T.C. T.C.
BALIKESĠR
SAĞLIKVALĠLĠĞĠ
BAKANLIĞI
Ağız
ve DiĢ Sağlığı
BaĢtabipliği
TÜRKĠYE
KAMUMerkezi
HASTANELERĠ
KURUMU
Balıkesir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
58 KALEM MUHTELĠF KIRTASĠYE MALZEMESĠ TEKNĠK ġARTNAMESĠ
A3 FOTOKOPĠ KAĞIDI (1.KALEM)
1. A3 boyutlarında (297*420) 1.hamur, beyaz renkli kağıt ve 80 g/m2 ağırlığında olmalıdır.
2. Paketler 500 adetli ambalaj olmalıdır.
3. Kağıtlarda su yolu uzun kenara paralel olmalıdır.
4. Mürekkebi dağıtmamalı, az toner tüketimi için ipeksi yüzey olmalıdır.
5. Kağıtlar TSE belgeli olmalıdır.
6. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye bir paket numune getirmelidir.
ATAġ (3 ve 4 numara) (2.KALEM)
1. Ataçlar 3-4 nolardan olmalıdır.
2. Üzeri bakır veya kalay ile kaplı çelik tel olmalı.
3. Kenarları köĢeli tip olmalı, oval olmamalıdır.
4. Kutu içerisinde 100 adet ataĢ bulunmalıdır.
5. Ġdarenin istediği numaradan alınacaktır.
6. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer kutu numune getirmelidir.
BANT – KOLĠ BANDI (3.KALEM)
1. 45mm*100 mt (±%5), ebatlarında, Ģeffaf veya taba olmalıdır.
2. Bir tarafı basınca duyarlı yapıĢtırıcı madde ile kaplı poliplepilen (pp) film bant olmalı.
3. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye bir adet numune getirmelidir.
CD 50’LĠ KUTU (4.KALEM)
1. 52 x 700 mb'lık 80 dk. kapasiteli olmalıdır.
2. 50 adetli kutular halinde olmalıdır.
3. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye bir adet (tek cd) numune getirmelidir.
DAKSĠL SIVI (5.KALEM)
1. 20 ml'lik ĢiĢelerde olmalıdır.
2. ġiĢe içinde bilye olmalıdır.
3. YapıĢma hızlı ve kuvvetli olmalıdır.
4. Çabuk kurumalı kolay yazı yazılabilmelidir.
5. Ucu fırçalı olmalıdır.
6. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye bir adet numune getirmelidir.
DAKSĠL ġERĠT TĠPĠ (6.KALEM)
1. 4,2 - 5mm eninde ve an az 8 mt. uzunluğunda olmalıdır.
2. Beyaz renkte olmalıdır.
3. Kullanımı kolay olmalıdır.
4. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye bir adet numune getirmelidir.
DVD (50'li kutu) (7.KALEM)
1. DVD’ler üzerine yazılabilir-okunabilir olmalıdır.
2. En az 4.7 Gb depolama kapasitesi olmalıdır.
3. 50’li paketler halinde olmalıdır.
4. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye bir adet (tek dvd) numune getirmelidir.
ISTAMPA MÜREKKEBĠ KIRMIZI (8.KALEM)
ISTAMPA MÜREKKEBĠ MAVĠ (9.KALEM)
ISTAMPA MÜREKKEBĠ SĠYAH (10.KALEM)
1. Belirtilen renklerde olmalıdır.
2. Yağsız olmalıdır.
3. En az 30ml ‘lik plastik veya benzer tüplerde olmalıdır.
4. Homojen görünümde ve tortusuz olmalıdır.
5. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
KĠLĠTLĠ ĠLAÇ POġETĠ KÜÇÜK BOY 9*7 cm (11.KALEM)
1. Eni ve boyu isimde belirtildiği gibi olmalıdır.
2. ġeffaf olmalıdır.
3. Ağzı kilitli olmalıdır.
4. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
ĠMZA KARTONU (12.KALEM)
1. Suni deri kaplı olmalıdır.
2. Ġçten körüklü (körüklerde cilt bezi olacak) olmalıdır.
3. En az 20 yaprak olmalıdır.
4. 3 renk olarak alınacaktır.
5. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye bir adet numune getirmelidir.
1
KAĞIT - ALKOLMETRE RULOSU (13.KALEM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cihaza uyumlu olmalıdır.
Eni 5,6cm olmalıdır. (Artı-eksi 2mm)
Ġlgili idarenin kullanmakta olduğu kağıt ile uyumlu olmalı.
Kağıt ısıya duyarlı özellikte olmalıdır.
Kağıt, ambalaj içinde olmalı, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazılmalı.
Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT- BĠOMETRĠ CĠHAZI KAĞIDI (OPTĠCON BĠOFLĠNE 110 mm GENĠġLĠKTE) (14.KALEM)
1. Cihaza uyumlu olmalıdır
2. Ġlgili idarenin kullanmakta olduğu kağıt ile uyumlu olmalıdır.
3. Kağıt belirtilen ölçüye uygun olmalıdır.
4. Kağıt ambalaj içinde olmalıdır, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazılmalı.
5. Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT - DEFĠBLĠRATÖR KAĞIDI HP CODE MASTER
(15.KALEM)
1. Cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Ġlgili idarenin kullanmakta olduğu kağıt ile uyumlu olmalı.
3. Kağıt ısıya duyarlı özellikte olmalıdır.
4. Kağıt, ambalaj içinde olmalı, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazmalıdır.
5. Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT - DEFĠBĠLATÖR KAĞIDI LĠFE POĠNT BĠFAZĠK (16.KALEM)
1. Cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Ġlgili idarenin kullanmakta olduğu kağıt ile uyumlu olmalı.
3. Kağıt ısıya duyarlı özellikte olmalıdır.
4. Kağıt, ambalaj içinde olmalı, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazmalıdır.
5. Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT - DEFĠBĠLATÖR KAĞIDI NIHON KOHDEN FQS 50-3-100 (50*100*300) (17.KALEM)
1. Cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Ġlgili idarenin kullanmakta olduğu kağıt ile uyumlu olmalı.
3. Z katlı ve kopartmalı termal kağıt olmalıdır.
4. Kağıt, ambalaj içinde olmalı, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazmalıdır.
5. Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT - DEFĠBLĠRATÖR KAĞIDI (Schiller Defigard 3002) (18.KALEM)
1.
2.
3.
4.
5.
Cihaza uyumlu olmalıdır.
Ġlgili idarenin kullanmakta olduğu kağıt ile uyumlu olmalı.
Kağıt ısıya duyarlı özellikte olmalıdır.
Kağıt, ambalaj içinde olmalı, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazılmalı.
Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT-EKG KAĞIDI (BĠOCARE EKG 300 ) EN:6 cm ÇAP:4,5 cm (19.KALEM)
1.
2.
3.
4.
5.
Cihaza uyumlu olmalıdır.
EKG Kağıdı ilgili idarenin kullanmakta olduğu kağıt ile uyumlu olmalı.
Kağıt ısıya duyarlı özellikte olmalıdır.
Kağıt, ambalaj içinde olmalı, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazılmalı.
Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT - EKG KAĞIDI ECG MAC EM601 (20.KALEM)
1. Cihaza uyumlu olmalıdır.
2. EKG Kağıdı ilgili idarenin kullanmakta olduğu kağıt ile uyumlu olmalı.
3. Kağıt ısıya duyarlı özellikte olmalıdır.
4. Kağıt, ambalaj içinde olmalı, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazmalıdır..
5. Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT - EKG KAĞIDI EDAN SE-1201 MODEL (21.KALEM)
1. Cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Ġlgili idarenin kullanmakta olduğu kağıt ile uyumlu olmalı.
3. Kağıt ısıya duyarlı özellikte olmalıdır.
4. Kağıt, ambalaj içinde olmalı, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazmalıdır.
5. Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT - EKG KAĞIDI NIHON KOHDEN EKG 9022 (22.KALEM)
1. Nihon kohden marka ECG-9022K model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
2.
EKG Kağıdı ilgili idarenin kullanmakta olduğu kağıt ile uyumlu olmalı.
3. Yatay ve dikey hat çizgileri olmamalı. kağıt çizgisiz olmalıdır.
4. Kağıt ısıya duyarlı özellikte olmalıdır.
5. Kağıt, ambalaj içinde olmalı, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazmalıdır.
6. Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT- EKG KAĞIDI (EKG 3006) 60*30 (23.KALEM)
1.
2.
3.
4.
Cihaza uyumlu olmalıdır.
EKG Kağıdı ilgili idarenin kullanmakta olduğu kağıt ile uyumlu olmalı.
Kağıt belirtilen ölçülerde olmalıdır.
Kağıt ısıya duyarlı özellikte olmalıdır.
2
5. Kağıt, ambalaj içinde olmalı, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazılmalı.
6. Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT- EFOR EKG KAĞIDI (NORAV TMX 425 Z KATLI 210mm*30mm) (24.KALEM)
1. NORAV marka TMX model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Z Ģeklinde katlanmıĢ ve kolay koparılabilir özellikte olmalıdır.
3. Kağıt 210mm*30mm ebatlarında olmalıdır
4. Yatay ve dikey hat çizgileri olmamalı. kağıt çizgisiz olmalıdır.
5. Kağıt kardiyografa yerleĢtirilebilir olmalıdır.
KAĞIT - EKG KAĞIDI TRĠSMED CARDĠPĠA 400 110mm*25m (25.KALEM)
1. Satın alınacak EKG Kağıdı TRĠSMED Cardipia 400 model EKG cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Isıya duyarlı ve rulo özellikte olmalıdır.
3. Kağıt ambalaj içinde olmalıdır.
4. Ambalaj ürünü nemde koruyacak özellikte olmalıdır.
5. Kağıt belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.
KAĞIT- NST KAĞIDI (SONĠCAĠD TEAM CARE) 10mm*11mm Z KATLI (26.KALEM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cihaza uyumlu olmalıdır.
Termal özelliği yüksek kağıttan üretilmiĢ olup termal kafaya zarar vermemeli.
Ürün Z katlı olup paket Ģeklinde olmalı.
Üründe optik okuyucu göz olmalı.
Kağıdın üzerinde hangi makineye uygun olduğu yazılmalı.
Ürün 10mm*11mm ebadında olmalı.
KAĞIT- NST KAĞIDI BĠSTOS 130*120*250 SHEETS (27.KALEM)
1. Cihaza uygun olmalıdır.
2. 130 mm eninde, 120 mm boyunda, 250 yaprak (paketli)
3. Z katlı ve kopartmalı termal kağıt olmalıdır.
4. Numuneye uygun olmalıdır.
5. Kağıt ısı hassasiyetli olmalıdır.
6. Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT - NST KAĞIDI TĠENWĠEW FC 1400 (28.KALEM)
1. Cihaza uyumlu olmalı.
2. Kağıt ısıya duyarlı özellikte olmalıdır.
3. 150 mm eninde 25 metre uzunluğunda RULO halinde olmalıdır. (Artı-eksi %0,1)
4. Kağıt, ambalaj içinde olmalı, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazmalıdır.
5. Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT - OTOKLAV YAZICI KAĞIDI 5,5cm (29.KALEM)
1. Cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Ġlgili idarenin kullanmakta olduğu kağıt ile uyumlu olmalı.
3. Kağıt ısıya duyarlı özellikte olmalıdır.
4. Kağıt, ambalaj içinde olmalı, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazmalıdır.
5. Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT- TERMAL RULO 60mm*30mt (30.KALEM)
1. Belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.
2. Kağıt lamine termal özellikte olmalıdır.
3. Kağıt, ambalaj içinde olmalı, ambalaj üzerinde kağıdın ebatları ve hangi cihazlara uyumlu olduğu yazmalıdır.
4. Ambalaj ürünü ısı, nem ve tozdan korumalıdır.
KAĞIT - TĠMPONOMETRĠ CĠHAZI (MODSEN ZODĠAC 901) (31.KALEM)
1. Cihaza uygun olmalıdır.
2. Termal özellikli olmalıdır.
3. Cihaz haznesine uygun ebatlarda olmalıdr.
4. Cihazın orjinalinde kullandığı kağıt ile aynı özellikte olmalı, cihaz yazıcısında kalıntı, partikül bırakmamalı ve
arızaya sebebiyet vermemelidir.
KAĞIT- YAĞLI KAĞIT (32.KALEM)
1. Yüksek sızdırmazlık özelliğinde olacaktır.
2. Ebatı 100x 70cm. olmalıdır.
3. Ham beyaz renginde olacak.
4. Kağıtlar 5-10 veya 15kg. lık koliler içinde olacaktır.
3
KALEM - ASETAT KALEMĠ - KIRMIZI – M (1-2mm) UÇLU (33.KALEM)
KALEM - ASETAT KALEMĠ - KIRMIZI – S (0,3mm) UÇLU (34.KALEM)
KALEM - ASETAT KALEMĠ - MAVĠ – M (1-2mm) UÇLU (35.KALEM)
KALEM - ASETAT KALEMĠ - MAVĠ – S (0,3mm) UÇLU (36.KALEM)
KALEM - ASETAT KALEMĠ - SĠYAH – M (1-2mm) UÇLU (37.KALEM)
1. IĢığa, suya, ısıya dayanıklı permanent mürekkep olmalıdır.
2. Hızlı kuruma özelliği olmalıdır.
3. Yuvarlak uçlu olmalıdır.
4. Kendinden silgili olmalıdır.
5. Uç kalınlığı ve renk isimde belirtiği gibi olmalıdır.
6. Cam, porselen, seramik, plastik, metal, kauçuk, CD/DVD, kağıt, mukavva vb. yazabilmelidir.
7. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
KALEM – FOSFORLU ĠġARETLEME KALEMĠ - SARI (38.KALEM)
KALEM – FOSFORLU ĠġARETLEME KALEMĠ - MAVĠ (39.KALEM)
KALEM – FOSFORLU ĠġARETLEME KALEMĠ - TURUNCU (40.KALEM)
1. Kalemler kesik uçlu ve 4-5mm çizgi kalınlığında olmalıdır.
2. Su bazlı hızlı kuruyan mürekkebi olmalı ve mürekkebi kağıdın arka tarafına geçirmemelidir.
3. Her bir renkten eĢit miktarda alınacaktır.
4. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
KALEM - ĠMZA KALEMĠ MAVĠ 0,8 (41.KALEM)
KALEM - ĠMZA KALEMĠ SĠYAH 0,7 (42.KALEM)
KALEM - ĠMZA KALEMĠ KIRMIZI 0,5 (43.KALEM)
1. Mavi kalem 0,8 mm uç kalınlığında olmalıdır.
2. Siyah kalem 0,7 mm uç kalınlığında olmalıdır.
3. Kırmızı kalem 0,5 mm uç kalınlığında olmalıdır.
4. Kalemler cep tipi, paslanmaz çelik uçlu ve plastik gövdeli olmalıdır.
5. Sıvı mürekkepli regülatör sistemli döner bilyeli olmalı.
6. Yazım esnasında kesiklik yapmamalı, iyi yazmalıdır.
7. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
KARTON DOSYA TAM KAPAK (44.KALEM)
1. Tam kapak, karton ve telli olmalıdır.
2. Ġdarenin istediği renkte olmalıdır.
3. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
KARTON DOSYA YARIM KAPAK (45.KALEM)
1. Yarım kapak, karton ve telli olmalıdır.
2. Ġdarenin istediği renkte olmalıdır.
3. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
MAKAS (OFĠS TĠPĠ) (46.KALEM)
1. Paslanmaz çelik gövde olmalıdır.
2. 20-22cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Kesici metal kısım en az 2mm kalınlığında olmalıdır.
4. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
PLASTĠK TELLĠ DOSYA 50 li PAKET (47.KALEM)
1. Dosyaların bir yüzü renkli, bir yüzü Ģeffaf olmalıdır.
2. Dosyaların mikronu kalın ve telleri dayanıklı olmalıdır.
3. Mikron ve tel kalınlığı komisyon tarafından fiziki olarak değerlendirilmeli ve ürün kabul görmelidir.
4. 50 ‘li paketler halinde olmalıdır.
5. Ġdarenin istediği renkte olmalıdır.
6. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
PLASTĠK TELLĠ DOSYA GÖMLEĞĠ 100 lü PAKET (48.KALEM)
1. PoĢet dosyalar sağlam, mikronu kalın ve yırtılmaya karĢı dayanıklı olmalıdır.
2. Mikron ve tel kalınlığı komisyon tarafından fiziki olarak değerlendirilmeli ve ürün kabul görmelidir.
3. Dosyalar 100’ lü paketler halinde olmalıdır.
4. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
SĠLGĠ YUMUġAK (49.KALEM)
1. YumuĢak olmalı, kağıdı yıpratmamalıdır.
2. Ġz bırakmamalı ve PVC içermemeli.
3. Orta boy, beyaz renk olmalı.
4. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
4
TERMAL BARKOD ETĠKETĠ 600’LÜ RULO (60*60mm) (50.KALEM)
1. Etiketin ölçüleri 6*6cm, Rulo Göbek Çapı 2,5cm olmalıdır.
2. Alınacak barkod etiketlerinin yapıĢkanlık özelliği iyi olmalıdır.
3. Bir ruloda 1000 adet etiket olmalıdır.
4. Her bir etiketin arası kopartılabilir olmalıdır.
5. Isıya duyarlı lamine termal kağıt olmalıdır.
6. Yazdırılan barkod etiketleri rutubet ile temasında yazılar kaybolmamalı siyah boya akmamalıdır.
7. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer rulo numune getirmelidir.
ZARF (114*162) (51. KALEM)
1. 70 gr/m2 kraft kağıt olmalı.
2. 11.4cm * 16.2cm (±0,2cm) ebadında olmalı.
3. 100'lü paket olmalı.
4. Kendinden tutkallı olmalı.
5. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
ZARF (170*250) (52.KALEM)
1. 90 gr/m2 kraft kağıt olmalı.
2. 17cm * 25cm (±0,5cm) olmalı.
3. 100'lü paket olmalı.
4. Kendinden tutkallı olmalı.
5. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
ZIMBA MAKĠNESĠ (No:10) (53.KALEM)
1. En az 10 kağıt (80 gr/m2 A4) zımbalama kapasitesi olmalı.
2. 10 numara zımba teli ile kullanılmalı.
3. Metal mekanizmalı olmalı.
4. Kullanımı rahat olmalı, tutukluluk yapmamalı.
5. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
ZIMBA MAKĠNESĠ (No:23/6-13) Büyük boy arĢiv tipi (54.KALEM)
1. Kollu arĢiv tipi olmalı.
2. 23/6 - 23/13 arası zımba telleri ile kullanılabilmeli.
3. Kağıdı ayarlayabilme olanağı olmalıdır.
4. Metal mekanizmalı olmalı.
5. Kaymayı önleyen koruyucu plastik tabanı olmalıdır.
6. Kullanımı rahat olmalı, tutukluluk yapmamalı.
7. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
ZIMBA TELĠ (No:10) 1.000'li paket (55.KALEM)
1. En az 10 kağıt (80 gr/m2 A4) kapasiteli olmalıdır.
2. 1.000 veya 2.000 adetli paketler halinde olmalı.
3. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer paket numune getirmelidir.
ZIMBA TELĠ (No:23/10) 1.000' li paket (56.KALEM)
1. En az 70 kağıt (80 gr/m2 A4) kapasiteli olmalıdır.
2. Dayanıklı çelik tel olmalı.
3. 1.000 veya 2.000 adetli paketler halinde olmalı.
4. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer paket numune getirmelidir.
ZIMBA TELĠ (No:24/6) 1.000' li paket (57.KALEM)
1. En az 30 kağıt (80 gr/m2 A4) kapasiteli olmalı.
2. 1.000 veya 2.000 adetli paketler halinde olmalı.
3. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer paket numune getirmelidir.
ZIMBA TELĠ SÖKÜCÜ (KELEBEK) (58.KALEM)
1. Tel sökücü kelebek tipi olmalıdır.
2. Numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar ihaleye birer adet numune getirmelidir.
GENEL HÜKÜMLER
1. Malzemeler yüklenici firmalar tarafından istemde bulunan ilgili birimlere teslim ve fatura edilecektir.
2. Ġlgili birimin muayene komisyonunca uygun bulunmayan ürünler yenisiyle değiĢtirilecektir.
3. Malzemelerin teslimi sırasında herhangi bir nedenle hasarlı olduğu tespit edilen malzeme veya standartların altındaki
malzeme yenisi ile değiĢtirilecektir.
4. Getirilen malzemeler muayene komisyonu tarafından incelendikten sonra malzemenin kabulü yapılacaktır.
5. Her türlü nakliye, kargo ve montaj gideri yükleniciye aittir.
Nazım YARAR
Uzman
Kamil ÜRER
Uzman
5
Mehmet GÖKÇE
Sağlık Memuru
Download

Teknik Şartnameler İçin Tıklayınız - Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği