EK: 1
T.C.
İstanbul Bilim Üniversitesi
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
2014-2015 Yılı Bahar Yarıyılı Mazeret Ara Sınavları
I.SINIF
İngilizce II
20.04.2015
Saat: 09.30
Hemşirelik Okutman Gönül GÜNER
Derslik 7
Derslik 9 Öğr.Gör. Emel HORASAN
Hemşirelik Esasları
20.04.2015
Saat: 13.00
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi II
21.04.2015
Saat: 09.30
Anatomi
21.04.2015
Saat: 13.00
Derslik 5
Doç.Dr. Mehmet UZEL
Türk Dili II
22.04.2015
Saat: 09.30
Öğr.Gör.Dr. Osman ESİN
Fizyoloji II
22.05.2015
Saat: 13.00
Rektörlük
302 no’lu
derslik
Derslik 7
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
22.04.2015
Saat: 14.30
Derslik 5
Öğr.Gör. Mayram TÜYSÜZ
Enfeksiyon Hastalıkları
Hemşireliği
20.04.2015
Saat: 12.00
Derslik 8
Öğr.Gör. Melis ŞEN
İç Hastalıkları Hemşireliği II
21.04.2015
Saat: 12.30
Derslik 8
Doç.Dr. Semiha AKIN
Acil Bakım
22.04.2015
Saat: 10.30
Derslik 7
Öğr.Gör. Mine Demet GÜNGÖR
İngilizce IV
24.04.2015
Saat: 13.00
Derslik 7
Okutman Gönül GÜNER
III. SINIF
Halk Sağlığı Hemşireliği
20.05.2014
Saat: 10.30
Derslik 7
Doç.Dr. Semiha AKIN
Çocuk Sağlığı Hemşireliği II
24.04.2015
Saat: 13.00
Derslik 5
Öğr.Gör. Selmin KÖSE
Mesleki İngilizce
24.04.2015
Saat: 13.00
Derslik 7
Okutman Gönül GÜNER
Sağlık Eğitimi
21.04.2015 Saat: 12.00
Derslik 9
Öğr.Gör. Emel HORASAN
Transplantasyon Hemşireliği
21.04.2015
Derslik 9
Öğr.Gör. Gamze OĞUZ
Hemşirelik Yard.Doç.Dr. Suzan BOZKURT
Derslik 7
Yard.Doç.Dr. Hande YAPIŞLAR
II.SINIF
IV. SINIF
Saat: 13.00
Download

Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu