Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce 10 Mart 2015 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Elemanı Alımına
İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere 10.03.2015
tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçlarına göre Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü Diyaliz Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavına alınacak adaylar aşağıda belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi :
Giriş Sınavı Tarihi :
Giriş Sınavı Saati :
Giriş Sınavı Yeri :
İlan Numarası:
24 Mart 2015 Salı
25 Mart 2015 Çarşamba
13:00
Kapadokya Meslek Yüksekokulu - Mustafapaşa / Ürgüp / Nevşehir
29694
GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Adı - Soyadı
Nur Kaluç
Serap Niğdelioğlu
Elif Gezer Aslan
Reyhan Varol
Esin Gülnaz Canlı
Türkan Özdemir
Gözde Şahingöz
Ali Kıyak
Yeliz Saldır
Ahmet Doğan
Kübra Tuğçe Çilenk
Aşiyan Karabulut
ALES Puanı
4'lük Sistemde
Diploma Notu
82,73
73,73
75,38
72,41
76,61
81,39
70,20
77,20
79,16
75,11
70,41
73,16
2,89
3,77
3,46
3,63
3,06
2,57
3,45
2,72
2,41
2,54
2,98
2,54
100'lük
Ön Değerlendirme
Sistemde
Notu**
Diploma Notu*
74,10
94,63
87,40
91,36
78,06
66,63
87,16
70,13
62,90
65,93
76,20
65,93
80,14
80,00
78,99
78,10
77,05
76,96
75,29
75,08
74,28
72,36
72,15
70,99
Açıklama***
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
7
7
* 4'lük sistemdeki diploma notları, 09.10.2008 tarih ve 028746 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilen 4'lük
sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre dönüştürülmüştür.
** Ön değerlenlendirme notu; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca ALES notunun %70'i ile
Lisans başarı notunun %30'unun toplamından oluşur.
Açıklamalar :
1 Mezuniyet alanı uygun değil
2 ALES puanı yetersiz veya yok
3 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı yetersiz veya yok (Lisan mezuniyetininden sonraki deneyimler kabul edilir.)
4 Başvuru için dil puanı şartı yetersiz veya yok
5 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı uygun alanda değil
6 Başvuru belgesi eksik
7 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca giriş sınavına girecek aday sayısı ilan edilen
kadro sayısının on katıdır
8 İlan özel şartını sağlamıyor
Download

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya