12 NİSAN 2015 PAZAR PUANLI YARIŞ BÜLTENİ
İSTANBUL
Sorgulama Aralığı..: 12 Ocak 2015 - 11 Nisan 2015
www.altilianaliz.com
KOŞU 1
Toplam 28 Ġstanbul YarıĢ Günü
BÜLTENİN KULLANIMI HAKKINDAKİ DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ..
HANDİKAP 15
3 YAŞLI İNGİLİZLER
1900 ÇİM
İKRAMİYE:
33.500 TL
1. Koşu
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
19.10.2014 HANDĠKAP 15
1400 Ç 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
28.12.2014 HANDĠKAP 15
1500 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
01.08.2014 HANDĠKAP 15
S1
S2
S3
Tarih
At
Jokey
Derece
1900 Çim
26.04.2013
GOLDEN KING
GÖKHAN GÖKÇE
1.56.41
55
Gny: 11,1
8
HANDĠKAP 15
1900 Çim
20.06.2014
MIA VICTORY
V.KIZMAZ
2.01.53
52,5
Gny: 16,05
10
HANDĠKAP 15
1900 Çim
17.08.2014
GALĠPHAN
G.KOCAKAYA
1.56.61
51,5
Gny: 1,35
1
HANDĠKAP 15
1900 Çim
10.05.2013
ELEVATO
H.KILIÇARSLAN
1.56.85
53,5
Gny: 5,1
4
HANDĠKAP 15
1900 Çim
02.05.2014
PRINCE OF KRAKOW
H.KARATAŞ
1.59.43
56
Gny: 2,15
2
S4
S5
2
2
2
1500 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
1
2
3
18.07.2014 HANDĠKAP 15
2100 Ç 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
3
3
3
21.02.2015 HANDĠKAP 15
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
1
1
13.06.2014 HANDĠKAP 15
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
19.09.2014 HANDĠKAP 15
1400 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
09.07.2014 HANDĠKAP 15
1400 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
16.03.2015 HANDĠKAP 15
1400 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
04.05.2014 HANDĠKAP 15
1400 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
24.08.2014 HANDĠKAP 15
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
1
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
12
7
8
1
1
1
4
2
3
1
2
2
2
6
4
4
6
1
6
2
3
2
7
7
6
5
1
1
7
1
10
13
5
11
2
1
2
1
7
6
5
7
17
16
12
18
5
2
8
1
1
1
1
1
5
10
7
9
8
3
8
6
4
6
8
8
8
4
2
2
1
5
4
2
4
1
9
6
3
8
3
4
7
4
6
3
2
1
2
1
2
1
7
8
3
1
3
2
3
2
2
5
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4
3
2
2
5
2
4
1
1
3
2
2
1
3
21.05.2014 HANDĠKAP 15
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
1
1
17.08.2014 HANDĠKAP 15
1900 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
3
2
20.06.2014 HANDĠKAP 15
1900 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
02.05.2014 HANDĠKAP 15
1900 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
23.03.2015 HANDĠKAP 15
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
21.09.2014 HANDĠKAP 15
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
28.05.2014 HANDĠKAP 15
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
11.07.2014 HANDĠKAP 15
2100 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
30.05.2014 HANDİKAP 15 /D
1400 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
06.07.2014 HANDİKAP 15 /D
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
22.01.2014 HANDĠKAP 15
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
31.03.2014 HANDĠKAP 15
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
05.02.2014 HANDĠKAP 15
1400 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
02.04.2014 HANDĠKAP 15
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
10.03.2014 HANDĠKAP 15
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
1
09.04.2014 HANDİKAP 15 /D
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
3
2
2
1
1
3
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
3
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
3
3
1
3
1
3
1
2
1
3
2
1
2
1
TOPLAM
2
3
3
S.T.P
3
2
1
J.T.P
S20
3
1
3
A.T.P
S19
2
1
Ganyan Tablo Sırası
HANDĠKAP 15
1
1
Kilo
3
2
Sıra No At Adı
B.P.S
JOKEY
KĠLO + -
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
ATP
JTP
STP TOPLAM
1
5.WON CALM G
1/7
Ö.Yildirim
52 -6
250
0
496
115
556
121
0
115
360
325
0
0
924
350
0
0
0
0
0
72
322
1.800
2.031
3.684
2
2.BROWNING G D
5/7
A.Sözen
55
216
0
347
108
353
111
133
138
397
287
0
0
280
150
81
0
0
0
0
27
324
1.504
1.141
2.628
3
1.HOSLĠ D
4/7
M.Demirbaş Ap.
57 +7
516
0
23
56
0
39
0
28
600
0
0
0
345
0
0
0
0
400
0
35
951
581
980
2.042
4
3.ALKANHAN
2/7
Gökhan Gökçe
53,5 -0,5
92
0
266
87
258
84
0
113
397
0
0
0
468
0
156
0
0
0
0
53
301
861
918
1.974
5
7.MY SWEET LADY GK
6/7
V.Kaplan Ap.
50 -8
266
33
220
83
84
75
0
93
341
0
0
0
684
0
0
0
0
0
0
14
313
569
1.039
1.893
6
6.BULDUM BAK
7/7
A.C. İnan Ap.
50 -8
475
14
196
70
200
66
0
114
318
0
0
0
360
0
0
0
0
0
0
6
495
652
684
1.819
7
4.NURKO G
3/7
M.Çiçek
53,5 -1,5
425
0
103
89
36
88
0
80
340
0
0
0
81
0
130
0
0
266
0
43
864
705
464
1.681
KOŞU 2
HANDİKAP 15 /DHÖW
4 VE YUKARI ARAPLAR
1900 ÇİM
İKRAMİYE:
33.500 TL
2. Koşu
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
19.11.2014 HANDİKAP 15
1300 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
10.10.2014 HANDİKAP 15
1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
03.11.2014 HANDİKAP 15
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
27.08.2014 HANDİKAP 15
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
18.06.2014 HANDİKAP 15
2100 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
23.04.2014 HANDİKAP 15 /D
1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
21.03.2015 HANDİKAP 15 /D
1500 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
04.05.2014 HANDİKAP 15 /D
1900 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
28.12.2014 HANDİKAP 15 /DHÖ
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
Jokey
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
1900 Çim
29.05.2013
ATEġDĠKENĠ
G.KOCAKAYA
2.09.79
52,5
Gny: 1,75
1
HANDĠKAP 15
1900 Çim
28.05.2014
MUHTARINOĞLU
OKAN ĠNCE
2.08.32
57,5
Gny: 2,75
1
HANDĠKAP 15
1900 Çim
12.07.2013
AYGÜLÜM
SEFER DEMĠR
2.11.22
57,5
Gny: 2,9
2
HANDĠKAP 15
1900 Çim
09.07.2014
KAPIKAYA
Ö.YILDIRIM
2.10.70
56
Gny: 1,4
1
HANDĠKAP 15
1900 Çim
04.05.2014
RABĠA
G.KOCAKAYA
2.12.24
53,5
Gny: 2,8
2
Tarih
S3
S4
S5
S6
S7
S8
1
1
1
2
1
1
S9
S10
S11
3
3
S12
S13
1
2
3
1
1
1
1
2
3
3
3
3
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
3
3
2
1
2
1
09.07.2014 HANDĠKAP 15 /DHÖW 1900 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
1
1
1
1
28.05.2014 HANDĠKAP 15 /DHÖW 1900 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
07.12.2014 HANDĠKAP 15 /DHÖW 2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
05.11.2014 HANDĠKAP 15 /DHÖW 2100 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
25.07.2014 HANDİKAP 15 /Y-3
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
10.03.2014 HANDİKAP 15
2000 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
1
19.03.2014 HANDİKAP 15 /D
2100 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
26.01.2015 HANDİKAP 15
1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
14.02.2015 HANDİKAP 15
1500 K 4 YAŞLI ARAPLAR
2
2
2
18.05.2014 HANDİKAP 15
2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
3
3
3
10.04.2015 HANDİKAP 15
2200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
2
3
3
2
1
1
2
2
3
1
3
3
3
3
2
S20
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
4
3
3
7
3
5
5
1
1
1
4
1
3
5
4
6
5
1
2
4
11
8
9
1
4
4
1
1
1
1
1
1
2
3
1
6
4
1
2
3
7
4
5
2
2
5
7
8
7
1
1
1
1
1
2
2
1
2
4
4
1
1
1
8
6
7
3
2
3
3
2
4
6
2
4
2
3
4
5
5
2
1
2
4
2
2
1
3
3
4
1
1
1
4
1
10
3
1
1
2
1
6
3
4
2
2
2
1
1
1
1
3
1
2
3
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
TOPLAM
8
3
2
S.T.P
2
2
1
J.T.P
8
2
1
A.T.P
2
1
2
1
S19
2
2
2
3
S18
3
3
2
1
2
S17
2
26.05.2014 HANDĠKAP 15 /DHÖW 1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
1
S16
1
3
2
S15
3
3
2
20.07.2014 HANDĠKAP 15 /DHÖW 1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
S14
1
1
20.06.2014 HANDĠKAP 15 /DHÖW 1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
03.08.2014 HANDĠKAP 15 /DHÖW 1400 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
S2
At
HANDĠKAP 15
2
1
07.02.2015 HANDİKAP 15 /D
1200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
18.07.2014 HANDİKAP 15 /D
2100 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
3
1
1
1
1
22.06.2014 HANDĠKAP 15 /DHÖW 1200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
01.06.2014 HANDĠKAP 15 /DHÖW 1400 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
1
1
1
2
3
2
03.04.2015 HANDĠKAP 15 /DHÖW 1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
20.08.2014 HANDĠKAP 15 /DHÖW 1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
2
02.05.2014 HANDĠKAP 15 /DHÖW 1600 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
3
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
1
3
2
2
2
3
3
3
1
3
2
3
26.03.2014 HANDİKAP 15
1200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
1
11.04.2014 HANDİKAP 15
2200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
2
3
3
3
22.01.2014 HANDĠKAP 15 /DHÖW 1500 K 4 YAŞLI ARAPLAR
1
2
2
2
2
B.P.S
JOKEY
KĠLO + -
1
1
1
1400 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
1
3
02.03.2015 HANDĠKAP 15 /DHÖW 2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
05.11.2014 HANDİKAP 15 /TR
3
2
30.03.2015 HANDĠKAP 15 /DHÖW 2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
Sıra No At Adı
2
3
1
2
1
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
3
3
1
1
8
2
7
5
7
8
4
8
7
1
4
4
4
6
3
9
6
1
3
3
2
1
1
1
3
3
2
2
1
3
4
4
6
6
6
7
1
1
3
7
9
8
4
8
10
9
2
2
3
5
3
1
1
1
1
1
ATP
JTP
STP TOPLAM
1
2
3
2
1
1
6
3
2
3
3
1
1
2
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
2.ġULELĠ G
11/11
M.P.Demir Ap.
53 -5
376
0
26
55
26
55
0
62
190
38
0
0
3216
0
0
0
0
0
0
0
376
262
3.444
4.044
2
5.KEŞFEDEN G D
7/11
Y.Aktaş Ap.
51 -6,5
141
0
0
79
0
79
0
76
195
0
0
0
1475
0
0
0
0
166
0
13
320
413
1.683
2.224
3
8.ATLIOĞLUM G
6/11
Gökhan Gökçe
51 -4,5
150
0
266
87
280
91
0
20
354
0
0
0
630
300
0
0
0
0
0
17
167
761
1.301
2.195
4
7.ZAMAN YOLCUSU
8/11
F.Yüksel Ap.
52,5 -4,5
325
0
207
82
156
73
0
75
441
0
0
0
578
200
0
0
0
0
0
12
337
605
1.231
2.149
5
4.KARAGÜZEL G D
6/11
Ö.Kaya
56,5 -4,5
151
0
490
109
544
112
0
109
168
0
0
0
147
0
0
0
25
0
0
17
193
1.381
332
1.872
6
1.KAPIKAYA G D
2/11
Ü.Çiftçi Ap.
58 +0,5
331
0
59
60
59
60
0
60
289
0
0
0
495
0
0
141
234
0
0
53
759
492
837
1.841
7
6.PĠRGEÇTĠ G
1/11
M.Hamedi Ap.
50,5 -4
166
0
178
81
285
93
0
83
316
0
0
0
208
0
0
0
0
0
333
68
567
788
925
1.811
8
9.TANEMCAN G
10/11
A.Can İşleyen Ap. 50
33
0
263
84
338
97
0
126
282
0
0
0
465
0
0
0
0
0
33
4
70
912
784
1.725
9
10.ESRALI G
3/11
M.Çiçek
50 -2
233
300
103
89
69
90
0
107
186
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
37
570
495
298
1.289
10 3.EFE BABA G
4/11
G.Yildiz
57,5 -0,5
275
0
84
62
15
54
0
53
335
0
0
0
168
0
0
104
0
0
80
25
484
397
608
1.255
11 11.KIZILTUĞLUM G
10/11
Gök.Bektaş
50 -3
147
0
121
67
128
75
0
96
129
111
111
0
17
100
0
41
0
39
0
4
342
793
361
1.186
KOŞU 3
MAİDEN DİŞİ
3 YAŞLI İNGİLİZLER
1400 ÇİM
İKRAMİYE:
27.500 TL
3. Koşu
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
S2
1
3
03.01.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
03.01.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
07.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
07.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
07.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
2
21.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
1
21.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
27.04.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1600 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
Tarih
At
Jokey
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
MAĠDEN DĠġĠ
1400 Çim
12.04.2013
MĠYUKĠ
H.PARILDAR
1.24.97
54
Gny: 8,15
6
MAĠDEN DĠġĠ
1400 Çim
12.04.2013
DELĠ MAVĠ
M.TURAN
1.24.75
54
Gny: 8,05
8
S3
S4
S5
S6
S7
S8
1
1
1
1
1
3
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
1
2
3
2
1
1
S.T.P
TOPLAM
4
13
8
9
2
5
1
6
3
3
3
6
5
3
3
11
9
7
7
3
2
8
1
2
1
1
3
4
1
3
3
4
2
6
4
2
1
4
2
7
2
3
1
2
2
1
J.T.P
1
1
2
A.T.P
2
1
3
2
1
27.04.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1600 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
26.03.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
26.03.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
11.04.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
Sıra No At Adı
B.P.S
JOKEY
1/15
A.Kurşun
A.Sözen
KĠLO + -
2
1
3
2
1
2
1
1
1
2
P4
P5
P6
P1
P2
P3
58 +2
166
1500
203
84
229
58 +2
0
0
347
108
353
3
2
10
11
7
5
6
2
5
3
2
3
2
2
1
3
1
1
1
ATP
JTP
STP TOPLAM
1
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
2
1
2
3
1
P7
P8
P9
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
94
0
101
360
0
0
0
925
0
0
0
0
166
0
74
1.906
951
1.359
3.902
111
133
138
403
110
0
0
1053
650
0
42
0
0
0
33
75
1.375
2.249
3.481
1
5.EL CALAFATE G
2
7.GUILTY PLEASURE ( 3/15
3
10.LION CLAW
4/15
Ö.Yildirim
58 +3
55
300
496
115
556
121
0
115
288
100
0
0
825
0
0
0
0
55
0
28
438
1.586
1.241
3.054
4
13.MÜRÜVVET GK
15/15
M.Hamedi Ap.
54 -4
0
0
178
81
127
75
0
70
356
275
0
0
1406
50
27
0
0
0
0
0
27
806
2.087
2.645
5
4.CRAZY FOR YOU GK 6/15
T.Keresteci Ap.
53 -1
322
167
50
55
100
100
0
100
240
100
100
0
240
0
0
177
20
0
333
20
1.139
802
933
2.124
6
6.GELĠNEFE
2/15
Gökhan Gökçe
58
83
0
266
87
258
84
0
113
295
266
0
0
476
0
0
0
0
0
0
53
136
1.127
1.090
1.981
7
14.PĠANĠSTĠM GK
7/15
Gök.Bektaş
58 +3
72
129
121
67
116
61
0
33
349
0
0
0
340
0
0
0
8
0
0
9
218
407
698
1.305
8
1.ALWAYS REMEMBE
8/15
S.Boyraz
58
20
0
278
96
252
97
0
101
256
0
0
0
114
0
0
0
0
0
0
7
27
831
377
1.221
9
8.HEPER
15/15
A.C. İnan Ap.
54 -4
0
0
196
70
200
66
0
114
237
0
0
0
250
0
27
0
0
0
0
0
27
646
487
1.160
10 2.BARIŞIN KIZI G
15/15
F.Yüksel Ap.
54 +2
0
0
207
82
255
90
0
80
217
0
0
0
84
0
27
13
0
0
0
0
40
727
301
1.055
11 3.CANKUZEY GK
6/15
M.Çiçek
58 +4
66
0
103
89
36
88
0
80
55
0
0
99
0
0
0
0
0
0
333
20
419
416
507
969
12 11.MAYSAPERA
9/15
G.Yildiz
58
0
0
84
62
102
65
0
68
291
0
0
0
128
0
0
80
0
0
0
3
83
464
422
883
13 12.MERĠSEDEF GK
10/15
V.Kaplan Ap.
54 -2
0
0
220
83
84
75
0
93
0
0
0
0
0
0
162
0
0
0
0
2
164
557
2
719
14 9.HURĠSULTAN G
15/15
N.Şen
58
0
0
120
69
133
70
0
60
7
0
0
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452
105
557
B.Kurdu
58
0
0
0
0
0
0
0
0
215
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
1
1
1
306
306
15 15.REUNION (TUR) GK 11/15
KOŞU 4
HANDİKAP 15 /D
4 YAŞLI ARAPLAR
1400 KUM
İKRAMİYE:
33.500 TL
1. Ayak
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
19.11.2014 HANDİKAP 15
1300 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
10.10.2014 HANDİKAP 15
1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
03.11.2014 HANDİKAP 15
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
27.08.2014 HANDİKAP 15
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
18.06.2014 HANDİKAP 15
2100 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
S1
S2
Tarih
At
Jokey
Ganyan Tablo Sırası
1400 Kum
26.01.2015
BRAYMIN
M.KAYA
1.35.49
59
Gny: 4,75
4
HANDĠKAP 15
1400 Kum
24.04.2013
BOLKARKIZI
A.ASLAN
1.35.92
47
Gny: 3,4
4
HANDĠKAP 15
1400 Kum
23.02.2013
GUTĠ
S.AKBULAT
1.35.64
52,5
Gny: 2,15
1
HANDĠKAP 15
1400 Kum
20.08.2014
ÇAKICI EFE
V.DEMĠR
..
59
Gny: 1,8
2
HANDĠKAP 15
1400 Kum
08.01.2014
RANYA
U.POLAT
1.38.59
56,5
Gny: 3,15
3
HANDĠKAP 15
1400 Kum
06.04.2014
OKYAY
M.SAV
1.36.78
55,5
Gny: 4,25
4
HANDĠKAP 15
1400 Kum
03.04.2015
DAĞCI
U.POLAT
1.35.86
60
Gny: 8,35
5
HANDĠKAP 15
1400 Kum
01.06.2014
KOCABAŞ
A.ASLAN
1.35.92
58
Gny: 1,5
1
S3
S4
S5
S6
S7
S8
1
1
1
2
1
1
1
3
1
Kilo
HANDĠKAP 15
S9
S10
S11
3
3
S12
S13
1
1
1
1
S14
S15
1
2
1
1
2
Derece
3
3
3
3
3
1
1
1
2
S16
S17
3
3
S18
S19
S20
1
2
1
3
1
1
J.T.P
S.T.P
TOPLAM
2
2
1
1
8
8
1
2
3
2
3
4
3
3
7
3
5
5
1
1
1
4
1
2
2
A.T.P
23.04.2014 HANDĠKAP 15 /D
1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
21.03.2015 HANDĠKAP 15 /D
1500 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
04.05.2014 HANDĠKAP 15 /D
1900 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
28.12.2014 HANDİKAP 15 /DHÖ
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
3
2
2
1
2
1
09.07.2014 HANDİKAP 15 /DHÖW 1900 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
1
1
1
1
28.05.2014 HANDİKAP 15 /DHÖW 1900 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
07.12.2014 HANDİKAP 15 /DHÖW 2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
05.11.2014 HANDİKAP 15 /DHÖW 2100 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
25.07.2014 HANDİKAP 15 /Y-3
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
10.03.2014 HANDİKAP 15
2000 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
1
19.03.2014 HANDĠKAP 15 /D
2100 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
26.01.2015 HANDİKAP 15
1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
14.02.2015 HANDİKAP 15
1500 K 4 YAŞLI ARAPLAR
2
2
2
18.05.2014 HANDİKAP 15
2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
3
3
3
10.04.2015 HANDİKAP 15
2200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
1
2
3
3
07.02.2015 HANDĠKAP 15 /D
1200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
3
1
1
1
18.07.2014 HANDĠKAP 15 /D
2100 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
2
1
1
2
2
3
1
1
1
1
2
1
3
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
1
1
22.06.2014 HANDİKAP 15 /DHÖW 1200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
1
2
20.08.2014 HANDİKAP 15 /DHÖW 1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
2
02.05.2014 HANDİKAP 15 /DHÖW 1600 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
3
3
3
3
3
4
1
1
1
1
1
1
2
3
1
6
4
1
2
3
7
4
5
2
2
5
7
8
7
1
1
1
1
1
2
2
1
2
4
4
1
1
1
8
6
7
3
2
3
3
2
4
6
2
4
2
3
4
5
5
2
1
2
4
2
2
1
3
3
4
1
1
1
4
1
10
3
1
1
2
1
6
3
1
4
2
2
2
2
3
1
8
2
6
7
5
7
8
4
8
7
1
4
4
4
6
3
9
6
1
3
3
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
3
2
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
1
3
1400 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
3
26.03.2014 HANDİKAP 15
1200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
1
11.04.2014 HANDİKAP 15
2200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
2
3
3
3
22.01.2014 HANDİKAP 15 /DHÖW
1500 K 4 YAŞLI ARAPLAR
1
2
2
2
2
1
3
2
2
3
3
3
1
3
2
1
1
1
05.11.2014 HANDİKAP 15 /TR
3
2
2
2
3
02.03.2015 HANDİKAP 15 /DHÖW 2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
JOKEY
4
1
3
3
30.03.2015 HANDİKAP 15 /DHÖW 2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
B.P.S
1
3
03.04.2015 HANDİKAP 15 /DHÖW 1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
Sıra No At Adı
1
3
2
1
8
9
1
3
1
5
11
3
2
3
6
4
1
1
2
3
4
2
3
2
1
5
1
2
3
26.05.2014 HANDİKAP 15 /DHÖW 1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
2
2
20.07.2014 HANDİKAP 15 /DHÖW 1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
01.06.2014 HANDİKAP 15 /DHÖW 1400 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
1
3
20.06.2014 HANDİKAP 15 /DHÖW 1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
03.08.2014 HANDİKAP 15 /DHÖW 1400 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
3
1
3
1
1
3
3
2
2
1
3
4
4
6
6
6
7
1
1
3
7
9
8
4
8
10
9
2
2
3
5
3
1
1
1
1
1
ATP
JTP
STP TOPLAM
1
2
2
3
KĠLO + -
P1
P2
P3
P4
P5
P6
1
2
1
P7
P8
P9
3
3
1
1
3
2
1
1
1
2
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
6.ĠZMĠRGÜLÜ G
9/12
B.Averbak Ap.
46,5 -9,5
205
0
200
68
234
66
0
91
195
150
333
0
1475
0
0
37
9
0
0
7
591
1.186
1.827
3.070
2
1.KANLITAY G D
2/12
A.Aslan Ap.
59 +5
361
0
87
57
214
82
50
80
252
600
600
0
96
0
0
92
46
20
0
72
1.191
1.954
1.020
2.709
3
3.YÜREĞĠM D
1/12
Ö.Yildirim
57 +6
488
0
496
115
326
97
287
127
285
0
0
0
304
0
0
0
67
0
0
76
631
1.524
665
2.668
4
7.CANĠREM G
10/12
Y.Aktaş Ap.
50,5 -3,5
212
0
0
79
0
79
0
76
195
0
0
0
1475
0
0
0
0
166
252
4
634
404
1.926
2.538
5
8.KARPATLI G D
5/12
M.Günçaldi Ap.
50,5 -0,5
444
0
137
89
137
89
0
81
264
183
266
0
240
0
0
217
5
0
0
14
946
1.213
701
2.166
6
10.ÇĠLEMHANIM GK
4/12
V.Kaplan Ap.
50 -5
414
0
220
83
293
96
66
94
192
266
0
0
93
0
0
0
132
0
0
18
564
1.136
569
1.967
7
11.FERACEHAN G
8/12
M.Hamedi Ap.
50 -8
460
0
178
81
285
93
0
83
282
0
0
0
259
0
0
172
51
0
0
8
691
900
549
1.952
8
4.SILASU K
7/12
A.Sözen
54,5 +0,
281
0
347
108
334
101
91
108
219
0
0
0
78
0
0
0
31
0
0
11
323
1.100
308
1.709
9
2.BĠLGESU G D
3/12
F.Yüksel Ap.
58 -2
338
0
207
82
156
73
0
75
236
0
0
0
248
0
0
0
0
0
0
27
365
620
511
1.442
10 9.SAKLI D
6/12
M.Çiçek
50,5 +0,
264
0
103
89
69
90
0
107
200
0
0
0
33
0
0
0
31
0
342
13
650
471
588
1.341
11 12.EZGĠSULTAN G D
12/12
Gök.Bektaş
50 -5
81
0
121
67
128
75
0
96
169
0
0
0
252
0
0
111
0
0
0
0
192
598
421
1.100
12 5.YORUM G D
12/12
Doğukan Sav Ap.
49,5 -5,5
257
0
0
43
0
46
0
71
140
0
0
0
76
0
0
0
31
0
0
0
288
160
216
664
KOŞU 5
MAİDEN DİŞİ
3 YAŞLI İNGİLİZLER
1400 ÇİM
İKRAMİYE:
27.500 TL
2. Ayak
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
S2
1
3
03.01.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
03.01.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
07.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
07.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
07.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
2
21.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
1
21.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
27.04.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1600 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
27.04.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1600 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
26.03.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
26.03.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
11.04.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
Sıra No At Adı
B.P.S
JOKEY
S3
Tarih
Jokey
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
MAĠDEN DĠġĠ
1400 Çim
12.04.2013
MĠYUKĠ
H.PARILDAR
1.24.97
54
Gny: 8,15
6
MAĠDEN DĠġĠ
1400 Çim
12.04.2013
DELĠ MAVĠ
M.TURAN
1.24.75
54
Gny: 8,05
8
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
3
1
1
1
1
1
3
2
KĠLO + -
At
2
2
2
2
3
2
3
1
2
1
2
3
2
1
6
3
3
3
6
5
3
3
11
9
7
7
3
2
8
1
2
1
1
3
4
1
3
3
4
2
6
4
2
1
4
2
7
2
3
2
10
11
7
5
6
2
5
3
2
3
2
2
1
3
1
1
1
ATP
JTP
STP TOPLAM
2
2
1
1
3
1
2
1
1
1
2
1
1
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
1
9
1
2
2
TOPLAM
8
5
1
3
S.T.P
13
2
3
3
2
2
1
J.T.P
4
1
1
2
A.T.P
3
3
2
1
2
3
1
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
3.BENGUN D
1/16
S.Kaya
58
275
1600
507
123
497
123
133
122
358
116
0
0
1326
800
0
598
0
275
0
78
2.826
2.572
2.678
6.931
2
5.DURMAK YOK D
2/16
Ö.Kaya
58
300
750
490
109
0
80
0
80
295
0
0
0
2448
0
0
0
0
166
0
63
1.279
988
2.806
4.781
3
13.SERÇE
4/16
A.Kurşun
58 +6,5
130
325
203
84
229
94
0
101
352
275
0
0
1050
650
0
0
0
0
0
23
478
1.009
2.350
3.516
4
4.CHITARRA KD
5/16
H.Karataş
58
0
0
564
142
572
143
0
170
368
150
0
0
252
600
0
37
0
0
0
19
56
1.797
1.389
3.017
5
7.ICE GIRL G
3/16
Ö.Yildirim
58 +5
94
467
496
115
556
121
0
115
176
0
0
0
64
0
0
0
3
0
0
30
594
1.433
270
2.237
6
15.YARAMAZ KIZ K
10/16
A.C. İnan Ap.
54 +1
0
0
196
70
200
66
0
114
432
0
0
0
850
0
189
0
0
0
0
2
191
648
1.284
2.119
7
16.ZEMBĠL GK
16/16
A.Aslan Ap.
54
0
0
87
57
4
43
0
46
356
0
0
0
1406
50
27
0
0
0
0
0
27
237
1.812
2.076
8
2.ASLI NESLĠ
6/16
A.Sözen
58
0
0
347
108
353
111
133
138
261
0
0
0
299
0
0
0
0
0
0
15
15
1.205
575
1.765
9
12.SAVOIA K
8/16
A.Can İşleyen Ap. 53
-4
0
0
263
84
207
75
0
19
436
0
0
0
533
0
0
0
0
0
0
5
5
653
974
1.622
10 1.ABILITY
16/16
M.Hamedi Ap.
54 -2
0
0
178
81
127
75
0
70
307
0
0
0
468
0
27
0
0
0
0
0
27
531
775
1.333
11 11.RĠMĠNĠ K
16/16
Gök.Bektaş
58
0
0
121
67
116
61
0
33
133
0
0
792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398
925
1.323
12 14.WILD HEART GK
11/16
F.Yüksel Ap.
54 +2
16
55
207
82
255
90
0
80
179
0
0
0
105
0
162
0
0
0
16
1
250
715
301
1.248
13 9.MISS ALONZA
16/16
V.Kaplan Ap.
54
0
0
220
83
84
75
0
93
211
0
0
0
280
0
27
120
0
0
0
0
147
675
491
1.193
14 10.ONEYLÜL K
16/16
M.Çiçek
58 +5
0
0
103
89
36
88
0
80
262
0
0
0
168
0
0
0
0
0
0
0
0
396
430
826
15 8.ĠREMSULTAN GK
7/16
G.Yildiz
58
25
0
84
62
102
65
0
68
25
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
10
35
391
135
541
16 6.EMĠNE BACI G
9/16
Doğukan Sav Ap.
53 -5
0
0
0
43
0
38
0
54
150
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
4
4
139
194
329
KOŞU 6
4 YAŞLI ARAPLAR
KISA VADELİ 6 /DHÖW
1200 ÇİM
İKRAMİYE:
52.500 TL
3. Ayak
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
S2
S3
S4
S5
S7
S6
S8
S9
18.07.2014 KISA VADELİ 6
1900 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
03.08.2014 KISA VADELİ 6 /D
1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
03.01.2015 KISA VADELİ 6 /D
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
1
1
1
1
2
1
1
21.09.2014 KISA VADELİ 6 /D
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
1
1
2
2
2
3
3
30.04.2014 KISA VADELİ 6 /DHÖ
1400 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
31.08.2014 KISA VADELİ 6 /DHÖ
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
29.06.2014 KISA VADELİ 6 /DHÖ
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
3
19.01.2015 KISA VADELİ 6 /DHÖ
2200 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
1
2
13.06.2014 KISA VADELĠ 6 /DHÖ
1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
1
1
14.11.2014 KISA VADELĠ 6 /DHÖ
1400 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
07.05.2014 KISA VADELİ 6 /D
1500 K 4 YAŞLI ARAPLAR
13.06.2014 KISA VADELİ 6 /D
1600 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
26.09.2014 KISA VADELİ 6 /DHÖ
1400 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
11.06.2014 KISA VADELĠ 6 /DHÖ
1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
28.02.2015 KISA VADELĠ 6 /DHÖ
2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
11.05.2014 KISA VADELĠ 6 /DHÖ
2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
27.04.2014 KISA VADELĠ 6 /DHÖ
2100 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
Sıra No At Adı
B.P.S
JOKEY
KĠLO + -
3
1
S12
S13
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
3
3
2
3
3
1
3
1
3
3
2
3
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
3
3
P2
P3
P4
P5
P6
2
2
3
1
1
1
2
1
1
2
3
3
2
4
3
5
7
5
6
1
1
1
6
2
2
2
5
7
5
1
2
1
3
2
1
1
1
2
1
4
2
5
4
2
2
2
2
2
3
3
3
1
2
7
5
5
6
2
1
1
1
1
1
8
2
5
5
1
1
1
1
1
2
2
4
5
2
2
3
2
2
3
4
4
3
5
4
3
4
2
2
4
2
3
ATP
JTP
STP TOPLAM
2
2
2
1
1
3
3
3
3
1
1
3
P7
P8
P9
3
1
2
1
2
1
1
1
3
6
4
2
3
3
5
4
2
1
3
5
3
3
2
2
4
1
3
3
3
3
3
1
TOPLAM
5
3
2
S.T.P
1
2
1
J.T.P
1
1
2
A.T.P
1
2
2
S20
1
3
1
1
S19
1
3
P1
1
S18
2
1
3
2
2
1
1
3
3
2
2
S17
3
1
3
2
S16
2
2
2
S15
1
3
2
S14
3
2
11.04.2014 KISA VADELĠ 6 /DHÖW 1300 K 4 YAŞLI ARAPLAR
26.02.2014 KISA VADELĠ 6 /DHÖW 2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
S11
3
05.02.2014 KISA VADELĠ 6 /DHÖW 2200 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
01.04.2015 KISA VADELİ 6 /D
S10
3
1
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
9.YĠĞĠTSOY G
3/10
H.Karataş
54 -3
333
0
564
142
546
139
0
130
363
111
0
0
4935
100
0
0
0
0
0
53
386
1.685
5.562
7.416
2
5.KURNAZ G
7/10
A.Sözen
54 -1
300
0
347
108
334
101
91
108
363
260
166
0
4935
100
0
180
0
0
0
5
651
1.700
5.663
7.398
3
1.FĠLOZOF TAY G
2/10
S.Kaya
58 -2
500
0
507
123
528
123
0
123
268
416
0
0
2580
0
0
0
264
0
0
56
820
1.876
3.320
5.488
4
2.RENGÜL K
1/10
Ö.Kaya
56
521
0
490
109
544
112
0
109
195
375
333
0
1475
0
0
53
154
117
0
74
1.252
2.316
2.119
4.661
5
6.MERĠH
4/10
Gökhan Gökçe
54 -4
466
0
266
87
280
91
0
20
348
328
216
0
714
350
0
118
31
46
0
39
916
1.491
1.779
3.400
6
4.KĠM TUTAR BENĠ GK 10/10
Ş.Akduman
54 -5
410
0
660
148
660
148
0
151
215
0
0
0
104
0
0
249
25
427
0
0
1.111
2.443
319
3.197
7
10.FAUSTĠNO K
5/10
A.Aslan Ap.
52
425
0
87
57
214
82
50
80
236
0
0
0
1134
0
0
0
459
0
0
12
896
582
1.382
2.836
8
8.TAYLANHAN G D
6/10
Gök.Bektaş
54 -4,5
305
0
121
67
128
75
0
96
244
66
200
0
403
0
0
213
42
416
150
7
1.333
1.389
870
2.533
9
3.BRAYMIN G
8/10
A.Kurşun
54 -5
477
0
203
84
27
39
0
15
407
0
0
0
288
0
0
0
47
0
0
4
528
372
699
1.591
10 7.ÖZÜTINAZ GKD
10/10
M.Hamedi Ap.
54 -4
100
0
178
81
285
93
0
83
436
0
0
0
220
0
0
0
0
0
0
0
100
720
656
1.476
KOŞU 7
AÇIK A 3
4 VE YUKARI İNGİLİZLER
1400 ÇİM
İKRAMİYE:
126.000 TL
4. Ayak
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
AÇIK A 3
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
S2
S3
S4
S5
Tarih
1400 Çim
S6
S7
S8
13.04.2014
S9
S10
S11
At
Jokey
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
EL CONQUERADOR
G.KOCAKAYA
1.24.25
58
Gny: 1,7
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
A.T.P
J.T.P
S.T.P
1
TOPLAM
23.04.2014 AÇIK A 3
1900 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
28.06.2014 AÇIK A 3
2400 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
17.03.2014 AÇIK A 3
1500 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
3
Sıra No At Adı
B.P.S
JOKEY
KĠLO + -
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
1
1
1
1
1
1
3
7
6
4
6
1
1
1
2
1
3
1
4
2
1
ATP
JTP
STP TOPLAM
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
2.YARAMAZ ÇOCUK
1/7
Ö.Yildirim
59 -2
722
0
496
115
556
121
0
115
432
825
466
0
850
0
0
176
745
417
0
88
2.614
3.375
2.195
6.124
2
7.MY DEAR SON G D
2/7
H.Karataş
58
778
0
564
142
572
143
0
170
420
350
450
0
434
0
174
104
0
350
0
56
1.912
2.901
1.260
4.707
3
5.KULOĞLU
3/7
S.Kaya
58
742
0
507
123
497
123
133
122
370
0
0
0
589
0
145
0
969
133
0
43
2.032
1.681
1.002
4.496
4
3.AL NERĠ G
6/7
A.Kurşun
58 +3
513
0
203
84
229
94
0
101
352
275
0
0
1050
650
58
45
0
0
0
5
621
1.036
2.332
3.659
5
4.INFERNO
4/7
B.Kurdu
58
605
0
0
0
0
0
0
0
647
0
0
0
245
0
116
0
151
111
450
38
1.471
149
1.380
2.363
6
6.MAGRĠB G D
7/7
O.Sezik
58
650
0
83
20
83
20
0
0
440
166
0
0
264
0
29
0
0
333
133
3
1.148
708
1.006
2.224
1.CORITIBA D
5/7
K.Tokaçoğlu
59 -1
472
0
0
50
0
0
0
0
321
0
0
0
374
0
0
0
0
280
375
17
1.144
347
1.087
1.889
7
KOŞU 8
HANDİKAP 16
4 VE YUKARI İNGİLİZLER
1900 ÇİM
İKRAMİYE:
42.000 TL
5. Ayak
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
24.01.2015 HANDĠKAP 16
1200 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
3
09.02.2015 HANDĠKAP 16
1300 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
S2
Tarih
At
Jokey
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
HANDĠKAP 16
1900 Çim
30.05.2014
STAVE JOBS
DENĠZ YILDIZ
1.59.50
53
Gny: 2,7
1
HANDĠKAP 16
1900 Çim
03.11.2014
SARS
A.ASLAN
2.04.55
59
Gny: 2,7
4
S3
S4
S5
2
3
2
S6
S7
S8
S9
1
3
3
S10
S11
1
1
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
1
