TC. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ TELEFON REHBERİ
Sıra
Adı Soyadı
Dahili Telefon No
1
Prof. Dr. Cengiz CEYLAN (Dekan)
101 Oda 225
2
Prof. Dr. Hüdai İPEK
103
3
Doç. Dr. Şükrü Hakan ATALGIN (Dekan Yard.)
4
Nida ESER
5
Prof. Dr. Levent AKKAYA
326
6
Prof. Dr. Rahim AYDIN
347
7
Prof. Dr. Şükrü Metin PANCARCI
226
8
Doç. Dr. Mehmet Faruk AYDIN
216
9
Doç. Dr. İsmail AYTEKİN
211
10
Yard. Doç. Dr. Şahver Ege HİŞMİOĞULLARI
306
11
Yard. Doç. Dr. Ali İhsan DİKER
316
12
Yard. Doç. Dr. Hasan AKŞİT
231
13
Yard. Doç. Dr. Mehmet CAN
245
14
Yard. Doç. Dr. Mukadderat GÖKMEN
327
15
Yard. Doç. Dr. Dilek AKŞİT
308
16
Yard. Doç. Dr. Ayşe Ebru BORUM
254
17
Yard. Doç. Dr. Hatibe KARA
232
18
Yard. Doç. Dr. Hasan ATALAY
346
19
Araş. Gör. Onur YILDIZ
234
20
Araş. Gör. Feyyaz KAYA
116
21
Araş. Gör. Adem ÖNEN
328
22
Nuri DENİZ
110
23
Hüseyin AŞIK
24
Yahya YAKDUMAN (Öğr.İşleri-Taşınır Mal Hiz)
25
Ayşe ERDEMİR
27
Fatih ŞAKRAK
(Yard.Hizmetler )
115-121
28
Emine DEMİR
(Yard.Hizmetler )
121
29
Yahya AKGÜN
(Yard.Hizmetler )
115-121
30
Kantin
125
31
Güvenlik
155
(Dekan Yard.)
(Fakülte Sekreteri)
(Muhasebe)
(Personel İşleri)
(Özel Kalem)
Oda 362
105 Oda 246
104
108
111
0-100-102
Download

Dahili Telefon Rehberi