DEÜ - MİMARLIK FAKÜLTESİ - ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVLARI PROGRAMI
SALI
31.12.2014
01.01.2015
Kodu
ATA.1001
PLN.4471
PLN.2213
PLN.3313
PLN. 4375
PLN.2374
PLN.1123
PLN.3385
PLN.4487
PLN.2245
PLN.4311
PLN.3319
DERS BİLGİLERİ
Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Kültür Endüstrisi ve Kent
Tasarım Teknikleri
Şehir Ulaşım Planlaması
Bölgesel Kalk. Pl. Yak.
Kentsel Mekanları Düzenleme İlk.
Şehir Planlamasına Giriş
Proje Sunuş Teknikleri
Gelişmekte Ol.Ülkelerde Kent.Kon.Sor.
Niceliksel Planlama Teknikleri
Bölge ve Metropoliten Planlama
Planlamada Bilgisayar Des.Tas.Uyg.
Öğretim Üyesi
GÖZETMEN BİLGİLERİ
Sayı
Araştırma Görevlisi
Ok.B.Ocak
94
Doç.Dr. Şebnem G.Dündar
24
B.Hepgüzel
Yrd.Doç.Dr. Tolga Çilingir
93
İ.Erin-İ.A.Kaya-S.Tezcan
Yrd.Doç.Dr.H.Evren Erdin
85
N.S.Özcan-D.Karabulut
Doç.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç
14
D.Karabulut
Yrd.Doç.Dr.Tolga Çilingir
26
E.D.Kahraman
Yrd.Doç.Dr. Tolga Çilingir
103
İ.A.Kaya-İ.Erin-C.Ağın
Doç.Dr. Şebnem G.Dündar
21
S.Tezcan
Doç. Dr. H. Zengin
25
G.E.Çetintahra
Doç.Dr. K.Mert Çubukçu
95
İ.Erin-C.Ağın-İ.A.Kaya
Doç.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç
56
S.Tezcan-N.S.Özcan
Öğr.Gör.Dr. Levent Ünverdi
25
E.D.Kahraman
S.Tezcan-İ.Erin-C.Ağın
PERŞEMBE ÇARŞAMBA
BİRİNCİ HAFTA
PAZARTESİ
SINAV ZAMANI VE YERİ
Tarih
Saat
Yer
29.12.2014
09.00
D7+D9
09.00
D3
11.00
D5
13.00
D7+D9
15.00
D2
15.00
D5
30.12.2014
09.00
D7+D1+D2
09.00
D9
11.00
D3
11.00
D7+D9
13.00
D5
15.00
BL
CUMA
02.01.2015
DEÜ - MİMARLIK FAKÜLTESİ - ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVLARI PROGRAMI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
İKİNCİ HAFTA
SALI
PAZARTESİ
SINAV ZAMANI VE YERİ
Tarih
Saat
Yer
05.01.2015
09.00
D9
11.00
D7+D9
11.00
D3
13.00
D5
15.00
D3
15.00
D7+D9
06.01.2015
09.00
D3
11.00
D7+D9
11.00
D3
13.00
BL
13.00
D1
15.00
D3
15.00
BL
07.01.2015
09.00
D3
11.00
D7+D9+D2
11.00
D1
13.00
D1
15.00
D3
08.01.2015
09.00
D1
11.00
MİMBÖL
11.00
D3
13.00
D7+D9
15.00
D7
15.00
D3
09.01.2015
09.00
D1
11.00
D7+D9+D3
11.00
D1
13.00
D7
15.00
D2
15.00
D3
Kodu
DERS BİLGİLERİ
Adı
Öğretim Üyesi
GÖZETMEN BİLGİLERİ
Sayı
Araştırma Görevlisi
PLN.3327 Çevre ve Estetik
Doç.Dr. Hayat Zengin
25
N.S.Özcan
PLN.1165 Matematik
Doç.Dr. K.Mert Çubukçu
83
B.Hepgüzel-İ.A.Kaya
PLN. 3318 Planlamada Katılımcı Süreçler
Yrd. Doç. Dr. A. A. Çırak
25
C.Ağın
PLN.3347 Şehir Yönetimi
Doç.Dr. İpek Özbek Sönmez
72
D.Karabulut-S.Tezcan
PLN.4434 Bilimsel Araştırma Yöntem. Ve Teknik.
Yrd.Doç.Dr.Neriman Yörür
25
G.E.Çetintahra
PLN.2343 Kentsel Peyzaj Tasarımı
Doç.Dr. Hayat Zengin
91
İ.Erin-N.S.Özcan-C.Ağın
PLN.3349 Kentsel Ticaret Yapısı Üzerine Araştır.
Yrd.Doç.Dr. Ahu D. Erdoğan
24
B.Hepgüzel
PLN.1191 Yerleşmeler Tarihi
Yrd. Doç. Dr. A. A. Çırak
106
C.Ağın-S.Tezcan-İ.Erin
PLN.4325 Planlama Kuram ve Uygulaması
Doç.Dr. İpek Özbek Sönmez
25
G.E.Çetintahra
PLN.2421 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Şb.1)
Yrd.Doç.Dr. M. Aydoğan
46
C.Ağın-B.Hepgüzel
PLN. 4477 Çevresel Etki Değer.
Yrd. Doç. Dr. B.S. Aydın
22
D.Karabulut
PLN.4488 Türkiye'de Kırsal Alan ve Tarım Pol.
Yrd.Doç.Dr.Neriman Yörür
25
N.S.Özcan
PLN.2421 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Şb.2)
Yrd.Doç.Dr. M. Aydoğan
34
E.D.Kahraman
PLN.3309 Şehirsel Büyüme ve Arsa Politikaları
Yrd.Doç.Dr.Neriman Yörür
23
B.Hepgüzel
PLN.1175 Sosyoloji
Yrd.Doç.Dr.Neslihan Karataş
125
D.K.-C.Ağın-S.Tezcan
PLN. 4473 Doğal Afet Risk Yön.
Yrd.Doç.Dr. H.Evren Erdin
19
E.D.Kahraman
PLN. 3341 Peyzaj Plan.
Yrd. Doç. Dr. B.S. Aydın
17
G.E.Çetintahra
PLN.3381 Yerleşim Planlaması İlkeleri
Yrd.Doç.Dr.Neslihan Karataş
25
N.S.Özcan
PLN.3391 Kentsel Tasarım İlkeleri
Doç.Dr. Şebnem G.Dündar
17
E.D.Kahraman
83
TDİ.1001 Türk Dili
Okt. Gülece Bilen
PLN.4491 Kentsel Planlamada Yargı Denetimi
Öğr.Gör.Dr. Levent Ünverdi
26
G.E.Çetintahra
YDİ.1007 Yabancı Dil
Okt. Ş. Düzdemir
126
E.D.K.-D.K.-B.H.
PLN.2293 Mimarlık Bilgisi
Yrd.Doç.Dr. E.O.Diktaş
85
G.E.Ç.-N.S.Ö.
PLN.3361 Tarihsel Çevre Koruma Planlaması
Yrd. Doç. Dr. M. Aydoğan
25
D.Karabulut
PLN.3393 Mesleki Yabancı Dil I
Doç.Dr. Şebnem G.Dündar
11
E.D.Kahraman
PLN.1173 Genel Ekonomi
Yrd.Doç.Dr. Ahu D. Erdoğan
121
S.Tezcan-İ.Erin-B.H.
PLN. 4433 Neoliberal Kent.
Yrd. Doç. Dr. Eylem Bal
15
G.E.Çetintahra
PLN.3231 Ekoloji ve Şehir Planlama
Yrd. Doç. Dr. B.S. Aydın
76
İ.A.Kaya-İ.Erin
PLN. 4452 İklim Değiş. Kent. Plan
Yrd. Doç. Dr. B.S. Aydın
17
N.S.Özcan
PLN.2218 Trafik Planlaması
Yrd.Doç.Dr. H.Evren Erdin
27
D.Karabulut
Download

2014 - 2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınav Programları