇP’ye %17 artış
göstermiştir!
18 6. ÇP ve 7.ÇP Performansı
6.ÇP’den 7.ÇP’ye desteklenen proje sayılarında 2 kat artış sağlanmıştır
145
76
19 6.ÇP ve 7.ÇP Performansı
6.ÇP’den 7.ÇP’ye yıllara göre dönüş miktarlarında yaklaşık 2,5 kat artış
sağlanmıştır
28.6
11.8
20 6.ÇP ve 7.ÇP Performansı
6.ÇP’den 7.ÇP’ye Türkiye’nin dönüş oranı yaklaşık 2,2 kat artmıştır
21 Horizon 2020 Programı ve Türkiye
Horizon 2020 Programı’ndan giderek artan oranda ve Ülkemizin
öncelikleri doğrultusunda faydalanabilmek temel hedefimizdir
•  Eğitim ve tanıtım
faaliyetleri
•  Bilgi çoğaltıcıları
sistemi
•  Ulusal
desteklerde kota
düzenlemesi
Yaygınlaştırma
Horizon 2020
Destekleri:
•  Yurda dönüş
destekleri
•  Konsorsiyum
Kurma
•  Girişimcilik
destekleri
•  Proje yazma
•  Tematik çağrılar
•  Ön-değerlendirme
•  Yönetim Modeli
Kalite
Yeni yaklaşımlar
Yaygın, etkin katılım ve
uyumlaştırılmış süreçler
22 Horizon 2020 Destekleri ve Web Sayfası
Yeni Destek ,Teşvik Mekanizması ve Horizon 2020 Web Sayfası hayata geçirilmiştir!
www.h2020.org.tr
H2020
Destekleri
Seyahat Desteği
Çok ortaklı projelerde
konsorsiyum toplantılarına
katılmak
Proje Ön-değerlendirme
Desteği Bireysel projelerde
(ERC, Marie Curie) başarı
oranını artırmak
Başarı/Eşik Üstü Ödülü
Başarılı olan ve belli kaliteye
ulaşmış projelere destek
Koordinatör Olma Desteği
Çok ortaklı projelerde
koordinatörlüğü desteklemek
(seyahat, değerlendirme, proje yazma)
COST Aksiyonu Teşvik Ödülü
COST aksiyon teklifi sahibi
araştırmacılara yönelik ödüller
23 H2020 ile TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve
Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü…
Teşekkürler..
24 
Download

H2020 Baskan Bey Sunum v16-Tübitak Başkanı (Yücel Altunbaşak