MATEMATİK
Adı:..................................................................................................... Soyadı:......................................................................
Numarası: .......................
Sınıfı:..............................
Tarih: ................../.................../..............
ÇIKARMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN EKSİLENİ BULMA
ETKİNLİK: Aşağıdaki işlemlerde eksilen verilmemiştir. Verilmeyen eksileni bularak nokta ile
gösterilen yerleri doldurunuz.
...............
...............
...............
...............
Çıkan
Kalan
Çıkan
Kalan
Çıkan
Kalan
Çıkan
Kalan
4
6
8
8
12
2
3
12
ETKİNLİK: Verilmeyen eksilenleri bulunuz.
Eksilen
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
Çıkan
4
5
7
1
3
9
6
4
Kalan
8
1
0
8
12
0
9
11
..............
.
9
10
4
3
1
2
8
9
..............
.
7
3
13
14
..............
..............
.
.
6
10
0
........
.......
13
20
........
........
3
.......
11
5
.......
9
6
Download

1.Sınıf Sınıf Verilmeyen Eksileni ve Çıkanı Bulma Etkinliği-7