10.04.2015
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=37281
Yazdır
Anasayfa İlan No :
Yönetmelikler Arama Seçenekleri
Üyelik 29993
Tümünde ara
Duyurular İletişim Seçiniz
Ara
İlanın Çıkılacağı yer
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ­­­>SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
80
Kadro Derecesi
0
Duyuru Başlama Tarihi
08.04.2015
Son Başvuru Tarihi
22.04.2015
Sonuç Açıklama Tarihi
28.04.2015
Ön Değerlendirme Tarihi
27.04.2015
Sınav Giriş Tarihi
24.04.2015
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 07400 Alanya/Antalya Alan
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
70
www.ahep.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı bölümünden mezun, Sanat Yönetimi alanında Yükseklisans yapmış, Sinema ve Reklam sektöründe en az 5 yıl tecrübeli olmak.
GENEL ŞARTLAR
1­657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2­Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3­Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4­Yabancı dille eğitim­öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî G
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5­Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6­Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
1­Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tec
2­Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezu
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3­Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi
2. Resimli Özgeçmiş
3. 1 adet fotoğraf (Güncel)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus Cüzdan Sureti
8. İlan edilen kadroya bağlı varsa Y. Lisans veya Doktora mezuniyet veya öğrenci belgesi
9. Varsa yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları
10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=37281
1/2
10.04.2015
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=37281
NOT: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup, sınava çağırılan adaylardan bunların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir. Başvur
22.04.2015 tarihi 17:00'a kadar Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 PK 80 07400 Alanya / ANTALYA adresine yapılmalıdır. Süresin
başvurular veya postadan doğan gecikmeler veya eksik belge içeren başvurular işleme alınmayacaktır.
Sınav yeri, saati ve sonuçları web sayfasında yayınlanacaktır. MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=37281
2/2
Download

alanya hamdullah emin paşa üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü