TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
DERS
SAATİ
DERSHANE 101
DERSHANE 6
DERSHANE 1103
DERSHANE
Bilgisayar
1-2
P
08.30
09.15
229 T.Dün. Ed. Gir.II
Yavuz Akpınar
313 T.Halk.Edb.
N.Yayın
Lab.1
1. grup
M. Yasin Kaya
A
09.20
10.05
229 T.Dün. Ed. Gir.II
Yavuz Akpınar
313 T.Halk.Edb.
N.Yayın
1. grup
M. Yasin Kaya
Z
10.10
10.55
345 20.YY.Baş.T.E.
Ş.Çağın
218 T.Halk Edb.
N.Yayın
1. grup
M. Yasin Kaya
A
11.00
11.45
345 20.YY.Baş.T.E.
Ş.Çağın
218 T.Halk Edb.
N.Yayın
2. grup
Selami Fedakar
R
13.00
13.40
365 Yeni T.E.Tar.
Ş.Çağın
483-481 Cum.Dön.
Ed.Ha.
Müberra Bağcı
2. grup
Selami Fedakar
T
13.45
14.30
365 Yeni T.E.Tar.
Ş.Çağın
483-481 Cum.Dön.
Ed.Ha./Cum. Dön. Ed.
Müberra Bağcı
2. grup
Selami Fedakar
E
14.35
15.20
315 Eski T. Edb Tar.
Şerife Yalçınkaya
159-161 Türk H. E. Gir. /
T.Halk Bil.Gir.
S.Fedakar
S
15.25
16.10
315 Eski T. Edb Tar.
Şerife Yalçınkaya
159-161 Türk E. Gir. /
T.Halk Bil.Gir.
S.Fedakar
İ
16.15
17.00
08.30
09.15
425 T.Halk Şiiri N.Yayın
251 Edb.Bilgileri
Ş.Çağın
150
Yabancı Dil
Derslik
1306
150 Yabancı
Dil
Derslik 1307
09.20
10.05
425 T.Halk Şiiri N.Yayın
251 Edb.Bilgileri
Ş.Çağın
150
Yabancı Dil
Derslik
1306
150 Yabancı
Dil
Derslik 1307
S
10.10
10.55
245 Yeni T.E.Tar.
Fazıl Gökçek
314 Orta Türkçe
Hatice Şirin User
150
Yabancı Dil
Derslik
1306
150 Yabancı
Dil
Derslik 1307
A
11.00
11.45
245 Yeni T.E.Tar.
Fazıl Gökçek
314 Orta Türkçe
Hatice Şirin User
150
Yabancı Dil
Derslik
1306
150 Yabancı
Dil
Derslik 1307
L
13.00
13.40
487 E.T.E.Nesir Met
Fatih Ülken
249 Edb.Nazariyeleri
Ş.Çağın
094 ATATÜRK İLKELERİ
Derslik 1306
I
13.45
14.30
487 E.T.E.Nesir Met
Fatih Ülken
249 Edb.Nazariyeleri
Ş.Çağın
094 ATATÜRK İLKELERİ
Derslik 1306
14.35
15.20
216 Eski T. Edb.Tar
Fatih Ülken
426 T.Halk Bil.Folk
S.Fedakar
Bilgisayar Lab. 2
3. grup
Şerife Çağın
15.25
16.10
216 Eski T. Edb.Tar
Fatih Ülken
426 T.Halk Bil.Folk
S.Fedakar
3. grup
Şerife Çağın
17:05
17:55
16.15
17.00
3. grup
Şerife Çağın
Ç
08.30
09.15
491 Çağ.Türk Edb
Y.Akpınar
124 Kompozisyon
M. Yasin Kaya
A
09.20
10.05
491 Çağ.Türk Edb
Y.Akpınar
124 Kompozisyon
M. Yasin Kaya
R
10.10
10.55
421 Tarihî Türk Şiv.
M.Öner
O. Zorunlu D. 2. sınıf
Modern Türk
Edebiyatında Şiir
Müberra Bağcı
Ş
11.00
11.45
421 Tarihî Türk Şiv.
M.Öner
O. Zorunlu D. 2. sınıf
Modern Türk
Edebiyatında Şiir
Müberra Bağcı
A
13.00
13.40
247 Tanzimat Edeb.
Fazıl Gökçek
153 Osmanlıca Grm.
Ö.Öztekten
M
13.45
14.30
247 Tanzimat Edeb.
Fazıl Gökçek
153 Osmanlıca Grm.
Ö.Öztekten
B
14.35
15.20
485 E.T.E.Nesir Tar.
Fatih Ülken
153 Osmanlıca Grm.
Ö.Öztekten
A
15.25
16.10
485 E.T.E.Nesir Tar.
Fatih Ülken
16.15
17.00
122Y.T.Ed.Tem.Bil.
Müberra Bağcı
P
08.30
09.15
E
09.20
10.05
R
10.10
10.55
214 Eski Türkçe H.Şirin
User
343 E.A.T
Özkan Öztekten
11.00
11.45
214 Eski Türkçe H.Şirin
User
343 E.A.T
Özkan Öztekten
E
13.00
13.40
157 Türk. Türk.Araş.
M.Öner
363 Dünyada Türkoloji
Çalışmaları I
H.Şirin User
M
13.45
14.30
157 Türk. Türk.Araş.
M.Öner
363 Dünyada Türkoloji
Çalışmaları I
H.Şirin User
B
14.35
15.20
155 T.Türk.Grameri
M.Öner
241-243 Osm.Met. /Grm
Ö.Öztekten
E
15.25
16.10
155 T.Türk.Grameri
M.Öner
241-243 Osm.Met./Grm.
Ö.Öztekten
08.30
09.15
257 T.T.Grameri III
M.Öner
163-165
E.T.Ed.Gir.M.Ş/Temel
B.
Fatih Ülken
09.20
10.05
257 T.T.Grameri III
M.Öner
163-165
E.T.Ed.Gir.M.Ş/Temel B
Fatih Ülken
10.10
10.55
255 T.T. Araştırmaları
II M.Öner
316 Çağ.Türk Şiv
Marufjon Yuldashev
C
11.00
11.45
255 T.T. Araştırmaları
III M.Öner
316 Çağ.Türk Şiv
Marufjon Yuldashev
U
13.00
13.40
151 Osmanlıca Met.
Ö.Öztekten
422 E. T. Ed. Tarihi
Şerife Yalçınkaya
252 Topluma Hizmet
Uygulamaları
M. Yasin Kaya
M
13.45
14.30
151 Osmanlıca Met.
Ö.Öztekten
422 E. T. Ed. Tarihi
Şerife Yalçınkaya
252 Topluma Hizmet
Uygulamaları
M. Yasin Kaya
A
14.35
15.20
151 Osmanlıca Met.
Ö.Öztekten
349-347 E.T.Ed.Şiir/
Divan E. N.
Şerife Yalçınkaya
Ş
122 Y.T.Ed.Tem.Bil.
Müberra Bağcı
16.15
17.00
15.25
16.10
349-347 E.T.Ed.Şiir
/Divan E. N.
Şerife Yalçınkaya
16.15
17.00
Not: Üçüncü sınıfların 2 kredilik seçmeli dersleri ile dördüncü
sınıfların 4 kredilik seçmeli dersleri, söz konusu dersleri veren
öğretim üyelerinin kendilerinin belirlediği gün ve saatlerde, 6
ve 1103 numaralı dersliklerin boş saatlerinde yapılacaktır.
Download

2014-2015 Güz dönemi ders programı için tıklayınız.