T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekanlığına
…../…../ ……
Fakülteniz
…..….…………………………..
bölümü
……………
numaralı
……..sınıf …… yarıyıl öğrencisiyim.
…….….
/
…….…..
Öğretim
yılı
………yarıyılı
sonunda
………………………………………………………………. dersi dışındaki tüm derslerimi
başarmış bulunmaktayım. …./……/ …… tarihinde yapılacak olan tek ders sınavına
katılmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
ADI
SOYADI
İMZA
ADRES :
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
TEL:
EV : ..……………………………..
CEP: ……………………………….
1
: ……………………….
: …..……………………..
: …..……………………..
Download

Tek Ders Sınav Dilekçesi - Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi