T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul (Anadolu Kuzey) Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Değerlendirme
Konuları
YÖNETİMİ
KURUMSAL HİZMET
YÖNETİMİ
DESTEK İHİZMETLER
Planlanan
Gerçekleşen
1.Değerlendir Değerlendirme
me Dönemi
Tarihi
Öz
Değerlendirmeciler
Açıklama
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa:
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
Denetlenecek
Bölüm
Doküman Kodu:
Planlanan
Gerçekleşen
2.Değerlendir Değerlendirme
me Dönemi
Tarihi
YÖN.PL.001
04.07.2011
06
31.05.2013
l/2
Öz
Değerlendirmeciler
Yönetim
Hizmetleri
Sağlıkta Kalite
Standartları
2014 Mayıs
Nihat TÜMER-Dt.Uğur
BAĞRIYANIK-Filiz
KARADENİZ
2014 Eylül
Nihat TÜMER-Dt.Uğur
BAĞRIYANIK-Filiz
KARADENİZ
Enfeksiyonların
Kontrolü ve
Önlenmesi
Sağlıkta Kalite
Standartları
2014 Mayıs
Nuray ŞENER-Filiz
KARADENİZ
Nergis ORHAN
2014 Eylül
Nuray ŞENER-Filiz
KARADENİZ
Nergis ORHAN
Tesis Yönetimi
Sağlıkta Kalite
Standartları
2014 Mayıs
Nihat TÜMER-Dt.Uğur
BAĞRIYANIK-Filiz
KARADENİZ
2014 Eylül
Nihat TÜMER-Dt.Uğur
BAĞRIYANIK-Filiz
KARADENİZ
Acil Durum ve
Afet Yönetimi
Sağlıkta Kalite
Standartları
2014 Mayıs
Nihat TÜMER-Dt.Uğur
BAĞRIYANIK-Zuhal
DEMİRHAN
2014 Eylül
Nihat TÜMER-Dt.Uğur
BAĞRIYANIK-Zuhal
DEMİRHAN
Bilgi Yönetimi
Sağlıkta Kalite
Standartları
2014 Mayıs
Nihat TÜMER-Dt.Uğur
BAĞRIYANIK-Nuray ŞENERZuhal DEMİRHAN
2014 Eylül
Nihat TÜMER-Dt.Uğur
BAĞRIYANIK-Nuray ŞENERZuhal DEMİRHAN
Stok Yönetimi
Sağlıkta Kalite
Standartları
2014 Mayıs
Nuray ŞENER-Dt.Uğur
BAĞRIYANIK-Zuhal
DEMİRHAN
2014 Eylül
Nuray ŞENER-Dt.Uğur
BAĞRIYANIK-Zuhal
DEMİRHAN
Atık Yönetimi
Sağlıkta Kalite
Standartları
2014 Mayıs
Nuray ŞENER-Filiz
KARADENİZ
Nergis ORHAN
2014 Eylül
Nuray ŞENER-Filiz
KARADENİZ
Nergis ORHAN
Hasta Dosyası
ve Arşiv
Hizmetleri
Sağlıkta Kalite
Standartları
2014 Mayıs
Nihat TÜMER-Dt.Tuğrul
ŞİRİN-Zuhal DEMİRHAN
2014 Eylül
Nihat TÜMER-Dt.Tuğrul
ŞİRİN-Zuhal DEMİRHAN
Açıklama
Mutfak
Hizmetleri
Muaf Tutulmuştur.
Muaf Tutulmuştur.
Çamaşırhane
Hizmetleri
Muaf Tutulmuştur.
Muaf Tutulmuştur.
HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Birimi
KONTROL EDEN
Kalite Yönetim Direktörü
ONAYLAYAN
Başhekim
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul (Anadolu Kuzey) Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Değerlendirme
Konuları
SAĞLIK HİZMETLERİ
YÖNETİMİ
İNDİKATÖR
YÖNETİMİ
Planlanan
Gerçekleşen
1.Değerlendir Değerlendirme
me Dönemi
Tarihi
Öz
Değerlendirmeciler
Açıklama
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa:
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
Denetlenecek
Bölüm
Doküman Kodu:
Planlanan
Gerçekleşen
2.Değerlendir Değerlendirme
me Dönemi
Tarihi
Öz
Değerlendirmeciler
Sağlıkta Kalite
Standartları
2014 Mayıs
Dt.Nalan BÜLBÜL-Nuray
ŞENER-Dt.Tuğrul ŞİRİNFiliz KARADENİZ
2014 Eylül
Dt.Nalan BÜLBÜL-Nuray
ŞENER-Dt.Tuğrul ŞİRİNFiliz KARADENİZ
Protez
Laboratuvarı
Hizmetleri
Sağlıkta Kalite
Standartları
2014 Mayıs
Dt.Nalan BÜLBÜL-Nuray
ŞENER-Dt.Tuğrul ŞİRİNFiliz KARADENİZ
2014 Eylül
Dt.Nalan BÜLBÜL-Nuray
ŞENER-Dt.Tuğrul ŞİRİNFiliz KARADENİZ
Görüntüleme
Hizmetleri
Sağlıkta Kalite
Standartları
2014 Mayıs
Nihat TÜMER-Dt.Uğur
BAĞRIYANIK-Zuhal
DEMİRHAN
2014 Eylül
Nihat TÜMER-Dt.Uğur
BAĞRIYANIK-Zuhal
DEMİRHAN
Sterilizasyon
Hizmetleri
Sağlıkta Kalite
Standartları
2014 Mayıs
Dt.Nalan BÜLGÜL-Nuray
ŞENER-Filiz KARADENİZ
Nergis ORHAN
2014 Eylül
Dt.Nalan BÜLGÜL-Nuray
ŞENER-Filiz KARADENİZ
Nergis ORHAN
Kalite
İndikatörleri
Sağlıkta Kalite
Standartları
2014 Mayıs
Dt.Nalan BÜLBÜL-Nuray
ŞENER-Dt.Tuğrul ŞİRİNNihat TÜMER
2014 Eylül
Dt.Nalan BÜLBÜL-Nuray
ŞENER-Dt.Tuğrul ŞİRİNNihat TÜMER
KONTROL EDEN
Kalite Yönetim Direktörü
04.07.2011
06
31.05.2013
2/2
Poliklinik
Hizmetleri
HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Birimi
YÖN.PL.001
ONAYLAYAN
Başhekim
Açıklama
Download

KUR UM SA L HİZ ME T YÖN E T İMİ Sağlıkta Kalite Standartları