T.C
ÇANKIRI VALİLİĞİ
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
“KOŞABİLİYORKEN KOŞ”
VALİLİK KUPASI
VOLEYBOL LİG FİKSTÜRÜ
A-GRUBU
B- GRUBU
C - GRUBU
1.ÇANK.KARATEKĠN ÜNĠV.
2.KAMU HAS.BĠRLĠĞĠ
3.ÇALIġAN GAZETECĠLER
4.BARO BAġKANLIĞI
5.ĠL MÜFTÜLÜĞÜ
1. MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜD.
2. ILGAZ KAYMAKAMLIĞI
3. M.K.E. SĠLAH FABRĠKASI
4. CEZA EVĠ MÜDÜRLÜĞÜ
5.TĠCARET SANAYĠ ODASI
D-GRUBU
1.ÇERKEġ HALK EĞT.MERKZ.
2.DEFTERDARLIK
3.TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ
4.P.T.T BAġ MÜDÜRLÜĞÜ
5.NAMIK TANIK KOLEJĠ
E-GRUBU
1.EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ
2.ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ
3. POMEM
4. ADLĠYE
1. GENÇLĠK HĠZ. SPOR ĠL MD.
2. GIDA TARIM HAYV. ĠL MD.
3. ÇANKIRI BELEDĠYE BġK.
4. ġABANÖZÜ
5.SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARİHİ
16,03,2015
“
“
SAATİ
18,00
19.00
20,00
GR
A
A
B
FİKS NO
1-4
2-3
1-4
TAKIMLAR
KARATEKĠN ÜNĠV.-BARO BAġKANLIĞI
KAMU HAS.BĠR.-ÇALIġAN.GAZETECĠLER
MĠLLĠ EĞĠT.MD.-CEZAEVĠ MÜD.
18,03,2015
“
“
18,00
19,00
20,00
E
B
E
1-4
2-3
2-3
EMNĠYET MÜD-ADLĠYE
ILGAZ-MKE MKE SĠLAH FABRĠKASI
VALĠLĠK-POMEM
23,03,2015
“
“
18,00
19.00
20,00
C
C
D
1-4
2-3
1-4
GENÇLĠK SPOR-ġABANÖZÜ
GIDA TARIM-BELEDĠYE BġK.
ÇERKEġ-PTT BAġ MÜD.
25,03,2015
“
“
18,00
19.00
20,00
A
A
D
1-2
5-3
2-3
KAR.ÜNĠVERSĠTESĠ-KAMU HASTANELERĠ
ĠL MÜFTÜLÜĞÜ-ÇALIġAN GAZETECĠLER
DEFTERDARLIK-TELEKOM
27,03,2015
“
“
18,00
19.00
20,00
B
B
C
5-3
1-2
5-3
TĠCARET SANAYĠ OD.-MKE SĠLAH FABRĠKASI
MĠLLĠ EĞĠTĠM-ILGAZ
SAĞLIK MÜD.-BELEDĠYE BġK.
30,03,2015
“
“
18,00
19.00
20,00
D
C
D
1-2
1-2
5-3
ÇERKEġ-DEFTERDARLIK
GENÇLĠK SPOR-GIDA TARIM
NAMIK TANIK KOLEJĠ-TELEKOM MÜD
01.04.2015
“
“
18.00
19.00
20.00
E
E
A
4-2
1-3
4-2
ADLĠYE-VALĠLĠK
EMNĠYET MÜD-POMEM
BARO BAġKANLIĞI-KAMU HASTANELERĠ
03.04.2015
“
“
18.00
19.00
20.00
A
B
B
5-1
4-2
5-1
ĠL MÜFTÜLÜĞÜ-ÇANK.KAR.ÜNĠV.
CEZA EVĠ-ILGAZ KAYMAKAMLIĞI
TĠCARET SANAYĠ OD.-MĠLLĠ EĞĠTĠM
06.04.2015
“
“
18.00
19.00
20.00
C
C
D
5-1
4-2
4-2
SAĞLIK MÜD-GENÇLĠK SPOR
ġABANÖZÜ-GIDA TARIM
PTT BAġ MÜD-DEFTERDARLIK
08.04.2015
“
“
18.00
19.00
20.00
D
E
E
5-1
1-2
3-4
NAMIK TANIK KOL.-ÇERKEġ HALK EĞT.
EMNĠYET –VALĠLĠK
POMEM-ADLĠYE
10.04.2015
“
“
.
18.00
19.00
20.00
A
A
C
3-1
4-5
3-4
ÇALIġAN GAZETECĠLER-ÇANK.KAR.ÜNĠV.
BARO BAġKANLIĞI-ĠL MÜFTÜLÜĞÜ
ÇANK.BEL.BġK.-ġABANÖZÜ
13.04.2015
“
“
18.00
19.00
20.00
B
B
C
4-5
3-1
4-5
CEZAEVĠ MÜD.-TĠCARET SANAYĠ OD.
MKE SĠLAH FABRĠKASI-MĠLLĠ EĞT.MÜD
ġABANÖZÜ-SAĞLIK MÜD.
15.04.2015
“
“
18.00
19.00
20.00
A
D
D
2-5
4-5
3-1
KAMU HAST.-ĠL MÜFTÜLÜĞÜ
PTT BAġ MÜD.-NAMIK TANIK KOL.
TELEKOM BAġ.MÜD-ÇERKEġ HALK EĞT.
17.04.2015
“
“
18.00
19.00
20.00
A
B
B
3-4
2-5
3-4
ÇALIġAN GAZETECĠLER-BARO BAġKANLIĞI
ILGAZ KAYMAKAMLIĞI-TĠCARET SANAYĠ OD.
MKE SĠLAH FABRĠKASI-CEZAEVĠ MÜD.
20.04.2015
“
“
“
.
18.00
19.00
20.00
21.00
D
C
D
C
2-5
3-1
3-4
2-5
DEFTERDARLIK-NAMIK TANIK KOL
ÇANK.BELEDĠYE BġK.-GENÇLĠK SPOR
TELEKOM MÜD-PTT BAġ MÜD.
GIDA TARIM-SAĞLIK MÜD.
ÇEYREK FİNAL GRUBU (KAZANILMIŞ 2 SET )
A-GRUBU
1-A1………………………………………
2-B2………………………………………
3-C1………………………………………
4-D2………………………………………
5-E-1………………………………………
B-GRUBU
1-A2………………………………………
2-B1………………………………………
3-C2………………………………………
4-D1………………………………………
5-E-2………………………………………
22.04.2015
“
18.00
19.00
20.00
A
A
B
1-4
2-3
1-4
24.04.2015
“
“
18.00
19.00
20.00
B
A
A
2-3
5-3
1-2
27.04.2015
“
“
18.00
19.00
20.00
B
B
A
5-3
1-2
4-2
29.04.2015
“
“
18.00
19.00
20.00
A
B
B
5-1
4-2
5-1
01.0502015
“
“
18.00
19.00
20.00
A
A
B
3-1
4-5
3-1
04.0502015
“
“
18.00
19.00
20.00
B
A
A
4-5
2-5
3-4
06.0502015
“
18.00
19.00
B
B
2-5
3-4
08.05.2015
“
18.00
19.00
YARI FİNAL GRUBU (KAZANILMIŞ 3 SET)
A1-B2
B1-A2
11.05.2015
"
18.00
19.00
FİNAL GRUBU (KAZANILMIŞ 3 SET)
Mağluplar Üçüncülük-Dördüncülük
Galipler
FĠNAL
SEYFETTĠN TURAN
ġUBE MÜDÜRÜ
AHMET ALKAN
TELEKOM MD.TEM.
SADIK ġERBET
GHSĠM.TEM.
EKREM ġAHĠN
ĠL TEMSĠLCĠSĠ
HASAN ÇELĠK
GIDA TARIM MD.TEM
ĠSMAĠL BULUT
CEZAEVĠ MD.TEM
ABDULLAH ASLAN
M.E.M TEM.
Download

Valilik Kupası Fikstür.pdf - Çankırı Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü