LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ AĞUSTOS_2014 DÖNEMİ BAŞVURULARININ GEREKÇELİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ
FİRMA ADI
TALEP TARİH/SAYISI
KURULMASI PLANLANAN
ÜRETİM TESİSİNİN AİT OLDUĞU
İLÇE
YÖNETİCİLİĞİ/YÖNETMENLİĞİ
KURULMASI
PLANLANAN ÜRETİM
TESİSİNİN AİT OLDUĞU
KAYNAK TEİAŞ TM
KURULACAK
TESİS
BAĞLANTI
ŞEKLİ/GÜCÜ (KW)
22.09.2014
BAŞVURU ESNASINDA TALEP
EDİLEN BAĞLANTI NOKTASI
AÇISINDAN YAPILAN
DEĞERLENDİRME SONUCU
TESİSE AİT ABONE/MÜŞTERİ
/NUMARASI/NUMARALARI
ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA
BAŞVURUSU UYGUN BULUNAN
TALEPLERİN TEKNİK DEĞERLENDİRME
SONUCU
1
MLMRE YENİLENEBİLİR ENERJİ SAN.
29.08.2014/1408290263
VE TİC. LTD. ŞTİ.
KEMALPAŞA İLÇE YÖNETİCİLİĞİ
DERBENT TM
GES
YG / 1000
UYGUN
*10585362 MLMRE YENİLENEBİLİR ENERJİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ
2
DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
29.08.2014/1408290597
BORNOVA İLÇE YÖNETİCİLİĞİ
BORNOVA TM
GES
YG / 406
UYGUN
*35.31.2.0.0/ 10000019200 DSİ 2. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ
3
H3 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE
TİC. S.Ş.
18.08.2014/1408180015
SALİHLİ İLÇE YÖNETMENLİĞİ
SALİHLİ TM
GES
YG(OG) / 1000
TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLİYOR
*31912842 H3 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE BAĞLANTI YAPILACAK TM İLE İLGİLİ TEİAŞ GÖRÜŞÜ
TİC. S.Ş.
BEKLENMEKTEDİR.
4
H4 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE
TİC. S.Ş.
18.08.2014/1408180019
SALİHLİ İLÇE YÖNETMENLİĞİ
SALİHLİ TM
GES
YG(OG) / 1000
TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLİYOR
*31822145 H4 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE BAĞLANTI YAPILACAK TM İLE İLGİLİ TEİAŞ GÖRÜŞÜ
TİC. S.Ş.
BEKLENMEKTEDİR.
5
H5 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE
TİC. S.Ş.
18.08.2014/1408180021
SALİHLİ İLÇE YÖNETMENLİĞİ
SALİHLİ TM
GES
YG(OG) / 1000
TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLİYOR
*31912561 H5 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE BAĞLANTI YAPILACAK TM İLE İLGİLİ TEİAŞ GÖRÜŞÜ
TİC. S.Ş.
BEKLENMEKTEDİR.
7
H6 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE
TİC. S.Ş.
18.08.2014/1408180023
SALİHLİ İLÇE YÖNETMENLİĞİ
SALİHLİ TM
GES
YG(OG) / 1000
TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLİYOR
*31912645 H6 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE BAĞLANTI YAPILACAK TM İLE İLGİLİ TEİAŞ GÖRÜŞÜ
TİC. S.Ş.
BEKLENMEKTEDİR.
8
H7 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE
TİC. S.Ş.
18.08.2014/1408180025
SALİHLİ İLÇE YÖNETMENLİĞİ
SALİHLİ TM
GES
YG(OG) / 1000
TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLİYOR
*31824810 H7 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE BAĞLANTI YAPILACAK TM İLE İLGİLİ TEİAŞ GÖRÜŞÜ
TİC. S.Ş.
BEKLENMEKTEDİR.
9
H8 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE
TİC. S.Ş.
18.08.2014/1408180028
SALİHLİ İLÇE YÖNETMENLİĞİ
SALİHLİ TM
GES
YG(OG) / 1000
TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLİYOR
*31839286 H8 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE BAĞLANTI YAPILACAK TM İLE İLGİLİ TEİAŞ GÖRÜŞÜ
TİC. S.Ş.
BEKLENMEKTEDİR.
10
H9 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE
TİC. S.Ş.
18.08.2014/1408180032
SALİHLİ İLÇE YÖNETMENLİĞİ
SALİHLİ TM
GES
YG(OG) / 1000
TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLİYOR
*31852285 H9 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE BAĞLANTI YAPILACAK TM İLE İLGİLİ TEİAŞ GÖRÜŞÜ
TİC. S.Ş.
BEKLENMEKTEDİR.
11
H10 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE
18.08.2014/1408180033
TİC. S.Ş.
SALİHLİ İLÇE YÖNETMENLİĞİ
SALİHLİ TM
GES
YG(OG) / 1000
TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLİYOR
*31845932 H10 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN.
VE TİC. S.Ş.
BAĞLANTI YAPILACAK TM İLE İLGİLİ TEİAŞ GÖRÜŞÜ
BEKLENMEKTEDİR.
12
H11 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE
18.08.2014/1408180036
TİC. S.Ş.
SALİHLİ İLÇE YÖNETMENLİĞİ
SALİHLİ TM
GES
YG(OG) / 1000
TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLİYOR
*31803341 H11 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN.
VE TİC. S.Ş.
BAĞLANTI YAPILACAK TM İLE İLGİLİ TEİAŞ GÖRÜŞÜ
BEKLENMEKTEDİR.
13
H12 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE
18.08.2014/1408180039
TİC. S.Ş.
SALİHLİ İLÇE YÖNETMENLİĞİ
SALİHLİ TM
GES
YG(OG) / 1000
TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLİYOR
*31803154 H12 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN.
VE TİC. S.Ş.
BAĞLANTI YAPILACAK TM İLE İLGİLİ TEİAŞ GÖRÜŞÜ
BEKLENMEKTEDİR.
14
H13 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE
18.08.2014/1408180041
TİC. S.Ş.
SALİHLİ İLÇE YÖNETMENLİĞİ
SALİHLİ TM
GES
YG(OG) / 1000
TEİAŞ GÖRÜŞÜ BEKLİYOR
*31808335 H13 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SAN.
VE TİC. S.Ş.
BAĞLANTI YAPILACAK TM İLE İLGİLİ TEİAŞ GÖRÜŞÜ
BEKLENMEKTEDİR.
*İşbu Teknik Değerlendirme Sonuç Listesi yayımı tarihinden itibaren 1 ay süreyle ilan panosunda ve www.gedizedas.com adresinde yayımlanacaktır.
*Bağlantı başvurusu kabul edilenler listesinde başvurusu yayımlananlardan Enerji ve Tabbi Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü' nden Teknik Etkileşim Raporu olumlu olanların bir ay içinde dağıtım şirketine yazılı
olarak şahsen veya vekâleten başvurup Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu almayanların olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir.
Download

lisanssız elektrik üretimi ağustos_2014 dönemi başvurularının