S20
1
1300 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
02.05.2014 HANDĠKAP 16
1400 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
04.07.2014 HANDĠKAP 16
1600 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
25.05.2014 HANDĠKAP 16
1600 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
30.05.2014 HANDĠKAP 16
1900 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
10.01.2015 HANDĠKAP 16
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
01.10.2014 HANDĠKAP 16
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
27.04.2014 HANDĠKAP 16
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
13.08.2014 HANDĠKAP 16
2100 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
16.02.2015 HANDĠKAP 16
2100 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
1
1
13.06.2014 HANDĠKAP 16
2100 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
3
3
3
09.03.2015 HANDĠKAP 16
2200 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
3
3
2
20.04.2014 HANDĠKAP 16
2400 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
14.03.2015 HANDİKAP 16 /D
1400 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
2
2
2
2
1
25.07.2014 HANDİKAP 16 /D
1500 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
3
2
3
3
1
03.11.2014 HANDİKAP 16 /D
1900 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
01.04.2015 HANDİKAP 16 /D
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
01.06.2014 HANDİKAP 16 /Y-2
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
11.04.2014 HANDĠKAP 16
1500 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
31.03.2014 HANDĠKAP 16
1500 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
10.03.2014 HANDĠKAP 16
1500 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
3
3
3
3
3
1
3
2
2
2
1
3
2
2
3
2
2
2
1
1
3
2
3
1
1
3
3
3
3
3
3
2
1
1
2
3
3
3
2
11
15
3
2
2
4
4
1
1
4
1
2
4
8
8
8
3
2
2
1
2
3
1
1
2
2
4
2
1
1
1
3
1
1
13
8
7
12
2
6
7
7
5
4
5
4
3
7
7
8
2
4
1
9
3
3
5
3
10
6
6
3
11
7
6
7
8
8
3
2
6
1
4
4
8
5
1
1
4
3
3
1
1
1
2
3
4
3
6
2
6
4
1
5
3
3
5
4
4
4
2
1
1
2
2
1
1
3
2
2
3
1
2
3
1
3
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
1
1
1
3
2
1
3
TOPLAM
1
2
3
S.T.P
17
3
1
J.T.P
6
2
2
A.T.P
3
2
11.06.2014 HANDĠKAP 16
2
Derece
2
1
24.03.2014 HANDĠKAP 16
2000 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
12.02.2014 HANDĠKAP 16
2100 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
26.02.2014 HANDİKAP 16 /D
12.03.2014 HANDİKAP 16 /D
Sıra No At Adı
3
2
2
3
2
10
4
8
7
1300 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
8
8
10
10
2100 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
4
8
8
8
ATP
JTP
STP TOPLAM
B.P.S
JOKEY
KĠLO + -
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
1
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
1
3
2
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
2
F.Yüksel Ap.
58 -1
513
0
207
82
255
90
0
80
317
275
275
0
540
0
0
65
50
258
0
71
1.232
1.658
1.203
3.078
M.Çiçek
50
272
0
103
89
36
88
0
80
297
0
0
0
986
0
200
0
114
0
0
29
615
425
1.312
2.294
2/11
Ö.Yildirim
55,5 +5,
200
0
496
115
556
121
0
115
273
0
0
0
243
0
0
0
87
0
0
54
341
1.457
570
2.260
5.BUFAVENTO
7/11
A.C. İnan Ap.
52,5 -5,5
195
0
196
70
200
66
0
114
348
0
0
0
580
0
0
0
195
0
0
10
400
656
938
1.974
5
7.RADIKAL STAR D
6/11
A.Sözen
55
257
0
347
108
353
111
133
138
224
0
0
0
156
0
0
0
19
0
93
12
381
1.202
485
1.951
6
11.GÜLER SULTAN
11/11
A.Aslan Ap.
50
0
0
87
57
4
43
0
46
108
0
0
1416
0
0
25
0
0
0
0
5
30
242
1.529
1.791
7
3.PHOSPHOROS GK
11/11
V.Kaplan Ap.
58 -1
307
0
220
83
84
75
0
93
253
166
166
0
232
0
0
20
36
0
0
5
534
912
656
1.740
8
8.KIZÇEM KD
3/11
Gökhan Gökçe
51 -3
280
0
266
87
258
84
0
113
236
33
0
0
174
0
0
38
49
66
0
31
464
976
474
1.715
9
1.SAND BLLESRT G
9/11
İ.Güngör Ap.
58
334
0
0
50
0
50
0
61
279
0
0
0
238
0
0
0
66
100
300
9
809
270
826
1.487
10 4.ONDÖRTBAHAR K
5/11
M.Hamedi Ap.
55 +2
377
0
178
81
127
75
0
70
262
0
0
0
168
0
0
16
70
0
0
15
478
562
445
1.439
11 9.SOYBAŞ
9/11
Gök.Bektaş
50 -4,5
251
0
121
67
116
61
0
33
186
0
0
0
198
0
75
0
25
0
122
9
482
407
515
1.264
1
2.MUCĠT GK
2
10.SELAHATTĠNBEY G 4/11
3
6.MAZACA
4
1/11
KOŞU 9
MAİDEN DİŞİ
3 YAŞLI İNGİLİZLER
1400 ÇİM
İKRAMİYE:
27.500 TL
6. Ayak
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
S2
1
3
03.01.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
03.01.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
07.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
07.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
07.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
2
21.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
1
21.03.2015 MAĠDEN DĠġĠ
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
27.04.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1600 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
27.04.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1600 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
26.03.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
26.03.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
11.04.2014 MAĠDEN DĠġĠ
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
Sıra No At Adı
1
14.ġĠĠR GĠBĠ G
B.P.S
2/16
JOKEY
S.Kaya
KĠLO + 58
S3
At
Jokey
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
MAĠDEN DĠġĠ
1400 Çim
12.04.2013
MĠYUKĠ
H.PARILDAR
1.24.97
54
Gny: 8,15
6
MAĠDEN DĠġĠ
1400 Çim
12.04.2013
DELĠ MAVĠ
M.TURAN
1.24.75
54
Gny: 8,05
8
S4
S5
S6
S7
Tarih
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
3
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
3
2
3
1
2
1
2
3
2
1
6
3
3
3
6
5
3
3
11
9
7
7
3
2
8
1
2
1
1
3
4
1
3
3
4
2
6
4
2
1
4
2
7
2
3
2
10
11
7
5
6
2
5
3
2
3
2
2
1
3
1
1
1
ATP
JTP
STP TOPLAM
1.424
2.325
1.945
2
2
1
1
3
1
2
1
1
1
2
1
1
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
454
750
507
123
497
123
133
122
297
1
3
3
2
1
2
3
1
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
600
100
0
986
0
9
1
2
2
TOPLAM
8
5
1
3
S.T.P
13
2
3
3
2
2
1
J.T.P
4
1
1
2
A.T.P
0
58
0
0
0
62
4.812
2
6.KRYPTO GIRL GK
3/16
Ö.Yildirim
58
183
467
496
115
556
121
0
115
306
0
0
0
544
0
0
0
0
0
0
54
704
1.457
904
2.957
3
5.GERTRUDE K
4/16
H.Karataş
58
0
0
564
142
572
143
0
170
280
111
0
0
185
0
0
0
0
0
0
26
26
1.728
602
2.193
4
3.DREAM THEATER
12/16
V.Kaplan Ap.
54 +2
162
42
220
83
84
75
0
93
257
0
0
0
528
0
135
188
0
83
0
2
612
828
787
1.952
5
10.ONE STAR (TUR) K 9/16
Gökhan Gökçe
58
0
0
266
87
258
84
0
113
295
266
0
0
476
0
0
0
0
0
0
5
5
1.079
1.042
1.850
6
16.WIN LADY CAT K
12/16
A.Can İşleyen Ap. 53
0
0
263
84
207
75
0
19
460
0
0
0
646
0
0
0
0
0
0
2
2
650
1.108
1.756
7
13.STRAWBERRY
6/16
F.Yüksel Ap.
54 -4
92
92
207
82
255
90
0
80
141
0
0
408
0
0
297
0
0
0
0
8
489
722
557
1.752
8
8.LIKE FATHER GK
5/16
M.Hamedi Ap.
54 -4
20
0
178
81
127
75
0
70
150
0
0
406
0
0
324
143
1
0
0
10
498
684
566
1.585
9
1.CANARSIE GK
1/16
S.Boyraz
58 +2
55
0
278
96
252
97
0
101
41
166
166
100
0
0
0
16
0
0
0
63
300
1.235
370
1.431
8/16
Ö.Kaya
58 +2
0
112
490
109
0
80
0
80
253
0
0
0
105
0
0
0
0
0
0
7
119
766
365
1.236
N.Şen
58 +4
160
112
120
69
133
70
0
60
100
0
0
304
0
0
0
0
10
0
0
7
289
459
411
1.145
10 2.DEA GAIA D
11 9.MY RIVER SIDE GKD 8/16
-1
12 11.RED HOOK K
12/16
A.Kurşun
58
0
0
203
84
229
94
0
101
183
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
2
2
713
305
1.016
13 4.FLAME GIRL G D
14/16
G.Yildiz
58
61
0
84
62
102
65
0
68
141
0
0
408
0
0
0
0
0
0
0
1
62
382
550
992
14 12.RIVER FALLS
16/16
A.C. İnan Ap.
54 -4
0
0
196
70
200
66
0
114
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
27
646
0
673
Gök.Bektaş
58
0
0
121
67
116
61
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
399
1
399
B.Kurdu
58 +2
0
0
0
0
0
0
0
0
147
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247
247
15 15.WALDORF (TUR) G 14/16
16 7.LADY FORCE G
16/16
PUAN 1 :
Atın tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 2 :
Daha Önceki Yarışlarındaki Ganyan Sıralamasında Favori ya da Plase Olupta Kazanamayan AT PUANI
PUAN 3 :
Jokeyin bu hipodromda çıktığı tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 4 :
Jokeyin bu hipodromda, koştuğu yarışlarındaki ganyan sıralamasına göre aldığı sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 5 :
PUAN 6 :
Jokeyin bu hipodromda, daha önce bu koşudaki at türü ile aynı olan tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 7 :
Jokeyin bu hipodromda, daha önce bu koşudaki at türü, pist ve mesafe ile aynı olan tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 8 :
Jokeyin bu hipodromda, daha önce bu koşudaki at türü, pist ve mesafe ile aynı olan yarışlarındaki ganyan sıralamasına göre aldığı sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 9 :
At Sahibinin tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
Jokeyin bu hipodromda daha önce bu koşudaki at türü ile aynı olan yarışlarındaki ganyan sıralamasına göre aldığı sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 10: At Sahibinin ve Jokeyin birlikte çıktıkları tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 11: Jokeyin bu koşuda bineceği atla birlikte bu hipodromda koştukları tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 12: Yarış kazananamamış fakat tabela puanı yüksek AT SAHİBİ puanı.
PUAN 13: En az bir yarış kazanmış ve diğer koşularında da tabela puanı yüksek AT SAHİBİ puanı.
PUAN 14: Bu hipodromdaki son 5 yarış gününde koşturduğu atları ganyan sıralamasında favori veya plase olupta yarışı kazanamayan at sahibi puanı..
PUAN 15: Bu hipodromdaki aynı grup ve mesafede daha önce kazanan atların kilolarıyla, koşan atların kilo karşılaştırması sonucu elde edilen puan..
PUAN 16: Atın binicisi eğer atın son galoplarını da yaptırtmışsa puan alır.. Aynı yarışta koşacak atlardan birden fazlasını çalıştırmışsa o at daha da fazla puan alır.
PUAN 17: Atın aynı mesafede ve pistte yaptığı yarışların ortalama bitiş sıralaması, atın tüm yarışlardaki puanı (P1) baz alınarak puanlanır..
PUAN 18: Jokeyin bu koşuda bineceği atla birlikte tüm hipodromlarda koştukları bütün yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 19: At sahibi değişikliği sonrasında atın yarıştığı koşulardaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 20: Atın bir çok bültendeki puanı ve sıralaması değerlendirilerek oluşturulan puandır..
B.P.S :
Atın bültenlerdeki ortalama puanına göre tahmini ganyan sıralamasını gösterir..
A.T.P :
Atın bültenden aldığı puanların toplamını gösterir..
J.T.P :
Jokeyin bültenden aldığı puanların toplamını gösterir..
S.T.P :
At Sahibinin bültenden aldığı puanların toplamını gösterir..
* A.T.P, J.T.P VE S.T.P , birden fazla puanlama toplamını içerebilir.. Örneğin P16 puanı hem A.T.P (AT TOPLAM PUANI) hem de J.T.P (JOKEY TOPLAM PUANI) içerisinde vardır..
Bu bülten Taruz tarafından AltiliAnaliz.Com aboneleri için hazırlanmıĢtır..
Ġzinsiz dağıtılması veya paylaĢılması yasaktır..
Download

İncelemek için tıklayınız..